1. Selecteer een object of groep (of selecteer een laag in het deelvenster Lagen).

 2. Kies Effect > Stileren > Slagschaduw.

 3. Stel opties in voor de slagschaduw en klik op OK:

  Modus

  Hiermee geeft u een overvloeimodus op voor de slagschaduw.

  Dekking

  Hiermee geeft u het dekkingspercentage voor de slagschaduw op.

  X-verschuiving en Y-verschuiving

  Hiermee geeft u de gewenste afstand tussen de slagschaduw en het object op.

  Vervagen

  Hiermee geeft u de afstand op vanaf de rand van de schaduw waarbinnen u het vervagingseffect wilt toepassen. Illustrator maakt een transparant rasterobject waarmee de vervaging wordt gesimuleerd.

  Kleur

  Hiermee geeft u een kleur voor de schaduw op.

  Donkerheid

  Hiermee geeft u het percentage zwart op dat u aan de slagschaduw wilt toevoegen. Als u in een CMYK-document een waarde van 100% gebruikt met een geselecteerd object dat een andere vulling- of lijnkleur dan zwart bevat, maakt u een veelkleurig zwarte schaduw. Als u een waarde van 100% gebruikt met een geselecteerd object dat alleen een zwarte vulling of lijn bevat, maakt u een 100% zwarte schaduw. Met een waarde van 0% maakt u een slagschaduw in de kleur van het geselecteerde object.