Als frame 1 en 20 bijvoorbeeld eigenschapshoofdframes zijn, kunt u een symbool links van het werkgebied plaatsen in frame 1 en het naar rechts van het werkgebied verplaatsen in frame 20. Wanneer u een tween maakt, berekent Animate alle posities van de tussenliggende filmclip. Het resultaat is een animatie van het symbool die zich van links naar rechts verplaatst, en wel van frame 1 naar frame 20. In elk tussenliggend frame verplaatst Animate de filmclip één twintigste van de afstand over het werkgebied. 

Tween-reeks:

 • is een groep frames in de tijdlijn waarin een of meer eigenschappen van een object in de loop der tijd veranderen.
 • wordt in de tijdlijn weergegeven als een groep frames in één laag met een blauwe achtergrond.
 • U kunt de tween-reeksen selecteren als één object en deze van de ene locatie in de tijdlijn naar de andere slepen, inclusief naar een andere laag.
 • U kunt slechts één object in elke tween-reeks in het werkgebied animeren. Dit object wordt het doelobject van de tween-reeks genoemd.

Eigenschapshoofdframe:

 • is een frame in een tween-reeks waarin een of meer eigenschapswaarden van het tween-doelobject expliciet door u worden gedefinieerd.
 • Deze eigenschappen zijn onder andere de positie, alfawaarde (transparantie), kleurtint, enzovoort.
 • Elke gedefinieerde eigenschap heeft eigen eigenschapshoofdframes.
 • Als u in één frame meerdere eigenschappen instelt, bevinden de eigenschapshoofdframes voor elk van deze eigenschappen zich in dat frame.
 • Gebruik de Bewegingseditor om alle eigenschappen van een tween-reeks en de bijbehorende eigenschapshoofdframes weer te geven.
 • Via het contextmenu van de tween-reeks kunt u aangeven welke soorten eigenschapshoofdframes u wilt weergeven in de tijdlijn.

Tweenbare objecten en eigenschappen

Soorten objecten die kunnen worden getweend, zijn onder andere filmclips, grafische symbolen, knopsymbolen en tekstvelden. Van deze objecten kunnen bijvoorbeeld de volgende eigenschappen worden getweend:

 • 2D X- en Y-positie

 • 3D Z-positie (alleen filmclips)

 • 2D-rotatie (rond de Z-as)

 • 3D X-, Y- en Z-rotatie (alleen filmclips): 3D-beweging is alleen mogelijk als het FLA-doelbestand in de publicatie-instellingen is ingesteld voor gebruik met ActionScript 3.0 en Flash Player 10. Adobe AIR biedt ook ondersteuning voor 3D-beweging.

 • X en Y scheeftrekken

 • X en Y schalen

 • Kleureffecten: inclusief alfawaarde (transparantie), helderheid, tint en geavanceerde kleurinstellingen. Kleureffecten kunnen alleen worden getweend op symbolen en TLF-tekst. Door deze eigenschappen te tweenen, lijkt het alsof objecten van de ene kleur in de andere vervagen. Als u een kleureffect wilt tweenen op klassieke tekst, converteert u de tekst naar een symbool.

 • Filtereigenschappen (filters kunnen niet worden toegepast op grafische symbolen)

Verschillen tussen bewegings-tweens en klassieke tweens

Animate ondersteunt twee verschillende soorten tweens voor het simuleren van beweging: bewegings-tweens en klassieke tweens.

Bewegings-tweens Klassieke tweens
Krachtig en eenvoudig te maken, bieden maximale controle over getweende animatie Lastig om te maken en omvat alle tweens die in eerdere versies van Animate zijn gemaakt. 
Bieden betere controle over tweens Bieden gebruikerspecifieke mogelijkheden
Gebruiken hoofdframes Gebruiken eigenschap
Bestaan uit één doelobject over de gehele tween Staan tweening toe tussen twee hoofdframes met dezelfde of verschillende symbolen
Tekst wordt beschouwd als tweenbaar, en tekstobjecten worden niet omgezet in filmclips Tekstobjecten worden omgezet in grafische symbolen.
Framescripts zijn niet toegestaan in een reeks bewegings-tweens.  Klassieke tweens bieden wel ondersteuning voor framescripts.
Reeksen bewegings-tweens kunnen worden uitgerekt en vergroot of verkleind in de tijdlijn en worden beschouwd als één object.  Klassieke tweens bestaan uit groepen frames die afzonderlijk kunnen worden geselecteerd in de tijdlijn.
Als u afzonderlijke frames wilt selecteren in een reeks bewegings-tweens, klikt u op de frames terwijl u Ctrl (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt.  
Past versnellingen toe op de volledige duur van een bewegings-tween-reeks. Voor versnelling van alleen specifieke frames van een bewegings-tween moet een aangepaste versnellingscurve worden gemaakt.
 Versnellingen worden toegepast op de framegroepen tussen de hoofdframes binnen de tween. 
Kunnen één kleureffect per tween toepassen. Animeren tussen twee verschillende kleureffecten, zoals tint en alfa-transparantie.
Worden gebruikt om 3D-objecten van animatie voorzien.  U kunt 3D-objecten niet met een klassieke tween van animatie voorzien.
Alleen bewegings-tweens kunnen worden opgeslagen als bewegingsvoorinstellingen. U kunt symbolen wisselen of het framenummer instellen van een grafisch symbool dat u wilt weergeven in een eigenschapshoofdframe. Voor animaties met deze technieken hebt u klassieke tweens nodig.
   

Overeenkomsten tussen bewegings-tweens en klassieke tweens

 • Eén laag kan meerdere klassieke tweens of bewegings-tweens bevatten, maar geen tweens van verschillende typen.
 • Bij zowel bewegings-tweens als klassieke tweens kunnen alleen bepaalde typen objecten worden getweend.

Aanvullende bronnen

 • Jen DeHaan heeft op haar site Flashthusiast.com een handige blog gepubliceerd over het bewegingsmodel in Animate en de verschillen tussen tweens en klassieke tweens.

Zie ook

Downloaden