Overzicht

Met de animatiehulplijn in Adobe Animate CC (voorheen Flash Professional CC) kunt u animaties die u hebt gemaakt, gemakkelijker verbeteren door een pad te definiëren voor de objecten die u animeert. Dit is nuttig wanneer u aan een animatie werkt die een pad volgt dat geen rechte lijn is. Dit proces vereist twee lagen om een animatie uit te voeren:

  • Een laag met een object dat u wilt animeren
  • Een laag die een pad definieert dat het object tijdens de animatie dient te volgen

De animatiehulplijn werkt alleen op klassieke tweens.

Zie Werken met klassieke tween-animaties voor meer informatie over animatiehulplijnen

Animatiehulplijn gebaseerd op variabele streekdikte

U kunt een object op basis van de variabele dikte van de streek van het geleiderpad animeren.

Naast de hoofdframes voor de eerste en laatste posities van het object hebt u geen andere hoofdframes nodig om de variatie in de streekdikte aan te geven.

  1. Als u een object op basis van variabele streekdikte wilt animeren, maakt u een pad en animeert u het object langs het pad zoals beschreven in de vorige sectie van dit document. 
  2. Met het eerste hoofdframe van de tween geselecteerd in de tijdlijn selecteert u de opties Schalen en Schalen langs pad in de Eigenschapcontrole. Nu is het object klaar om de schaal te volgen op basis van de streekdikte.
  1. Definieer de dikte van de streek met behulp van een van de volgende methoden:
  • Kies het gereedschap Breedte (U) in de werkset, klik op een willekeurige locatie op het pad en sleep om de dikte van het pad te veranderen.
  • Selecteer het pad met het Selectiegereedschap (V) in de werkset en in de Eigenschapcontrole, kies een breedteprofiel voor de streek in de vervolgkeuzelijst Breedte.

Zie Streken met variabele dikte voor meer informatie over streken met een variabele breedte.

Zodra u een streek met variabele dikte hebt gedefinieerd als een pad, en u de bewegingstween uitvoert, kunt u zien dat het object niet alleen het pad volgt, maar ziet u ook de grootte ervan veranderen op basis van de relatie met de variatie in de dikte van de streek.

Hier is een voorbeeld dat de animatiehulplijn gebruikt met een streek met variabele dikte:

 

Een bewegingsgeleiderpad kan meerdere segmenten hebben waarbij elk verbonden segment een ander profiel met variabele dikte heeft zoals hieronder weergegeven. Het object heeft geen aanvullende hoofdframes en het breedteprofiel van elk segment wordt in acht genomen tijdens de animatie.

Animatiehulplijn op basis van de streekkleur

Met de animatiehulplijn kunt u ook een tween toevoegen aan een object langs het pad door de kleur van het object te wijzigen op basis van de kleur van het geleiderpad zelf. Om deze variatie tot stand te brengen, hebt u minstens twee segmenten in het pad nodig. Dit betekent dat er minimum drie knooppunten of punten zijn als onderdeel van het pad. Om dit te bereiken, moet u tijdens het maken van een klassieke bewegingstween en het tekenen van een geleiderpad zoals beschreven in de vorige paragraaf van dit document, het gereedschap Pen gebruiken en een geleiderpad tekenen zoals hieronder weergegeven. Dit pad heeft vier knooppunten/punten in drie segmenten.

Naast de hoofdframes voor de eerste en laatste posities van het object hoeft u geen andere hoofdframes te maken om de variatie in de streekkleur aan te geven.

  1. Zodra u een klassieke bewegingstween hebt gemaakt, selecteert u het eerste hoofdframe van de tween in de tijdlijn. Selecteer in de Eigenschapcontrole het selectievakje Kleur langs het pad. Uw object is nu klaar om de kleurvariatie volgens het geleiderpad te volgen.
  1. Gebruik nu het Selectiegereedschap (V) in de werkset en klik en selecteer het tweede segment van het geleiderpad en kies een andere kleur. Herhaal dezelfde stappen voor het derde segment van het pad.

Voer de animatie nu uit om de kleurinvloed van het geleiderpad op het object zelf te zien tijdens de tween. U kunt zien dat de invloed niet alleen van toepassing is op de kleur, maar ook op de alfa-/dekkingswaarde van het streeksegment in het geleiderpad.

Hier is een voorbeeld dat de animatiehulplijn gebruikt met kleurvariatie: