Met Animate CC kunt u inhoud publiceren voor Adobe® AIR™ for Android.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de publicatie-instellingen voor AIR for Android in Animate kunt configureren. Zie Adobe AIR-toepassingen bouwen voor de volledige informatie over het ontwikkelen van Adobe AIR™-toepassingen.

Zie AIR-systeemvereisten voor informatie over de hardware- en softwarevereisten voor AIR-toepassingen voor desktops en mobiele apparatuur.

Raadpleeg de Adobe AIR-referentie voor volledige documentatie voor AIR-ontwikkelaars.

Video's en lesbestanden

De volgende videolesbestanden beschrijven hoe u AIR™ for Android-toepassingen kunt maken in Animate:

Opmerking:

(Alleen AIR 3.7) Toepassingen met alleen captive runtime in een pakket plaatsen (Android)

In AIR 3.7 wordt bij het in een pakket plaatsen van AIR-toepassingen voor Android in elk doel de AIR-runtime ingesloten. Dit helpt de gebruikerservaring te verbeteren omdat de AIR-runtime niet afzonderlijk moet worden gedownload. Een neveneffect is echter dat de appgrootte met ongeveer 9MB zal toenemen.

Animate geeft waarschuwingen weer als een AIR for Android-toepassing in een pakket is geplaatst met behulp van de optie Gedeelde runtime.

Een Adobe AIR for Android-bestand maken

Met de opdracht Bestand > Nieuw kunt u Adobe AIR for Android-documenten maken in Animate. U kunt ook een ActionScript® 3.0 FLA-bestand maken en dit bestand converteren naar een AIR for Android-bestand via het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

U kunt als volgt een AIR for Android-bestand maken:

 • Kies AIR for Android in het welkomstscherm of in het dialoogvenster Nieuw document (Bestand > Nieuw).

 • Open een bestaand FLA-bestand en converteer dit bestand naar een AIR for Android-bestand. Selecteer AIR for Android in het menu Doel van het dialoogvenster Publicatie-instellingen (Bestand > Publicatie-instellingen).

Een AIR for Android-toepassing voorvertonen of publiceren

U kunt een voorvertoning van een Animate AIR for Android SWF-bestand bekijken zoals dit in een AIR-toepassingsvenster zal worden weergegeven. Voorvertoningen zijn nuttig als u wilt zien hoe de zichtbare aspecten van de toepassing eruit zien zonder dat u de toepassing hoeft te verpakken en te installeren.

 1. Zorg ervoor dat de instelling Doel in het dialoogvenster Publicatie-instellingen is ingesteld op AIR for Android.

 2. Selecteer Besturing > Film testen > Testen of druk op Ctrl+Enter.

Als u geen instellingen voor de toepassing hebt opgegeven in het dialoogvenster Instellingen voor toepassing en installer, genereert Animate een standaardbeschrijvingsbestand voor de toepassing (swfname-app.xml). Animate maakt en plaatst dit bestand in de map waarin ook het SWF-bestand wordt geschreven. Wanneer u wel toepassingsinstellingen hebt opgegeven via het dialoogvenster Instellingen voor toepassing en installer, zijn die instellingen in het beschrijvingsbestand van de toepassing opgenomen.

U kunt als volgt een AIR for Android-bestand publiceren:

 • Klik op de knop Publiceren in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

 • Klik op de knop Publiceren in het dialoogvenster AIR for Android-instellingen.

 • Selecteer Bestand > Publiceren.

 • Selecteer Bestand > Voorvertoning publiceren.

Wanneer u een AIR-bestand publiceert, maakt Animate een SWF-bestand en een beschrijvingsbestand voor de XML-toepassing. Vervolgens verpakt Animate kopieën van beide bestanden, samen met eventuele andere bestanden die u aan uw toepassing hebt toegevoegd. Het resulterende AIR-installatiepakket heet swfname.apk.

AIR for Android-toepassingen maken

Nadat u klaar bent met de ontwikkeling van uw toepassing, geeft u de instellingen op voor de beschrijvings- en installerbestanden voor AIR for Android-toepassingen die nodig zijn om deze te kunnen gebruiken. Animate maakt de beschrijvings- en installerbestanden samen met het SWF-bestand wanneer u een AIR for Android-bestand publiceert.

U geeft de instellingen voor deze bestanden op in het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer. Zodra u een AIR for Android-bestand hebt gemaakt, kan dit dialoogvenster worden geopend vanuit de Eigenschapcontrole voor documenten. Dit dialoogvenster is ook toegankelijk via de knop Instellingen in het tabblad Animate van het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

Het Adobe AIR-toepassingsbestand maken

 1. Open in Animate het FLA-bestand of de set bestanden waaruit uw Adobe AIR-toepassing bestaat.

 2. Sla het AIR for Android FLA-bestand op voordat u het dialoogvenster AIR - Instellingen voor toepassing en installer opent.

 3. Selecteer Bestand > AIR for Android-instellingen.

 4. Voer de vereiste gegevens in het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer in en klik vervolgens op Publiceren.

  Wanneer u op de knop Publiceren drukt, worden de volgend bestanden verpakt:

  • Het SWF-bestand

  • Het beschrijvingsbestand van de toepassing

  • De pictogrambestanden van de toepassing

  • Alle bestanden die worden weergegeven in het tekstvak Opgenomen bestanden

  Opmerking:

  Het publiceren van een AIR for Android-toepassing mislukt als de bestandsnaam die is opgegeven voor het FLA- of SWF-bestand, double-byte tekens bevat.


Het dialoogvenster Algemeen van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer is onderverdeeld in vier tabbladen: Algemeen, Implementatie, Pictogrammen en Bevoegdheden.

Algemene instellingen

Het tabblad Algemeen van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer bevat de volgende opties:

Uitvoerbestand

De naam en locatie van het AIR-bestand dat wordt gemaakt met de opdracht Publiceren. De extensie voor de naam van het uitvoerbestand is APK.

Toepassingsnaam

De naam die door de AIR-toepassingsinstaller wordt gebruikt om de bestandsnaam van de toepassing en de toepassingenmap te genereren. De naam mag alleen geldige tekens voor bestandsnamen of mapnamen bevatten. Wordt standaard ingesteld op de naam van het SWF-bestand.

Toepassings-id

Identificeert uw toepassing met een unieke id. U kunt de standaard-id zo nodig wijzigen. Gebruik geen spaties of speciale tekens in de id. Alleen de volgende tekens zijn geldig: 0-9, a-z, A-Z, en . (punt). De naam kan minimaal 1 tot maximaal 212 tekens bevatten. Wordt standaard ingesteld op com.adobe.example.toepassingsnaam.

Versie

Optioneel. Geeft een versienummer voor de toepassing op. Heeft als standaardwaarde 1,0.

Versielabel

Optioneel. Een tekenreeks waarmee de versie wordt beschreven.

Verhouding

Hiermee kunt u de opties Staand, Liggend of Automatische oriëntatie selecteren voor de toepassing. Wanneer de optie Automatisch wordt geselecteerd in combinatie met Automatische oriëntatie, wordt de toepassing op het apparaat gestart op basis van de huidige oriëntatie.

Volledig scherm

Hiermee wordt de toepassing uitgevoerd in de volledige-schermmodus. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Automatische oriëntatie

Hiermee kan de toepassing overschakelen tussen de modi Staand en Liggend, afhankelijk van de actieve oriëntatie van het apparaat. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Rendermodus

Hier kunt u de methode opgeven waarmee de AIR-runtime grafische inhoud rendert. U kunt de volgende opties kiezen:

 • Automatisch - de snelste renderingmethode op het hostapparaat wordt automatisch gedetecteerd en gebruikt.

 • CPU - de CPU wordt gebruikt.

 • GPU - de GPU wordt gebruikt. Als er geen GPU beschikbaar is, wordt de CPU gebruikt.

 • Direct - rendering wordt uitgevoerd aan de hand van Stage3D. Dit is de snelst mogelijke renderingmethode.

Zie Niet ondersteunde chipsets en stuurprogramma's voor Stage3D | Flash Player 11, AIR 3 voor een lijst met processors die geen ondersteuning bieden voor de modus Direct.


Processor: Hiermee selecteert u het processortype van de apparaten waarvoor u de toepassing maakt. Ondersteunde processortypen zijn ARM en Intel x86. Ondersteuning voor x86-processors is beschikbaar vanaf Animate CC-versie 2014.1. 

Opgenomen bestanden

Geeft aan welke extra bestanden en mappen u in het toepassingspakket moet opnemen. Klik op de plus-knop (+) om bestanden toe te voegen; klik op de mapknop om mappen toe te voegen. Als u een bestand of map uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het bestand/de map en klikt u vervolgens op de min-knop (-).

Het toepassingsbeschrijvingsbestand en het hoofd-SWF-bestand worden automatisch aan de pakketlijst toegevoegd. De pakketlijst geeft deze bestanden zelfs weer wanneer u het Adobe AIR FLA-bestand nog niet hebt gepubliceerd. De pakketlijst geeft de bestanden en mappen in een platte structuur weer. De bestanden in een map worden niet in een overzicht weergegeven en de volledige paden naar de bestanden worden weergegeven (indien nodig, verkort).

Als u native AIR-extensiebestanden hebt toegevoegd aan het ActionScript-bibliotheekpad, worden deze bestanden ook in de lijst vermeld.

Pictogrambestanden worden niet in de lijst opgenomen. Wanneer de bestanden worden verpakt, kopieert Animate pictogrambestanden naar een tijdelijke map die relatief is ten opzichte van de locatie van het SWF-bestand. Animate verwijdert de map nadat het verpakken is voltooid.

Implementatie-instellingen

Op het tabblad Implementatie van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer kunt u de volgende instellingen opgeven.

Certificaat

Het digitale certificaat voor de toepassing. U kunt bladeren naar een certificaat of een nieuw certificaat maken. Zie Uw toepassing ondertekenen voor informatie over het maken van een digitaal certificaat. Let op: certificaten voor Android-toepassingen moeten een geldigheidsperiode van minimaal 25 jaar hebben.

Wachtwoord

Het wachtwoord voor het geselecteerde digitale certificaat.

Type Android-implementatie

Hiermee wordt bepaald welk type pakket wordt gemaakt.

 • Met de instelling Apparaatrelease kunt u pakketten maken voor Marketplace of een ander distributiemedium, zoals een website.
 • Met de instelling Emulatorrelease kunt u pakketten maken voor foutopsporing in de simulator voor mobiele apparaten.
 • Met de instelling Foutopsporing kunt u fouten op het apparaat opsporen. Hieronder valt het instellen van onderbrekingspunten in Animate en externe foutopsporing bij de toepassing wanneer deze op het Android-apparaat wordt uitgevoerd. U kunt ook de netwerkinterface en het IP-adres voor de foutopsporingssessies kiezen.

AIR-runtime

Hiermee wordt bepaald hoe de toepassing te werk gaat op apparaten waarop de AIR-runtime nog niet geïnstalleerd is.

 • Met AIR-runtime insluiten met toepassing wordt de runtime aan het installatiepakket van de toepassing toegevoegd, zodat de gebruikers verder niets hoeven te downloaden. De grootte van het toepassingspakket neemt dan aanzienlijk toe.
 • Met AIR-runtime ophalen van wordt de runtime gedownload van Google Playstore of Amazon Appstore.

Na publicatie

Hiermee geeft u aan of de toepassing moet worden geïnstalleerd op een Android-apparaat dat momenteel is verbonden en of de toepassing na de installatie direct moet worden gestart.

Pictograminstellingen

Op het tabblad Pictogrammen van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer kunt u een pictogram voor de Android-toepassing opgeven. Het pictogram wordt weergegeven nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd en deze uitvoert in de AIR for Android-runtime. U kunt verschillende pictogramgrootten opgeven voor de verschillende weergaven waarin het pictogram wordt getoond. De pictogrammen die u kiest voor Android hoeven niet precies aan deze grootten te voldoen.

Als u een pictogram wilt opgeven, klikt u op het gewenste pictogramformaat op het tabblad Pictogrammen en gaat u vervolgens naar het bestand dat u wilt gebruiken voor het opgegeven formaat. De bestanden moeten de PNG-indeling (Portable Network Graphics) hebben.

Als u voor een bepaald pictogramformaat geen afbeelding opgeeft, schaalt Adobe AIR een van de opgegeven afbeeldingen om de ontbrekende pictogramafbeelding te maken.

Instellingen voor bevoegdheden

Op het tabblad Bevoegdheden kunt u opgeven welke services en gegevens op het apparaat toegankelijk zijn voor de toepassing.

 • Als u een bevoegdheid wilt instellen, schakelt u het bijbehorende selectievakje in.

 • Klik op de naam van een bevoegdheid als u een beschrijving van de bevoegdheid wilt bekijken. De beschrijving wordt onder het overzicht met bevoegdheden weergegeven.

 • Als u bevoegdheden handmatig wilt beheren en niet via het dialoogvenster, selecteert u 'Rechten en manifesttoevoegingen handmatig beheren in het toepassingsbeschrijvingsbestand'.

Taalinstellingen

In het deelvenster Talen kunt u de talen selecteren waaraan u uw toepassing wilt koppelen in de app-winkel of in Marketplace. Wanneer u een taal selecteert, kunnen gebruikers van het Android-besturingssysteem in de desbetreffende taal uw toepassing downloaden. Deze taalinstellingen verschaffen verder geen vertaling van de gebruikersinterface van uw toepassing.

Als er geen taal wordt geselecteerd, wordt de toepassing gepubliceerd met ondersteuning voor alle talen. Het is dan dus niet nodig elke taal te selecteren. De vermelde talen zijn de talen die worden ondersteund door Adobe AIR. Het is mogelijk dat Android ondersteuning biedt voor andere talen.

Opmerking:

Air voor Android biedt ondersteuning voor drie nieuwe talen:

 • Deens
 • Hebreeuws 
 • Noors