Handboek Annuleren

AIR voor Android-toepassingen publiceren

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Met Animate kunt u inhoud publiceren voor Adobe® AIR™ for Android.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de publicatie-instellingen voor AIR for Android in Animate kunt configureren. Zie Adobe AIR-toepassingen bouwen voor de volledige informatie over het ontwikkelen van Adobe AIR™-toepassingen.

Zie AIR-systeemvereisten voor informatie over de hardware- en softwarevereisten voor AIR-toepassingen voor desktops en mobiele apparatuur.

Raadpleeg de Adobe AIR-referentie voor volledige documentatie voor AIR-ontwikkelaars.

(Alleen AIR 3.7) Toepassingen met alleen captive runtime in een pakket plaatsen (Android)

In AIR 3.7 wordt bij het in een pakket plaatsen van AIR-toepassingen voor Android in elk doel de AIR-runtime ingesloten. Dit helpt de gebruikerservaring te verbeteren omdat de AIR-runtime niet afzonderlijk moet worden gedownload. Een neveneffect is echter dat de appgrootte met ongeveer 9MB zal toenemen.


Animate geeft waarschuwingen weer als een AIR for Android-toepassing in een pakket is geplaatst met behulp van de optie Gedeelde runtime.

Een Adobe AIR for Android-bestand maken

Met de opdracht Bestand > Nieuw kunt u Adobe AIR for Android-documenten maken in Animate. U kunt ook een ActionScript® 3.0 FLA-bestand maken en dit bestand converteren naar een AIR for Android-bestand via het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

U kunt als volgt een AIR for Android-bestand maken:

 • Kies AIR for Android in het welkomstscherm of in het dialoogvenster Nieuw document (Bestand > Nieuw).

 • Open een bestaand FLA-bestand en converteer dit bestand naar een AIR for Android-bestand. Selecteer AIR for Android in het menu Doel van het dialoogvenster Publicatie-instellingen (Bestand > Publicatie-instellingen).

Een AIR for Android-toepassing voorvertonen of publiceren

U kunt een voorvertoning van een Animate AIR for Android SWF-bestand bekijken zoals dit in een AIR-toepassingsvenster zal worden weergegeven. Voorvertoningen zijn nuttig als u wilt zien hoe de zichtbare aspecten van de toepassing eruit zien zonder dat u de toepassing hoeft te verpakken en te installeren.

 1. Zorg ervoor dat de instelling Doel in het dialoogvenster Publicatie-instellingen is ingesteld op AIR for Android.

 2. Selecteer Besturing > Film testen > Testen of druk op Ctrl+Enter.

Als u geen instellingen voor de toepassing hebt opgegeven in het dialoogvenster Instellingen voor toepassing en installer, genereert Animate een standaardbeschrijvingsbestand voor de toepassing (swfname-app.xml). Animate maakt en plaatst dit bestand in de map waarin ook het SWF-bestand wordt geschreven. Wanneer u wel toepassingsinstellingen hebt opgegeven via het dialoogvenster Instellingen voor toepassing en installer, zijn die instellingen in het beschrijvingsbestand van de toepassing opgenomen.

U kunt als volgt een AIR for Android-bestand publiceren:

 • Klik op de knop Publiceren in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

 • Klik op de knop Publiceren in het dialoogvenster AIR for Android-instellingen.

 • Selecteer Bestand > Publiceren.

 • Selecteer Bestand > Voorvertoning publiceren.

Wanneer u een AIR-bestand publiceert, maakt Animate een SWF-bestand en een beschrijvingsbestand voor de XML-toepassing. Vervolgens verpakt Animate kopieën van beide bestanden, samen met eventuele andere bestanden die u aan uw toepassing hebt toegevoegd. Het resulterende AIR-installatiepakket heet swfname.apk.

AIR for Android-toepassingen maken

Nadat u klaar bent met de ontwikkeling van uw toepassing, geeft u de instellingen op voor de beschrijvings- en installerbestanden voor AIR for Android-toepassingen die nodig zijn om deze te kunnen gebruiken. Animate maakt de beschrijvings- en installerbestanden samen met het SWF-bestand wanneer u een AIR for Android-bestand publiceert.

U geeft de instellingen voor deze bestanden op in het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer. Zodra u een AIR for Android-bestand hebt gemaakt, kan dit dialoogvenster worden geopend vanuit de Eigenschapcontrole voor documenten. Dit dialoogvenster is ook toegankelijk via de knop Instellingen in het tabblad Animate van het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

Het Adobe AIR-toepassingsbestand maken

 1. Open in Animate het FLA-bestand of de set bestanden waaruit uw Adobe AIR-toepassing bestaat.

 2. Sla het AIR for Android FLA-bestand op voordat u het dialoogvenster AIR - Instellingen voor toepassing en installer opent.

 3. Selecteer Bestand > AIR for Android-instellingen.

 4. Voer de vereiste gegevens in het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer in en klik vervolgens op Publiceren.

  Wanneer u op de knop Publiceren drukt, worden de volgend bestanden verpakt:

  • Het SWF-bestand

  • Het beschrijvingsbestand van de toepassing

  • De pictogrambestanden van de toepassing

  • Alle bestanden die worden weergegeven in het tekstvak Opgenomen bestanden

   Het publiceren van een AIR for Android-toepassing mislukt als de bestandsnaam die is opgegeven voor het FLA- of SWF-bestand, double-byte tekens bevat.

Het dialoogvenster Algemeen van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer is onderverdeeld in vier tabbladen: Algemeen, Implementatie, Pictogrammen en Bevoegdheden.

Algemene instellingen

Het tabblad Algemeen van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer bevat de volgende opties:

Uitvoerbestand

De naam en locatie van het AIR-bestand dat wordt gemaakt met de opdracht Publiceren. De extensie voor de naam van het uitvoerbestand is APK.

Toepassingsnaam

De naam die door de AIR-toepassingsinstaller wordt gebruikt om de bestandsnaam van de toepassing en de toepassingenmap te genereren. De naam mag alleen geldige tekens voor bestandsnamen of mapnamen bevatten. Wordt standaard ingesteld op de naam van het SWF-bestand.

Toepassings-id

Identificeert uw toepassing met een unieke id. U kunt de standaard-id zo nodig wijzigen. Gebruik geen spaties of speciale tekens in de id. Alleen de volgende tekens zijn geldig: 0-9, a-z, A-Z, en . (punt). De naam kan minimaal 1 tot maximaal 212 tekens bevatten. Wordt standaard ingesteld op com.adobe.example.toepassingsnaam.

Versie

Optioneel. Geeft een versienummer voor de toepassing op. Heeft als standaardwaarde 1.0.

Versielabel

Optioneel. Een tekenreeks waarmee de versie wordt beschreven.

Verhouding

Hiermee kunt u de opties Staand, Liggend of Automatische oriëntatie selecteren voor de toepassing. Wanneer de optie Automatisch wordt geselecteerd in combinatie met Automatische oriëntatie, wordt de toepassing op het apparaat gestart op basis van de huidige oriëntatie.

Volledig scherm

Hiermee wordt de toepassing uitgevoerd in de volledige-schermmodus. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Automatische oriëntatie

Hiermee kan de toepassing overschakelen tussen de modi Staand en Liggend, afhankelijk van de actieve oriëntatie van het apparaat. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

Rendermodus

Hier kunt u de methode opgeven waarmee de AIR-runtime grafische inhoud rendert. U kunt de volgende opties kiezen:

 • Automatisch - de snelste renderingmethode op het hostapparaat wordt automatisch gedetecteerd en gebruikt.

 • CPU - de CPU wordt gebruikt.

 • GPU - de GPU wordt gebruikt. Als er geen GPU beschikbaar is, wordt de CPU gebruikt.

 • Direct - rendering wordt uitgevoerd aan de hand van Stage3D. Dit is de snelst mogelijke renderingmethode.

Zie Niet ondersteunde chipsets en stuurprogramma's voor Stage3D | Flash Player 11, AIR 3 voor een lijst met processors die geen ondersteuning bieden voor de modus Direct.

Processor: Hiermee selecteert u het processortype van de apparaten waarvoor u de toepassing maakt. Ondersteunde processortypen zijn ARM en Intel x86. Ondersteuning voor x86-processors is beschikbaar vanaf Animate-versie 2014.1.

Opgenomen bestanden

Geeft aan welke extra bestanden en mappen u in het toepassingspakket moet opnemen. Klik op de plus-knop (+) om bestanden toe te voegen; klik op de mapknop om mappen toe te voegen. Als u een bestand of map uit de lijst wilt verwijderen, selecteert u het bestand/de map en klikt u vervolgens op de min-knop (-).

Het toepassingsbeschrijvingsbestand en het hoofd-SWF-bestand worden automatisch aan de pakketlijst toegevoegd. De pakketlijst geeft deze bestanden zelfs weer wanneer u het Adobe AIR FLA-bestand nog niet hebt gepubliceerd. De pakketlijst geeft de bestanden en mappen in een platte structuur weer. De bestanden in een map worden niet in een overzicht weergegeven en de volledige paden naar de bestanden worden weergegeven (indien nodig, verkort).

Als u native AIR-extensiebestanden hebt toegevoegd aan het ActionScript-bibliotheekpad, worden deze bestanden ook in de lijst vermeld.

Pictogrambestanden worden niet in de lijst opgenomen. Wanneer de bestanden worden verpakt, kopieert Animate pictogrambestanden naar een tijdelijke map die relatief is ten opzichte van de locatie van het SWF-bestand. Animate verwijdert de map nadat het verpakken is voltooid.

Implementatie-instellingen

Op het tabblad Implementatie van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer kunt u de volgende instellingen opgeven.

Certificaat

Het digitale certificaat voor de toepassing. U kunt bladeren naar een certificaat of een nieuw certificaat maken. Let op: certificaten voor Android-toepassingen moeten een geldigheidsperiode van minimaal 25 jaar hebben.

Wachtwoord

Het wachtwoord voor het geselecteerde digitale certificaat.

Type Android-implementatie

Hiermee wordt bepaald welk type pakket wordt gemaakt.

 • Met de instelling Apparaatrelease kunt u pakketten maken voor Marketplace of een ander distributiemedium, zoals een website.
 • Met de instelling Emulatorrelease kunt u pakketten maken voor foutopsporing in de simulator voor mobiele apparaten.
 • Met de instelling Foutopsporing kunt u fouten op het apparaat opsporen. Hieronder valt het instellen van onderbrekingspunten in Animate en externe foutopsporing bij de toepassing wanneer deze op het Android-apparaat wordt uitgevoerd. U kunt ook de netwerkinterface en het IP-adres voor de foutopsporingssessies kiezen.

AIR-runtime

Hiermee wordt bepaald hoe de toepassing te werk gaat op apparaten waarop de AIR-runtime nog niet geïnstalleerd is.

 • Met AIR-runtime insluiten met toepassing wordt de runtime aan het installatiepakket van de toepassing toegevoegd, zodat de gebruikers verder niets hoeven te downloaden. De grootte van het toepassingspakket neemt dan aanzienlijk toe.
 • Met AIR-runtime ophalen van wordt de runtime gedownload van Google Playstore of Amazon Appstore.

Na publicatie

Hiermee geeft u aan of de toepassing moet worden geïnstalleerd op een Android-apparaat dat momenteel is verbonden en of de toepassing na de installatie direct moet worden gestart.

Pictograminstellingen

Op het tabblad Pictogrammen van het dialoogvenster AIR for Android - Instellingen voor toepassing en installer kunt u een pictogram voor de Android-toepassing opgeven. Het pictogram wordt weergegeven nadat u de toepassing hebt geïnstalleerd en deze uitvoert in de AIR for Android-runtime. U kunt verschillende pictogramgrootten opgeven voor de verschillende weergaven waarin het pictogram wordt getoond. De pictogrammen die u kiest voor Android hoeven niet precies aan deze grootten te voldoen.

Als u een pictogram wilt opgeven, klikt u op het gewenste pictogramformaat op het tabblad Pictogrammen en gaat u vervolgens naar het bestand dat u wilt gebruiken voor het opgegeven formaat. De bestanden moeten de PNG-indeling (Portable Network Graphics) hebben.

Als u voor een bepaald pictogramformaat geen afbeelding opgeeft, schaalt Adobe AIR een van de opgegeven afbeeldingen om de ontbrekende pictogramafbeelding te maken.

Instellingen voor bevoegdheden

Op het tabblad Bevoegdheden kunt u opgeven welke services en gegevens op het apparaat toegankelijk zijn voor de toepassing.

 • Als u een bevoegdheid wilt instellen, schakelt u het bijbehorende selectievakje in.

 • Klik op de naam van een bevoegdheid als u een beschrijving van de bevoegdheid wilt bekijken. De beschrijving wordt onder het overzicht met bevoegdheden weergegeven.

 • Als u bevoegdheden handmatig wilt beheren en niet via het dialoogvenster, selecteert u 'Rechten en manifesttoevoegingen handmatig beheren in het toepassingsbeschrijvingsbestand'.

Taalinstellingen

In het deelvenster Talen kunt u de talen selecteren waaraan u uw toepassing wilt koppelen in de app-winkel of in Marketplace. Wanneer u een taal selecteert, kunnen gebruikers van het Android-besturingssysteem in de desbetreffende taal uw toepassing downloaden. Deze taalinstellingen verschaffen verder geen vertaling van de gebruikersinterface van uw toepassing.

Als er geen taal wordt geselecteerd, wordt de toepassing gepubliceerd met ondersteuning voor alle talen. Het is dan dus niet nodig elke taal te selecteren. De vermelde talen zijn de talen die worden ondersteund door Adobe AIR. Het is mogelijk dat Android ondersteuning biedt voor andere talen.

Air voor Android biedt ondersteuning voor drie nieuwe talen: Deens, Hebreeuws en Noors.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?