De huidige sneltoetsenset kopiëren naar het klembord

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Animate > Sneltoetsen (Macintosh).

 2. Klik op de knop Naar klembord kopiëren U kunt vervolgens de sneltoetsenset naar een teksteditor kopiëren als referentie of om af te drukken.

Aangepaste sneltoetsen maken en wijzigen

U kunt sneltoetsen maken en wijzigen in Animate.

Sneltoetsen aanpassen

 1. Selecteer Bewerken > Sneltoetsen (Windows) of Animate> Sneltoetsen (Macintosh).

  Het dialoogvenster Sneltoetsen wordt weergegeven.

 2. Met de volgende opties kunt u sneltoetsen toevoegen, verwijderen of bewerken:

  De voorinstellingen voor de lay-out van het toetsenbord

  Hiermee kunt u een voorinstelling selecteren in het keuzemenu met vooraf ingestelde sneltoetsen of door u gedefinieerde sneltoetsen.

  Zoeken

  Hiermee kunt u zoeken naar opdrachten waarvan u de sneltoets wilt instellen of wijzigen. U kunt de opdracht ook weergeven door de structuurweergave met opdrachten uit te vouwen.

  Hoofdlettergevoelig

  Hiermee kunt u een hoofdlettergevoelige zoekopdracht naar de opdracht uitvoeren.

  Toevoegen 

  Voegt een nieuwe sneltoets toe aan de geselecteerde opdracht. Als u een nieuwe sneltoets wilt toevoegen voor de geselecteerde opdracht, klikt u op Toevoegen en voert u een nieuwe toetsencombinatie in. Elke opdracht kan één sneltoets hebben. Als een sneltoets al aan een opdracht is toegewezen, is de opdracht Toevoegen niet beschikbaar.

  Ongedaan maken

  Hiermee maakt u de laatst ingestelde sneltoets voor een opdracht ongedaan.

  Naar klembord kopiëren

  Hiermee kopieert u de volledige lijst met sneltoetsen naar het klembord van uw besturingssysteem.

  Naar conflict gaan

  Hiermee navigeert u naar de opdracht die een conflict veroorzaakt. Er wordt een waarschuwing weergegeven als het instellen van een sneltoets tot een conflict leidt.

  Sneltoetsen opslaan als voorinstelling

  Hiermee slaat u alle sneltoetsen op als een voorinstelling. U kunt deze voorinstellingen selecteren in het keuzemenu Voorinstelling voor lay-out van toetsenbord.

  Sneltoets verwijderen

  Hiermee verwijdert u een geselecteerde sneltoets.

  Opmerking:

  U kunt geen enkele toetsen, zoals delete of page up, gebruiken die vooraf zijn gedefinieerd voor bepaalde generieke taken zoals het verwijderen van inhouden, het bladeren op pagina's enzovoort.

 3. Klik op OK.

Sneltoets uit een opdracht verwijderen

 1. Selecteer in het pop-upmenu Opdrachten eerst een categorie opdrachten en vervolgens een opdracht in de lijst Opdrachten.
 2. Klik op het X-teken naast de sneltoets.

Sneltoets aan een opdracht toevoegen

 1. Selecteer in het pop-upmenu Opdrachten een categorie opdrachten en selecteer een opdracht.
 2. Klik op de knop Toevoegen.
 3. Druk op een toetsencombinatie.

  Opmerking:

  Als er sprake is van een conflict voor de toetsencombinatie (als deze combinatie bijvoorbeeld al aan een andere opdracht is toegewezen), wordt er een uitleg weergegeven onder de lijst Opdrachten. Klik op de knop Ga naar conflict om snel naar de problematische opdracht te navigeren en de sneltoets te wijzigen.

 4. Klik op OK.

Bestaande sneltoets bewerken

 1. Selecteer in het pop-upmenu Opdrachten eerst een categorie opdrachten en vervolgens een opdracht in de lijst Opdrachten.
 2. Dubbelklik op de sneltoets.
 3. Druk op een nieuwe toetsencombinatie.

  Opmerking:

  Als er sprake is van een conflict voor de toetsencombinatie (als deze combinatie bijvoorbeeld al aan een andere opdracht is toegewezen), wordt er een uitleg weergegeven onder de lijst Opdrachten. Klik op de knop Ga naar conflict om snel naar de problematische opdracht te navigeren en de sneltoets te wijzigen.