Informatie over maskeerlagen

U gebruikt een maskeerlaag voor spotlighteffecten en overgangen om een gat te maken waardoor onderliggende lagen zichtbaar zijn. Een maskeeritem kan een gevulde vorm zijn, een object type, een instantie van een grafisch symbool of een filmclip. Groepeer meerdere lagen onder een enkele maskeerlaag om geavanceerde effecten te maken.

U kunt een maskeerlaag laten bewegen om dynamische effecten te maken. Voor een gevulde vorm als masker gebruikt u vorm-tweening. Voor een object type, grafische instantie of filmclip gebruikt u bewegings-tweening. Wanneer u een filmclipinstantie als masker gebruikt, laat u het masker bewegen langs een bewegingspad.

Plaats een maskeeritem in de laag die u als masker wilt gebruiken om een maskeerlaag te maken. In plaats van streek of vulling fungeert het maskeeritem als een venster dat het gebied van gekoppelde lagen eronder zichtbaar maakt. De rest van de maskeerlaag verbergt alles, behalve het gedeelte dat zichtbaar is door het maskeeritem. Een maskeerlaag kan slechts één maskeeritem bevatten. Een maskeerlaag kan zich niet binnen een knop bevinden en u kunt een masker niet toepassen op een ander masker.

Gebruik ActionScript om een maskeerlaag te maken van een filmclip. Een maskeerlaag die is gemaakt met ActionScript kan alleen worden toegepast op een andere filmclip.

Opmerking:

Het 3D-gereedschap kan niet worden gebruikt voor objecten op gemaskeerde lagen en lagen die 3D-objecten bevatten kunnen niet worden gebruikt als gemaskeerde lagen. Zie 3D-afbeeldingen voor meer informatie over 3D-gereedschap.

Werken met maskeerlagen

U kunt maskeerlagen gebruiken om gedeelten van een afbeelding in de laag eronder zichtbaar te maken. Wanneer u een masker wilt maken, geeft u op dat een laag een maskeerlaag is en tekent of plaatst u een gevulde vorm in deze laag. U kunt elke gevulde vorm als masker gebruiken, zoals groepen, tekst en symbolen. De maskeerlaag maakt het gebied van gekoppelde lagen onder de gevulde vorm zichtbaar.

Een maskeerlaag maken

 1. Selecteer of maak een laag die de objecten bevat die binnen het masker worden weergegeven.
 2. Selecteer Invoegen > Tijdlijn > Laag om een nieuwe laag hierboven te maken. Een maskeerlaag maskeert altijd de laag onmiddellijk eronder. Maak de maskeerlaag dus op de juiste plaats.
 3. Plaats een gevulde vorm, tekst of een instantie van een symbool in de maskeerlaag. Bitmaps, verlopen, transparantie, kleuren en lijnstijlen in een maskeerlaag worden genegeerd in Animate. Elk gevuld gebied is volledig transparant in het masker. Elk niet-gevuld gebied is dekkend.

 4. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van een maskeerlaag in de tijdlijn en selecteer Masker. Een maskeerlaagpictogram geeft de maskeerlaag aan. De laag onmiddellijk eronder wordt aan de maskeerlaag gekoppeld en de inhoud ervan wordt zichtbaar door het gevulde gebied op het masker. De naam van de gemaskeerde laag is ingesprongen en het pictogram wijzigt in dat van een gemaskeerde laag.
 5. Wanneer u het maskeereffect in Animate wilt weergeven, vergrendelt u de maskeerlaag en de gemaskeerde laag.

Aanvullende lagen maskeren nadat u een maskeerlaag hebt gemaakt

 1. Ga als volgt te werk:
  • Sleep een bestaande laag onmiddellijk onder de maskeerlaag.

  • Maak een nieuwe laag ergens onder de maskeerlaag.

  • Selecteer Wijzigen > Tijdlijn > Laageigenschappen en selecteer Gemaskeerd.

 1. Selecteer de laag die u wilt ontkoppelen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep de laag boven de maskeerlaag.

  • Selecteer Wijzigen > Tijdlijn > Laageigenschappen en selecteer Normaal.

Een gevulde vorm, object type of instantie van een grafisch symbool in een maskeerlaag laten bewegen

 1. Selecteer de maskeerlaag in de tijdlijn.
 2. Klik op de kolom Vergrendelen om de maskeerlaag te ontgrendelen.
 3. Ga als volgt te werk:
  • Als het maskeeritem een gevulde vorm is, past u vorm-tweening toe op het item.

  • Als het maskeeritem een object type of instantie van een grafisch symbool is, past u bewegings-tweening toe op het item.

 4. Wanneer de animatiebewerking is voltooid, klikt u op de kolom Vergrendelen voor de maskeerlaag om de laag opnieuw te vergrendelen.

Een filmclip in een maskeerlaag laten bewegen

 1. Selecteer de maskeerlaag in de tijdlijn.
 2. Dubbelklik op de filmclip in het werkgebied om de filmclip op plaats te bewerken en de tijdlijn van de filmclip weer te geven.
 3. Pas bewegings-tweening toe op de filmclip.
 4. Wanneer de animatieprocedure is voltooid, klikt u op de knop Terug om terug te gaan naar de documentbewerkmodus.
 5. Klik op de kolom Vergrendelen voor de maskeerlaag om de laag opnieuw te vergrendelen.