Handelingen bijeenhouden

Plaats uw ActionScript®-code zoveel mogelijk op een enkele locatie. Door de code op een enkele locatie te ordenen, kunt u projecten efficiënter bewerken, aangezien u kunt voorkomen dat op verschillende plaatsen moet worden gezocht wanneer u fouten in ActionScript-code opspoort of code wijzigt. Wanneer u code in een FLA-bestand opneemt, moet u ActionScript in frame 1 of frame 2 plaatsen in een laag met de naam handelingen op de bovenste laag op de tijdlijn. U kunt ook alle code in ActionScript-bestanden opnemen. Bij sommige Animate-toepassingen wordt niet altijd alle code op een enkele locatie geplaatst (met name bij ActionScript 2.0-toepassingen die schermen of gedragingen gebruiken).

Meestal kunt u alle code op dezelfde locatie plaatsen (in een frame of in ActionScript-bestanden). Dit biedt de volgende voordelen:

 • Code is gemakkelijk te vinden in een mogelijk complex bronbestand.

 • Fouten in de code zijn gemakkelijk op te sporen.

Code aan objecten koppelen

Vermijd het koppelen van ActionScript aan objecten in een FLA-bestand, zelfs in eenvoudige SWF-bestanden. (Alleen ActionScript 1.0 en 2.0. kunnen aan objecten worden gekoppeld; dit is niet mogelijk voor ActionScript 3.0.) Code aan een object koppelen houdt in dat u een filmclip-, component- of knopinstantie selecteert, het deelvenster Handelingen opent en ActionScript-code toevoegt met de handlerfunctie on() of onClipEvent().

Het koppelen van ActionScript-code aan objecten wordt om de volgende redenen sterk afgeraden:

 • Het is moeilijk te vinden en de FLA-bestanden zijn lastig te bewerken.

 • Fouten zijn moeilijk op te sporen.

 • ActionScript-code die op de tijdlijn of in klassen is geschreven, is veel eleganter en beter als ontwikkelbasis te gebruiken.

 • Het stimuleert slechte codestijl.

 • Het contrast tussen twee codestijlen kan verwarrend zijn voor mensen die ActionScript leren; het dwingt studenten en lezers verschillende codestijlen, extra syntaxis en een slechte en beperkte codestijl te leren.

  Vermijd het koppelen van ActionScript 2.0 aan een knop met de naam myButton_btn, die er als volgt uitziet:

  on (release) { //doe iets }

  Het plaatsen van ActionScript 2.0-code met hetzelfde doel op de tijdlijn (dit wordt aangeraden) ziet er echter als volgt uit:

  myButton_btn.onRelease = function() { //doe iets };

  Opmerking: Er zijn verschillende werkwijzen van toepassing bij het gebruik van gedragingen. Hierbij wordt code soms aan objecten gekoppeld.