De Adobe Animate-werkruimte (voorheen Flash Professional CC) is met het toetsenbord toegankelijk voor gebruikers die mogelijk lastig met de muis kunnen werken.

Opmerking:

Volledige, bijgewerkte Help vindt u op het web. De toepassing heeft geen internetverbinding geconstateerd. Klik op onderstaande koppeling of zoek op Animate CC Help voor de complete versie van dit onderwerp.

De Adobe Animate-werkruimte is met het toetsenbord toegankelijk voor gebruikers die mogelijk lastig met de muis kunnen werken.

Zie het onderwerp over toegankelijkheid van de Animate-werkruimte in de Help op het web voor meer informatie over navigatie door de gebruikersinterface zonder muis.

Informatie over toegankelijkheidsondersteuning

Toegankelijkheidsondersteuning in de ontwerpomgeving biedt sneltoetsen voor het navigeren in en gebruiken van interfacebesturingselementen, zoals deelvensters, Eigenschapcontrole, dialoogvensters, het werkgebied en objecten in het werkgebied, zodat u zonder muis met deze interface-elementen kunt werken.

Opmerking:

bepaalde toetsenbordbesturingselementen en toegankelijkheidsfuncties in de ontwerpomgeving zijn alleen beschikbaar onder Windows.

U kunt de sneltoetsen voor toegankelijkheid in de ontwerpomgeving aanpassen in de sectie Opdrachten voor werkruimtetoegankelijkheid van het dialoogvenster Sneltoetsen.

 • Druk op F4 om alle deelvensters en Eigenschapcontrole te verbergen. Druk weer op F4 om alle deelvensters en Eigenschapcontrole weer te geven.

Besturingselementen in een deelvenster selecteren met sneltoetsen

Gebruik de Tab-toets om de focus door de besturingselementen van het deelvenster te verplaatsen wanneer een deelvenster of Eigenschapcontrole de huidige focus heeft. Gebruik de spatiebalk (drukken op de spatiebalk is hetzelfde als klikken op het menu in het deelvenster) om het menu te activeren dat de huidige focus heeft. Animate biedt geen ondersteuning voor het omschakelen tussen deelvensters met behulp van de Tab-toets.

Wanneer u de sneltoets voor besturingselementen van een deelvenster gebruikt, wordt de focus op een besturingselement toegepast en wordt het besturingselement geactiveerd dat aan de volgende criteria voldoet:

 • Wanneer u een besturingselement in het deelvenster met de Tab-toets wilt selecteren, moet het deelvenster met de huidige focus zijn uitgevouwen. Wanneer het deelvenster is samengevouwen, heeft het indrukken van Tab geen effect.

 • Druk op de spatiebalk om de menu-items van het optiemenu weer te geven wanneer het optiemenu de focus heeft.

 • U kunt de focus alleen naar een besturingselement van een deelvenster verplaatsen wanneer het besturingselement actief is. Wanneer een besturingselement gedimd (inactief) is, kunt u op het besturingselement geen focus toepassen.

Focus door de items in het optiemenu van een deelvenster verplaatsen

 1. Druk op de spatiebalk om de menu-items van het optiemenu weer te geven wanneer het optiemenu focus heeft.
 2. Druk op Pijl-omlaag om door de items in het optiemenu te gaan.
 3. Activeer het huidig geselecteerde optiemenu-item met Enter (Windows) of Return (Macintosh).

Focus door de besturingselementen in een deelvenster verplaatsen

 1. Druk op Tab wanneer het optiemenu van het deelvenster focus heeft. Druk herhaaldelijk op Tab om de focus door de besturingselementen in een deelvenster te verplaatsen.
 2. Druk op Enter of Return als u het momenteel geselecteerde menu in het deelvenster wilt activeren.
 3. Als u een numerieke Hot Text-waarde wilt bewerken, typt u het getal en drukt u op Enter of Return.
 • Druk op Tab om door de besturingselementen in het dialoogvenster te gaan.

 • Druk op Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om door de besturingselementen binnen één sectie in het dialoogvenster te gaan.

 • Druk op Enter om de knop te activeren (equivalent aan klikken op de knop) wanneer een besturingselementknop in het dialoogvenster focus heeft.

 • Druk op Enter om de huidige instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten (equivalent aan klikken op OK) wanneer een besturingselementknop in het dialoogvenster geen focus heeft.

 • Druk op Escape om het dialoogvenster te sluiten zonder de wijzigingen toe te passen (equivalent aan klikken op Annuleren).

 • Druk op Enter of de spatiebalk om Help-informatie weer te geven voor het dialoogvenster (equivalent aan klikken op Help) wanneer de knop Help focus heeft.

Werkgebied of objecten in het werkgebied selecteren met sneltoetsen

Het selecteren van het werkgebied met een sneltoets is equivalent aan klikken in het werkgebied.

Nadat het werkgebied is geselecteerd, kunt u met de Tab-toets door alle objecten in alle lagen navigeren (één tegelijk). U kunt instanties selecteren (zoals grafische symbolen, knoppen, filmclips, bitmaps, video's of geluiden), groepen of vakken. U kunt geen vormen selecteren (zoals rechthoeken), tenzij die vormen instanties van symbolen zijn. U kunt met sneltoetsen maar één object tegelijk selecteren.

Gebruik de volgende methoden om objecten in het werkgebied te selecteren:

 • Druk op Tab om een object in het werkgebied te selecteren nadat het werkgebied is geselecteerd.

 • Druk op Shift+Tab om het vorige object te selecteren wanneer momenteel een object is geselecteerd.

 • Druk op Tab om het eerste object te selecteren dat in het actieve frame in de actieve laag is gemaakt. Wanneer het laatste object in de bovenste laag is geselecteerd, drukt u op Tab om naar de volgende laag eronder te gaan en het eerste object daar te selecteren, enzovoort.

 • Wanneer het laatste object in de laatste laag is geselecteerd, drukt u op Tab om naar het volgende frame te gaan en het eerste object in de bovenste laag daar te selecteren.

 • Objecten in lagen die zijn verborgen of vergrendeld, kunt u niet selecteren met de Tab-toets.

Opmerking:

wanneer u bezig bent met het typen van tekst in een vak, kunt u geen object selecteren met de toetsenbordfocus. U moet eerst op de Escape-toets drukken en dan pas een object selecteren.

Met sneltoetsen kunt u navigeren door boomstructuren, de hiërarchische weergave van bestandsstructuren in bepaalde deelvensters van Animate.

 • Selecteer de map en druk op Pijl-rechts om een samengevouwen map uit te vouwen.

 • Selecteer de map en druk op Pijl-links om een uitgevouwen map samen te vouwen.

 • Druk op Pijl-links om naar de bovenliggende map van een uitgevouwen map te gaan.

 • Druk op Pijl-rechts om naar de onderliggende map van een uitgevouwen map te gaan.

 

Werken met bibliotheekitems via sneltoetsen

 1. Druk op Ctrl+X (Windows) of Cmd+X (Macintosh) om een bibliotheekitem te knippen of druk op Ctrl+C (Windows) of Cmd+C (Macintosh) om het item te kopiëren.
 2. U kunt een geknipt of gekopieerd item plakken door in het werkgebied of in een andere bibliotheek te klikken om het invoegpunt in te stellen. Vervolgens drukt u op Ctrl+V (Windows) of Command+V (Macintosh) om het item in het midden van het werkgebied te plakken of drukt u op Ctrl+Shift+V (Windows) of Command+Shift+V (Macintosh) om het item op plaats te plakken (op dezelfde locatie als het origineel).

  Gebruik de volgende technieken om items te knippen, te kopiëren en te plakken:

  • Knip of kopieer een of meerdere items.

  • Knip of kopieer een item in het deelvenster Bibliotheek en plak het item in het werkgebied of in een andere bibliotheek of plak een map in een andere bibliotheek.

  • U kunt geen vorm plakken vanaf het werkgebied in de bibliotheek.

  • U kunt geen bibliotheekitem in een algemene bibliotheek plakken, aangezien algemene bibliotheken niet kunnen worden gewijzigd. U kunt wel een algemene bibliotheek maken.

  • Wanneer u een bibliotheekitem in het werkgebied plakt, wordt het item gecentreerd.

  • Wanneer u een map plakt, wordt elk item in die map ook geplakt.

  • Wanneer u een bibliotheekitem in een map wilt plakken in de bestemmingsbibliotheek, klikt u op de map voordat u gaat plakken.

  • U kunt een bibliotheekitem plakken op een andere locatie in dezelfde bibliotheek waar het vandaan komt.

  • Wanneer u een bibliotheekitem wilt plakken op een locatie die een ander item met dezelfde naam bevat, moet u opgeven of u het bestaande item wilt vervangen.