Het selectiegereedschap in Animate CC gebruiken

In Animate CC kunt u objecten selecteren met behulp van de gereedschappen Aanwijzer, Subselectie en Lasso. Wanneer u objecten of streken selecteert, worden deze met een selectiekader gemarkeerd in Animate. U kunt ervoor kiezen alleen de streken of alleen de vullingen van een object te selecteren. U kunt de selectiemarkering verbergen om objecten te bewerken zonder de markering weer te geven.

De gereedschappen Aanwijzer, Subselectie en Lasso.

Opties voor het gereedschap Lasso

Gereedschap Pictogram Beschrijving
Selectie (V) Gebruik dit gereedschap om een geheel object te selecteren. Klik op of sleep een object om het object met een rechthoekige selectie in te sluiten. 
Subselectie (A) Met dit gereedschap kunt u een bewegingspad van een animatie omvormen. U kunt de controlepunten en Bézier-grepen op het pad weergeven die overeenkomen met elk eigenschapshoofdframe voor positie. 
Lasso (L) Met dit gereedschap kunt u een onregelmatig selectiekader om een object plaatsen. 
Veelhoek (L) Met dit gereedschap kunt u een selectiegebied definiëren die bestaat uit een reeks verbonden rechte lijnen. Als u dit gereedschap wilt opnemen, houdt u het gereedschap Lasso geselecteerd en klikt u op het gereedschap Veelhoek. 
Toverstaf (L) Gebruik dit gereedschap om gebieden van een bitmapafbeelding te selecteren die dezelfde of gelijksoortige kleuren bevatten.Als u dit gereedschap wilt opnemen, houdt u het gereedschap Lasso geselecteerd en klikt u op het gereedschap Toverstaf.

Objecten wijzigen

Selecteer eerst het object dat u wilt wijzigen. U kunt afzonderlijke objecten groeperen om ze als een enkel object te manipuleren. Wanneer u lijnen en vormen wijzigt, kunnen andere lijnen en vormen op dezelfde laag veranderen. Wanneer u wilt voorkomen dat een groep of symbool wordt geselecteerd en per ongeluk wordt gewijzigd, moet u die groep of dat symbool vergrendelen.

De eigenschappen van een object wijzigen

Met de Eigenschappencontrole kunt u de streek- en vuleigenschappen van een object wijzigen. Wanneer u een object selecteert, wordt in Eigenschapcontrole het volgende weergegeven:

 • De streek en vulling van het object, de pixelafmetingen en de x- en y-coördinaten van het transformatiepunt van het object..
 • Een gemengde selectie wanneer u meerdere items selecteert. De pixelafmetingen en de x- en y-coördinaten van de geselecteerde set items.

Objecten selecteren met het gereedschap Selecteren

Met het gereedschap Selecteren  kunt u gehele objecten selecteren door op een object te klikken of een object te slepen en het binnen een rechthoekig selectiekader te plaatsen. Als u instanties, groepen en tekstblokken wilt selecteren, moet u ze eerst insluiten. 

Opmerking:

U kunt het gereedschap Selecteren ook activeren door op de toets V te drukken. Wanneer u tijdelijk naar het gereedschap Selecteren wilt overschakelen als een ander gereedschap actief is, houdt u de Ctrl-toets (Windows) of de Cmd-toets (Macintosh) ingedrukt. Zie Sneltoetsen voor meer informatie. 

U kunt de optie Selecteren met Shift uitschakelen in de algemene voorkeuren van Animate. Zie Voorkeuren instellen in Animate

Objecten selecteren

 • U kunt een streek, vulling, groep, instantie of tekstblok selecteren door op het object te klikken.
 • U kunt verbonden lijnen selecteren door op een van de lijnen te dubbelklikken.
 • U kunt een gevulde vorm en de omtrek ervan selecteren door op de vulling te dubbelklikken.
 • U kunt objecten binnen een rechthoekig gebied selecteren door een selectiekader rondom de gewenste objecten te slepen.
Meer selecties maken
 • U kunt een selectie toevoegen door de Shift-toets ingedrukt te houden en extra selecties te maken.
 • Wanneer u alles op elke laag van een scène wilt selecteren, kiest u Bewerken > Alles selecteren of drukt u op Ctrl+A (Windows) of Cmd+A (Macintosh). Met de optie Alles selecteren worden geen objecten op vergrendelde of verborgen lagen geselecteerd of op lagen die niet in de huidige tijdlijn staan.
 • Klik op een frame in de tijdlijn wanneer u alles op een laag tussen twee hoofdframes wilt selecteren.

Alle selecties opheffen

Wanneer u de selectie van alles op elke laag wilt opheffen, selecteert u Bewerken > Alle selecties opheffen of drukt u op Ctrl+Shift+A (Windows) of Cmd+Shift+A (Macintosh). Zie Sneltoetsen voor meer informatie. 

De selectie van afzonderlijke items opheffen

Als u een afzonderlijk item in een groep van geselecteerde objecten wilt deselecteren:

 1. Selecteer het selectiegereedschap
 2. Houd de Shift-toets ingedrukt en 
 3. Klik op het individuele item

De individuele items kunnen streken, invullingen of tekenobjecten zijn. 

Vergrendelen/ontgrendelen

U kunt een groep of symbool vergrendelen of ontgrendelen door de groep of het symbool te selecteren en vervolgens Wijzigen > Rangschikken > Vergrendelen te selecteren. Selecteer Wijzigen > Rangschikken > Alles ontgrendelen om alle vergrendelde groepen en symbolen te ontgrendelen.

Selectiegebied uit de vrije hand tekenen met het gereedschap Lasso

Gebruik het gereedschap Lasso om een onregelmatige selectieomtrek te maken. Selecteer de lasso uit de set met gereedschappen of druk op L. Op basis van uw voorkeuren kunt u een object selecteren door het in te sluiten of door het gedeeltelijk te bedekken. Zie het gedeelte Selectievoorkeuren instellen op deze pagina voor meer informatie.  

 1. Sleep het gereedschap Lasso om het gebied van een object. Als u de binnenste cirkel van een object wilt selecteren, sleept u de lasso uit de vrije hand om het object heen. 

 2. Beëindig de lus ongeveer waar u bent begonnen of laat Animate de lus automatisch sluiten. Animate sluit de omtrek van de selectie en markeert het geselecteerde object. 

Een selectiegebied met rechte randen tekenen met het gereedschap Veelhoek van de lasso

Met de optie Veelhoek van het gereedschap Lasso kunt u een selectiegebied definiëren dat bestaat uit een aantal verbonden rechte lijnen. Houd de Lasso geselecteerd en klik op het gereedschap Veelhoek. 

 1. Selecteer de veelhoekmodus van de lasso bij de opties in het deelvenster Gereedschappen.
 2. Klik op het object om het beginpunt in te stellen. 

 3. Plaats de aanwijzer op de plek waar de eerste lijn moet eindigen en klik op die positie. Plaats eindpunten voor extra lijnsegmenten.

 4. Dubbelklik op de laatste positie om het selectiegebied te sluiten. Animate sluit de omtrek van de selectie en markeert het geselecteerde object. 

Selectiegebied uit de vrije hand en met rechte randen tekenen

Wanneer u de lasso gebruikt in de veelhoekmodus, kunt u schakelen tussen de selectiemodi voor tekenen uit de vrije hand en tekenen met rechte randen.

 1. Hef de selectie van de veelhoekmodus van de Lasso op.
 2. Sleep de lasso naar het werkgebied om een segment uit de vrije hand te tekenen.
 3. Als u begin- en eindpunten wilt instellen voor elk nieuw lijnsegment, houdt u de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (Macintosh) ingedrukt en klikt u op het gebied. 

  Gebruik deze stap als u rechthoekige segmenten wilt tekenen. 

 4. U kunt als volgt het selectiegebied sluiten:
  • Laat de muisknop los. Animate sluit het selectiegebied.  

  • Dubbelklik op het beginstuk van de selectiegebiedlijn.

Selectiemarkering verbergen

Als u wilt bekijken hoe een illustratie er uiteindelijk uitziet, kunt u de objectmarkering verbergen tijdens het selecteren en bewerken. 

 1. Selecteer Weergave > Randen verbergen.

Selecteer de optie Randen verbergen nogmaals om de selectiemarkering weer te geven.

Aangepaste kleuren van selectiekaders voor geselecteerde objecten instellen

U kunt de kleuren aanpassen van de kaderrechthoeken die rondom de geselecteerde objecten op het werkgebied worden weergegeven.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Animate > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Klik op de categorie Algemeen.
 3. Selecteer voor elk type object een kleur in de sectie Markeerkleur en klik op OK.

Selectievoorkeuren instellen

Met Selecteren, Subselectie en Lasso kunt u objecten selecteren door erop te klikken. Met Selecteren en Subselectie kunt u objecten selecteren door een rechthoekig selectiekader om het object te slepen. Met Lasso kunt u objecten selecteren door een vrij selectiekader om het object te slepen. Wanneer een object is geselecteerd, wordt een rechthoekig kader om het object weergegeven.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Animate > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Voer in de categorie Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren een van de volgende stappen uit:
  • Als u alleen ingesloten objecten en punten wilt selecteren, heft u de selectie van de contactgevoelige gereedschappen Selectie en Lasso op. De punten die binnen het selectiegebied liggen, worden geselecteerd.

  • Wanneer u gedeeltelijk ingesloten objecten of groepen wilt selecteren, selecteert u de contactgevoelige gereedschappen Selectie en Lasso.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid