Converteren met het conversieprogramma voor documenttypen

Als u uw huidige document wilt converteren naar een ander documenttype, klikt u op Bestand > Converteren naar en kiest u het gewenste documenttype. De volgende schermafbeelding toont opties waarmee u een HTML5 Canvas-document kunt converteren naar andere beschikbare indelingen.

Lijst met toegestane documenttypen voor conversie
Lijst met toegestane documenttypen voor conversie

Het HTML5 Canvas-documenttype biedt geen ondersteuning voor meerdere scènes. Wanneer u een document met meerdere scènes wilt converteren naar het HTML5 Canvas-documenttype, worden alle scènes opgeslagen als afzonderlijke bestanden. Als u de scènes in een enkel document wilt gebruiken, moet u alle scènes in afzonderlijke symbolen plaatsen.

Opmerking:

Door het kopiëren en plakken van lagen en bibliotheeksymbolen kunt u uw bestaande Animate-projecten converteren naar een andere indeling en uw projectelementen opnieuw gebruiken. 

Converteren naar andere documenttypen met JSAPI

Als u aangepaste scenario's hebt waarin u bestanden wilt converteren naar andere documenttypen, kunt u daarvoor JSAPI gebruiken. Bijvoorbeeld als u heel veel bestanden tegelijkertijd wilt converteren naar een ander documenttype. 

convertToDoc-methode

Beschrijving Gebruik Parameters Geretourneerde waarde
Converteert een document naar het verwachte documenttype. document.convertToDoc(fileURI, doctype, fileClose)

fileURI Een tekenreeks, uitgedrukt als file:/// URI die het pad van het te importeren bestand bevat.

docType Een tekenreekswaarde die aangeeft welk vereiste documenttype moet worden gegenereerd. Gebruik de eigenschap document.type om het documenttype te zoeken. Bijvoorbeeld fl.trace(fl.getDocumentDOM().type).

fileClose (optioneel) Een Booleaanse waarde die aangeeft of het gegenereerde bestand na conversie al dan niet wordt gesloten. Bij de waarde True wordt het gegenereerde bestand gesloten. De standaardwaarde is False.

Een Booleaanse waarde.

True als het document correct is geconverteerd naar het verwachte documenttype.

Anders is de waarde False.

Enkele voorbeeldscripts worden hieronder ter referentie getoond. U kunt het voorbeeldscript in het documenttype van JSFL-scriptbestand kopiëren, het bestand opslaan en dit vervolgens uitvoeren voor een beter resultaat. 

Alle bestanden in een map converteren naar een ander documenttype

Met het volgende JSFL-script worden alle FLA-bestanden in een map geconverteerd naar HTML5 Canvas-documenten.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf("/"));
var folderURI = url + "/";
var fileMask = "*.fla";
var list = FLfile.listFolder(folderURI + "/" + fileMask, "files");
fl.trace(folderURI);
if (list) {
for(var i=0;i<list.length;i++)
{   
	var fileURI = folderURI + list[i];
	var doc = fl.openDocument(fileURI);
	fl.trace(folderURI);
    doc.convertToDoc(folderURI+'Convertedfla'+i+'.fla',' htmlcanvas');

}
}

Het laatst actieve document converteren naar een ander documenttype

Met het volgende JSFL-script wordt het laatste actieve documenttypebestand geconverteerd naar een HTML5 Canvas-document.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf("/"));

var doc = fl.getDocumentDOM();
//doc.convertToDoc('url','htmlcanvas');
doc.convertToDoc(url +'/RotationCamera2.fla','htmlcanvas');

Alle actieve documenten converteren naar een ander documenttype

Met het volgende JSFL-script worden alle actieve documenten geconverteerd naar een WebGL-documenttype.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf("/"));

for(var i=0;i<fl.documents.length;i++)
{
	fl.trace(fl.documents[i].name);
	fl.trace(fl.documents[i].type);
	fl.documents[i].convertToDoc(url +'/abc'+i+'.fla','webGLDoc',true);
}

Bladeren naar een document en dit converteren naar een ander documenttype

Met het volgende JSFL-script wordt gezocht naar een specifiek tekenreeksdocumenttype dat vervolgens wordt geconverteerd naar een AS3-documenttype. 

var fileURI = fl.browseForFileURL('open','open');
var doc = fl.openDocument(fileURI);
var sr = "";
sr +=fileURI;
var str = sr.substring(0, sr.lastIndexOf("/")); 
doc.convertToDoc( str+"/test.fla" ,'Flash',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','htmlcanvas',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','WebGlDoc',true