Informatie over geneste filmclips en bovenliggende-onderliggende hiërarchie

Als u een filmclipinstantie maakt in een Animate-document, heeft de filmclip zijn eigen tijdlijn. Elk filmclipsymbool heeft zijn eigen tijdlijn. De tijdlijn van de filmclip is genest in de hoofdtijdlijn van het document. U kunt een filmclipinstantie in een ander filmclipsymbool nesten.

Als u een filmclip maakt in een Animate-document of genest in een andere filmclip, wordt dit het 'kind' of de onderliggende clip van de 'ouder'; het bovenliggende document of de bovenliggende filmclip. Relaties tussen geneste filmclips zijn hiërarchisch: wijzigingen aan het bovenliggende element beïnvloeden het onderliggende element. De hoofdtijdlijn voor elk niveau is het hoofdelement van alle filmclips op dat niveau en omdat het de bovenste tijdlijn is, heeft deze tijdlijn geen bovenliggend element. In het deelvenster Filmverkenner kunt u de hiërarchie van geneste filmclips in een document bekijken door Symbooldefinities weergeven te kiezen in het optiemenu.

Als u de filmcliphiërarchie beter wilt begrijpen, kunt u de hiërarchie met de hiërarchie van een computer vergelijken: de harde schijf heeft een hoofdmap en submappen. De hoofdmap is gelijk aan de hoofdtijdlijn van een Animate-document: het is het bovenste element van alles. De submappen zijn hetzelfde als filmclips.

U kunt de filmcliphiërarchie van Animate gebruiken om gerelateerde objecten te ordenen. U kunt bijvoorbeeld een Animate-document maken dat een auto bevat die zich over het werkgebied verplaatst. U gebruikt een filmclipsymbool om de auto te vertegenwoordigen en stelt een bewegings-tween in om het over het werkgebied te bewegen.

Als u roterende wielen wilt toevoegen, maakt u een filmclip voor een autowiel en maakt u twee instanties van deze filmclip, die u de namen frontWheel en backWheel geeft. Vervolgens plaatst u de wielen op de tijdlijn van de filmclip van de auto, niet op de hoofdtijdlijn. Omdat onderliggende elementen van car, frontWheel en backWheel worden beïnvloed door wijzigingen aan car; worden ze samen met de auto over het werkgebied verplaatst.

Als u beide wielinstanties wilt laten roteren, stelt u een bewegings-tween in die het wielsymbool roteert. Zelfs nadat u frontWheel en backWheel wijzigt, blijven ze worden beïnvloed door de tween op de bovenliggende filmclip, car; de wielen roteren, maar ze worden ook met de bovenliggende filmclip car over het werkgebied verplaatst.