Informatie over HTML-publicatiesjablonen

Een Animate HTML-sjabloon is een bestand dat statische HTML-code en flexibele sjablooncode bevat, bestaande uit een speciaal soort variabelen (die verschillen van ActionScript-variabelen). Wanneer u een SWF-bestand publiceert, vervangt Animate deze variabelen door de waarden die u selecteert op het tabblad HTML van het dialoogvenster Publicatie-instellingen, waarna een HTML-pagina wordt gemaakt waarin uw SWF-bestand is ingesloten.

Animate bevat sjablonen die tegemoetkomen aan de wensen van de meeste gebruikers. Dankzij deze sjablonen hoeft u de HTML-pagina die het SWF-bestand weergeeft, niet handmatig te maken. De sjabloon Alleen Animate is bijvoorbeeld handig als u uw bestanden in een browser wilt testen. Deze sjabloon plaatst het SWF-bestand op de HTML-pagina, zodat u dit kunt bekijken in een webbrowser waarin Flash Player is geïnstalleerd.

Als u een nieuwe HTML-pagina wilt publiceren, gebruikt u dezelfde sjabloon en wijzigt u de instellingen. U kunt aangepaste sjablonen maken met een HTML-editor. Een sjabloon maken is hetzelfde als een standaard HTML-pagina maken, behalve dat u bepaalde waarden met betrekking tot een SWF-bestand vervangt door variabelen die beginnen met het dollarteken ($).

Animate HTML-sjablonen hebben de volgende speciale kenmerken:

 • Een eenregelige titel die wordt weergegeven in het pop-upmenu Sjabloon op het tabblad HTML van het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

 • Een langere beschrijving die wordt weergegeven wanneer u klikt op Info op het tabblad HTML van het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

 • Sjabloonvariabelen die beginnen met een dollarteken ($) die aangeven waar parameterwaarden moeten worden ingevoegd wanneer Animate het uitvoerbestand genereert.

  Opmerking: Voeg een backslash voor het dollarteken toe (\ $) als u een dollarteken om een andere reden in het document wilt gebruiken.

 • De HTML-tags object en embed die voldoen aan de tagvereisten van respectievelijk Microsoft Internet Explorer en Netscape® Communicator® of Navigator®. Houd u aan de volgende tagvereisten om te zorgen dat een SWF-bestand correct op een HTML-pagina wordt weergegeven: Internet Explorer gebruikt de HTML-tag object om een SWF-bestand te openen, terwijl Netscape de tag embed gebruikt.

HTML-publicatiesjablonen aanpassen

Wijzig de variabelen in de HTML-sjabloon om een afbeeldingskaart, een tekstrapport of een URL-rapport te maken of om aangepaste waarden in te voeren voor de meest gangbare parameters van de Animate HTML-tags object en embed (voor browsers die ActiveX-besturingselementen respectievelijk invoegtoepassingen gebruiken).

Animate-sjablonen kunnen elke gewenste HTML-inhoud voor uw toepassing bevatten of zelfs code voor interpreters zoals ColdFusion en ASP.

 1. Open de Animate HTML-sjabloon die u wilt wijzigen in een HTML-editor. Deze sjablonen bevinden zich op de volgende locaties:

  • Windows XP of Vista: opstartschijf:\Documents and Settings\gebruiker\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\taal\Configuration\HTML\. De map Application Data is meestal een verborgen map; mogelijk moet u de instellingen in Windows Verkenner wijzigen om deze map weer te geven.

  • Mac OS X 10.3 en hoger: Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS5/taal/First Run/HTML.

   Het opstartstation is het station van waaraf het Windows-besturingssysteem wordt opgestart (gewoonlijk C:). De gebruiker is de naam van de persoon die is aangemeld bij het Windows-besturingssysteem. Taal is een afkorting van de taal. In Nederland is taal bijvoorbeeld ingesteld op 'nl' voor Nederlands.

 2. Bewerk de sjabloon.
 3. Sla de sjabloon op in dezelfde map als waaruit u deze hebt ingelezen.
 4. Als u de sjablooninstellingen op het SWF-bestand wilt toepassen, selecteert u Bestand > Publicatie-instellingen, klikt u op HTML en selecteert u de gewijzigde sjabloon. Animate wijzigt alleen de sjabloonvariabelen in de geselecteerde sjabloon.

 5. Selecteer de overige publicatie-instellingen en klik op OK.

HTML-sjabloonvariabelen

In de volgende tabel worden de sjabloonvariabelen vermeld die Animate herkent:

Kenmerk/parameter

Sjabloonvariabele

Sjabloontitel

$TT

Start van sjabloonbeschrijving

$DS

Einde van sjabloonbeschrijving

$DF

Animate-titel (SWF-bestand)

$T1

Animate-titel (SWF-bestand) voor metagegevens van zoekmachines

$TL

Beschrijving van metagegevens voor zoekmachines

$DC

XML-reeks met metagegevens voor gebruik met zoekmachines

$MD

Breedte

$WT

Hoogte

$HT

Film

$MO

HTML-uitlijning

$HA

Herhaling

$LO

Parameters voor object

$PO

Parameters voor embed

$PE

Afspelen

$PL

Kwaliteit

$QU

Schaal

$SC

Salign

$SA

Wmode

$WM

Apparaatlettertype

$DE

Achtergrondkleur

$BG

Filmtekst (gebied waarin filmtekst moet worden geschreven)

$MT

Film-URL (locatie van URL van SWF-bestand)

$MU

Afbeeldingsbreedte (niet-opgegeven afbeeldingstype)

$IW

Afbeeldingshoogte (niet-opgegeven afbeeldingstype)

$IH

Bestandsnaam van afbeelding (niet-opgegeven afbeeldingstype)

$IS

Naam van afbeeldingskaart

$IU

Taglocatie voor afbeeldingskaart

$IM

QuickTime-breedte

$QW

QuickTime-hoogte

$QH

QuickTime-bestandsnaam

$QN

GIF-breedte

$GW

GIF-hoogte

$GH

GIF-bestandsnaam

$GN

JPEG-breedte

$JW

JPEG-hoogte

$JH

JPEG-bestandsnaam

$JN

PNG-breedte

$PW

PNG-hoogte

$PH

PNG-bestandsnaam

$PN

Verkorte sjabloonvariabelen gebruiken

De sjabloonvariabelen $PO (voor object-tags) en $PE (voor embed-tags) zijn handige elementen. Elke variabele zorgt dat Animate eventuele afwijkende waarden invoegt voor enkele van de meest gangbare parameters voor object en embed, waaronder PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) en BGCOLOR ($BG).

HTML-voorbeeldsjabloon

Het onderstaande sjabloonbestand Default.HTML uit Animate bevat een groot aantal van de meestgebruikte sjabloonvariabelen:

$TTFlash Only 
$DS 
Display Adobe SWF file in HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor="$BG"> 
<!--url's used in the movie--> 
$MU 
<!--text used in the movie--> 
$MT 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="$WI" height="$HE" id="$TI" align="$HA"> 
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
$PO 
<embed $PEwidth="$WI" height="$HE" name="$TI" align="$HA" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> 
</object> 
</body> 
</html>

Afbeeldingskaart maken ter vervanging van een SWF-bestand

Animate kan een afbeeldingskaart voor elke gewenste afbeelding genereren en daarbij de functie handhaven van knoppen die een koppeling naar een URL bevatten. Als een HTML-sjabloon de sjabloonvariabele $IM bevat, voegt Animate de code voor de afbeeldingskaart in. De variabele $IU geeft de naam aan van het GIF-, JPEG- of PNG-bestand.

 1. Selecteer in het document het hoofdframe dat u als afbeeldingskaart wilt gebruiken en geef deze het label #Map in de Eigenschapcontrole voor het frame (Venster > Eigenschappen). U kunt elk hoofdframe gebruiken dat knoppen bevat waaraan de handelingen getURL van ActionScript 1.0 of 2.0 zijn gekoppeld.

  Als u geen framelabel maakt, maakt Animate een afbeeldingskaart met de knoppen in het laatste frame van het SWF-bestand. Deze optie genereert een ingesloten afbeeldingskaart, geen ingesloten SWF-bestand.

 2. Doe het volgende om het frame voor de afbeeldingskaart te selecteren:
  • Voor PNG- of GIF-bestanden geeft u het frame het label #Static.

  • Voor JPEG plaatst u tijdens het publiceren de afspeelkop in het frame dat voor de afbeeldingskaart moet worden gebruikt.

 3. Open de HTML-sjabloon die u wilt wijzigen in een HTML-editor.
 4. Sla de sjabloon op.
 5. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen, klik op Indeling, selecteer een indeling voor de afbeeldingskaart en klik op OK.

  Voeg bijvoorbeeld de volgende code in een sjabloon in:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Dit kan de volgende code produceren in het HTML-document dat wordt gemaakt met de opdracht Publiceren:

  <map name="mymovie"> 
  <area coords="130,116,214,182" href="http://www.adobe.com"> 
  </map> 
  <img src="mymovie.gif" usemap="#mymovie" width=550 height=400 border=0>

Tekst- en URL-rapporten maken

De sjabloonvariabele $MT zorgt ervoor dat Animate alle tekst uit het huidige SWF-bestand als commentaar invoegt in de HTML-code. Dit is handig als u de inhoud van een SWF-bestand wilt indexeren en deze zichtbaar wilt maken voor zoekmachines.

De sjabloonvariabele $MU zorgt dat Animate een lijst genereert met de URL's waarnaar handelingen in het huidige SWF-bestand verwijzen en die lijst als commentaar invoegt op de huidige locatie. Zo kunnen controlehulpmiddelen de koppelingen in het SWF-bestand detecteren en controleren.

Metagegevens voor zoekmachines insluiten

Met de sjabloonvariabelen $TL (titel van SWF-bestand) en $DC (beschrijving van metagegevens) kunt u metagegevens in het HTML-bestand invoegen. Hierdoor is het SWF-bestand beter zichtbaar voor zoekmachines en levert dit zinvollere zoekresultaten op. Gebruik de sjabloonvariable $MD als u de metagegevens wilt invoegen als een XML-reeks.