U kunt exacte paden als rechte lijnen of vloeiende, soepele curven tekenen, door de pen te gebruiken. Wanneer u met het gereedschap Pen tekent, klikt u om punten te maken op rechte lijnsegmenten en sleept u om punten op gekromde lijnsegmenten te maken. Pas rechte en gekromde lijnsegmenten aan door de punten op de lijn aan te passen.

De volgende videozelfstudie toont hoe u de Pen kunt gebruiken in Animate:

Tekenstatussen gereedschap Pen

Het gereedschap Pen biedt feedback over de huidige status van de tekening door verschillende aanwijzers weer te geven. De verschillende statussen van de tekening worden aangegeven door de volgende aanwijzers:

Aanwijzer Eerste Ankerpunt

De eerste aanwijzer die u ziet wanneer u de pen selecteert. Hiermee wordt aangegeven dat de volgende muisklik in het werkgebied een eerste ankerpunt maakt, waarmee een nieuw pad wordt begonnen (alle nieuwe paden beginnen met een eerste ankerpunt). Een bestaand tekenpad wordt afgebroken.

Aanwijzer Volgende Ankerpunt

Hiermee wordt aangegeven dat de volgende muisklik een ankerpunt maakt, dat met een lijn verbonden is met het vorige ankerpunt. Deze aanwijzer wordt weergegeven tijdens het maken van alle door de gebruiker gedefinieerde ankerpunten, behalve het eerste ankerpunt van een pad.

Aanwijzer Ankerpunt toevoegen

Hiermee wordt aangegeven dat de volgende muisklik een ankerpunt aan een bestaand pad toevoegt. Als u een ankerpunt wilt toevoegen, moet u het pad selecteren en mag het gereedschap Pen zich niet boven een bestaand ankerpunt bevinden. Het bestaande pad wordt op basis van het extra ankerpunt opnieuw getekend. Er kan slechts één ankerpunt tegelijkertijd worden toegevoegd.

Aanwijzer Ankerpunt verwijderen

Hiermee wordt aangegeven dat de volgende muisklik een ankerpunt uit een bestaand pad verwijderd. Als u een ankerpunt wilt verwijderen moet het pad zijn geselecteerd met het gereedschap Selecteren en mag de aanwijzer zich niet boven een bestaand ankerpunt bevinden. Het bestaande pad wordt op basis van het gewiste ankerpunt opnieuw getekend. Er kan slechts één ankerpunt tegelijk worden verwijderd.

Aanwijzer Pad voortzetten

Hiermee wordt op basis van een bestaand ankerpunt een nieuw pad uitgebreid. Als u deze aanwijzer in wilt schakelen, moet de muis zich boven een bestaand ankerpunt op een pad bevinden. Deze aanwijzer is alleen beschikbaar wanneer u momenteel geen pad aan het tekenen bent. Het ankerpunt hoeft niet een van de laatste ankerpunten van een pad te zijn; elk ankerpunt kan het begin zijn van een voortgezet pad.

Aanwijzer Pad afsluiten

Hiermee wordt het pad dat u aan het tekenen bent afgesloten op het beginpunt. U kunt alleen een pad afsluiten dat u momenteel aan het tekenen bent en het bestaande ankerpunt moet het beginnende ankerpunt van hetzelfde pad zijn. Voor het resulterende pad is geen opgegeven vulkleurinstelling toegepast op de ingesloten vorm; pas afzonderlijk een vulkleur toe.

Aanwijzer Paden samenvoegen

Deze cursor lijkt op het gereedschap Pad afsluiten, behalve dat de muis zich niet boven het eerste ankerpunt van hetzelfde pad mag bevinden. De aanwijzer moet zich boven een van de laatste punten van een uniek pad bevinden. Het segment kan geselecteerd of niet geselecteerd zijn.

Opmerking: Samengevoegde paden kunnen al of niet een gesloten vorm opleveren.

Aanwijzer Beziergreep verwijderen

Deze cursor wordt weergegeven wanneer de muis zich boven een ankerpunt bevindt waarvan de Bezier-grepen worden weergegeven. Door op de muis te klikken worden de Bézier-grepen verwijderd en wordt het gekromde pad over het ankerpunt teruggezet naar rechte segmenten.

Aanwijzer Ankerpunt omzetten

Hiermee wordt een hoekpunt zonder richtinglijnen omgezet naar een hoekpunt met onafhankelijke richtinglijnen. U kunt de aanwijzer Ankerpunt omzetten inschakelen door Shift + C te drukken om het gereedschap Pen in of uit te schakelen.

Zie www.adobe.com/go/vid0120_nl voor een zelfstudievideo over het gereedschap Pen.

Rechte lijnen tekenen met het gereedschap Pen

Het eenvoudigste pad dat u kunt tekenen met de pen is een rechte lijn; dit maakt u door op de pen te klikken en twee ankerpunten te maken. Ga door met klikken om een pad te maken van rechte lijnsegmenten die door hoekpunten worden verbonden.

 1. Selecteer het gereedschap Pen .
 2. Plaats het gereedschap Pen waar het rechte segment moet beginnen en klik om het eerste ankerpunt te definiëren. Als de richtinglijnen worden weergegeven, hebt u per ongeluk het gereedschap Pen gesleept; kies Bewerken > Ongedaan maken en probeer het opnieuw.

  Opmerking:

  Het eerste segment dat u tekent is niet zichtbaar totdat u op een tweede ankerpunt klikt (tenzij u Penvoorvertoning weergeven hebt opgegeven in de categorie Tekenen van het dialoogvenster Voorkeuren).

 3. Klik opnieuw waar u het segment wilt laten eindigen (Houd Shift ingedrukt en klik om de hoek van het segment te beperken tot een veelvoud van 45°).
 4. Blijf klikken om ankerpunten voor meer rechte segmenten in te stellen.
  Als u op het gereedschap Pen klikt, worden er rechte segmenten getekend.

 5. Als u het pad wilt voltooien als een open of gesloten vorm, gaat u als volgt te werk:
  • Als u een open pad wilt voltooien, dubbelklikt u op het laatste punt en klikt u vervolgens op het gereedschap Pen in het deelvenster Gereedschappen of klikt u ergens buiten het pad terwijl u de Control-toets (Windows) of de Command-toets (Macintosh) ingedrukt houdt.

  • Plaats de pen boven het eerste (holle) ankerpunt om het pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven naast de aanwijzer van het gereedschap Pen wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.

  • Als u de vorm wilt voltooien, selecteert u Bewerken > Alle selecties opheffen of selecteert u een ander gereedschap in het deelvenster Gereedschappen.

Curven tekenen met het gereedschap Pen

U maakt een curve door een ankerpunt toe te voegen waar een curve van richting verandert en de richtinglijnen te slepen die de curve vormen. De lengte en helling van de richtinglijnen bepalen de vorm van de curve.

Curven zijn eenvoudiger te bewerken en uw systeem kan ze sneller weergeven en afdrukken als u ze met zo min mogelijk ankerpunten tekent. Wanneer u teveel punten gebruikt kunnen er ook ongewenste oneffenheden in een curve optreden. Teken in plaats daarvan de ankerpunten ver uit elkaar en oefen het vormen van curven door de lengte en hoeken van richtinglijnen aan te passen.

 1. Selecteer het gereedschap Pen .
 2. Plaats de pen waar de curve moet beginnen en houd de muisknop ingedrukt.

  Het eerste ankerpunt wordt weergegeven en de aanwijzer van het gereedschap Pen wijzigt naar een pijlpunt. (In Photoshop wordt de aanwijzer pas gewijzigd als u begint met slepen.)

 3. Sleep om de helling in te stellen van het curvesegment dat u aan het maken bent en laat de muisknop los.

  Over het algemeen kunt u de richtinglijn ongeveer een derde verlengen in de richting van het volgende ankerpunt dat u wilt tekenen. (U kunt één of beide kanten van de richtinglijn later aanpassen.)

  Houd de Shift-toets ingedrukt om de hoek tot veelvouden van 45° te beperken.

  Het eerste punt in een curve tekenen

  A. De pen plaatsen B. Beginnen met slepen (muisknop ingedrukt) C. Slepen om de richtinglijnen te verlengen. 
 4. Plaats de pen waar het curvesegment moet eindigen en ga als volgt te werk:
  • Als u een C-vormige curve wilt maken, sleept u in de tegenovergestelde richting van de vorige richtinglijn en laat u de muisknop los.

  Het tweede punt in een curve tekenen

  • Als u een S-vormige curve wilt maken, sleept u in dezelfde richting als de vorige richtinglijn en laat u de muisknop los.

  Een S-curve tekenen

 5. Als u een reeks vloeiende curven wilt maken, kunt u doorgaan de pen vanuit verschillende locaties te slepen. Plaats ankerpunten aan het begin en eind van elke curve, niet op de punt van een curve.

  Opmerking:

  Als u de richtinglijnen van een ankerpunt wilt aanpassen, versleept u de richtinglijnen terwijl u de Alt-toets (Windows) of Option-toets (Macintosh) ingedrukt houdt.

 6. Ga als volgt te werk om het pad te voltooien:
  • Plaats de pen boven het eerste (holle) ankerpunt om het pad te sluiten. Er wordt een kleine cirkel weergegeven naast de aanwijzer van het gereedschap Pen wanneer deze op de juiste plaats staat. Klik of sleep om het pad te sluiten.

  • U kunt het pad open laten, door de Ctrl-toets (Windows) of Command-toets (Macintosh) ingedrukt te houden en op een punt te klikken waar zich geen objecten bevinden, een ander gereedschap te selecteren of Bewerken > Alle selecties opheffen te selecteren.

Ankerpunten toevoegen of verwijderen

Door ankerpunten toe te voegen, hebt u meer controle over een pad, of het kan een open pad uitbreiden. Het is echter raadzaam niet meer punten toe te voegen dan nodig is. Hoe minder punten in een pad, hoe makkelijker het te bewerken, weer te geven en af te drukken is. U kunt de complexiteit van een pad verminderen door onnodige punten te verwijderen.

De gereedschapset bevat drie gereedschappen voor het toevoegen of verwijderen van punten: het gereedschap Pen , het gereedschap Ankerpunt toevoegen  en het gereedschap Ankerpunt verwijderen .

De pen verandert standaard in Ankerpunt toevoegen wanneer u het boven een geselecteerd pad plaatst en in Ankerpunt verwijderen als u het boven een ankerpunt plaatst.

Opmerking:

Gebruik niet de toetsen Delete, Backspace en Clear of de opdrachten Bewerken > Knippen of Bewerken > Wissen om ankerpunten te verwijderen; deze toetsen en opdrachten verwijderen het punt en de lijnsegmenten die er mee verbonden zijn.

 1. Selecteer het pad dat u wilt wijzigen.
 2. Klik en houd de muisknop ingedrukt boven de pen en selecteer vervolgens het gereedschap Pen , het gereedschap Ankerpunt toevoegen of het gereedschap Ankerpunt verwijderen .
 3. U voegt een ankerpunt toe door de aanwijzer boven een padsegment te plaatsen en erop te klikken. U verwijdert een ankerpunt door de aanwijzer boven een ankerpunt te plaatsen en erop te klikken.

Ankerpunten op paden aanpassen

Wanneer u een curve met het gereedschap Pen tekent, maakt u vloeiende punten (ankerpunten) op een doorlopend, gekromd pad. Wanneer u een recht lijnsegment tekent, of een rechte lijn die is verbonden met een gekromd segment, maakt u hoekpunten (ankerpunten) op een recht pad of op het raakpunt van een recht en gekromd pad.

Standaard worden geselecteerde vloeiende punten weergegeven als holle cirkels en geselecteerde hoekpunten als holle vierkanten.

Een richtingpunt uit een hoekpunt wegslepen om een vloeiend punt te maken.

Ankerpunten verplaatsen of toevoegen

 • Als u een ankerpunt wilt verplaatsen, versleept u het punt met het gereedschap Subselectie .

 • Als u een ankerpunt of -punten wilt verschuiven, selecteert u het punt of de punten met Subselectie en gebruikt u de pijltoetsen om het ankerpunt of de ankerpunten te verplaatsen. Klik terwijl u Shift ingedrukt houdt als u meerdere punten wilt selecteren.

 • Als u een ankerpunt wilt toevoegen, klikt u met de pen op een lijnsegment. Een plusteken (+) wordt weergegeven naast de pen wanneer een ankerpunt aan het geselecteerde lijnsegment kan worden toegevoegd. Als het lijnsegment nog niet is geselecteerd, klikt u er met de pen op om het te selecteren en voegt u vervolgens een ankerpunt toe.

Ankerpunten verwijderen

Het verwijderen van onnodige ankerpunten op een gekromd pad optimaliseert de curve en verkleint het resulterende SWF-bestand.

 • Als u een hoekpunt wilt verwijderen, klikt u eenmaal met de pen op het punt. Een minteken (-) wordt weergegeven naast de pen wanneer een ankerpunt uit het geselecteerde lijnsegment kan worden verwijderd. Als het lijnsegment nog niet is geselecteerd, klikt u er met de pen op om het te selecteren en verwijdert u vervolgens het ankerpunt.

 • Als u een vloeiend punt wilt verwijderen, klikt u eenmaal met het gereedschap Pen op het punt. Een minteken (-) wordt weergegeven naast de pen wanneer een ankerpunt uit het geselecteerde lijnsegment kan worden verwijderd. Als het lijnsegment nog niet is geselecteerd, klikt u er met de pen op om het te selecteren en verwijdert u vervolgens het hoekpunt. (Klik eenmaal om het punt om te zetten in een hoekpunt en nogmaals om het punt te verwijderen.)

Segmenten omzetten van recht naar gekromd en omgekeerd

Als u rechte lijnsegmenten wilt omzetten in gekromde lijnsegmenten, zet u hoekpunten om in vloeiende punten. U kunt ook het omgekeerde doen.

 • Als u een hoekpunt wilt omzetten in een vloeiend punt, gebruikt u het gereedschap Subselectie om het punt te selecteren en houdt u vervolgens de Alt-toets (Windows) of de Option-toets (Macintosh) ingedrukt terwijl u het punt sleept om de raaklijngrepen te plaatsen.

 • Als u een vloeiend punt wilt omzetten in een hoekpunt, klikt u op het punt met het gereedschap Pen. De karaat-markering ^ naast de aanwijzer geeft aan wanneer deze zich boven het vloeiende punt bevindt.

Segmenten aanpassen

Als u de hoek of lengte van het segment wilt wijzigen of gekromde segmenten wilt aanpassen om de helling of richting van de curve te wijzigen, doet u dit door rechte segmenten aan te passen.

Wanneer u een raaklijngreep op een vloeiend punt verplaatst, passen de curven aan beide kanten van het punt zich aan. Wanneer u een raaklijngreep op een hoekpunt verplaatst, past alleen de curve aan dezelfde kant van het punt als de raaklijngreep zich aan.

 • Als u een recht segment wilt aanpassen, selecteert u subselectie en selecteert u een recht segment. Gebruik subselectie om een ankerpunt op het segment naar een nieuwe positie te slepen.

 • Als u een curvesegment wilt aanpassen, selecteert u Subselectie en sleept u het segment.

  Opmerking: Wanneer u op het pad klikt, geeft Animate de ankerpunten weer. Als u een segment aanpast met Subselectie kunnen punten aan het pad worden toegevoegd.

 • Als u punten of raaklijngrepen op een curve wilt aanpassen, selecteert u Subselectie en selecteert u een ankerpunt op een gekromd segment.

 • Als u de vorm van de curve aan een kant van het ankerpunt wilt aanpassen, sleept u het ankerpunt of de raaklijngreep. Als u de curve wilt beperken tot veelvouden van 45°, sleept u terwijl u de Shift-toets ingedrukt houdt. Als u raaklijngrepen afzonderlijk wilt slepen, sleept u terwijl u de Alt-toets (Windows) of Option-toets (Macintosh) ingedrukt houdt.

 

Sleep het ankerpunt of het richtingpunt.

Voorkeuren voor gereedschap Pen

Hiermee kunt u voorkeuren opgeven voor de weergave van de aanwijzer van Pen, voor de voorvertoning van de lijnsegmenten die u tekent en voor de weergave van geselecteerde ankerpunten. Geselecteerde lijnsegmenten en ankerpunten gebruiken de omtrekkleur van de laag waarop de lijnen en punten worden weergegeven.

 1. Selecteer het gereedschap Pen en selecteer vervolgens Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Animate > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Selecteer Tekenen in de lijst Categorie.
 3. Stel de volgende opties in voor het gereedschap Pen:

  Penvoorvertoning weergeven

  Hiermee woorden lijnsegmenten voorvertoond terwijl u tekent. Een voorvertoning van het lijnsegment wordt weergegeven als u de aanwijzer over het werkgebied beweegt, voordat u klikt om een eindpunt voor het segment te maken. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt er geen lijnsegment weergegeven totdat u het eindpunt maakt.

  Gevulde ankerpunten weergeven

  Hiermee worden geselecteerde ankerpunten hol weergegeven en niet-geselecteerde ankerpunten gevuld. Als deze optie niet is gekozen, worden geselecteerde ankerpunten gevuld weergegeven en niet-geselecteerde ankerpunten hol.

  Precisiecursors weergeven

  Hiermee wordt opgegeven dat de aanwijzer van het gereedschap Pen wordt weergegeven als een kruisdraadaanwijzer in plaats van het standaardpictogram voor Pen, voor het nauwkeuriger plaatsen van lijnen. Als u het standaardpictogram van Pen wilt weergeven bij het gereedschap Pen, heft u de selectie van de optie op.

  Opmerking: Druk op Caps Lock om te schakelen tussen de kruisdraadaanwijzer en het standaardpictogram voor Pen.

 4. Klik op OK.