Frame-voor-frame animaties maken

Een frame-voor-frame animatie wijzigt de inhoud van het Werkgebied in elk frame. Het is het meest geschikt voor complexe animaties waarin een afbeelding in elk frame verandert in plaats van eenvoudig door het Werkgebied te bewegen. Bij frame-voor-frame animaties neemt de bestandsgrootte sneller toe dan bij getweende animaties. Bij frame-voor-frame animatie worden de waarden van elk voltooid frame in Animate CC opgeslagen (voorheen Flash Professional CC).

Wanneer u een frame-voor-frame animatie wilt maken, definieert u elk frame als een hoofdframe en maakt u voor elk frame een andere afbeelding. Elk nieuw hoofdframe bevat aanvankelijk dezelfde inhoud als het voorafgaande hoofdframe, zodat u de frames in de animatie stapsgewijs kunt wijzigen.

 1. Klik op de naam van een laag om deze actief te maken en selecteer een frame in de laag waar de animatie moet starten.
 2. Wanneer de frame nog geen hoofdframe is, selecteert u Invoegen > Tijdlijn > Hoofdframe.
 3. Maak de illustraties voor het eerste frame van de reeks. U kunt hiervoor de gereedschappen Tekenen gebruiken, afbeeldingen vanaf het klembord plakken of een bestand importeren.
 4. Om een hoofdframe toe te voegen waarvan de inhoud precies hetzelfde als het eerste hoofdframe is, klikt u op het volgende frame aan de rechterkant in dezelfde rij. Kies Invoegen > Tijdlijn > Hoofdframe, of klik met de rechtermuisknop (Windows) of control-klik (Macintosh) en kies Hoofdframe invoegen.

 5. Wijzig de inhoud van dit frame in het werkgebied om het volgende deel van de animatie te maken.
 6. Herhaal de stappen 4 en 5 totdat u de gewenste beweging hebt gemaakt en uw frame-voor-frame animatiereeks kunt voltooien.
 7. Selecteer Besturing > Afspelen of klik op de afspeelknop in Bediening (Venster > Werkbalken > Bediening) om de animatiereeks te testen.

Frame-voor-frame animaties maken door klassieke of bewegings-tweens om te zetten

U kunt een klassieke tween of bewegings-tween-reeks omzetten in een frame-voor-frame animatie. In een frame-voor-frame animatie bevat elk frame aparte hoofdframes (niet eigenschapshoofdframes) die ieder een aparte instantie van het symbool waarop animatie is toegepast bevatten. Frame-voor-frame animatie bevat geen geïnterpoleerde eigenschapswaarden.

 1. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Ctrl ingedrukt houdt (Macintosh) op de tween-reeks die u wilt omzetten en kies Omzetten naar frame-voor-frame animatie in het contextmenu.

Overtrekken gebruiken

Normaal gesproken wordt van een animatiereeks één frame tegelijkertijd in het werkgebied weergegeven. U kunt twee of meer frames tegelijk in het werkgebied weergeven om eenvoudiger een frame-voor-frame animatie te plaatsen en bewerken. Het frame onder de afspeelkop wordt in kleur weergegeven en met behulp van kleur- en alphawaarden wordt onderscheid gemaakt tussen frames in het verleden en toekomstige frames. 

Overtrekken met kleuren worden standaard toegepast. Om het oude gedrag te behouden moet u de frames in het verleden en de toekomst wijzigen naar zwart.

Verschillende frames van een animatie gelijktijdig weergeven in het werkgebied

 1. Klik op de knop Overtrek . Alle frames tussen de markeringen Begin overtrek en Einde overtrek (in de kop van de tijdlijn) worden samengevoegd tot één frame in het documentvenster.

  Overtrekmarkeringen

Overtrekken met kleuren

Dankzij de kleurcodering voor overtrekken kunt u gemakkelijker onderscheid maken tussen de afgelopen (verleden), huidige en toekomstige frames. Hoe verder een overtrekframe is verwijderd van het actieve frame, hoe transparanter het frame wordt weergegeven.

Overtrekken op de tijdlijn
Overtrekken op de tijdlijn

Overtrekken met kleurcodering
Overtrekfunctie met kleurcodering voor de afgelopen, huidige en toekomstige frames

Contourmodus voor overtrekken

Kleuren aanpassen voor de overtrekweergave

 1. Selecteer Overtrekframe op de tijdlijnbalk om de kleur van overtrekframes te aan te passen.
 2. Selecteer Bewerken > Voorkeuren.
 3. Kies de kleurstaalknoppen van de optie Overtrekkleur om de kleuren van de frames in het verleden, heden en de toekomst aan te passen en in te stellen.
   

Opmerking:

De kleurcode is ook van toepassing op de contourmodus.

Tijdlijnmodus voor overtrekken

Aangepast overtrekken

 • Wanneer u de positie van een van de overtrekmarkeringen wilt wijzigen, sleept u de betreffende aanwijzer naar een nieuwe locatie. Normaal gesproken worden de overtrekmarkeringen verplaatst met de aanwijzer van het huidige frame. Gebruik Ctrl/Command + om de positie aan beide zijden te vergroten of te verkleinen.
 • Klik op de knop Meerdere frames bewerken  wanneer u alle frames tussen overtrekmarkeringen wilt bewerken. Normaal gesproken kunt u met overtrekken alleen het huidige frame bewerken. U kunt de inhoud van elk frame tussen de overtrekmarkeringen weergeven en bewerken.
 • Als u het herhalingsbereik over de tijdlijn naar een willekeurige positie wilt verplaatsen die de positie van de afspeelkop omvat, kunt u de markeertekens in de tijdlijn gebruiken om de Shift-toets ingedrukt te houden en het bereik te slepen. 
 • Om de bereikmarkeringen in te stellen, gebruikt u de Shift-toets en sleept u de bereikmarkeringen of het herhalingsbereik met behulp van de markeringen over de Tijdlijn. 

Opmerking:

Vergrendelde lagen (aangegeven met een slotpictogram) worden niet weergegeven wanneer overtrekken is ingeschakeld. De lagen die u niet wilt overtrekken, kunt u vergrendelen of verbergen om verwarring door een groot aantal afbeeldingen te voorkomen.

Weergave van overtrekmarkeringen wijzigen

 1. Klik op de knop Overtrekmarkeringen wijzigen  en selecteer een van de volgende opties:

  Markeringen altijd weergeven

  Geeft de overtrekmarkeringen in de kop van de tijdlijn weer, ongeacht of overtrekken is ingeschakeld.

  Overtrekmarkeringen verankeren

  Vergrendelt de overtrekmarkeringen op de huidige positie in de kop van de tijdlijn. Normaal gesproken is het overtrekbereik relatief ten opzichte van de aanwijzer van het huidige frame en de overtrekmarkeringen. U kunt de overtrekmarkeringen verankeren om te voorkomen dat deze met de aanwijzer van het huidige frame worden verplaatst.

  2 frames

  Geeft twee frames weer aan beide zijden van het huidige frame.

  5 frames

  Geeft vijf frames weer aan beide zijden van het huidige frame.

  Alle frames

  Geeft alle frames weer aan beide zijden van het huidige frame.

Een voorvertoning van uw werk bekijken

Als u de overtrekvoortgang wilt bekijken, plaatst u de muis over het hele bereik in de tijdlijn. Uw animatie wordt afgespeeld in gekleurde contouren waarin de wijzigingen exact worden voorvertoond.