Aangepaste versnellingen toevoegen

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Versnellen verwijst naar de geleidelijke versnelling of vertraging tijdens een animatie, die uw tweens er realistischer of natuurlijker laten uitzien. Gebruik versnellen om een speciale beweging toe te passen voor animatietaken, bijvoorbeeld een willekeurige beweging of een stuiterende bal. U kunt versnellingen toepassen om versnellen of vertragen er realistischer te laten uitzien door geleidelijk de veranderingssnelheid aan te passen met een subtiele versnellingscurve. U kunt versnellingen toevoegen om een willekeurige weergave voor een eigenschap te maken, zoals X en Y voor een willekeurige schrikachtige beweging.

Vooraf ingestelde en aangepaste versnellingen toevoegen aan bewegings-tweens

Animate CC biedt twee methoden om versnelling toe te passen op een bewegings-tween.

 • U kunt een versnellingswaarde opgeven voor elke bewegings-tween met de schuifregelaar Versnelling in Eigenschapcontrole.
 • U kunt de bewegingseditor gebruiken om een vooraf ingestelde of aangepaste versnelling toe te passen op een of meer eigenschappen.

Versnelling toepassen op een bewegings-tween met Eigenschapcontrole:

 1. Maak een bestand met de naam motionease.fla.
 2. Maak een afbeelding met een van de tekengereedschappen, selecteer alle afbeeldingen, en klik erop met de rechtermuisknop of met Ctrl ingedrukt en kies Bewegings-tween maken. Klik op OK om de tekening om te zetten in een symbool. Er wordt een seconde aan frames toegevoegd aan de tijdlijn, maar versleep zo nodig het uiteinde van de tween-reeks tot minstens 24 frames.
 3. Verplaats de afspeelkop naar het laatste frame van de tween-reeks en verplaats de instantie vervolgens naar een andere locatie in het werkgebied.
 4. Selecteer de tween-reeks en sleep de waarde Versnelling (de blauwe tekst naast 'Versnelling') in Eigenschapcontrole. U kunt ook een waarde typen om de snelheid van de verandering tussen getweende frames aan te passen.
 5. De bewegings-tween starten en de tween naar het einde van de animatie versnellen:
  • Sleep de waarde tussen -1 en -100 als u een negatieve waarde wilt invoeren.
  • Sleep de waarde tussen 1 en 100 als u een positieve waarde wilt invoeren.
 6. Selecteer Besturing > Film testen om de animatie te testen. U ziet hoe de tween-punten in het werkgebied worden bijgewerkt in de ontwerpomgeving nadat u de versnelling hebt toegepast.
 1. Schuif omlaag naar het gedeelte Versnelling en verander het aantal stuiten in 5.

Zie ook

Versnellingen in de Bewegingseditor

Nadat u een versnelling hebt toegepast op een grafisch voor te stellen eigenschap, wordt elke waarde in de categorie Waarde grijs weergegeven. De versnellingsvergelijking bepaalt de waarde (getweende waarden) en er zijn beperkingen voor wat die waarde kan zijn. Bewerk in plaats daarvan de effen curve in de grafiek met de besturingspunten of andere Bézier-bewerkingsfuncties. U kunt de versnelling ook uitschakelen en de waardebesturingselementen gebruiken, de versnelling weer inschakelen en het resultaat van uw wijzigingen bekijken.

Een aangepaste versnelling toevoegen aan een bewegings-tween

Gebruik een aangepaste versnelling om zelf een versnelling te maken met behulp van een grafiek in de Bewegingseditor. U kunt de versnelling ook toepassen op een eigenschap van uw getweende instantie.

De grafiek Aangepaste versnelling geeft de mate van beweging weer in de loop der tijd. De horizontale as stelt de frames voor en de verticale as het wijzigingspercentage van de tween. De eerste waarde in de animatie staat op 0% en het laatste hoofdframe kan worden ingesteld op een waarde van 0 tot 100%. De helling van de curve van de grafiek geeft de veranderingssnelheid weer van de getweende instantie. Als u een horizontale lijn (geen helling) op de grafiek maakt, is de snelheid gelijk aan nul. Als u een verticale lijn op de grafiek maakt, is er een onmiddellijke wijziging.

 1. Maak een bewegings-tween.
 2. Selecteer de tween-reeks in de tijdlijn en open de Bewegingseditor.
 3. Blader naar de categorie Versnellingen, klik op de knop Toevoegen en kies Aangepast in het menu.

   

Een aangepaste versnelling wijzigen en toepassen

U kunt de aangepaste versnelling vervolgens bewerken met de standaard-Bézier-besturingselementen in andere eigenschapsgrafieken in de Bewegingseditor. Gebruik deze functie om een aangepaste curve te maken die u kunt gebruiken bij het versnellen tussen hoofdframes. 

Als u de aangepaste versnelling op een eigenschap wilt toepassen, selecteert u de naam van de versnelling in het menu Versnelling. De eigenschapsgrafiek wordt bijgewerkt met een gestippelde curve die de werkelijk getweende waarden weergeeft nadat de versnelling wordt toegepast.

Aangepaste versnellingen kopiëren en opslaan

Gebruik een van de volgende methoden om uw aangepaste versnellingen opnieuw toe te passen op andere tween-instanties, of zelfs in andere documenten:

 • Klik met de rechtermuisknop op de grafiek van de aangepaste versnelling (buiten de curve van de grafiek) en kies Curve kopiëren. Voeg bij de tweede instantie vervolgens een aangepaste versnelling toe in de grafiek, klik met de rechtermuisknop in de grafiek van de aangepaste versnelling en kies Curve plakken. U kunt de grafiek in elke andere niet-ruimtelijke eigenschapsgrafiek plakken.
 • Sla de aangepaste versnelling op in een Voorinstelling voor beweging. 
Adobe-logo

Aanmelden bij je account