In dit artikel vindt u meer informatie over hoe u afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteert.

Animate introduceert de functies Afbeelding exporteren en Geanimeerde GIF exporteren. Deze helpen u elementen op een gebruikersvriendelijke, interactieve manier te exporteren in PNG-, JPEG- of geanimeerde GIF-indeling.

Wanneer u een afbeelding voorbereidt voor het web en andere onlinemedia, zult u een afweging moeten maken tussen de kwaliteit en de bestandsgrootte van de afbeelding.

U kunt de optimalisatiefuncties in het dialoogvenster Afbeelding exporteren gebruiken om een voorvertoning van geoptimaliseerde afbeeldingen te bekijken in verschillende bestandsindelingen en met verschillende bestandskenmerken. U kunt meerdere versies van een afbeelding tegelijk weergeven en optimalisatie-instellingen wijzigen terwijl u een voorvertoning van de afbeelding bekijkt om de beste combinatie van instellingen te selecteren. Verder kunt u de transparantie en randkleur opgeven, opties voor de besturing van dithering selecteren en de afbeelding verkleinen of vergroten tot specifieke pixelafmetingen of een specifiek percentage van de oorspronkelijke grootte.

Als u een geoptimaliseerde afbeelding opslaat met de opdracht Afbeelding exporteren, kunt u een HTML-bestand voor de afbeelding genereren. Dit bestand bevat alle vereiste gegevens voor het weergeven van uw afbeelding in een webbrowser.

In Animate kunt u de opdracht Opslaan als gebruiken om een afbeelding op te slaan als een GIF-, JPEG- of PNG-bestand. Afhankelijk van de bestandsindeling kunt u instellingen voor afbeeldingskwaliteit, achtergrondtransparantie of randkleur, kleurenweergave en downloadmethode opgeven. Webfuncties (zoals koppelingen en animaties) die u aan een bestand hebt toegevoegd, blijven echter niet behouden.

U kunt ook de Animate Afbeeldingsprocessor in gebruiken om kopieën van een map met afbeeldingen in de JPEG-indeling op te slaan. Met de Afbeeldingsprocessor kunt u het kleurprofiel van de afbeeldingen vergroten of verkleinen en het kleurprofiel converteren naar de webstandaard sRGB.

Afbeeldingen exporteren

U gebruikt het dialoogvenster Afbeelding exporteren (Bestand > Exporteren > Afbeelding exporteren en Geanimeerde GIF exporteren) om optimalisatieopties te selecteren en een voorvertoning van geoptimaliseerde illustraties te bekijken.

Export_image
A. Weergaveopties B. Pop-upmenu Optimaliseren C. Opties voor voorinstellingen D. Opties voor afbeeldingsgrootte E. Animatieopties F. Voorvertoning G. Werkbalken 

Afbeeldingen voorvertonen in het dialoogvenster

Klik op een tab boven aan het afbeeldingsgebied om een weergaveoptie te kiezen:

Origineel

Hierbij wordt de afbeelding weergegeven zonder optimalisatie.

Optimaal

Hierbij wordt de afbeelding weergegeven met de toepassing van de huidige optimalisatie-instellingen.

2-maal tonen

Hierbij worden twee versies van de afbeelding naast elkaar weergegeven.

Als niet de hele illustratie zichtbaar is in het dialoogvenster Afbeelding exporteren, kunt u met het Handje een ander gedeelte van de afbeelding zichtbaar maken. Gebruik het gereedschap Zoomen om de weergave te vergroten of te verkleinen.

 • Selecteer het gereedschap Handje (of houd de spatiebalk ingedrukt) en versleep in het weergavegebied om verschillende gedeelten van de afbeelding weer te geven.
 • Selecteer het gereedschap Zoomen en klik in een weergave om in te zoomen; houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik in een weergave om uit te zoomen.

  U kunt ook een vergrotingspercentage invoeren of een percentage kiezen onder in het dialoogvenster.

Informatie over geoptimaliseerde afbeeldingen en downloadtijd weergeven

In het notitiegebied onder elke afbeelding in het dialoogvenster Afbeelding exporteren vindt u informatie over het optimaliseren. De notities bij de oorspronkelijke afbeelding geven de naam en de grootte van het bestand aan. In de notities bij de geoptimaliseerde afbeelding ziet u de huidige opties voor optimalisatie, de grootte van het geoptimaliseerde bestand en de geschatte tijd die nodig is om het bestand met de geselecteerde modemsnelheid te downloaden. Selecteer een modemsnelheid in het pop-upmenu Voorvertoning.

Een afbeelding voorvertonen met verschillende gammawaarden

De gammawaarde van een computermonitor bepaalt hoe licht of donker een afbeelding wordt weergegeven in een webbrowser. U kunt een voorvertoning weergeven, zodat u kunt zien hoe uw afbeeldingen eruitzien op systemen met verschillende gammawaarden. U kunt bovendien ter compensatie gamma-aanpassingen aanbrengen. Een voorvertoningsoptie activeren heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke afbeelding.

 • Kies een van de volgende opties met het pop-upmenu Voorvertoning in het dialoogvenster Afbeelding exporteren.

Monitorkleur

Hiermee past u het gamma van een afbeelding niet aan. Monitorkleur is de standaardinstelling.

Verouderd Macintosh (geen kleurbeheer)

Hiermee simuleert u het standaardgamma van 1.8 dat door Mac OS 10.5 en eerder wordt gebruikt.

Windows (geen kleurbeheer)

Hiermee simuleert u het standaardgamma van 2.2 dat door Windows en Mac OS 10.6 en later wordt gebruikt.

Documentprofiel gebruiken

Hiermee stemt u het gamma af op een kleurprofiel van een bijgesloten document met kleurbeheer.

Een afbeelding voor het web optimaliseren

 1. Kies Bestand > Afbeelding exporteren of Bestand > Geanimeerde GIF exporteren.

 2. Klik op een tab boven in het dialoogvenster om een weergaveoptie te kiezen: Optimaal of 2-maal tonen.

 3. (Optioneel) Als uw afbeelding meerdere segmenten bevat, selecteert u een of meer segmenten die u wilt optimaliseren.

 4. Selecteer een vooraf ingestelde optimalisatie-instelling in het menu Voorinstelling of stel afzonderlijke optimalisatieopties in. Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de bestandsindeling die u selecteert.

 5. Stel de optimalisatie-instellingen nauwkeurig af totdat u tevreden bent met de balans tussen beeldkwaliteit en bestandsgrootte. Als uw afbeelding meerdere segmenten bevat, zorg er dan voor dat u alle segmenten optimaliseert.

  Opmerking:

  Om de oorspronkelijke versie van een geoptimaliseerde voorvertoning te herstellen, selecteert u deze en vervolgens kiest u Oorspronkelijk in het menu Voorinstellingen.

 6. Om ervoor te zorgen dat de kleuren in de geoptimaliseerde afbeelding er hetzelfde uitzien in verschillende browsers, zet u de afbeeldingskleuren om in sRGB.

  Opmerking:

  De metagegevens voor uitvoer zijn afgestemd op normen van de Metadata Working Group, en sommige JPEG-gegevens worden dus niet opgeslagen in de XMP-indeling, maar in de EXIF- en IIM-indeling.

 7. Selecteer de volgende opties:

  Geen

  Er worden geen metagegevens opgeslagen (behalve de EXIF-copyrightvermelding in de JPEG-bestanden). Zo krijgt u de kleinste bestanden.

  Copyright

  Hiermee worden de copyrightkennisgeving, gebruiksvoorwaarden, copyrightstatus en de URL met de copyrightinfo opgeslagen.

  Copyright en contactinfo

  Hiermee wordt naast alle copyrightinformatie ook de volgende informatie opgeslagen: maker, functie van de maker, e-mailadres(sen), adres(sen), woonplaats, provincie, postcode, land, telefoonnummer(s) en website(s).

  Alle met uitzondering van Camera-info

  Hiermee worden alle metagegevens opgeslagen, met uitzondering van EXIF-gegevens over camerainstellingen, zoals de sluitersnelheid, datum en tijd, brandpuntsafstand, belichtingscompensatie, meetmodus en flitsgebruik.

  Alles

  Hiermee worden alle metagegevens opgeslagen in het bestand.

 8. Klik op Opslaan.

 9. In het dialoogvenster Optimaal opslaan als voert u de volgende handelingen uit en klikt u op Opslaan:

  1. Voer een bestandsnaam in en selecteer vervolgens een locatie voor het resulterende bestand of de bestanden.

  2. Selecteer een indelingsoptie om aan te geven welk type bestanden u wilt opslaan: een HTML-bestand en afbeeldingsbestanden, alleen afbeeldingsbestanden of alleen een HTML-bestand.

  3. (Optioneel) Stel uitvoerinstellingen voor HTML en afbeeldingsbestanden in.

  4. Als uw afbeelding meerdere segmenten bevat, selecteert u een optie voor het opslaan van segmenten in het menu Segmenten: Alle segmenten of Geselecteerde segmenten.

   Opmerking:

   Om de laatste opgeslagen versie van de optimalisatie-instellingen te herstellen, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klikt u op Herstellen. Als u de instellingen wilt bewaren voor een volgende keer dat u het dialoogvenster Opslaan voor web opent, drukt u op Alt/Option en klikt u op Herinneren.

  5. Als u een video wilt bekijken over het opslaan van bestanden voor het web in Illustrator, gaat u naar www.adobe.com/go/vid0063_nl.

Voorinstellingen voor optimalisatie opslaan of verwijderen

U kunt de optimalisatie-instellingen opslaan onder een naam en de instellingen vervolgens toepassen op andere afbeeldingen. Instellingen die u hebt opgeslagen, verschijnen in het pop-upmenu Voorinstelling samen met de vooraf gedefinieerde benoemde instellingen. Als u een benoemde set of een vooraf gedefinieerde set bewerkt, verschijnt in het menu Voorinstelling de titel "Zonder_naam".

 1. Stel de gewenste optimalisatieopties in en kies Instellingen opslaan in het menu van het deelvenster Optimaliseren.

 2. Geef een naam op voor de instellingen en sla de instellingen op in de juiste map:

  Photoshop

  (Windows XP) Document and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimized Settings

  (Windows Vista) Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Optimized Settings

  (Mac OS) Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CS5 Settings/Optimized Settings

  Illustrator

  (Windows XP) Document and Settings\[gebruikersnaam]\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator CS5 Settings\[taal]\Save for Web Settings\Optimize

  (Windows Vista) Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator CS5 Settings\[taal]\Save for Web Settings\Optimize

  (Mac OS) Users/[Gebruikersnaam]/Library/ApplicationSupport/Adobe/Adobe Illustrator CS5/[taal]/Save for Web Settings/Optimize

  Opmerking:

  Als u de instellingen op een andere locatie opslaat, zijn ze niet beschikbaar in het pop-upmenu Voorinstelling.

 3. Als u een instellingenset wilt verwijderen, selecteert u deze in het menu Voorinstellingen en selecteert u Instellingen verwijderen in het menu Optimaliseren.

Een webafbeelding comprimeren naar een bepaalde bestandsgrootte

 1. Kies Bestand > Exporteren > Afbeelding exporteren of Bestand > Exporteren > Geanimeerde GIF exporteren.

 2. Klik op een tab boven aan het dialoogvenster Afbeelding exporteren of Geanimeerde GIF exporteren om een weergaveoptie te kiezen: Optimaal of 2-maal tonen. 

 3. (Optioneel) Selecteer de segmenten die u wilt optimaliseren en de bestandsindeling die u wilt gebruiken.

 4. Selecteer Optimaliseren voor bestandsgrootte in het menu Optimaliseren (rechts van het menu Voorinstellingen).

 5. Voer de gewenste bestandsgrootte in.

 6. Geef een instelling op voor Beginnen met:

  Huidige instellingen

  Hiermee gebruikt u de huidige bestandsindeling.

  Automatisch GIF/JPEG selecteren

  Hiermee wordt automatisch de optimale indeling geselecteerd, afhankelijk van de afbeeldingsinhoud.

 7. Selecteer een optie bij Gebruiken om aan te geven of u de opgegeven bestandsgrootte alleen wilt toepassen op het huidige segment, op elk segment in de afbeelding of op alle segmenten. Klik op OK.

Illustraties vergroten of verkleinen bij het optimaliseren

In het dialoogvenster Afbeelding exporteren kunt u een afbeelding vergroten of verkleinen tot specifieke pixelafmetingen of een percentage van de oorspronkelijke grootte.

 1. Klik op de tab Afbeeldingsgrootte in het dialoogvenster Afbeelding exporteren.

 2. Stel desgewenst een aanvullende optie in:

  Verhoudingen behouden

  Hiermee worden de huidige pixelbreedte-hoogteverhoudingen behouden.

  Opmerking:

  De functies in het deelvenster Afbeeldingsgrootte zijn niet beschikbaar voor de SWF- en de SVG-indeling, behalve Knipsel naar tekengebied.

 3. Voer nieuwe pixelafmetingen in of geef een percentage op waarmee u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen en klik op Toepassen.

Geoptimaliseerde afbeeldingen voorvertonen in een webbrowser

U kunt een voorvertoning van een geoptimaliseerde afbeelding bekijken in elke webbrowser die u op uw systeem hebt geïnstalleerd. Dit doet u vanuit het dialoogvenster Afbeelding exporteren (Bestand > Exporteren > Afbeelding exporteren of Bestand > Exporteren > Geanimeerde GIF exporteren). De afbeelding wordt in de voorvertoning in de browser wordt de afbeelding weergegeven met een bijschrift dat het bestandstype, de pixelafmetingen, de bestandsgrootte, de compressiespecificaties en andere HTML-gegevens van de afbeelding bevat.

 • Om een voorvertoning van een afbeelding in uw standaardbrowser te bekijken, klikt u op het browserpictogram onder in het dialoogvenster Afbeelding exporteren.
 • In het dialoogvenster Browsers kunt u alle browsers op uw computer vinden en de standaardbrowser instellen om een voorvertoning van uw afbeelding te bekijken.

Meer Help-onderwerpen