Handboek Annuleren

Geluiden exporteren

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Geluiden voor export comprimeren

In Adobe Animate (voorheen Flash Professional CC) kunt u compressieopties selecteren voor afzonderlijke gebeurtenisgeluiden en de geluiden met die instellingen exporteren. U kunt ook compressieopties voor afzonderlijke streaming geluiden selecteren. Alle streaming geluiden in een document worden echter als één streaming bestand geëxporteerd met de hoogste instelling van alle op de afzonderlijke streaming geluiden toegepaste instellingen. Dit omvat tevens streaming geluiden in video-objecten.

Wanneer u algemene compressie-instellingen voor gebeurtenisgeluiden of streaming geluiden in het dialoogvenster Publicatie-instellingen selecteert, worden deze toegepast op afzonderlijke gebeurtenisgeluiden of alle streaming geluiden wanneer u geen compressie-instellingen voor de geluiden in het dialoogvenster Geluidseigenschappen selecteert.

U kunt ook de exportinstellingen in het dialoogvenster Geluidseigenschappen overschrijven door Geluidsinstellingen overschrijven in het dialoogvenster Publicatie-instellingen te selecteren. Deze optie is nuttig wanneer u een groter hifi-audiobestand wilt maken voor lokaal gebruik en een kleinere lofi-versie voor het web.

De bemonsteringsfrequentie en de mate van compressie zorgen voor een aanzienlijk verschil in de kwaliteit en grootte van geluiden in geëxporteerde SWF-bestanden. Hoe meer u een geluid comprimeert en hoe lager de bemonsteringsfrequentie, hoe kleiner het bestand en hoe lager de kwaliteit. U kunt experimenteren om de optimale balans tussen geluidskwaliteit en bestandsgrootte te vinden.

Wanneer u werkt met geïmporteerde MP3-bestanden, kunt u de bestanden in MP3-indeling exporteren met dezelfde instellingen die de bestanden hadden bij het importeren.

 in Windows kunt u ook alle geluiden via Bestand > Exporteren > Film exporteren als WAV-bestand exporteren.

Geluid comprimeren voor export

 1. Ga als volgt te werk:
  • Dubbelklik in het deelvenster Bibliotheek op het pictogram van het geluid.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd de Control-toets ingedrukt en klik (Macintosh) op een geluidssymbool in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.

  • Selecteer een geluid in het deelvenster Bibliotheek en selecteer Eigenschappen in het optiemenu rechtsboven in het paneel.

  • Selecteer een geluid in het deelvenster Bibliotheek en klik op de knop Eigenschappen onder in het deelvenster Bibliotheek.

 2. Klik op Bijwerken wanneer het geluidsbestand extern is bewerkt.
 3. Selecteer Standaard, ADPCM, MP3, Onbewerkt of Spraak voor Compressie.

  De compressieoptie Standaard gebruikt de algemene compressie-instellingen in het dialoogvenster Publicatie-instellingen wanneer u uw SWF-bestand exporteert. Wanneer u Standaard selecteert, zijn geen aanvullende exportinstellingen mogelijk.

 4. Exportinstellingen instellen.
 5. Klik op Testen om het geluid eenmaal af te spelen. Klik op Stoppen wanneer u het testen van het geluid wilt stoppen voordat het klaar is met afspelen.
 6. U kunt de exportinstellingen zo nodig aanpassen totdat de gewenste geluidskwaliteit is bereikt. Klik vervolgens op OK.

Compressieopties ADPCM en Onbewerkt

ADPCM-compressie stelt de compressie in voor 8- of 16-bits geluidsgegevens. Gebruik de instelling ADPCM wanneer u korte gebeurtenisgeluiden, zoals klikgeluiden voor knoppen, exporteert.

Onbewerkte compressie exporteert geluiden zonder geluidscompressie

Voorbewerken

Zet gemengd stereogeluid om in mono wanneer u Stereo omzetten in mono selecteert (monogeluid wordt door deze optie niet beïnvloed).

Bemonsteringsfrequentie

Beheert geluidskwaliteit en bestandsgrootte. Lagere frequenties verkleinen het bestand, maar verlagen tevens de geluidskwaliteit. De volgende frequentieopties zijn beschikbaar:

Opmerking: Animate kan de frequentie van een geïmporteerd geluid niet verhogen tot boven de frequentie waarop het is geïmporteerd.

5 kHz

- nauwelijks geschikt voor spraak.

11 kHz

De laagste aanbevolen kwaliteit voor een kort muzieksegment en een kwart van de standaard-cd-frequentie.

22 kHz

Een populaire keuze voor afspelen op het web en de helft van de standaard-cd-frequentie.

44 kHz

- de standaardaudiofrequentie voor cd.

ADPCM-bits

(Alleen ADPCM) Geeft de bitdiepte van de geluidscompressie op. Hogere bitdiepten leveren een betere geluidskwaliteit.

MP3-compressieopties

MP3-compressie

Hiermee kunt u geluiden met MP3-compressie exporteren. Gebruik MP3 als u langere streaming geluiden zoals muziekgeluidssporen exporteert.

Wanneer u een bestand exporteert dat in MP3-indeling is geïmporteerd, kunt u het bestand exporteren met dezelfde instellingen die het had toen het werd geïmporteerd.

Geïmporteerde MP3-kwaliteit gebruiken

De standaardinstelling. Hef de selectie hiervan op om andere MP3-compressie-instellingen te selecteren. Selecteer deze optie om een geïmporteerd MP3-bestand met dezelfde instellingen te exporteren als het bestand had toen het werd geïmporteerd.

Bitsnelheid

- bepaalt het aantal bits per seconde in het geëxporteerde geluidsbestand. Animate ondersteunt 8 tot en met 160 kbps CBR (constante bitsnelheid). Stel de bitsnelheid in op 16 kbps of hoger voor een goed resultaat wanneer u muziek exporteert.

Voorbewerken

Zet gemengd stereogeluid om in mono (monogeluid wordt door deze optie niet beïnvloed).

Opmerking: De optie Voorbewerken is alleen beschikbaar wanneer u een bitsnelheid van 20 kbps of hoger selecteert.

Kwaliteit

Bepaalt de compressiesnelheid en de geluidskwaliteit.

Snel

- levert snellere compressie op, maar lagere geluidskwaliteit.

Normaal

- levert een langzamere compressie op, maar hogere geluidskwaliteit.

Beste

- levert de langzaamste compressie en de hoogste geluidskwaliteit op.

Compressieoptie Spraak

Met de compressieoptie Spraak worden geluiden geëxporteerd met een compressiemethode die voor spraak is aangepast.

Opmerking: Flash Lite 1.0 en Flash Lite 1.1 ondersteunen de compressieoptie Spraak niet. U kunt de compressieopties MP3, ADPCM of Onbewerkt gebruiken voor inhoud die spelers van die versies als doel hebben.

Bemonsteringsfrequentie

Beheert geluidskwaliteit en bestandsgrootte. Een lagere frequentie verkleint het bestand, maar verlaagt ook de geluidskwaliteit. Selecteer een van de volgende opties:

5 kHz

- geschikt voor spraak.

11 kHz

- aanbevolen voor spraak.

22 kHz

- geschikt voor de meeste soorten muziek op het web.

44 kHz

De standaardaudiofrequentie voor cd. Aangezien compressie op is toegepast, is de geluidskwaliteit echter niet van cd-kwaliteit in het SWF-bestand.

Richtlijnen voor het exporteren van geluid in Animate-documenten

Naast bemonsteringsfrequentie en compressie zijn er verschillende manieren om geluid efficiënt te gebruiken in een document en de bestandsgrootte klein te houden:

 • Stel de in- en uitpunten in om te voorkomen dat gebieden met stilte in het Animate-bestand worden opgeslagen en om de omvang van de geluidsgegevens in het bestand te beperken.

 • Haal meer uit dezelfde geluiden door verschillende effecten voor geluiden toe te passen (zoals volumecurven, herhalen en in-/uitpunten) op verschillende hoofdframes. U kunt een aantal geluidseffecten gebruiken met slechts één geluidsbestand.

 • Herhaal korte geluiden als achtergrondmuziek.

 • U kunt streaming geluid niet instellen op herhalen.

 • Wanneer u audio in ingesloten videoclips exporteert, moet u er rekening mee houden dat de audio wordt geëxporteerd met de algemene streaming instellingen die in het dialoogvenster Publicatie-instellingen zijn geselecteerd.

 • Gebruik streamsynchronisatie om de animatie synchroon te houden met uw geluidsspoor wanneer u een voorvertoning van uw animatie in de editor weergeeft. Wanneer uw computer de animatieframes niet snel genoeg kan weergeven om het geluidsspoor bij te houden, slaat Animate frames over.

 • U kunt bij het exporteren van QuickTime-films net zoveel geluiden en kanalen gebruiken als u wilt zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de bestandsgrootte. De geluiden worden gecombineerd tot een enkel geluidsspoor wanneer u als QuickTime-bestand exporteert. Het aantal geluiden dat u gebruikt, heeft geen invloed op de uiteindelijke bestandsgrootte.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online