Informatie over sjablonen

Animate-sjablonen bieden u eenvoudig te gebruiken startpunten voor algemene projecten. Het dialoogvenster Nieuw bestand biedt een voorvertoning en een beschrijving van elke sjabloon. Er zijn zes categorieën sjablonen:

  • Adverteren - Deze sjablonen bevatten voor onlineadvertenties gangbare afmetingen voor het werkgebied.

  • Animatie - Deze sjablonen bevatten veelgebruikte typen animaties, zoals beweging, markering, gloed en versnelling.

  • Vaandels - Deze sjablonen bevatten afmetingen en functies die veel worden gebruikt voor de interfaces van websites.

  • Media afspelen - Deze sjablonen bevatten fotoalbums en afspeelmogelijkheden met verschillende afmetingen voor video's en verschillende hoogte-breedteverhoudingen.

  • Presentatie - Deze sjablonen bevatten eenvoudige en complexere presentatiestijlen.

  • Voorbeelden - Deze sjablonen bevatten veelgebruikte functies in Animate.

Opmerking over advertentiesjablonen

Advertentiesjablonen vereenvoudigen het maken van standaard-rich-mediatypen en -formaten die door het Interactive Advertising Bureau (IAB) zijn gedefinieerd en door de onlineadvertentie-industrie zijn geaccepteerd. Raadpleeg de IAB-site op IAB.net voor meer informatie over door IAB erkende advertentietypen.

Test uw advertenties op stabiliteit in verschillende combinaties van browsers en platformen. De advertentietoepassing wordt als stabiel beschouwd wanneer er geen foutmeldingen worden gegenereerd en de browser of het systeem niet vastloopt.

Werk samen met web- en netwerkbeheerders om uitvoerige testplannen te maken met taken waarvan u verwacht dat ze door de doelgroep zullen worden uitgevoerd in de advertentie. Voorbeelden van testplannen zijn beschikbaar in het gedeelte over testen van IAB-rich-media van IAB.net. De vereisten omtrent grootte en bestandsindeling van advertenties kunnen per leverancier en website variëren. Neem contact op met uw leverancier, uw internetprovider of het IAB voor meer informatie over deze vereisten die het ontwerp van de advertentie kunnen beïnvloeden.

Een sjabloon gebruiken

  1. Selecteer Bestand > Nieuw van sjabloon.

  2. Selecteer een sjabloon uit een van de categorieën en klik op OK.
  3. Voeg inhoud toe aan het FLA-bestand dat wordt geopend.
  4. Sla het bestand op en publiceer het.