Wanneer u een document thematisch wilt ordenen, kunt u gebruikmaken van scènes. U gebruikt bijvoorbeeld afzonderlijke scènes voor een inleiding, laadbericht en de credits. Hoewel het gebruik van scènes enkele nadelen met zich meebrengt, krijgt u slechts in sommige situaties met deze nadelen te maken, zoals bijvoorbeeld bij het maken van langdurige animaties. Wanneer u scènes gebruikt, hoeft u geen groot aantal FLA-bestanden te beheren aangezien elke scène deel uitmaakt van één FLA-bestand.

Scènes gebruiken is vergelijkbaar met het tegelijkertijd gebruiken van verschillende FLA-bestanden om een grotere presentatie te maken. Elke scène heeft een tijdlijn. Frames in het document worden in de verschillende scènes opeenvolgend genummerd. Wanneer een document bijvoorbeeld twee scènes bevat met elk tien frames, worden de frames in scène 2 genummerd van 11 t/m 20. De scènes in het document worden teruggespeeld in de volgorde waarin zij worden weergegeven in het deelvenster Scène. Wanneer de afspeelkop het laatste frame van een scène bereikt, gaat de afspeelkop verder naar de volgende scène.

Nadelen van scènes

Wanneer u een SWF-bestand publiceert, wordt de tijdlijn van elke scène gecombineerd tot een enkele tijdlijn in het SWF-bestand. Nadat het SWF-bestand is gecompileerd, gedraagt het bestand zich alsof het FLA-bestand is gemaakt met één scène. Vanwege dit gedrag brengen scènes enkele nadelen met zich mee:

 • Scènes kunnen ertoe leiden dat documenten lastig te bewerken zijn, met name in omgevingen met meerdere ontwikkelaars. Iedereen die het FLA-document gebruikt, moet mogelijk verschillende scènes binnen een FLA-bestand doorzoeken om codes en elementen te vinden. Overweeg in plaats hiervan externe SWF-inhoud te laden of filmclips te gebruiken.

 • Scènes resulteren vaak in grote SWF-bestanden. Het gebruik van scènes stimuleert de gebruiker meer inhoud in een enkel FLA-bestand te plaatsen. Dit leidt tot grotere FLA- en SWF-bestanden.

 • Scènes dwingen gebruikers het gehele SWF-bestand progressief te downloaden, zelfs als de gebruikers het bestand niet, of niet geheel, willen zien. Wanneer u geen scènes gebruikt, kunnen gebruikers zelf bepalen welke inhoud zij downloaden naarmate ze uw SWF-bestand doorlopen.

 • De combinatie scènes en ActionScript-code kan leiden tot onverwachte resultaten. Omdat de tijdlijn van elke scène in één tijdlijn wordt gecomprimeerd, kunnen er fouten optreden in ActionScript en in scènes, wat meestal meer en gecompliceerdere foutopsporing met zich mee brengt.

Terugspelen van een scène besturen

U gebruikt ActionScript als u een document na elke scène wilt laten stoppen of pauzeren, of als u gebruikers op een niet-lineaire methode door het document wilt laten bladeren. Zie ActionScript voor meer informatie.

Het deelvenster Scène weergeven

 1. Selecteer Venster > Andere deelvensters > Scène.

Scène toevoegen

 1. Selecteer Invoegen > Scène of klik op de knop Scène toevoegen in het deelvenster Scène.

Scène verwijderen

 1. Klik op de knop Scène verwijderen in het deelvenster Scène.

Naam van scène wijzigen

 1. Dubbelklik op de naam van de scène in het deelvenster Scène en voer de nieuwe naam in.

Scène dupliceren

 1. Klik op de knop Scène dupliceren in het deelvenster Scène.

Volgorde van scène in document wijzigen

 1. Sleep de scènenaam naar een andere locatie in het deelvenster Scène.

Bepaalde scène weergeven

 1. Ga als volgt te werk:
  • Selecteer Weergave > Ga naar en selecteer vervolgens de naam van de scène in het submenu.

  • Klik op de knop Scène bewerken rechtsboven in het documentvenster en kies de naam van de scène in het pop-upmenu.