Handboek Annuleren

Publicatie-instellingen opgeven voor Animate

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Gebruik dit artikel om te leren over de verschillende publicatie-instellingen in Animate.

Publicatie-instellingen opgeven voor een HTML5 Canvas-document

Voor informatie over de publicatie-instellingen voor een HTML5 Canvas-document gaat u naar dit artikel.

Publicatie-instellingen opgeven voor SVG-bestanden

Voor informatie over de publicatie-instellingen voor het exporteren van een SVG-bestand gaat u naar dit artikel.

Publicatie-instellingen opgeven voor een WebGL-document

Voor informatie over de publicatie-instellingen voor een WebGL-document gaat u naar dit artikel.

Publicatie-instellingen opgeven voor AIR-toepassingen

Android

Voor informatie over de Publicatie-instellingen voor iOS gaat u naar dit artikel.

iOS

Voor informatie over de publicatie-instellingen voor iOS gaat u naar dit artikel.

het bureaublad

Voor informatie over de publicatie-instellingen voor iOS gaat u naar dit artikel.

Lagen als SWF-archief publiceren

Voorheen moesten animators hun animaties maken door het SWF-bestand voor elke laag met de hand te maken en te bewerken, waarna het bestand in After Effects kon worden geïmporteerd. Vanaf deze versie introduceert Animate een nieuwe publicatie-indeling, SWF-archief, waarmee de verschillende lagen als afzonderlijke SWF-bestanden geïmporteerd worden in Adobe After Effects.

 1. Selecteer een ActionScript-document > Bestand > Publicatie-instellingen > Andere indelingen > SWF-archief.

  SWF-archief publiceren

 2. Blader naar en selecteer het lokaal opgeslagen SWF-archiefbestand in het veld Uitvoernaam. Er wordt een archiefbestand gegenereerd met een ZIP-bestand. Dit combineert het SWF-bestand van alle lagen tot één ZIP-bestand. De gebruikelijke naamgeving van het ZIP-bestand wordt voorafgegaan door een viercijferig getal, een onderstrepingsteken en de naam van de laag.

Publicatie-instellingen voor Animate SWF-bestanden opgeven

Alleen CS5.5 - U kunt de Publicatie-instellingen voor de Player- en ActionScript-versie ook opgeven in Eigenschapcontrole. Hef de selectie van alle items in het werkgebied op om Documenteigenschappen weer te geven in Eigenschapcontrole.

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen en selecteer een Player-versie in het pop-upmenu Speler. Niet alle -functies werken in de gepubliceerde SWF-bestanden die zijn bedoeld voor Flash Player-versies voorafgaand aan Flash Player 10. Klik op de HTML Wrapper-categorie in de linkerkolom om Flash Player-detectie op te geven, selecteer de optie Flash-versie detecteren en voer de Flash Player-versie in die u wilt detecteren.

   Als u de instelling Flash Player 10.2 gebruikt in Flash Pro CS5.5, wordt een SWF-bestand gemaakt op basis van versie 11 van de SWF-indeling. Met de instelling Flash Player 10 & 10.1 wordt een SWF-bestand gemaakt op basis van versie 10 van de SWF-indeling.

 2. Selecteer de versie van ActionScript® in het pop-upmenu Script. Als u ActionScript 2.0 of 3.0 selecteert en klassen hebt gemaakt, klikt u op ActionScript-instellingen om het relatieve klassenpad in te stellen voor klassenbestanden die een ander pad gebruiken dan het pad naar de standaardmappen dat is ingesteld via de voorkeuren.

   In Animate wordt alleen ActionScript 3.0 ondersteund.

  Publicatie-instellingen
  Publicatie-instellingen

 3. U regelt de bitmapcompressie door op de Animate-categorie in de linkerkolom te klikken en de waarde voor JPEG-kwaliteit aan te passen. Een lagere beeldkwaliteit levert kleinere bestanden op; een hogere beeldkwaliteit leidt tot grotere bestanden. Probeer verschillende instellingen om de beste verhouding tussen grootte en kwaliteit te bepalen. De waarde 100 biedt de hoogste kwaliteit en de minste compressie.

  Als u vergaand gecomprimeerde JPEG-afbeeldingen vloeiender wilt maken, selecteert u JPEG-deblokkering inschakelen. Met deze optie worden typische artefacten die het gevolg zijn van JPEG-compressie, zoals de gebruikelijke weergave van 8x8-pixelblokken van de afbeelding, beperkt. Wanneer deze optie is geselecteerd kan dat bij sommige JPEG-afbeeldingen ten koste gaan van de detaillering.

 4. Als u de samplingfrequentie en de compressie voor alle streaming- of gebeurtenisgeluiden in het SWF-bestand wilt instellen, klikt u op de waarden naast Audiostream of Audiogebeurtenis en selecteert u de gewenste opties.

   Een streaming geluid wordt afgespeeld zodra voldoende gegevens voor de eerste paar frames zijn gedownload. Het geluid wordt gesynchroniseerd met de tijdlijn. Een gebeurtenisgeluid wordt pas afgespeeld nadat dit volledig is gedownload en het afspelen wordt vervolgd totdat het geluid expliciet wordt gestopt.

 5. Als u instellingen voor afzonderlijke geluiden die zijn opgegeven in het gedeelte Geluid van Eigenschapcontrole wilt wijzigen, selecteert u Geluidsinstellingen overschrijven. Selecteer deze optie als een kleinere versie van een SWF-bestand met een lagere geluidskwaliteit wilt maken.

   Als de optie Geluidsinstellingen overschrijven is uitgeschakeld, controleert Animate alle streaminggeluiden in het document (met inbegrip van geluiden in geïmporteerde video) en worden alle streaminggeluiden gepubliceerd met de hoogste individuele instelling. Hierdoor kan de bestandsgrootte toenemen als een of meer streaminggeluiden een hoge exportinstelling hebben.

 6. Als u in plaats van het oorspronkelijke bibliotheekgeluid geluiden wilt exporteren die geschikt zijn voor mobiele apparaten, selecteert u Apparaatgeluiden exporteren. Klik op OK.
 7. Selecteer een of meer van de volgende opties als u Geavanceerde instellingen wilt opgeven:

  Film comprimeren

  (Standaardinstelling) Comprimeert het SWF-bestand om de bestandsgrootte en de downloadtijd terug te brengen.

  Er zijn twee compressiemodi beschikbaar:

  • Deflate - Dit is de oude compressiemodus die compatibel is met Flash Player 6.x en later.
  • LZMA - Deze modus kan tot 40% efficiënter zijn dan Deflate en is alleen compatibel met Flash Player 11.x en later of AIR 3.x en later. LZMA-compressie is het meest geschikt voor FLA-bestanden die veel ActionScript- of vectorafbeeldingen bevatten. Als SWC is geselecteerd in de Publicatie-instellingen, is alleen de compressie Verkleinen beschikbaar.

  Verborgen lagen opnemen

  (Standaardinstelling) Exporteert alle verborgen lagen in het Animate-document. Als u de selectie van Verborgen lagen exporteren opheft, worden lagen die als verborgen zijn gemarkeerd (met inbegrip van lagen die in filmclips zijn genest) niet naar het resulterende SWF-bestand geëxporteerd. Zo kunt u gemakkelijk verschillende versies van Animate-documenten testen door lagen onzichtbaar te maken.

  Inclusief XMP-metagegevens

  (Standaardinstelling) Exporteert alle metagegevens die zijn ingevoerd in het dialoogvenster Bestandsinfo. Klik op de knop XMP-metagegevens wijzigen om het dialoogvenster te openen. U kunt ook het dialoogvenster Bestandsinfo openen door Bestand > Bestandsinfo te kiezen. De metagegevens kunnen worden weergegeven wanneer het SWF-bestand is geselecteerd in Adobe® Bridge.

  Grootterapport genereren

  Genereert een rapport waarin de hoeveelheid gegevens in de uiteindelijke Animate-inhoud per bestand wordt vermeld.

  Instructies trace weglaten

  Zorgt ervoor dat Animate alle ActionScript- trace -instructies in het huidige SWF-bestand negeert. Als u deze optie selecteert, wordt informatie van trace-instructies niet weergegeven in het deelvenster Uitvoer. 

  Foutopsporing toestaan

  Activeert de foutopsporing en staat foutopsporing op afstand van een Animate SWF-bestand toe. Hiermee kunt u wachtwoordbeveiliging voor uw SWF-bestand gebruiken.

  Optimaliseren voor After Effects Deze optie genereert een compatibel SWF-bestand waarmee u gegevens over camera-effecten, laagdiepte en bovenliggende eigenschappen kunt overdragen naar After Effects. Bovendien wordt deze optie standaard ingeschakeld wanneer een FLA-bestand via slepen en neerzetten in After Effects wordt geplaatst om de bestaande geavanceerde laagfuncties te behouden in After Effects.

   De aanpassingskleur van de camera en de laageffecten worden genegeerd.

  Beveiligen tegen importeren

  Voorkomt dat anderen een SWF-bestand importeren en terugconverteren naar een FLA-document. Hiermee kunt u wachtwoordbeveiliging voor uw Animate SWF-bestand gebruiken.

 8. Als u ActionScript 2.0 gebruikt en Foutopsporing toegestaan of Beveiligen tegen importeren hebt geselecteerd, typt u een wachtwoord in het veld Wachtwoord. Als u een wachtwoord toevoegt, moeten andere gebruikers het wachtwoord invoeren voordat ze foutopsporing op het SWF-bestand kunnen toepassen of het bestand kunnen importeren. Als u het wachtwoord wilt verwijderen, maakt u het veld Wachtwoord leeg en publiceert u het bestand opnieuw. 

  Opmerking: ActionScript 1.0 en 2.0 worden niet ondersteund door Animate. 

 9. Als u een maximumtijd wilt instellen dat scripts over uitvoering in het SWF-bestand kunnen doen, voert u een waarde in voor Tijdslimiet voor scripts. Flash Player annuleert uitvoering van alle scripts die deze limiet overschrijden.
 10. Selecteer het Animate-beveiligingsmodel dat moet worden gebruikt in het pop-upmenu Lokale afspeelbeveiliging. Geef aan of u het gepubliceerde SWF-bestand toegang wilt bieden tot het lokale systeem of tot het netwerk.

  Alleen lokale bestanden benaderen

  Hiermee kan het gepubliceerde SWF-bestand communiceren met bestanden en bronnen op het lokale systeem, maar niet in het netwerk.

  Alleen netwerk benaderen

  Hiermee kan het gepubliceerde SWF-bestand communiceren met bestanden en bronnen in het netwerk, maar niet op het lokale systeem.

 11. Als u wilt dat het SWF-bestand gebruik kan maken van hardwareversnelling, selecteert u een van de volgende opties in het menu Hardwareversnelling:

  Niveau 1 - Direct

  De modus Direct verbetert de prestaties bij terugspelen doordat Flash Player direct op het scherm kan tekenen en het tekenen niet hoeft over te laten aan de browser.

  Niveau 2 - GPU

  In de modus GPU gebruikt Flash Player de beschikbare verwerkingskracht van de grafische kaart voor de videoweergave en voor samengestelde lagen van afbeeldingen. Dit biedt een andere mate van prestatievoordeel afhankelijk van de grafische hardware van de gebruiker. Gebruik deze optie wanneer u verwacht dat uw publiek grafische kaarten van hoge kwaliteit heeft.

  Als het weergavesysteem niet voldoende hardware heeft om versnelling mogelijk te maken, keert Flash Player automatisch terug naar de normale tekenmodus. Voor de beste prestaties bij webpagina's met meerdere SWF-bestanden schakelt u hardwareversnelling voor slechts één van de SWF-bestanden in. Hardwareversnelling wordt niet in de modus Film testen gebruikt.

  Als u uw SWF-bestand publiceert, bevat het HTML-bestand dat het insluit een HTML-parameter wmode. Door het selecteren van de hardwareversnelling Niveau 1 of Niveau 2 wordt de HTML-parameter wmode op “direct” of “gpu” ingesteld. Als u hardwareversnelling inschakelt, wordt daarmee de instelling Venstermodus overschreven die u hebt gekozen op het tabblad HTML of in het dialoogvenster Publicatie-instellingen, omdat deze tevens is opgeslagen in de parameter wmode in het HTML-bestand.

Publicatie-instellingen opgeven voor SWC-bestanden en -projectors

Een SWC-bestand wordt gebruikt bij de distributie van componenten. Het SWC-bestand bevat een gecompileerde clip, het ActionScript-klassenbestand van de component en andere bestanden waarmee de component wordt beschreven.

Projectoren zijn Animate-bestanden die zowel het gepubliceerde SWF-bestand als Flash Player bevatten. Projectoren kunnen worden afgespeeld, net als elke andere toepassing. U hebt hiervoor geen webbrowser, Flash Player-insteekmodule of Adobe AIR nodig.

 • Als u een SWC-bestand wilt publiceren, selecteert u de optie SWC in de linkerkolom in het dialoogvenster Publicatie-instellingen en klikt u op Publiceren.

 • Als u een Windows-projector wilt publiceren, selecteert u Win-projector in de linkerkolom en klikt u op Publiceren.

 • Als u een Macintosh-projector wilt publiceren, selecteert u Mac-projector in de linkerkolom en klikt u op Publiceren.

Als u een SWC-bestand of -projector wilt opslaan met een andere bestandsnaam dan die van het oorspronkelijke FLA-bestand, voert u de gewenste naam in voor het uitvoerbestand.

Publicatie-instellingen opgeven voor omsluitende HTML-bestanden

Als u Animate-inhoud wilt afspelen in een webbrowser, moet er een HTML-document aanwezig zijn dat het SWF-bestand activeert en de browserinstellingen opgeeft. De opdracht Publiceren genereert dit document automatisch op basis van parameters in een HTML-sjabloondocument.

Het sjabloondocument kan elk tekstbestand zijn dat de juiste sjabloonvariabelen bevat, zoals een eenvoudig HTML-bestand, een bestand dat code bevat voor speciale interpreters zoals ColdFusion® of Active Server Pages (ASP) of een sjabloon die bij Animate wordt geleverd.

Als u de HTML-parameters voor Animate handmatig wilt invoeren of een ingebouwde sjabloon wilt aanpassen, gebruikt u een HTML-editor.

HTML-parameters bepalen de locatie waar de inhoud in het venster wordt weergegeven, de achtergrondkleur, de grootte van het SWF-bestand en dergelijke, en stellen kenmerken in voor de tags object en embed. U kunt deze en andere instellingen wijzigen in het deelvenster HTML van het dialoogvenster Publicatie-instellingen. Als u deze instellingen wijzigt, worden opties die u in het SWF-bestand hebt ingesteld overschreven.

Instellingen opgeven

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen en klik op de categorie Omsluitend HTML-bestand in de linkerkolom van het dialoogvenster.
 2. Gebruik de standaardbestandsnaam, die overeenkomt met de naam van het document, of voer een unieke naam in met de extensie .html.
 3. Kies een van de geïnstalleerde sjablonen in het pop-upmenu Sjabloon om deze te gebruiken. Klik op Info als u een beschrijving van de geselecteerde sjabloon wilt weergeven. Standaard is de sjabloon Alleen Animate geselecteerd.

 4. Als u een andere HTML-sjabloon dan Afbeeldingskaart selecteert en de Flash Player-versie instelt op 4 of later, selecteert u Animate-versiedetectie. Zie Publicatie-instellingen voor Flash Player-detectie configureren voor meer informatie.

  Animate-versiedetectie configureert uw document zo dat de versie van Flash Player van de gebruiker wordt gedetecteerd en de gebruiker naar een alternatieve HTML-pagina wordt gezonden als hij of zij niet over de beoogde speler beschikt. De alternatieve HTML-pagina bevat een koppeling om de meest recente versie van Flash Player te downloaden.

 5. Selecteer een optie voor Grootte om de waarden van de kenmerken width en height van de HTML-tags object en embed in te stellen:

  Identiek aan film

  (Standaardinstelling) gebruikt de grootte van het SWF-bestand.

  Pixels

  Hiermee wordt de door u opgegeven hoogte en breedte gebruikt. Voer het aantal pixels voor de breedte en de hoogte in.

  Percentage

  Het SWF-bestand neemt het door u opgegeven percentage van het browservenster in beslag. Voer de gewenste percentages voor breedte en hoogte in.

 6. Selecteer Afspeelopties als u de weergave en functies van het SWF-bestand wilt bepalen:

  Gepauzeerd bij begin

  Pauzeert het SWF-bestand totdat de gebruiker op een knop klikt of Afspelen kiest in het snelmenu. (Standaardinstelling) De optie is uitgeschakeld en de inhoud wordt afgespeeld zodra deze is geladen (de parameter PLAY is ingesteld op true).

  Lus

  herhaalt de inhoud wanneer het laatste frame wordt bereikt. Hef de selectie van deze optie op als u de inhoud wilt stoppen wanneer het laatste frame wordt bereikt. (Standaardinstelling) De parameter LOOP is ingeschakeld.

  Menu weergeven

  Toont een snelmenu wanneer de gebruiker met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl die Ctrl ingedrukt houdt (Macintosh) op het SWF-bestand klikt. Hef de selectie van deze optie op als u alleen Over Animate in het snelmenu wilt weergeven. Deze optie is standaard geselecteerd (de parameter MENU is ingesteld op true).

  Apparaatlettertype

  (Alleen Windows) vervangt lettertypen die niet op het systeem van de gebruiker zijn geïnstalleerd door anti-aliased systeemlettertypen (met vloeiende randen). Bij gebruik van apparaatlettertypen neemt de leesbaarheid van kleine tekst toe en neemt de grootte van het SWF-bestand af. Deze optie is alleen van toepassing op SWF-bestanden die statische tekst bevatten (tekst die u maakt wanneer u het SWF-bestand maakt en die niet veranderd wanneer de inhoud wordt weergegeven) die is ingesteld op weergave met apparaatlettertypen.

 7. Selecteer een optie voor Kwaliteit om de verhouding tussen verwerkingstijd en uiterlijk te bepalen, zoals wordt beschreven in de volgende lijst. Deze opties stellen de waarde van de parameter QUALITY in de tags object en embed in.

  Laag

  Geeft voorrang aan de afspeelsnelheid boven het uiterlijk en past geen anti-aliasing toe.

  Automatisch laag

  Benadrukt in eerste instantie de snelheid, maar verbetert het uiterlijk waar mogelijk. Wanneer het afspelen begint, is anti-aliasing uitgeschakeld. Als Flash Player detecteert dat de processor dit aankan, wordt anti-aliasing automatisch ingeschakeld.

  Automatisch hoog

  Legt in eerste instantie evenveel nadruk op de afspeelsnelheid als op het uiterlijk, maar offert het uiterlijk zo nodig op aan de afspeelsnelheid. Wanneer het afspelen begint, is anti-aliasing ingeschakeld. Als de werkelijke framesnelheid zakt tot onder de opgegeven framesnelheid, wordt anti-aliasing uitgeschakeld om de afspeelsnelheid te verbeteren. Gebruik deze instelling als u de instelling Weergave > Anti-alias wilt emuleren.

  Normaal

  Past enige anti-aliasing toe, maar maakt bitmaps niet vloeiender. Normaal levert een hogere kwaliteit op dan de instelling Laag, maar een lagere kwaliteit dan de instelling Hoog.

  Hoog

  (Standaardinstelling) geeft voorrang aan het uiterlijk boven de afspeelsnelheid en gebruikt altijd anti-aliasing. Als het SWF-bestand geen animatie bevat, worden bitmaps vloeiend gemaakt. Als het SWF-bestand wel animatie bevat, worden bitmaps niet vloeiend gemaakt.

  Beste

  Biedt de beste weergavekwaliteit en houdt geen rekening met de afspeelsnelheid. Op alle uitvoer wordt anti-aliasing toegepast en bitmaps worden altijd vloeiend gemaakt.

 8. Selecteer een optie voor Venstermodus die het HTML-kenmerk wmode in de tags object en embed instelt. De venstermodus wijzigt de weergave van het begrenzingskader van de inhoud of het virtuele venster met inhoud op de HTML-pagina, zoals wordt beschreven in de volgende lijst:

  Venster

  (Standaardinstelling) Sluit geen venstergerelateerde kenmerken in de tags object en embed in. De achtergrond van de inhoud is dekkend en gebruikt de HTML-achtergrondkleur. De HTML-code kan niets weergeven boven of onder de Animate-inhoud.

  Dekkend, zonder venster

  Stelt de achtergrond van de Animate-inhoud in op dekkend, zodat alles onder de inhoud onzichtbaar is. HTML-inhoud boven of op de inhoud wordt weergegeven.

  Transparant, zonder venster

  Stelt de achtergrond van de Animate-inhoud in op transparant, zodat de HTML-inhoud boven en onder de inhoud zichtbaar is. 

  Als u Hardwareversnelling inschakelt op het tabblad Animate of in het dialoogvenster Publicatie-instellingen, wordt de door uw geselecteerde venstermodus genegeerd en wordt standaard Venster gebruikt.

  Zie de TechNote Een Flash-film met een transparante achtergrond maken voor een demonstratie over het instellen van de venstermodus.

   In sommige gevallen kan complexe rendering in de modus Transparant, zonder venster leiden tot tragere animatie als de HTML-afbeeldingen ook complex zijn.

  Direct

  Hiermee wordt de rendermethode Stage3D gebruikt die, waar mogelijk, de GPU gebruikt. Als u de modus Direct gebruikt, is het niet mogelijk andere niet-SWF-afbeeldingen in een laag op het SWF-bestand in de HTML-pagina te plaatsen. 

  Zie http://kb2.adobe.com/nl/cps/921/cpsid_92103.html voor een lijst met processors die geen ondersteuning bieden voor Stage3D.

 9. Selecteer Waarschuwingen weergeven als u foutberichten wilt weergeven in geval van conflicterende taginstellingen, bijvoorbeeld als een sjabloon code bevat die verwijst naar een alternatieve afbeelding die niet is opgegeven.
 10. Als u de inhoud binnen de opgegeven grenzen wilt plaatsen terwijl u de originele breedte en hoogte van het document hebt gewijzigd, selecteert u een optie voor Schaal. De optie Schaal stelt de parameter SCALE in de HTML-tags object en embed in.

  Standaardwaarde (alles weergeven)

  Geeft het hele document zonder vervorming en met de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van het SWF-bestand weer in het opgegeven gebied. Randen kunnen aan twee zijden van de toepassing worden weergegeven.

  Geen rand

  Schaalt het document, zodat het opgegeven gebied wordt gevuld, waarbij de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van het SWF-bestand zonder vervorming wordt behouden en het SWF-bestand zo nodig wordt bijgesneden.

  Precies passend

  Geeft het hele document weer in het opgegeven gebied zonder de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding te behouden, waardoor vervorming kan optreden.

  Geen schaal

  Voorkomt dat het document wordt geschaald wanneer de afmetingen van het Flash Player-venster worden gewijzigd.

 11. U bepaalt de positie van het venster met het SWF-bestand in het browservenster door een van de volgende HTML-opties voor Uitlijning te selecteren:

  Standaard

  Centreert de inhoud in het browservenster en snijdt de randen bij als het browservenster kleiner is dan de toepassing.

  Links, Rechts of Boven

  Lijnt SWF-bestanden uit langs de desbetreffende rand van het browservenster en snijdt de overige drie zijden zo nodig bij.

 12. Als u wilt bepalen hoe de inhoud binnen het toepassingsvenster wordt geplaatst en hoe die wordt bijgesneden, selecteert u de opties Horizontale Flash-uitlijning en Verticale Flash-uitlijning. Met deze opties stelt u de SALIGN-parameter van de HTML-tags object en embed in.

Parameters en kenmerken voor de tags object en embed

De volgende tagkenmerken en -parameters beschrijven de HTML-code die de opdracht Publiceren maakt. Raadpleeg deze lijst als u aangepaste HTML-code schrijft om Animate-inhoud weer te geven. Tenzij anders vermeld, zijn alle items van toepassing op de tag object en op de tag embed. Optionele items worden aangegeven. Internet Explorer herkent parameters die worden gebruikt met de tag object; Netscape herkent de tag embed. Kenmerken worden gebruikt met de tags object en embed. Wanneer u een sjabloon aanpast, kunt u de waarde vervangen door een sjabloonvariabele (aangegeven onder het kopje Waarde voor elke parameter in de volgende lijst).

 De kenmerken en parameters in dit gedeelte worden weergegeven in kleine letters, zodat ze voldoen aan de XHTML-standaard.

devicefont, kenmerk/parameter

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of statische tekstobjecten worden weergegeven in apparaatlettertypen, zelfs als de optie Apparaatlettertype is uitgeschakeld. Dit kenmerk wordt toegepast als de benodigde lettertypen beschikbaar zijn in het besturingssysteem.

Waarde: true | false

Sjabloonvariabele: $DE

src, kenmerk

Hiermee wordt de naam opgegeven van het SWF-bestand dat moet worden geladen. Is alleen van toepassing op de tag embed.

Waarde: movieName.swf

Sjabloonvariabele: $MO

movie, parameter

Hiermee wordt de naam opgegeven van het SWF-bestand dat moet worden geladen. Is alleen van toepassing op de tag object.

Waarde: movieName.swf

Sjabloonvariabele: $MO

classid, kenmerk

Hiermee wordt het ActiveX-besturingselement voor de browser aangegeven. De waarde moet exact worden ingevoerd zoals wordt weergegeven. Is alleen van toepassing op de tag object.

Waarde: clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000

width, kenmerk

Hiermee wordt de breedte van de toepassing opgegeven in pixels of als een percentage van het browservenster.

Waarde: n of n %

Sjabloonvariabele: $WI

height, kenmerk

Hiermee wordt de hoogte van de toepassing opgegeven in pixels of als een percentage van het browservenster.

 Aangezien Animate-toepassingen schaalbaar zijn, neemt de kwaliteit niet af bij verschillende formaten, mits de hoogte-breedteverhouding gehandhaafd blijft. (De volgende afmetingen hebben bijvoorbeeld een hoogte-breedteverhouding van 4:3: 640x480 pixels, 320x240 pixels en 240x180 pixels.)

Waarde: n of n%

Sjabloonvariabele: $HE

codebase, kenmerk

Hiermee geeft u de locatie aan van het Flash Player ActiveX-besturingselement, zodat de browser dit automatisch kan downloaden als het nog niet is geïnstalleerd. De waarde moet exact worden ingevoerd zoals wordt weergegeven. Is alleen van toepassing op de tag object.

Waarde: http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0

pluginspage, kenmerk

Hiermee geeft u de locatie aan van de Flash Player-insteekmodule, zodat de gebruiker deze kan downloaden als deze nog niet is geïnstalleerd. De waarde moet exact worden ingevoerd zoals wordt weergegeven. Is alleen van toepassing op de tag embed.

Waarde: http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

swliveconnect, kenmerk

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of de browser Java™ moet starten wanneer Flash Player voor het eerst wordt geladen. De standaardwaarde is false als dit kenmerk wordt weggelaten. Als u JavaScript en Animate op dezelfde pagina gebruikt, moet Java worden uitgevoerd om te zorgen dat de functie fscommand() werkt. Als u JavaScript echter alleen gebruikt voor browserdetectie of voor een ander doel dat losstaat van fscommand()-handelingen, kunt u voorkomen dat Java wordt gestart door SWLIVECONNECT in te stellen op false. Als u Java wilt starten terwijl u JavaScript niet gebruikt, stelt u het kenmerk SWLIVECONNECT expliciet in op true. Als Java wordt gestart, neemt de opstarttijd van een SWF-bestand aanzienlijk toe. Stel deze tag daarom alleen in op true als dit noodzakelijk is. Is alleen van toepassing op de tag embed.

Gebruik de actie fscommand() om Java te starten vanuit een zelfstandig projectorbestand.

Waarde: true | false

play, kenmerk/parameter

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of de toepassing direct begint met afspelen terwijl deze in de webbrowser wordt geladen. Als uw Animate-toepassing interactief is, kunt u het afspelen starten als de gebruiker op een knop klikt of een andere taak uitvoert. Stel in dit geval het kenmerk play in op false om te voorkomen dat de toepassing automatisch wordt gestart. De standaardwaarde is true als dit kenmerk wordt weggelaten.

Waarde: true | false

Sjabloonvariabele: $PL

loop, kenmerk/parameter

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven of de inhoud oneindig wordt herhaald of stopt wanneer het laatste frame wordt bereikt. De standaardwaarde is true als dit kenmerk wordt weggelaten.

Waarde: true | false

Sjabloonvariabele: $LO

quality, kenmerk/parameter

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven hoeveel anti-aliasing moet worden gebruikt. Aangezien anti-aliasing een snellere processor vereist om elk frame van het SWF-bestand vloeiender te maken voordat dit op het scherm wordt weergegeven, selecteert u een van de volgende waarden, afhankelijk van het feit of u voorrang geeft aan snelheid of uiterlijk:

Laag

geeft voorrang aan de afspeelsnelheid boven het uiterlijk en past nooit anti-aliasing toe.

Autolow

Benadrukt in eerste instantie de snelheid, maar verbetert het uiterlijk waar mogelijk. Wanneer het afspelen begint, is anti-aliasing uitgeschakeld. Als Flash Player detecteert dat de processor dit aankan, wordt anti-aliasing ingeschakeld. Opmerking: In SWF-bestanden die zijn geschreven met behulp van ActionScript 3.0 wordt de waarde autolow niet herkend.

Autohigh

Legt in eerste instantie evenveel nadruk op de afspeelsnelheid als op het uiterlijk, maar offert het uiterlijk zo nodig op aan de afspeelsnelheid. Wanneer het afspelen begint, is anti-aliasing ingeschakeld. Als de framesnelheid zakt tot onder de opgegeven framesnelheid, wordt anti-aliasing uitgeschakeld om de afspeelsnelheid te verbeteren. Gebruik deze instelling om de opdracht Anti-alias (Weergave > Modus Voorvertoning > Anti-alias) na te bootsen.

Normaal

Past enige anti-aliasing toe en maakt bitmaps niet vloeiender. Deze instelling levert een hogere kwaliteit op dan de instelling Low, maar een lagere kwaliteit dan de instelling High.

Hoog

Geeft voorrang aan het uiterlijk boven de afspeelsnelheid en past altijd anti-aliasing toe. Als het SWF-bestand geen animatie bevat, worden bitmaps vloeiend gemaakt. Als het SWF-bestand wel animatie bevat, worden bitmaps niet vloeiend gemaakt.

Beste

Biedt de beste weergavekwaliteit en houdt geen rekening met de afspeelsnelheid. Op alle uitvoer wordt anti-aliasing toegepast en alle bitmaps worden vloeiend gemaakt.

De standaardwaarde voor quality is high als dit kenmerk wordt weggelaten.

Waarde: low | medium | high | autolow | autohigh | best

Sjabloonvariabele: $QU

bgcolor, kenmerk/parameter

(Optioneel) Hiermee wordt de achtergrondkleur van de toepassing aangegeven. Gebruik dit kenmerk als u de achtergrondkleur die is opgegeven in het SWF-bestand wilt vervangen. Dit kenmerk is niet van invloed op de achtergrondkleur van de HTML-pagina.

Waarde: #RRGGBB (hexadecimale RGB-waarde)

Sjabloonvariabele: $BG

scale, kenmerk/parameter

(Optioneel) Hiermee wordt bepaald hoe de toepassing in het browservenster wordt geplaatst als de waarden voor width en height percentages zijn.

Showall (standaardinstelling)

Geeft de hele inhoud zonder vervorming en met de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van de toepassing weer in het opgegeven gebied. Randen kunnen aan twee zijden van de toepassing worden weergegeven.

Noborder

Geeft de inhoud zonder vervorming en met de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding van toepassing weer, zodat het opgegeven gebied wordt gevuld. De inhoud kan worden bijgesneden.

Exactfit

geeft de hele inhoud weer in het opgegeven gebied zonder dat wordt geprobeerd de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding te behouden. Hierbij kan vervorming optreden.

De standaardwaarde is showall als dit kenmerk wordt weggelaten (en de waarden voor width en height percentages zijn).

Waarde: showall | noborder | exactfit

Sjabloonvariabele: $SC

align, kenmerk

Hiermee wordt de waarde voor align voor de tags object, embed en img opgegeven en bepaald hoe het SWF-bestand in het browservenster wordt geplaatst.

Standaard

Centreert de toepassing in het browservenster en snijdt de randen bij als het browservenster kleiner is dan de toepassing.

L, R en T

Lijn de toepassing uit langs respectievelijk de linker-, rechter- of bovenrand van het browservenster en snijd de resterende drie zijden zo nodig bij.

salign, parameter

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven waar een geschaald SWF-bestand wordt geplaatst in het gebied dat wordt aangegeven met de instellingen voor width en height.

L, R en T

Lijn de toepassing uit langs respectievelijk de linker-, rechter- of bovenrand van het browservenster en snijd de resterende drie zijden zo nodig bij.

TL en TR

Lijn de toepassing uit met respectievelijk de linkerbovenhoek of de rechterbovenhoek van het browservenster en snijd de onderkant en de linker- of rechterkant zo nodig bij.

Als dit kenmerk wordt weggelaten, wordt de inhoud in het browservenster gecentreerd.

Waarde: L | R | T | B | TL | TR

Sjabloonvariabele: $SA

base, kenmerk

(Optioneel) Hiermee wordt de basismap of URL opgegeven die wordt gebruikt voor alle relatieve paden in het SWF-bestand. Dit kenmerk is handig als u SWF-bestanden opslaat in een andere map dan de andere bestanden.

Waarde: basismap of URL

menu, kenmerk of parameter

(Optioneel) Hiermee wordt aangegeven welk type menu wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de rechtermuisknop (Windows) of terwijl die Cmd ingedrukt houdt (Macintosh) op het toepassingsgebied in de browser klikt.

true

Toont het volledige menu, dat de gebruiker diverse opties biedt waarmee de weergave kan worden verbeterd of gestuurd.

false

Toont een menu dat alleen de opties About Adobe Flash Player 6 en Settings bevat.

De standaardwaarde is true als dit kenmerk wordt weggelaten.

Waarde: true | false

Sjabloonvariabele: $ME

wmode, kenmerk of parameter

(Optioneel) Laat u de transparante Animate-inhoud, absolute positionering en laagmogelijkheden van Internet Explorer 4.0 gebruiken. De wmode-parameter wordt ook gebruikt voor hardwareversnelling in Flash Player 9 en later.

De standaardwaarde is Venster als dit kenmerk wordt weggelaten. Is alleen van toepassing op object.

Venster

speelt de toepassing af in een eigen rechthoekig venster op een webpagina. Venster geeft aan dat de Animate-toepassing geen interactie heeft met HTML-lagen en altijd het bovenste item is.

Dekkend

zorgt dat de toepassing alles eronder op de pagina verbergt.

Transparant

Zorgt dat de achtergrond van de HTML-pagina zichtbaar is door alle transparante delen van de toepassing. Hierdoor kunnen de animaties trager worden.

Dekkend, zonder venster en Transparant, zonder venster

Beide werken met HTML-lagen, waarbij lagen boven het SWF-bestand de toepassing bedekken. Transparant staat transparantie toe zodat HTML-lagen onder het SWF-bestand zichtbaar zijn door de achtergrond van het SWF-bestand. Dit is niet het geval bij dekkend.

Direct

Niveau 1 - Hardwareversnelling is ingeschakeld in de directe modus. De overige venstermodusinstellingen zijn slechts van toepassing wanneer hardwareversnelling is uitgeschakeld.

GPU

Niveau 2 - Hardwareversnelling is ingeschakeld in de GPU-modus. De overige venstermodusinstellingen zijn slechts van toepassing wanneer hardwareversnelling is uitgeschakeld.

Waarde: Window | Opaque | Transparent | Direct | GPU

Sjabloonvariabele: $WM

allowscriptacces, kenmerk of parameter

Gebruik allowscriptaccess als u wilt dat uw Animate-toepassing kan communiceren met de HTML-pagina waarop deze toepassing zich bevindt. De bewerkingen fscommand() en getURL() kunnen ertoe leiden dat JavaScript de machtigingen van de HTML-pagina gebruikt, die kunnen verschillen van de machtigingen van uw Animate-toepassing. Dit heeft belangrijke gevolgen voor interdomeinbeveiliging.

always

staat scriptbewerkingen altijd toe.

never

staat geen scriptbewerkingen toe.

samedomain

Staat scriptbewerkingen alleen toe als de Animate-toepassing zich in hetzelfde domein bevindt als de HTML-pagina.

De standaardwaarde die alle HTML-publicatiesjablonen gebruiken is samedomain.

Waarde: always | never | samedomain

SeamlessTabbing, parameter

(Optioneel) Hiermee kunt u het ActiveX-besturingselement zo instellen dat de gebruiker op de Tab-toets kan drukken om een Animate-toepassing te verlaten. Deze parameter werkt alleen in Windows met versie 7 en hoger van het Flash Player ActiveX-besturingselement.

true

(of weggelaten) Stelt het ActiveX-besturingselement in op naadloos gebruik van de Tab-toets: Nadat de gebruiker met Tab door de Animate-toepassing is gelopen, verplaatst de volgende druk op de Tab-toets de focus van de Animate-toepassing naar de omringende HTML-inhoud of de statusbalk van de browser als de HTML-inhoud na de Animate-toepassing geen elementen bevat die de focus kunnen krijgen.

false

Stelt het ActiveX-besturingselement zo in dat dit werkt zoals in versie 6 en lager: Nadat de gebruiker met Tab door de Animate-toepassing is gelopen, verplaatst de volgende druk op de Tab-toets de focus naar het begin van de Animate-toepassing. In deze modus kunt u de Tab-toets niet gebruiken om de focus buiten de Animate-toepassing te verplaatsen.

Waarde: true | false

Voorbeelden met de tags object en embed

Vier instellingen voor object (height, width, classid en codebase) zijn kenmerken die worden ingesloten in de tag object; alle andere zijn parameters die in aparte, benoemde param-tags worden geplaatst, zoals in het volgende voorbeeld:

<object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; width=&quot;100&quot; 
height=&quot;100&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot;> 
<param name=&quot;movie&quot; value=&quot;moviename.swf&quot;> 
<param name=&quot;play&quot; value=&quot;true&quot;> 
<param name=&quot;loop&quot; value=&quot;true&quot;> 
<param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;> 
</object>

Voor de tag embed zijn alle instellingen (zoals height, width, quality en loop) kenmerken die tussen de spitse haakjes van de begintag embed worden geplaatst, zoals in het volgende voorbeeld:

<embed src=&quot;moviename.swf&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; play=&quot;true&quot; 
loop=&quot;true&quot; quality=&quot;high&quot; 
pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot;> 
</embed>

Als u beide tags wilt gebruiken, plaatst u de tag embed voor de eindtag object, zoals in het volgende voorbeeld:

<object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; width=&quot;100&quot; 
height=&quot;100&quot; codebase=&quot;http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot;> 
<param name=&quot;movie&quot; value=&quot;moviename.swf&quot;> 
<param name=&quot;play&quot; value=&quot;true&quot;> 
<param name=&quot;loop&quot; value=&quot;true&quot;> 
<param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;> 
<embed src=&quot;moviename.swf&quot; width=&quot;100&quot; height=&quot;100&quot; play=&quot;true” 
loop=&quot;true&quot; quality=&quot;high&quot; 
pluginspage=&quot;http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&quot;> 
</embed> 
</object>

 Als u de tags object en embed gebruikt, dient u identieke waarden te gebruiken voor elk kenmerk en elke parameter, zodat de weergave in verschillende browsers consistent is. De parameter swflash.cab#version=9,0,0,0 is optioneel. Laat deze parameter alleen weg als u het versienummer niet wilt controleren.

Browsers die modi zonder venster ondersteunen

Zie de tabel in TechNote 12701: Kenmerken van de Flash OBJECT-tag voor gedetailleerde informatie over de webbrowsers die ondersteuning bieden voor het kenmerk WMODE.

Publicatie-instellingen voor Flash Player-detectie configureren

Flash-versiedetectie configureert uw document zo dat de versie van Flash Player van de gebruiker wordt gedetecteerd en de gebruiker naar een alternatieve HTML-pagina wordt gezonden als hij of zij niet over de beoogde speler beschikt. De alternatieve HTML-pagina bevat een koppeling om de meest recente versie van Flash Player te downloaden.

Flash Player-detectie is alleen beschikbaar voor publicatie-instellingen die zijn ingesteld op Flash Player 4 of hoger en voor SWF-bestanden die zijn ingesloten in de Alleen Animate- of HTTPS-sjablonen.

 Aangezien Flash Player 5 of hoger is geïnstalleerd op 98% van de computers met een internetverbinding, vormt Flash Player-detectie een goede methode om te controleren of eindgebruikers de juiste versie van Animate hebben geïnstalleerd om uw inhoud te zien.

De volgende HTML-sjablonen ondersteunen geen Flash Player-detectie omdat het JavaScript in deze sjablonen conflicteert met het JavaScript dat wordt gebruikt om Flash Player te detecteren:

 • Animate voor PocketPC 2003

 • Animate met AICC-tracking

 • Animate met FSCommand

 • Animate met benoemde ankers

 • Animate met SCORM-tracking

 De HTML-sjabloon Afbeeldingskaart ondersteunt geen Player-detectie omdat deze de Flash Player niet insluit.

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen en klik op de categorie Omsluitend HTML-bestand in de linkerkolom.
 2. Selecteer een van de sjablonen Alleen Animate of de Animate-HTTPS-sjabloon in het pop-upmenu Sjabloon. Deze sjablonen ondersteunen de HTML-detectiekit van één pagina. Al deze sjablonen schakelen het vakje Animate-versie detecteren en de tekstvelden voor de versienummers in.

 3. Schakel het selectievakje Animate-versie detecteren in. Het SWF-bestand wordt ingesloten in een webpagina die code voor Flash Player-detectie bevat. Als de detectiecode ziet dat een acceptabele versie van Flash Player op de computer van de eindgebruiker is geïnstalleerd, wordt het SWF-bestand op de beoogde manier afgespeeld.

 4. (Optioneel) Als u exacte revisies van Flash Player wilt opgeven, gebruikt u de tekstvelden Grote revisie en Kleine revisie. Geef bijvoorbeeld Flash Player versie 10.1.2 op als deze versie een functie bevat die nodig is om het SWF-bestand af te spelen.

  Wanneer u het SWF-bestand publiceert, maakt Animate één HTML-pagina waarin het SWF-bestand en de code voor Flash Player-detectie zijn ingesloten. Als een eindgebruiker niet beschikt over de versie van Animate die u hebt opgegeven, wordt een HTML-pagina weergegeven met een koppeling waarmee de nieuwste versie van Flash Player kan worden gedownload.

Publicatie-instellingen voor GIF-bestanden opgeven

U gebruikt GIF-bestanden om tekeningen en eenvoudige animaties uit Animate te exporteren voor gebruik in webpagina's. Standaard GIF-bestanden zijn gecomprimeerde bitmaps.

Een bewegend GIF-bestand (soms ook wel GIF89a genoemd) vormt een eenvoudige manier om korte animaties te exporteren. Animate optimaliseert een bewegend GIF-bestand door alleen de wijzigingen tussen de frames op te slaan.

Animate exporteert het eerste frame in het SWF-bestand als een GIF-bestand, tenzij u een ander hoofdframe voor de exportbewerking opgeeft door het framelabel #Static in Eigenschapcontrole in te voeren. Animate exporteert alle frames in het huidige SWF-bestand naar een bewegend GIF-bestand, tenzij u een reeks frames voor de exportbewerking opgeeft door de framelabels #First en #Last in de desbetreffende hoofdframes in te voeren.

Animate kan een afbeeldingskaart voor een GIF-bestand genereren, zodat de URL-koppelingen voor knoppen in het oorspronkelijke document behouden blijven. Gebruik Eigenschapcontrole om het framelabel #Map te plaatsen in het hoofdframe waarin de afbeeldingskaart moet worden gemaakt. Als u geen framelabel maakt, maakt Animate een afbeeldingskaart met de knoppen in het laatste frame van het SWF-bestand. Maak alleen een afbeeldingskaart als de sjabloonvariabele $IM aanwezig is in de geselecteerde sjabloon.

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen en klik op GIF-afbeelding in de linkerkolom van het dialoogvenster.
 2. Gebruik de standaardbestandsnaam voor het GIF-bestand of voer een nieuwe bestandsnaam in met de extensie .gif.
 3. Selecteer opties voor het GIF-bestand:

  Grootte

  Selecteer Identiek aan film om het GIF-bestand even groot te maken als het SWF-bestand en de hoogte- en breedteverhouding van de originele afbeelding te behouden. U kunt ook pixelwaarden voor breedte en hoogte opgeven voor de geëxporteerde bitmapafbeelding.

  Afspelen

  Bepaalt of Animate een stilstaande afbeelding (Statisch) of een bewegende GIF (Animatie) maakt. Als u Animatie selecteert, kunt u Continu herhalen selecteren of het aantal herhalingen invoeren.

 4. Als u aanvullende weergave-instellingen voor het geëxporteerde GIF-bestand wilt opgeven, vouwt u de sectie Kleuren uit en selecteert u een van de volgende opties:

  (Alleen CS6 en eerder) Kleuren optimaliseren

  verwijdert ongebruikte kleuren uit de kleurentabel van een GIF-bestand. Deze optie verlaagt de bestandsgrootte zonder dat dit van invloed is op de beeldkwaliteit. De geheugenvereisten nemen wel iets meer toe. Deze optie is niet van invloed op een adaptief palet. (Een adaptief palet analyseert de kleuren in de afbeelding en maakt een unieke kleurentabel voor het geselecteerde GIF-bestand.)

  (Alleen CS6 en eerder) Interliniëren

  geeft het geëxporteerde GIF-bestand geleidelijk in een browser weer terwijl dit wordt gedownload. Zo krijgt de gebruiker een algemene indruk van de inhoud voordat het hele bestand is gedownload en wordt het bestand sneller gedownload over een trage netwerkverbinding. Pas geen interliniëring toe op een bewegende GIF-afbeelding.

  Vloeiend maken

  Past anti-aliasing toe op een geëxporteerde bitmap om zo een bitmapafbeelding van hogere kwaliteit te maken en ook de tekstkwaliteit te verbeteren. Bij deze optie kan echter een 'halo' van grijze pixels verschijnen rondom een anti-aliased afbeelding op een gekleurde achtergrond en neemt de grootte van het GIF-bestand toe. Exporteer een afbeelding zonder deze vloeiend te maken als een halo zichtbaar is of als u een transparante GIF op een veelkleurige achtergrond plaatst.

  (Alleen CS6 en eerder) Effen kleuren ditheren

  past dithering toe op effen kleuren en op verlopen.

  (Alleen CS6 en eerder) Verlopen verwijderen

  (Standaard uitgeschakeld) converteert alle verloopvullingen in het SWF-bestand naar effen kleuren op basis van de eerste kleur in het verloop. De bestandsgrootte van een GIF-bestand neem toe door verlopen en deze zijn vaak van slechte kwaliteit. Om onverwachte resultaten te voorkomen, dient u de eerste kleur van uw verlopen zorgvuldig te selecteren als u deze optie gebruikt.

 5. (Alleen CS6 en eerder) U bepaalt de transparantie van de achtergrond van de toepassing en de manier waarop alfa-instellingen in GIF worden omgezet door een van de volgende opties voor Transparant te selecteren:

  Dekkend

  verandert de achtergrond in een effen kleur.

  Transparant

  maakt de achtergrond transparant.

  Alpha

  stelt gedeeltelijke transparantie in. Voer een waarde voor Drempel in tussen 0 en 255. Een lagere waarde levert een grotere transparantie op. De waarde 128 komt overeen met een transparantie van 50%.

 6. (Alleen CS6 en eerder) U bepaalt hoe pixels met beschikbare kleuren worden gecombineerd om zo kleuren na te bootsen die niet beschikbaar zijn in het huidige palet, door een optie voor Dither te selecteren. Dithering kan de kleurkwaliteit verbeteren, maar hierdoor neemt ook de bestandsgrootte toe.

  Geen

  Schakelt dithering uit en vervangt kleuren die niet in de basiskleurentabel staan door de effen kleur in de tabel die het meest lijkt op de opgegeven kleur. Als u dithering uitschakelt, kan dit een kleiner bestand opleveren, maar kan de kleurkwaliteit ook afnemen.

  Geordend

  Biedt dithering van goede kwaliteit met de kleinste toename in de bestandsgrootte.

  Diffusie

  Biedt dithering van de beste kwaliteit, maar de bestandsgrootte en de verwerkingstijd nemen toe. Werkt alleen als het kleurenpalet Web 216 is geselecteerd.

 7. (Alleen CS6 en eerder) Als u het kleurenpalet van de afbeelding wilt opgeven, selecteert u een van de volgende paletsoorten:

  Web 216

  Gebruikt het webveilige standaardpalet met 216 kleuren om de GIF-afbeelding te maken: dit zorgt voor een goede beeldkwaliteit en de snelste verwerking op de server.

  Adaptief

  Analyseert de kleuren in de afbeelding en maakt een unieke kleurentabel voor het geselecteerde GIF-bestand. Dit palet is het meeste geschikt voor systemen die duizenden of miljoenen kleuren weergeven. Dit palet maakt de meest nauwkeurige kleuren voor de afbeelding, maar de bestandsgrootte neemt wel toe. Als u de grootte van een GIF-bestand met een adaptief palet wilt verkleinen, gebruikt u de optie Max. kleuren om het aantal kleuren in het palet te verlagen. Voer een waarde in bij Max. kleuren om het aantal kleuren in te stellen dat in de GIF-afbeelding wordt gebruikt. Een kleiner aantal kleuren kan een kleiner bestand opleveren, maar hierdoor kan de kleurkwaliteit van de afbeelding wel afnemen.

  Adaptief met web-afstemming

  Is hetzelfde als het palet Adaptief, behalve dat soortgelijke kleuren worden omgezet naar het webpalet met 216 kleuren. Het resulterende kleurenpalet is geoptimaliseerd voor de afbeelding, maar Animate gebruikt waar mogelijk kleuren uit het webpalet met 216 kleuren. Dit levert betere kleuren voor de afbeelding op als het kleurenpalet Web 216 wordt gebruikt op een systeem met 256 kleuren. Voer een waarde in bij Max. kleuren om het aantal kleuren in te stellen dat in de GIF-afbeelding wordt gebruikt. Een kleiner aantal kleuren kan een kleiner bestand opleveren, maar hierdoor kan de kleurkwaliteit van de afbeelding wel afnemen.

  Aangepast

  gebruikt een palet dat u hebt geoptimaliseerd voor de geselecteerde afbeelding. Het aangepaste palet wordt verwerkt met dezelfde snelheid als het kleurenpalet Web 216. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u weten hoe u aangepaste paletten maakt en gebruikt. U selecteert een aangepast palet door te klikken op het mappictogram Palet (het mappictogram aan het uiteinde van het tekstveld Palet) en een paletbestand te selecteren. Animate ondersteunt paletten die zijn opgeslagen in de ACT-indeling, die sommige grafische toepassingen exporteren.

Publicatie-instellingen voor JPEG-bestanden opgeven

Met de JPEG-indeling kunt u een FLA-bestand publiceren als een verregaand gecomprimeerde 24-bits bitmap. De GIF-indeling is gewoonlijk beter voor het exporteren van lijntekeningen, terwijl de JPEG-indeling beter is voor afbeeldingen met doorlopende kleuren, zoals foto's, verlopen of ingesloten bitmaps.

Animate exporteert het eerste frame in het SWF-bestand als een JPEG-bestand, tenzij u een ander hoofdframe voor de exportbewerking opgeeft door het framelabel #Static in de tijdlijn in te voeren.

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen en selecteer JPEG-afbeelding in de linkerkolom.
 2. Gebruik de standaardbestandsnaam voor het JPEG-bestand of voer een nieuwe bestandsnaam in met de extensie .jpg.
 3. Selecteer opties voor het JPEG-bestand:

  Grootte

  Selecteer Identiek aan film om de JPEG-afbeelding even groot te maken als het werkgebied en de hoogte- en breedteverhouding van de originele afbeelding te behouden. U kunt ook pixelwaarden voor breedte en hoogte opgeven voor de geëxporteerde bitmapafbeelding.

  Kwaliteit

  Versleep de schuifregelaar of voer een waarde in als u de hoeveelheid JPEG-bestandscompressie wilt instellen. Hoe lager de beeldkwaliteit, hoe kleiner het bestand en omgekeerd. Probeer verschillende instellingen om de beste verhouding tussen grootte en kwaliteit te bepalen.

   Als u de compressie-instelling van het object wilt wijzigen, gebruikt u het dialoogvenster Bitmapeigenschappen om de exportkwaliteit per object in te stellen. De standaardcompressieoptie in het dialoogvenster Bitmapeigenschappen past de optie voor JPEG-kwaliteit in de publicatie-instellingen toe.

  Progressief

  Geeft progressieve JPEG-afbeeldingen geleidelijk weer in een webbrowser, waardoor afbeeldingen sneller verschijnen wanneer ze via een trage netwerkverbinding worden geladen. Dit lijkt op interliniëring van GIF- en PNG-afbeeldingen.

 4. Klik op OK.

Publicatie-instellingen voor PNG-bestanden opgeven

PNG is de enige bitmapindeling voor verschillende platforms die transparantie (een alpha-kanaal) ondersteunt. Het is tevens de eigen bestandsindeling van Adobe® Fireworks®.

Animate exporteert het eerste frame in het SWF-bestand als een PNG-bestand, tenzij u een ander hoofdframe voor de exportbewerking opgeeft door het framelabel #Static in de tijdlijn in te voeren.

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen en selecteer PNG-afbeelding in de linkerkolom.
 2. Gebruik de standaardbestandsnaam voor het PNG-bestand of voer een nieuwe bestandsnaam in met de extensie .png.
 3. Selecteer Identiek aan film bij Grootte om het PNG-bestand even groot te maken als het SWF-bestand en de hoogte- en breedteverhouding van de originele afbeelding te behouden. U kunt ook pixelwaarden voor breedte en hoogte opgeven voor de geëxporteerde bitmapafbeelding.
 4. Stel bij Bitdiepte het aantal bits per pixel en het aantal kleuren in dat moet worden gebruikt om de afbeelding te maken. Hoe groter de bitdiepte, hoe groter het bestand.

  8-bits

  per kanaal (bpc) voor een 256-kleurenafbeelding

  24-bits

  voor duizenden kleuren

  24-bits met alfa

  voor duizenden kleuren met transparantie (32 bpc)

 5. Selecteer de volgende opties om het uiterlijk van de geëxporteerde PNG-afbeelding te bepalen:

  (Alleen CS6 en eerder) Kleuren optimaliseren

  verwijdert ongebruikte kleuren uit de kleurentabel van een PNG-bestand, waarbij de bestandsgrootte wordt verkleind tot 1000 bij 1500 bytes zonder dat dit van invloed is op de beeldkwaliteit, maar de geheugenvereisten iets toenemen. Deze optie is niet van invloed op een adaptief palet.

  (Alleen CS6 en eerder) Interliniëren

  geeft het geëxporteerde PNG-bestand geleidelijk in een browser weer terwijl dit wordt gedownload. Zo krijgt de gebruiker een algemene indruk van de inhoud voordat het hele bestand is gedownload en wordt het bestand mogelijk sneller gedownload over een trage netwerkverbinding. Pas geen interliniëring toe op een bewegend PNG-bestand.

  Vloeiend maken

  Past anti-aliasing toe op een geëxporteerde bitmap om zo een bitmapafbeelding van hogere kwaliteit te maken en ook de tekstkwaliteit te verbeteren. Bij deze optie kan echter een 'halo' van grijze pixels verschijnen rondom een anti-aliased afbeelding op een gekleurde achtergrond en neemt de grootte van het PNG-bestand toe. Exporteer een afbeelding zonder deze vloeiend te maken als een halo zichtbaar is of als u een transparante PNG op een veelkleurige achtergrond plaatst.

  (Alleen CS6 en eerder) Effen kleuren ditheren

  past dithering toe op effen kleuren en op verlopen.

  (Alleen CS6 en eerder) Verlopen verwijderen

  (Standaard uitgeschakeld) converteert alle verloopvullingen in het de toepassing naar effen kleuren op basis van de eerste kleur in het verloop. De bestandsgrootte van een PNG-bestand neem toe door verlopen en deze zijn vaak van slechte kwaliteit. Om onverwachte resultaten te voorkomen, dient u de eerste kleur van uw verlopen zorgvuldig te selecteren als u deze optie gebruikt.

 6. (Alleen CS6 en eerder) Als u 8 bits per kanaal hebt geselecteerd bij Bitdiepte, selecteert u een optie voor Dither om te bepalen hoe pixels met beschikbare kleuren worden gecombineerd om zo kleuren na te bootsen die niet beschikbaar zijn in het huidige palet. Dithering kan de kleurkwaliteit verbeteren, maar hierdoor neemt ook de bestandsgrootte toe. Selecteer een van de volgende opties:

  Geen

  Schakelt dithering uit en vervangt kleuren die niet in de basiskleurentabel staan door de effen kleur in de tabel die het meest lijkt op de opgegeven kleur. Als u dithering uitschakelt, kan dit een kleiner bestand opleveren, maar kan de kleurkwaliteit ook afnemen.

  Geordend

  Biedt dithering van goede kwaliteit met de kleinste toename in de bestandsgrootte.

  Diffusie

  Biedt dithering van de beste kwaliteit, maar de bestandsgrootte en de verwerkingstijd nemen toe. Dit werkt alleen als het webpalet met 216 kleuren is geselecteerd.

 7. (Alleen CS6 en eerder) Als u 8 bits per kanaal hebt geselecteerd bij Bitdiepte, selecteert u een van de volgende palettypen om het kleurenpalet voor de PNG-afbeelding te definiëren:

  Web 216

  Gebruikt het webveilige standaardpalet met 216 kleuren om de PNG-afbeelding te maken: dit zorgt voor een goede beeldkwaliteit en de snelste verwerking op de server.

  Adaptief

  Analyseert de kleuren in de afbeelding en maakt een unieke kleurentabel voor het geselecteerde PNG-bestand. Dit palet is het meest geschikt voor systemen die duizenden of miljoenen kleuren kunnen weergeven. Dit palet levert de meest accurate kleuren voor de afbeelding op, maar het bestand is groter dan bij een PNG-afbeelding met het webveilige palet met 216 kleuren.

  Adaptief met web-afstemming

  Is hetzelfde als het palet Adaptief, behalve dat soortgelijke kleuren worden omgezet naar het webveilige palet met 216 kleuren. Het resulterende kleurenpalet is geoptimaliseerd voor de afbeelding, maar Animate gebruikt waar mogelijk kleuren uit het webveilige palet met 216 kleuren. Dit levert betere kleuren voor de afbeelding op als het webveilige palet met 216 kleuren wordt gebruikt op een systeem met 256 kleuren. Als u de grootte van een PNG-bestand met een adaptief palet wilt verkleinen, gebruikt u de optie Max. kleuren om het aantal paletkleuren te verlagen.

  Aangepast

  gebruikt een palet dat u hebt geoptimaliseerd voor de geselecteerde afbeelding. Het aangepaste palet wordt verwerkt met dezelfde snelheid als het webveilige palet met 216 kleuren. Als u deze optie wilt gebruiken, moet u weten hoe u aangepaste paletten maakt en gebruikt. U selecteert een aangepast palet door te klikken op het mappictogram Palet (het mappictogram aan het uiteinde van het tekstveld Palet) en een paletbestand te selecteren. Animate ondersteunt paletten die zijn opgeslagen in de ACT-indeling die door toonaangevende grafische toepassingen wordt geëxporteerd.

 8. (Alleen CS6 en eerder) Als u het palet Adaptief of Adaptief met web-afstemming hebt geselecteerd, voert u een waarde in voor Max. kleuren om het aantal gebruikte kleuren in de PNG-afbeelding in te stellen. Een kleiner aantal kleuren kan een kleiner bestand opleveren, maar hierdoor kan de kleurkwaliteit van de afbeelding wel afnemen.

 9. (Alleen CS6 en eerder) Selecteer een van de volgende opties voor Filter als u een filtermethode wilt selecteren waarmee het PNG-bestand beter wordt gecomprimeerd of als u wilt experimenteren met de verschillende opties voor een bepaalde afbeelding:

  Geen

  Schakelt filtering uit.

  Sub

  Verzendt het verschil tussen elke byte en de waarde van het overeenkomstige byte van de vorige pixel.

  Omhoog

  Verzendt het verschil tussen elke byte en de waarde van het overeenkomstige byte van de pixel er direct boven.

  Gemiddeld

  Gebruikt het gemiddelde van twee aangrenzende pixels (links en boven) om de waarde van een pixel te voorspellen.

  Pad

  Berekent een eenvoudige lineaire functie met de drie aangrenzende pixels (links, boven en linksboven) en selecteert de aangrenzende pixel die het dichtst bij de berekende waarde ligt om de kleur te voorspellen.

  Adaptief

  Analyseert de kleuren in de afbeelding en maakt een unieke kleurentabel voor het geselecteerde PNG-bestand. Dit palet is het meest geschikt voor systemen die duizenden of miljoenen kleuren kunnen weergeven. Dit levert de meest accurate kleuren voor de afbeelding op, maar het bestand is groter dan bij een PNG-afbeelding met het kleurenpalet Web 216. Verklein een PNG-afbeelding die is gemaakt met een adaptief palet door het aantal kleuren in het palet te verminderen.

Publicatie-instellingen opgeven voor OAM-export

U kunt nu Animate-inhoud in ActionScript, WebGL of HTML5 Canvas exporteren naar geanimeerde OAM-widgetbestanden (.oam). De OAM-bestanden van Animate kunnen worden geplaatst in Dreamweaver, Muse en InDesign. Ga als volgt te werk om uw Animate-inhoud te exporteren naar de OAM-indeling:

 1. Klik op Bestand > Publicatie-instellingen.

 2. Selecteer OAM in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Publicatie-instellingen.

  OAM-instellingen

 3. Selecteer een locatie en typ de naam van het pakket in het vak Uitvoerbestand.

 4. Selecteer een van de volgende opties onder Posterafbeelding:

  • Als u het OAM-pakket wilt samenstellen op basis van de inhoud van het huidige frame, selecteert u Genereren op basis van het huidige frame (PNG). Selecteer Transparant als u een transparante PNG-afbeelding wilt genereren.
  • Als u een OAM-pakket wilt genereren op basis van een ander bestand, typt u het pad van het bestand in het vak Dit bestand gebruiken.
  • Om transparante OAM-bestanden te genereren, stelt u de Werkgebiedachtergrond in op transparant en publiceert u als een OAM-bestand. Voor meer informatie over het instellen van de werkgebiedachtergrond, zie Canvastransparantie.
  • Om responsieve OAM-bestanden te genereren, stelt u de responsieve instelling in het dialoogvenster Publicatie-instellingen in. Voor meer informatie over responsieve instellingen, zie Responsief schalen.
 5. Klik op Publiceren. U kunt het OAM-pakket bekijken in de opgeslagen locatie.

Publicatie-indeling en -instellingen testen via voorvertoning

De opdracht Voorvertoning publiceren exporteert het bestand en opent de voorvertoning in de standaardbrowser. Als u een QuickTime-video voorvertoont, start Voorvertoning publiceren de QuickTime-videospeler. Als u een projector voorvertoont, start Animate de projector.

 1. Selecteer Bestand > Voorvertoning publiceren en selecteer de bestandsindeling voor de voorvertoning.

  Animate maakt een bestand met het opgegeven type op dezelfde locatie als het FLA-bestand, waarbij de huidige waarden voor de publicatie-instellingen worden gebruikt. Dit bestand blijft op deze locatie staan totdat u dit overschrijft of verwijdert.

   Als een FLA-bestand dat in Animate is gemaakt, wordt geopend in Flash Professional CS6, worden de standaardinstellingen toegepast voor de publicatie-instellingen die niet beschikbaar zijn voor deze velden in Animate.

Publicatieprofielen gebruiken

Publicatieprofielen bieden de volgende mogelijkheden:

 • Een configuratie met publicatie-instellingen opslaan en exporteren, waarna u het publicatieprofiel in andere documenten kunt importeren of anderen het kunnen gebruiken.

 • Publicatieprofielen importeren voor gebruik in uw document.

 • Profielen maken die u kunt publiceren in verschillende media-indelingen.

 • Een publicatieprofiel maken voor intern gebruik dat verschilt van de manier waarop u bestanden voor een klant publiceert.

 • Een standaardpublicatieprofiel voor uw bedrijf maken om ervoor te zorgen dat bestanden op dezelfde manier worden gepubliceerd.

Publicatieprofielen worden opgeslagen in het document in plaats van op toepassingsniveau.

Een publicatieprofiel maken

 1. Ga naar het dialoogvenster Publicatie-instellingen, klik op het menu Profielopties en kies Profiel maken.
 2. Geef het publicatieprofiel een naam en klik op OK.
 3. Geef de publicatie-instellingen voor het document op en klik op OK.

Een publicatieprofiel dupliceren, aanpassen of verwijderen

 1. Selecteer het publicatieprofiel dat u wilt gebruiken in het pop-upmenu Profiel van het dialoogvenster Publicatie-instellingen (Bestand > Publicatie-instellingen):
  • Als u een duplicaatprofiel wilt maken, klikt u in het menu Profielopties op Profiel dupliceren. Typ de naam van het profiel in het tekstvak Naam en klik op OK.
  • Als u een publicatieprofiel wilt wijzigen, selecteert u het profiel in het menu Profiel en geeft u de nieuwe publicatie-instellingen op voor uw document. Klik vervolgens op OK.
  • Als u een publicatieprofiel wilt verwijderen, klikt u in het menu Profielopties op Profiel verwijderen. Klik vervolgens op OK.

Een publicatieprofiel exporteren

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen, klik op het menu Profielopties en kies Profiel exporteren.

 2. Selecteer in het menu Profielopties de optie Profiel exporteren. Exporteer het publicatieprofiel als een APR-bestand dat u kunt importeren in andere documenten.

 3. Accepteer de standaardlocatie waar u het publicatieprofiel wilt opslaan of blader naar een nieuwe locatie en klik op Opslaan.

Een publicatieprofiel importeren

 Publicatieprofielen importeren als xml is verouderd en wordt niet aanbevolen. Publicatieprofielen worden nu geëxporteerd als alleen APR.

Andere gebruikers kunnen publicatieprofielen maken en exporteren. U kunt die profielen importeren en selecteren als optie voor publicatie-instellingen.

 1. Selecteer Bestand > Publicatie-instellingen, klik op het menu Profielopties en kies Profiel importeren.

 2. Blader naar het APR-bestand met het publicatieprofiel en klik op Openen.

Aangepaste HTML5-sjablonen

Animate biedt ondersteuning voor aangepaste sjablonen voor het omvattende HTML-bestand tijdens de publicatie van HTML5 Canvas-projecten. U kunt de standaardsjabloon gebruiken, een aangepast HTML-sjabloonbestand importeren, of de huidige sjabloon exporteren naar een extern bestand.

U kunt de volgende opties kiezen:

 • Standaard gebruiken: gebruik de standaardsjabloon voor het genereren van het omvattende HTML-bestand tijdens het publiceren.
 • Nieuw importeren: importeer een aangepaste sjabloon op basis waarvan het omvattende HTML-bestand wordt gemaakt tijdens het publiceren.
 • Exporteren: exporteer de huidige sjabloon die voor het publiceren wordt gebruikt.

Uw aangepaste sjabloon maken

Exporteer de standaardsjabloon, wijzig deze en importeer de sjabloon om de Canvas-uitvoer met uw wijzigingen te publiceren. De gewijzigde (aangepaste) sjabloon moet alle tokens bevatten (uitgelegd in de standaardsjabloon) die aanwezig zijn in de standaardsjabloon.

Een sjabloon koppelen aan uw publicatieprofiel

U kunt nu HTML5 Canvas-sjablonen koppelen aan uw publicatieprofielen en op een efficiënte manier consistente HTML5-inhoud maken.   Een bestaande sjabloon toevoegen aan een profiel:

 1. Klik op Bestand > Publicatie-instellingen.
 2. Selecteer het tabblad Geavanceerd in het dialoogvenster Publicatie-instellingen.
 3. In het vak Profiel selecteert u het profiel waaraan u een nieuwe sjabloon wilt importeren en toevoegen.
 4. Klik op Nieuw importeren, selecteer de sjabloon en klik op Openen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?