Opdrachten maken en beheren

Wanneer u een taak wilt herhalen, kunt u een opdracht maken in het menu Opdrachten van de stappen in het deelvenster Historie en de opdracht opnieuw gebruiken. De stappen worden precies zo afgespeeld zoals ze oorspronkelijk zijn uitgevoerd. U kunt de stappen bij het afspelen niet wijzigen.

Wanneer u stappen wilt gebruiken wanneer u Animate de volgende keer start, moet u een opdracht maken en opslaan. Opgeslagen opdrachten worden permanent bewaard, tenzij u ze verwijdert. Stappen die u kopieert met de opdracht Stappen kopiëren in het deelvenster Historie, worden verwijderd wanneer u iets anders kopieert.

Maak een opdracht van geselecteerde stappen in het deelvenster Historie. Wijzig de naam van opdrachten of verwijder opdrachten in het dialoogvenster Opgeslagen opdrachten beheren.

Opdracht maken

 1. Selecteer een of meer stappen in het deelvenster Historie.
 2. Selecteer Opslaan als opdracht in het optiemenu van het deelvenster Historie.
 3. Voer een naam in voor de opdracht en klik op OK. De opdracht wordt in het menu Opdrachten weergegeven.

  Opmerking:

  de opdracht wordt als een JavaScript-bestand (met de extensie .jsfl) opgeslagen in de map met opdrachten. Deze map bevindt zich op de volgende locaties: Windows XP: opstartschijf\Documents and Settings\<gebruiker>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\<taal>\Configuration\Commands; Mac OS® X: Macintosh HD/Users/<gebruikersnaam>/Library/Application Support/Adobe/Flash CS5/<taal>/Configuration/Commands.

Namen van opdrachten in het menu Opdrachten bewerken

 1. Selecteer Opdrachten > Opgeslagen opdrachten beheren.
 2. Selecteer een opdracht waarvan u de naam wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Naam wijzigen.
 4. Voer de nieuwe naam in en klik op OK.

Naam verwijderen uit het menu Opdrachten

 1. Selecteer Opdrachten > Opgeslagen opdrachten beheren en selecteer een opdracht.
 2. Klik op Verwijderen, klik op Ja in het waarschuwingsdialoogvenster en klik op OK.

Opdrachten uitvoeren

 • Selecteer een opgeslagen opdracht in het menu Opdrachten om deze te gebruiken.

 • Selecteer Opdrachten > Opdracht uitvoeren als u een JavaScript- of Animate JavaScript-opdracht wilt uitvoeren, navigeer naar het gewenste script en klik op Openen.

Meer opdrachten ophalen

Met de optie Meer opdrachten ophalen in het menu Opdrachten kunt u naar de website van Adobe-invoegtoepassingen gaan en opdrachten downloaden die andere Animate-gebruikers hebben gepost. Zie de website Animate Exchange voor meer informatie over de daar geposte opdrachten.

 1. Zorg dat u verbinding hebt met internet.
 2. Selecteer Opdrachten > Meer opdrachten ophalen.

Stappen die u niet kunt gebruiken in opdrachten

Sommige taken kunt u niet als opdracht opslaan of herhalen met het menu-item Bewerken > Herhalen. Deze opdrachten kunt u wel ongedaan maken en opnieuw uitvoeren, maar niet herhalen.

Voorbeelden van handelingen die u niet als opdrachten kunt opslaan of herhalen, zijn het selecteren van een frame of het wijzigen van de grootte van een document. Wanneer u probeert een handeling die u niet kunt herhalen als opdracht op te slaan, wordt de opdracht niet opgeslagen.