Handboek Annuleren

Illustraties opnemen in Animate

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren

Informatie over illustraties importeren in Animate

In Adobe Animate kunt u illustraties gebruiken die zijn gemaakt in andere toepassingen. U kunt vectorafbeeldingen en bitmaps in verscheidene bestandsindelingen importeren. Wanneer u QuickTime® 4 of hoger op uw systeem hebt geïnstalleerd, kunt u extra indelingen voor vector- of bitmapbestanden importeren. U kunt Adobe® FreeHand®-bestanden (versie MX en eerder) en Adobe® Fireworks® PNG-bestanden rechtstreeks importeren in Animate en de kenmerken van die indelingen behouden.

Grafische bestanden die u in Animate importeert, moeten minstens 2 pixels x 2 pixels groot zijn.

Als u JPEG-bestanden in een Animate SWF-bestand wilt laden tijdens de runtime, gebruikt u de handeling of methode loadMovie. Zie loadMovie (methode MovieClip.loadMovie) in de Naslaggids voor ActionScript 2.0 of Werken met filmclips in de ActionScript 3.0-ontwikkelaarsgids voor meer informatie.

In Animate worden vectorafbeeldingen, bitmaps en afbeeldingsreeksen als volgt geïmporteerd:

 • Wanneer u Adobe® Illustrator®- en Adobe® Photoshop®-bestanden importeert in Animate, kunt u importopties opgeven waarmee u het merendeel van de visuele gegevens van uw illustraties en de mogelijkheid om de bewerkbaarheid van bepaalde visuele kenmerken met de Animate-ontwerpomgeving kunt behouden.

 • Wanneer u vanuit FreeHand vectorafbeeldingen importeert in Animate, moet u opties voor het behouden van FreeHand-lagen, -pagina's en -tekstblokken selecteren.

 • Wanneer u PNG-afbeeldingen uit Fireworks wilt importeren, importeert u bestanden als bewerkbare objecten om te wijzigen in Animate of als afgevlakte bestanden om te bewerken en bij te werken in Fireworks.

 • Selecteer opties voor het behouden van afbeeldingen, tekst en hulplijnen.

   Als u een PNG-bestand uit Fireworks importeert door het bestand te knippen en te plakken, wordt het bestand omgezet in een bitmap.

 • Vectorafbeeldingen uit SWF- en WMF-bestanden (Windows® Metafile Format) die u rechtstreeks in een Animate-document importeert (in plaats van een bibliotheek), worden als een groep geïmporteerd in de huidige laag.

 • Bitmaps (gescande foto's, BMP-bestanden) die u rechtstreeks in een Animate-document importeert, worden als afzonderlijke objecten geïmporteerd in de huidige laag. In Animate blijven de transparantie-instellingen van geïmporteerde bitmaps behouden. Omdat bij het importeren van een bitmap de bestandsgrootte van een SWF-bestand kan toenemen, kunt u geïmporteerde bitmaps comprimeren.

    Bitmaptransparantie blijft mogelijk niet behouden wanneer bitmaps worden geïmporteerd door ze van een toepassing of bureaublad naar Animate te slepen en neer te zetten. Als u de transparantie wilt behouden, gebruikt u de opdracht Bestand > Importeren in werkgebied of Importeren in bibliotheek om te importeren.

 • Een reeks afbeeldingen (bijvoorbeeld een reeks PICT- of BMP-afbeeldingen) die u rechtstreeks in een Animate-document importeert, worden geïmporteerd als opeenvolgende hoofdframes van de huidige laag.

Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren

 Zie de Technote Ondersteunde bestandsindelingen voor een volledig overzicht van alle bestandsindelingen die door Animate worden ondersteund voor importeren, exporteren of bewerken.

Grafische bestandsindelingen

U kunt de volgende bestandsindelingen voor vectoren of bitmaps importeren in Animate 8 of hoger:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Adobe Illustrator (versie 10 of lager))

.ai

Adobe Photoshop

.psd

Bitmap

.bmp

 

GIF en GIF met animatie

.gif

JPEG

.jpg

PNG

.png

Flash Player 6/7

.swf

SVG (Scalable Vector Graphics)

.svg

Audioindelingen

Animate kan de volgende audio-indelingen importeren:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Adobe Soundbooth

.asnd

Golf

.wav

 

Audio Interchange File Format

.aiff

 

MP3

.MP3

Sound Designer II

.sd2

 

Sun AU

.au

System 7-audio

.snd

 

Videoindelingen

Animate kan de volgende video-indelingen importeren:

Bestandstype

Extensie

Windows

Macintosh

Video voor Adobe Animate

.flv, .f4v

Video voor Windows

.avi

MPEG

.mpg, .m1v, .m2p, .m2t, .m2ts, .mts, .tod, .mpe, .mpeg

MPEG-4

.mp4, .m4v, .avc

Digital Video

.dv, .dvi

3GPP/3GPP2 voor mobiele apparatuur

.3gp, .3gpp, .3gp2, .3gpp2, .3p2

Illustraties importeren in Animate

Met Animate kunt u illustraties in verschillende bestandsindelingen rechtstreeks in het werkgebied of de bibliotheek opnemen.

Een bestand importeren in Animate

 1. Ga als volgt te werk:
  • Als u een bestand rechtstreeks in het huidige Animate-document wilt importeren, selecteert u Bestand > Importeren > Importeren in werkgebied.

  • Als u een bestand in de bibliotheek voor het huidige Animate-document wilt importeren, selecteert u Bestand > Importeren > Importeren in bibliotheek. (Als u een bibliotheekitem in een document wilt gebruiken, sleept u het naar het werkgebied. )

 2. Selecteer een bestandsindeling in het pop-upmenu Bestandstype (Windows) of Tonen (Macintosh).
 3. Navigeer naar het gewenste bestand en selecteer het. Als een geïmporteerd bestand meerdere lagen heeft, maakt Animate mogelijk nieuwe lagen (afhankelijk van het type importbestand). Nieuwe lagen worden weergegeven in de tijdlijn.

 4. Klik op Openen.
 5. Als de naam van het bestand dat u importeert op een getal eindigt en zich in dezelfde map bestanden met opeenvolgende getallen bevinden, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  Opmerking: (alleen Windows 8) Als een PSD-bestand met tekst wordt geïmporteerd terwijl de optie Vectorcontour ingeschakeld is, kunt u de ankerpunten voor het vectorobject niet bewerken. Dit is het geval voor PSD-bestanden die zijn gemaakt met lettertypen die niet beschikbaar zijn in Windows 8.

  • Klik op Ja als u alle opeenvolgende bestanden wilt importeren.

  • Klik op Nee als u alleen het opgegeven bestand wilt importeren.

   Hieronder volgen enkele voorbeelden van bestandsnamen die in een reeks kunnen worden gebruikt:

   Frame001.gif, Frame002.gif, Frame003.gif

   Vogel 1, Vogel 2, Vogel 3

   Lopen-001.ai, Lopen-002.ai, Lopen-003.ai

Een bitmap uit een andere toepassing rechtstreeks in het huidige Animate-document plakken

 1. Kopieer de afbeelding in de andere toepassing.
 2. Selecteer in Animate de optie Bewerken > In midden plakken.

FXG-bestanden importeren

Met de FXG-indeling kan in Animate afbeeldingen uitwisselen met andere Adobe-toepassingen, zoals Adobe Illustrator, Fireworks en Photoshop, waarbij de complexe afbeeldingsgegevens blijven behouden. Met Animate kunt u FXG-bestanden (alleen versie 2.0) importeren en geselecteerde objecten in het werkgebied of het hele werkgebied opslaan in de FXG-indeling.

 • Als u een FXG-bestand wilt importeren, kiest u achtereenvolgens Bestand > Importeren > Importeren in werkgebied of Importeren in bibliotheek en selecteert u vervolgens het FXG-bestand dat u wilt openen.

AutoCAD DXF-bestanden

Animate ondersteunt de DXF-indeling van AutoCAD® 10.

DXF-bestanden ondersteunen de standaardsysteemlettertypen niet. Animate probeert de juiste lettertypen toe te wijzen, maar de resultaten kunnen onvoorspelbaar zijn, met name bij tekstuitlijning.

Omdat de DXF-indeling effen vullingen niet ondersteunt, worden gevulde gebieden geëxporteerd als contouren. Daarom is de DXF-indeling het meest geschikt voor lijntekeningen, bijvoorbeeld vloerindelingen of kaarten.

U kunt tweedimensionale DXF-bestanden importeren in Animate. In Animate worden driedimensionale DXF-bestanden niet ondersteund.

Hoewel Animate schaling in DXF-bestanden niet ondersteunt, krijgen alle geïmporteerde DXF-bestanden de grootte 12 x 12 inch en kunt u deze schalen via Wijzigen > Transformeren > Schalen. Daarnaast ondersteunt Animate alleen ASCII DXF-bestanden. Als uw DXF-bestanden binair zijn, moet u deze in ASCII omzetten voordat u ze importeert in Animate.

Illustraties laden met ActionScript

Met ActionScript kunt u tijdens runtime externe afbeeldingsbestanden of elementen uit de bibliotheek laden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?