Handboek Annuleren

Afbeeldingen overtrekken

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Leer hoe u bitmapafbeeldingen met Afbeeldingen overtrekken kunt omzetten in vectorillustraties die u kunt aanpassen en gebruiken in Adobe Animate.

Met Afbeeldingen overtrekken kunt u rasterafbeeldingen (JPEG, PNG, PSD, enz.) omzetten in vectorillustraties. Met deze functie kunt u heel eenvoudig een nieuwe tekening maken op een bestaande illustratie door deze over te trekken. 

U kunt bijvoorbeeld met Afbeeldingen overtrekken de afbeelding van een potloodschets die u op papier hebt getekend omzetten in een vectorillustratie. U kunt een reeks voorinstellingen voor overtrekken kiezen om snel het gewenste resultaat te bereiken.

Een afbeelding overtrekken

 1. Open of plaats een rasterafbeelding in uw Animate-document.

 2. Selecteer de geplaatste afbeelding en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies Object > Bitmap overtrekken in het contextmenu.
  • Klik op de knop Bitmap in het deelvenster Eigenschappen en selecteer Bewerken.
  • Selecteer Wijzigen > Bitmap > Bitmap overtrekken.
   • Kies een van de standaardvoorinstellingen door op de pictogrammen boven aan het deelvenster te klikken. Zie voor meer informatie Opties voor overtrekken opgeven | Voorinstelling.
   • Kies een voorinstelling in het vervolgkeuzemenu Voorinstelling.
   • Geef de overtrekopties op. Zie Opties voor overtrekken opgeven voor meer informatie.
  Opmerking:
  • In het deelvenster Bitmap overtrekken kiest u Voorvertoning om de resultaten van uw wijzigingen te bekijken. 
  • De resolutie van uw geplaatste afbeelding bepaalt de snelheid van het overtrekken.

Opties voor overtrekken opgeven

Wanneer de afbeelding is geselecteerd, ziet u dat de opties beschikbaar zijn in het deelvenster Bitmap overtrekken. Het basisdeelvenster bevat opties als Voorinstelling, Modus, Palet en Kleuren. Het geavanceerde deelvenster bevat opties zoals Paden, Hoeken, Ruis, Methode enzovoort.

Basisopties

Geef de basisopties op in het deelvenster Bitmap overtrekken om het gewenste overtrekresultaat te bereiken.

Voorinstelling

Hiermee geeft u een voorinstelling voor overtrekken op. De pictogrammen boven aan het deelvenster zijn snelkoppelingen die zijn vernoemd naar populaire workflows. Als u een van deze voorinstellingen kiest, worden alle variabelen ingesteld die nodig zijn om het desbetreffende overtrekresultaat te bereiken.

Naam van de voorinstelling

Definitie

Standaard

Gebruikt de standaardinstellingen

Foto met hoge getrouwheid

Maakt fotorealistische en bijzonder waarheidsgetrouwe illustraties

Foto met lage getrouwheid

Maakt vereenvoudigde fotorealistische illustraties

Grijswaarden

Trekt de illustratie over in grijstinten

Zwart-witlogo

Vereenvoudigt de afbeelding tot een zwart-witillustratie

Modus

Hiermee geeft u een kleurmodus voor het overtrekresultaat op. Met de beschikbare opties definieert u de basiskleur versus de grijswaardenmodi voor uw overgetrokken illustratie.

De volgende kleurinstellingen worden weergegeven op basis van de instellingen in de optie Modus:

Hiermee specificeert u het aantal kleuren om te gebruiken in een overtrekresultaat met kleur. Als u Documentbibliotheek hebt gekozen als palet, kunt u een staal kiezen. (Deze optie is alleen beschikbaar als Modus is ingesteld op Kleur.)

Hiermee specificeert u het aantal grijstinten om te gebruiken in een overtrekresultaat met grijstinten. (Deze optie is alleen beschikbaar als Modus is ingesteld op Grijswaarden.)

Hiermee geeft u een waarde op voor het genereren van een zwart-wit overtrekresultaat aan de hand van de oorspronkelijke afbeelding. Alle pixels lichter dan de drempelwaarde worden omgezet in wit en alle pixels donkerder dan de drempelwaarde worden omgezet in zwart.

Palet

Geeft een palet op voor het genereren van een kleurenovertrek of een overtrek met grijswaarden aan de hand van de oorspronkelijke afbeelding. (Deze optie is alleen beschikbaar als Modus is ingesteld op Kleur.)

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Schakelt automatisch tussen het beperkte kleurenpalet en alle kleurtonen voor het overtrekken, afhankelijk van de invoerafbeelding. Als u Automatisch selecteert als palet, kunt u de schuifregelaar Kleuren aanpassen om de vectoreenvoud en -nauwkeurigheid in het overtrekken te wijzigen. De waarde 0 betekent een vereenvoudiging die ten koste gaat van de nauwkeurigheid en de waarde 100 betekent een nauwkeurige of fotorealistische afbeelding ten koste van de eenvoud.

Gebruikt een beperkt aantal kleuren voor het overtrekpalet. U kunt de schuifregelaar Kleur gebruiken om de geselecteerde kleuren verder te beperken.

Gebruikt de volledige set kleuren voor het overtrekpalet. Deze optie is het beste voor het overtrekken van foto's en zo ontstaan fotorealistische illustraties. Wanneer deze optie is geselecteerd, bepaalt de schuifregelaar Kleur de variabiliteit van de pixels waaruit elk vulgebied bestaat. Wanneer de schuifregelaar Kleur meer naar rechts staat, is er sprake van een lagere variabiliteit. Dat betekent dat meer paden worden gedefinieerd door kleinere kleurgebieden. Als de schuifregelaar daarentegen meer naar links is geplaatst, zijn er minder en grotere vulgebieden.

Geavanceerde opties

Verfijn uw overtrekresultaten met de geavanceerde opties voor Bitmap overtrekken.

Paden

Hiermee stelt u de afstand in tussen de overgetrokken vorm en de oorspronkelijke pixelvorm. Lagere waarden zorgen ervoor dat het pad beter aansluit; bij hogere waarden is de aansluiting minder strak.

Hoeken

Legt de nadruk op hoeken en de kans dat een scherpe bocht verandert in een hoekpunt. Een hogere waarde resulteert in meer hoeken.

Ruis

Hiermee specificeert u een gebied in pixels dat tijdens het overtrekken wordt genegeerd. Een hogere waarde resulteert in minder ruis.

Tip: Verplaats de schuifregelaar Ruis voor een afbeelding met hoge resolutie naar een hogere waarde (bijvoorbeeld tussen 20 en 50) om effect te kunnen zien. Stel een lagere waarde in (1-10) voor een afbeelding met een lage resolutie.

Methode

Hiermee specificeert u een methode voor overtrekken. U kunt kiezen uit de volgende opties:

Naam van de voorinstelling

Definitie

Aangrenzend

Hiermee wordt een knipselpad gemaakt. De rand van een pad is precies hetzelfde als de rand van het aangrenzende pad.

Overlappend

Hiermee worden gestapelde paden gemaakt. Elk pad overlapt het aangrenzende pad enigszins.

Vullingen

Hiermee maakt u gevulde gebieden in het overtrekresultaat. Deze optie is alleen beschikbaar als de modus is ingesteld op Zwart-wit.

Lijnen

Hiermee geeft u de maximale breedte aan van onderdelen van de oorspronkelijke afbeelding waaraan lijnen kunnen worden toegevoegd. Onderdelen waarvan de breedte groter is dan deze waarde, worden gebieden met een omtrek in het overtrekresultaat. Deze optie is alleen beschikbaar als de modus is ingesteld op Zwart-wit.

Opties

Bepaalt of iets gebogen lijnen worden vervangen door rechte lijnen en of lijnen van bijna 0 of 90 graden worden uitgelijnd op precies 0 of 90 graden.

Tip: U kunt deze optie kiezen voor geometrische illustraties of als de vormen in uw bronafbeelding iets gedraaid zijn.

Hiermee specificeert u of witte vulling in een gebied wordt vervangen door geen vulling.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?