Handboek Annuleren

Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Animate biedt ondersteuning voor de publicatie van toepassingen voor AIR for iOS. AIR for iOS-toepassingen kunnen worden uitgevoerd op de Apple iPhone en iPad. Wanneer u toepassingen publiceert voor iOS, worden uw FLA-bestanden door Animate geconverteerd naar systeemeigen iPhone-toepassingen. 

Zie AIR-systeemvereisten voor informatie over de hardware- en softwarevereisten voor AIR-toepassingen voor desktops en mobiele apparatuur.

Zie Adobe Air-toepassingen maken met de Packager for iPhone voor gedetailleerde informatie over het verpakken van toepassingen voor de iPhone.

 Met Animate kunt u alleen een pad aan de iOS SDK toevoegen wanneer de AIR-toepassing een ANE-bestand bevat. Ga naar Bestand > ActionScript-instellingen > Bibliotheekpad om een ANE-bestand op te nemen.

Ondersteuning voor AIR 17.0 en Flash Player 17.0

Met AIR 17.0 for iOS kunt u 64-bitversies van uw binaire bestanden genereren naast de standaard 32-bitversies van uw toepassingen en voldoen aan de Apple-vereisten voor iOS-toepassingen. In de AIR 17.0-update voor iOS is de optie Sneller verpakken inschakelen op het tabblad Implementatie van het dialoogvenster AIR for iOS-instelling standaard ingeschakeld.

AIR-toepassingen rechtstreeks implementeren op iOS-apparaten

Dankzij een belangrijke wijziging in de implementatieworkflow van AIR-toepassingen kunt u AIR-toepassingen rechtstreeks implementeren op iOS-apparaten. Als u in het verleden toepassingen wilde implementeren op iOS-apparaten, diende u AIR-toepassingen op te roepen via iTunes.

Met Animate kunt u echter AIR-toepassingen rechtstreeks op iOS implementeren, waardoor u het gebruik van iTunes omzeilt. Met deze functie vermindert u de tijd die nodig is om een AIR-toepassing voor iOS te publiceren en verbetert u de productiviteit en prestaties aanzienlijk.

Opmerking: U moet iTunes installeren op het apparaat waarop Animate is geïnstalleerd.

Voer de volgende handelingen uit om de rechtstreekse implementatie op een iOS-apparaat in te schakelen:

 1. Zorg ervoor dat iTunes is geïnstalleerd op het apparaat waarop Animate is geïnstalleerd.
 2. Klik in Animate in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen weer te geven.

 1. Selecteer in het tabblad Implementatie de optie Toepassing installeren op het aangesloten iOS-apparaat.

 1. Klik op Publiceren.

Testen en fouten opsporen in AIR-toepassingen met de native iOS-simulator

Animate kan worden geïntegreerd met Apple Xcode zodat de native iOS-simulator AIR-toepassingen die voor iOS zijn geschreven, kan testen en problemen erin oplossen. De iOS-simulator is bijzonder nuttig wanneer u geen toegang hebt tot echte apparaten (iPhone of iPad). Met de native iOS-simulator kunt u ook AIR-toepassingen testen en problemen erin oplossen over meerdere apparaten (iPhone en iPad). De iOS-simulator kan echter alleen worden geïntegreerd met Flash CS6 dat wordt uitgevoerd op Macintosh-systemen.

Voor gebruik van de iOS-simulator vereist Animate het downloaden en installeren van Xcode. Zie Xcode instellen voor iOS-simulatorondersteuning voor meer informatie.

 Download en installeer de laatste versie van AIR om te werken met de iOS-simulator.

Vanaf SDK-versie 16 ( 2014.2-update) wordt de iOS-app door Animate CC geïnstalleerd en gestart op de IOS-simulator.

Xcode instellen voor iOS-simulatorondersteuning

 1. Download en installeer Xcode vanaf http://developer.apple.com of download deze vanaf de Mac App Store.
 2. Start Animate.
 3. Maak een AIR for iOS-document of open een bestaand document.
 4. Stel op het deelvenster Eigenschappen het Player-doel in op de laatste versie van AIR.
 5. Klik op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen op te roepen.

 1. Geef op het tabblad Algemeen handmatig het volledig gekwalificeerde pad naar de iOS-simulator-SDK op of blader naar de locatie. Bijvoorbeeld:
Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platforms/iPhoneSimulator.platform/Developer/SDKs/iPhoneSimulator6.0.sdk

 1. Geef op het tabblad Implementatie het certificaat en het wachtwoord op. Geef eventueel ook het Inrichtingsprofiel voor de AIR-toepassing op.

 1. Klik op OK om te voltooien.

U kunt nu de iOS-simulator gebruiken om tests of foutopsporing uit te voeren op uw toepassing. Zie AIR-toepassingen testen met behulp van de native iOS-simulator en Problemen oplossen in AIR-toepassingen met behulp van de native iOS-simulator voor meer informatie.

AIR-toepassingen testen met behulp van de native iOS-simulator

Zorg ervoor dat u Xcode hebt ingesteld en stel het pad naar de iPhone-SDK in voordat u uw AIR-toepassing test.

 1. Ga in Animate naar Besturing > Film testen > Op iOS-simulator om de iOS-simulator weer te geven. Als u het pad van de iOS-simulator-SDK echter niet hebt ingesteld in het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen, treedt er een fout op.
 2. Ga naar uw toepassing op de iOS-simulator en klik om deze te starten.

Problemen oplossen in AIR-toepassingen met behulp van de native iOS-simulator

Zorg ervoor dat u Xcode hebt ingesteld en stel het pad naar de iPhone-SDK in voordat u foutopsporing uitvoert in uw AIR-toepassing.

 1. Ga in Animate naar Foutopsporing > Fouten opsporen in film > Op iOS-simulator om de iOS-simulator weer te geven. Als u het pad van de iOS-simulator-SDK echter niet hebt ingesteld in het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen, treedt er een fout op.
 2. Selecteer in Animate de optie Foutopsporing > Foutopsporingssessie op afstand starten > ActionScript 3.0.
 3. Ga naar uw toepassing op de iOS-simulator en klik om deze te starten.

AIR-toepassingen publiceren met ondersteuning voor Retina-display met hoge resolutie

Met Animate kunt u rijke AIR-toepassingen voor iOS maken met een uitgebreide ondersteuning voor het Retina-display met hoge resolutie. U kunt ervoor kiezen om Retina-display met hoge resolutie te selecteren wanneer u AIR-toepassingen publiceert.

 1. Maak of open een bestaand AIR for iOS-document in Animate.
 2. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen weer te geven.

 1. Stel op het tabblad Algemeen de Resolutie in op Hoog.

 1. Klik op Publiceren.

Testen en fouten opsporen met behulp van de Interpreter-modus

Met de Interpreter-modus kunt u uw AIR-toepassingen die zijn geschreven voor iOS snel testen en er fouten in opsporen. Als de Interpreter-modus is geselecteerd, worden AIR-toepassingen geïnstalleerd zonder te converteren naar ARM-code.

Ga als volgt te werk om de Interpreter-modus in te schakelen:

 1. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen te openen.
 2. Selecteer op het tabblad Implementatie de optie voor het testen van apparaten in de Interpreter-modus of voor het opsporen van fouten in apparaten in de Interpreter-modus voor het iOS-implementatietype.
 3. Klik op OK om te voltooien.

U kunt meerdere SWF-bestanden die ActionScript-bytecode in een pakket plaatsen en laden met behulp van zowel de Interpreter- als de AOT-modus (Ahead of Time).

 De Interpreter-modus mag alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van tests of het opsporen van fouten. De AIR-installatiebestanden die zijn gemaakt met behulp van de Interpreter-modus kunnen niet worden geüpload naar de Mac App Store.

Testen en fouten opsporen op iOS via USB

U kunt toepassingen op iOS-apparaten die via USB zijn aangesloten, testen en er fouten in opsporen. Dit is een toevoeging bij de functie voor externe tests en foutopsporing via Wi-Fi die beschikbaar is in Animate. Door echter apparaten aan te sluiten via USB worden workflows voor tests en foutopsporing vereenvoudigd door het aantal handmatige stappen te verminderen en de test- en foutopsporingsprocessen te bespoedigen.

Voer een van de volgende handelingen uit om tests en foutopsporing via USB in te schakelen:

 • (Voor foutopsporing) Selecteer Debuggen > Film debuggen > Op apparaat via USB.
 • (Voor tests) Selecteer Besturing > Film testen > Op apparaat via USB.

Connectiviteit voor meerdere apparaten via USB

Animate ondersteunt het testen van toepassingen op meerdere apparaten tegelijk. U kunt meerdere apparaten aansluiten via USB en deze testen.

Geniet van deze functie om te testen door tegelijk te implementeren naar meerdere apparaten met verschillende schermafmetingen, besturingssysteemversies en hardwareconfiguraties. Hierdoor kunt u de prestaties van uw toepassingen analyseren in een breed spectrum van apparaten tegelijk.

 1. Klik in het deelvenster Eigenschappen op de knop naast de vervolgkeuzelijst Doel om het dialoogvenster AIR for iOS-instellingen te openen.
 2. Op het tabblad Implementatie wordt een lijst met alle aangesloten apparaten weergegeven. Selecteer de apparaten waarop u de toepassing wilt publiceren.
 3. Klik op Publiceren.

XXHDPI-pictogrammen toevoegen (144x144)

U kunt handmatig XXHDPI-pictogrammen toevoegen voor een AIR-toepassing met behulp van het app-descriptor.xml-bestand. Met Animate kunt u XXHDPI-pictogrammen (96x96) toevoegen met behulp van het dialoogvenster AIR SDK beheren. Als u echter pictogrammen met een hogere resolutie wilt toevoegen, kunt u deze handmatig toevoegen in het app-descriptor.xml-bestand voor uw AIR-toepassing met behulp van de volgende tag:

<icon><image144x144>{Locatie van png}/[icon_name-144x144].png</image144x144></icon>

Raadpleeg dit Help-artikel voor meer informatie over het app-descriptor.xml-bestand.

Problemen oplossen

 • Het publiceren van een AIR for iOS-toepassing mislukt als de bestandsnaam die is opgegeven voor het FLA- of SWF-bestand, double-byte tekens bevat.
 • Bij het publiceren van een AIR for iOS-toepassing 'bevriest' Animate wanneer het apparaat wordt losgekoppeld.

Air voor iOS ondersteunt drie nieuwe talen: Deens, Hebreeuws en Noors.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online