In dit artikel vindt u meer informatie over de verschillende instellingen voor webuitvoer.

Uitvoeropties instellen

Uitvoerinstellingen bepalen hoe HTML-bestanden worden ingedeeld, hoe bestanden worden benoemd en wat er met achtergrondafbeeldingen wordt gedaan als u een geoptimaliseerde afbeelding opslaat. U geeft deze opties op in het dialoogvenster Uitvoerinstellingen.

U kunt de uitvoerinstellingen opslaan en op andere bestanden toepassen.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit om het dialoogvenster Uitvoerinstellingen weer te geven:

  • Wanneer u een geoptimaliseerde afbeelding opslaat, kiest u Overige in het pop-upmenu Instellingen van het dialoogvenster Optimaal opslaan of Optimaal opslaan als.

  • Kies in het pop-upmenu Optimaliseren (rechts van het menu Voorinstelling) de optie Uitvoerinstellingen bewerken.

 2. (Optioneel) Kies een optie in het pop-upmenu Instellingen als u vooraf ingestelde uitvoeropties wilt weergeven.

 3. Bewerk indien nodig alle optiesets. Als u wilt schakelen naar een andere optieset, kiest u een optieset in het pop-upmenu onder het menu Instellingen. U klikt op Volgende om de volgende set in het menu weer te geven en op Vorige om de vorige set weer te geven.

 4. (Optioneel) Als u uitvoerinstellingen wilt opslaan, stelt u de opties naar keuze in en klikt u op Opslaan. Voer een bestandsnaam in, kies een locatie voor het opgeslagen bestand en klik op Opslaan.

  U kunt de uitvoerinstellingen op een willekeurige locatie opslaan. Als u het bestand echter plaatst in de map Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen (in de Animate-map), wordt het bestand weergegeven in het pop-upmenu Instellingen.

 5. (Optioneel) Om uitvoerinstellingen te laden klikt u op Laden, selecteert u een bestand en klikt u op Openen.

Uitvoerinstellingen voor het opslaan van een bestand

U kunt de volgende opties instellen in het gedeelte Bestanden opslaan van het dialoogvenster Uitvoerinstellingen:

Bestandsnaamgeving

Selecteer elementen in de pop-upmenu’s of voer tekst in in de vakken die u wilt gebruiken voor de standaardnamen voor alle bestanden. U kunt onder andere de volgende elementen opnemen: documentnaam, segmentnaam, rolloverstaat, signaalsegment, aanmaakdatum bestand en bestandsextensie. 

In de tekstvakken kunt u de volgorde en opmaak van de bestandsnaamonderdelen wijzigen (u kunt bijvoorbeeld de status van het aanwijseffect vervangen door een afkorting in plaats van het volledige woord).

Compatibiliteit bestandsnaam

Kies een of meer opties om de bestandsnaam compatibel te maken met de besturingssystemen Windows (waarbij langere bestandsnamen zijn toegestaan) en Mac OS.

Afbeeldingen in map plaatsen

Hiermee kunt u een naam opgeven voor de map waar de geoptimaliseerde afbeeldingen worden opgeslagen (alleen beschikbaar voor documenten met meerdere segmenten).

Achtergrondafbeelding kopiëren tijdens het opslaan

Hiermee blijft een achtergrondafbeelding behouden die is ingesteld in de voorkeurset Achtergrond.