Handboek Annuleren

Tips en trucs: videoconventies

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Informatie over videoconventies

Er zijn vele opties beschikbaar om video te bewerken voordat u deze in een FLA-document importeert of een FLV-bestand in een SWF-bestand laadt. Animate en Adobe Media Encoder hebben betere besturingselementen voor videocompressie. Het zorgvuldig comprimeren van video is van belang omdat dit de kwaliteit van de videobeelden en de grootte van het bestand bepaalt. Videobestanden zijn groot in vergelijking met de meeste andere elementen in uw SWF-bestand, zelfs wanneer ze zijn gecomprimeerd.

 bied de gebruiker de mogelijkheid de media in een SWF-bestand te beheren. Wanneer u bijvoorbeeld audio toevoegt aan een document met video (of zelfs een herhalend achtergrondgeluid), moet u de gebruiker het geluid laten beheren.

Video gebruiken in een toepassing

Voordat u video in Animate importeert, moet u bedenken welke videokwaliteit u nodig hebt, welke video-indeling u moet gebruiken voor het FLA-bestand en hoe het moet worden gedownload. Wanneer u video in een FLA-bestand importeert (ingesloten video), neemt de grootte van het SWF-bestand dat u publiceert toe. Deze video wordt progressief naar de computer van de gebruiker gedownload, ongeacht of hij of zij de video wel of niet bekijkt.

U kunt de video ook progressief downloaden of streamen bij uitvoering vanaf een extern FLV-bestand op uw server. Wanneer wordt begonnen met downloaden, hangt af van de structurering van uw toepassing.

 Video wordt progressief vanaf de server gedownload, net als SWF-bestanden en wordt dus niet gestreamd. Dynamisch laden van inhoud heeft duidelijke voordelen op het opnemen van alle inhoud in een enkel SWF-bestand. U zult bijvoorbeeld kleinere bestanden hebben waardoor sneller wordt geladen, en de gebruiker downloadt alleen wat hij of zij in uw toepassing wil zien of gebruiken.

U kunt externe FLV-video weergeven met behulp van een component of een video-object. Een component maakt het ontwikkelen van toepassingen met FLV-video gemakkelijk, omdat de videobesturingselementen vooraf gebouwd zijn en u alleen maar een FLV-bestandspad hoeft op te geven om de inhoud af te spelen. Geef video weer in een video-object en maak uw eigen elementen en code om de video te besturen om het SWF-bestand zo klein mogelijk te houden. U kunt ook overwegen de component FLVPlayback te gebruiken in Adobe Animate. Dit resulteert in een kleinere bestandsgrootte dan mediacomponenten (MX Professional 2004 en hoger).

Het wordt aanbevolen gebruikers besturingsmogelijkheden te bieden (zoals de mogelijkheid de video te stoppen, te pauzeren, af te spelen, te hervatten en het volume in te stellen) voor de video in een SWF-bestand.

Wanneer u bepaalde flexibiliteit voor uw video wilt, zoals het manipuleren van de video met animatie of het synchroniseren van diverse delen ervan met de tijdlijn, moet u de video in het SWF-bestand insluiten in plaats van deze met ActionScript of een van de mediacomponenten te laden.

Plaats de video in een filmclipinstantie voor meer controle over een video-instantie dan de klasse Video toestaat. De tijdlijn van de video speelt onafhankelijk van een Animate-tijdlijn af en u kunt de inhoud in een filmclip plaatsen om tijdlijnen te beheren. U hoeft de hoofdtijdlijn niet met vele frames uit te breiden om plaats te maken voor de video, hetgeen het werken met het FLA-bestand lastig kan maken.

Problemen met video oplossen

U kunt een toepassing maken en vervolgens problemen ondervinden nadat u deze naar uw server hebt geüpload.

 • Controleer of uw Flash Player-versie de juiste is.

  Wanneer u bijvoorbeeld uw bestanden met On2-codec hebt gecodeerd, moet Flash Player 8 of hoger zijn geïnstalleerd voordat de browsers die u gebruikt de Animate-inhoud kunnen weergeven.

   Zie FLV-video gebruiken in ActionScript 2.0 leren voor informatie over de compatibiliteit tussen Flash Player en FLV.

 • Controleer of uw server het mime-type ondersteunt voor de videobestanden die u gebruikt, FLV of F4V. Zie Uw server configureren voor FLV-bestanden op ActionScript 2.0 leren voor meer informatie over videobestanden op een server.

 • Controleer de beveiligingsrichtlijnen.

  Wanneer u FLV-bestanden vanaf een andere server laadt, moet u ervoor zorgen dat u de juiste bestanden of code hebt om vanaf die externe server te laden. Zie Beleidsbestanden voor servers om gegevenstoegang toe te staan in ActionScript 2.0 leren voor informatie over beleidsbestanden. Zie Beveiliging in ActionScript 2.0 leren voor informatie over laden beveiliging.

 • Controleer of de doelpaden naar uw video juist zijn. Wanneer u relatieve paden gebruikt (zoals /video/water.flv), probeer dan absolute paden te gebruiken (zoals http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv). Wanneer de toepassing niet als een relatief pad werkt maar wel als een absoluut pad, moet u het relatieve pad corrigeren.

 • Controleer of de versie van Flash Player die u in de Publicatie-instellingen hebt opgegeven, het type videobestanden ondersteunt die u gebruikt, FLV of F4V (H.264).

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?