Informatie over videoconventies

Er zijn vele opties beschikbaar om video te bewerken voordat u deze in een FLA-document importeert of een FLV-bestand in een SWF-bestand laadt. Animate en Adobe Media Encoder hebben betere besturingselementen voor videocompressie. Het zorgvuldig comprimeren van video is van belang omdat dit de kwaliteit van de videobeelden en de grootte van het bestand bepaalt. Videobestanden zijn groot in vergelijking met de meeste andere elementen in uw SWF-bestand, zelfs wanneer ze zijn gecomprimeerd.

Opmerking:

bied de gebruiker de mogelijkheid de media in een SWF-bestand te beheren. Wanneer u bijvoorbeeld audio toevoegt aan een document met video (of zelfs een herhalend achtergrondgeluid), moet u de gebruiker het geluid laten beheren.

Video gebruiken in een toepassing

Voordat u video in Animate importeert, moet u bedenken welke videokwaliteit u nodig hebt, welke video-indeling u moet gebruiken voor het FLA-bestand en hoe het moet worden gedownload. Wanneer u video in een FLA-bestand importeert (ingesloten video), neemt de grootte van het SWF-bestand dat u publiceert toe. Deze video wordt progressief naar de computer van de gebruiker gedownload, ongeacht of hij of zij de video wel of niet bekijkt.

U kunt de video ook progressief downloaden of streamen bij uitvoering vanaf een extern FLV-bestand op uw server. Wanneer wordt begonnen met downloaden, hangt af van de structurering van uw toepassing.

Opmerking:

video wordt progressief vanaf de server gedownload, net als SWF-bestanden en wordt dus niet gestreamd. Dynamisch laden van inhoud heeft duidelijke voordelen op het opnemen van alle inhoud in een enkel SWF-bestand. U zult bijvoorbeeld kleinere bestanden hebben waardoor sneller wordt geladen, en de gebruiker downloadt alleen wat hij of zij in uw toepassing wil zien of gebruiken.

U kunt externe FLV-video weergeven met behulp van een component of een video-object. Een component maakt het ontwikkelen van toepassingen met FLV-video gemakkelijk, omdat de videobesturingselementen vooraf gebouwd zijn en u alleen maar een FLV-bestandspad hoeft op te geven om de inhoud af te spelen. Geef video weer in een video-object en maak uw eigen elementen en code om de video te besturen om het SWF-bestand zo klein mogelijk te houden. U kunt ook overwegen de component FLVPlayback te gebruiken in Adobe Animate. Dit resulteert in een kleinere bestandsgrootte dan mediacomponenten (MX Professional 2004 en hoger).

Het wordt aanbevolen gebruikers besturingsmogelijkheden te bieden (zoals de mogelijkheid de video te stoppen, te pauzeren, af te spelen, te hervatten en het volume in te stellen) voor de video in een SWF-bestand.

Wanneer u bepaalde flexibiliteit voor uw video wilt, zoals het manipuleren van de video met animatie of het synchroniseren van diverse delen ervan met de tijdlijn, moet u de video in het SWF-bestand insluiten in plaats van deze met ActionScript of een van de mediacomponenten te laden.

Plaats de video in een filmclipinstantie voor meer controle over een video-instantie dan de klasse Video toestaat. De tijdlijn van de video speelt onafhankelijk van een Animate-tijdlijn af en u kunt de inhoud in een filmclip plaatsen om tijdlijnen te beheren. U hoeft de hoofdtijdlijn niet met vele frames uit te breiden om plaats te maken voor de video, hetgeen het werken met het FLA-bestand lastig kan maken.

Problemen met video oplossen

U kunt een toepassing maken en vervolgens problemen ondervinden nadat u deze naar uw server hebt geüpload.

 • Controleer of uw Flash Player-versie de juiste is.

  Wanneer u bijvoorbeeld uw bestanden met On2-codec hebt gecodeerd, moet Flash Player 8 of hoger zijn geïnstalleerd voordat de browsers die u gebruikt de Animate-inhoud kunnen weergeven.

  Opmerking: Zie FLV-video gebruiken in ActionScript 2.0 leren voor informatie over compatibiliteit tussen Flash Player en FLV.

 • Controleer of uw server het mime-type ondersteunt voor de videobestanden die u gebruikt, FLV of F4V. Zie Uw server configureren voor FLV-bestanden op ActionScript 2.0 leren voor meer informatie over videobestanden op een server.

 • Controleer de beveiligingsrichtlijnen.

  Wanneer u FLV-bestanden vanaf een andere server laadt, moet u ervoor zorgen dat u de juiste bestanden of code hebt om vanaf die externe server te laden. Zie Beleidsbestanden voor servers om gegevenstoegang toe te staan in ActionScript 2.0 leren voor informatie over beleidsbestanden. Zie Beveiliging in ActionScript 2.0 leren voor informatie over laden beveiliging.

 • Controleer of de doelpaden naar uw video juist zijn. Wanneer u relatieve paden gebruikt (zoals /video/water.flv), probeer dan absolute paden te gebruiken (zoals http://www.helpexamples.com/flash/video/water.flv). Wanneer de toepassing niet als een relatief pad werkt maar wel als een absoluut pad, moet u het relatieve pad corrigeren.

 • Controleer of de versie van Flash Player die u in de Publicatie-instellingen hebt opgegeven, het type videobestanden ondersteunt die u gebruikt, FLV of F4V (H.264).