Handboek Annuleren

De tijdlijn gebruiken in Animate

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tussenvoegingsanimaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Over tussenvoegingsanimaties met beweging
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Tussenvoegingen met vormen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Objecten tekenen en maken met Animate
  9. Lijnen en vormen omvormen
  10. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  11. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  12. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  13. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  14. Werken met klassieke tekst in Animate
  15. Illustraties opnemen in Animate
  16. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  17. 3D-afbeeldingen
  18. Werken met symbolen in Animate
  19. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  20. Werken met bibliotheken in Animate
  21. Geluiden exporteren
  22. Objecten selecteren in Animate CC
  23. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  24. Overvloeimodi toepassen
  25. Objecten rangschikken
  26. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  27. Meertalige tekst
  28. De camera gebruiken in Animate
  29. Grafische filters
  30. Geluid en ActionScript
  31. Tekenvoorkeuren
  32. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  12. Scripts schrijven en beheren
  13. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  14. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  15. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  17. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  9. Tips en trucs: Videoconventies
  10. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  11. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  12. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  13. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  14. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  15. Projectorbestanden exporteren
  16. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  17. HTML-publicatiesjablonen
  18. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  19. Snel uw animaties delen en publiceren
 9. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

Over de tijdlijn

Met de tijdlijn in Adobe Animate ordent en beheert u de inhoud van een document gedurende een periode in lagen en frames. Zoals bij een film verdelen Animate-documenten tijdsintervallen in frames. Lagen zijn te vergelijken met meerdere filmstrips die op elkaar zijn gestapeld, elk met een andere afbeelding die in het werkgebied wordt weergegeven. De tijdlijn bestaat voornamelijk uit lagen, frames en de afspeelkop.

De tijdlijn geeft aan waar animaties in een document voorkomen, waaronder frame-voor-frame animatie, getweende animatie en bewegingspaden. Met de besturingselementen in het gedeelte voor lagen kunt u lagen verbergen, weergeven, vergrendelen en ontgrendelen, en de inhoud van lagen weergeven als contouren. U kunt tijdlijnframes naar een nieuwe locatie in dezelfde laag slepen of naar een andere laag.

Moderne tijdlijn

De interface van het deelvenster Tijdlijn is verbeterd en biedt nu een duidelijke weergave van frame-intervallen, een betere leesbaarheid van frame- en tijdmarkeringen, semitransparante lagen, knoppen voor het maken van hoofdframes, lege frames, enzovoort.

Nieuwe tijdlijn

Besturingselementen voor de tijdlijn

De kop van de tijdlijn is uitgebreid zodat extra functies nu direct beschikbaar zijn.

Tijdlijnkop

Weergave met lagen

U kunt nu schakelen van de standaardweergave met meerdere lagen naar de huidige laag door te klikken op het pictogram Laagweergave linksboven in het scherm.

Weergave met meerdere lagen
Weergave met meerdere lagen

Weergave met één laag
Weergave met één laag

Camera

Klik op de knop Camera om de camera in of uit te schakelen.

Weergave voor bovenliggende lagen

Hiermee wordt de bovenliggende hiërarchie van de lagen weergegeven.

Laagdiepte

Hiermee maakt u een deelvenster voor laagdiepte waarin u de diepte van de actieve laag kunt wijzigen die in de lijst wordt vermeld. 

Opmerking:

Tijdens het afspelen van een animatie wordt de werkelijke framesnelheid weergegeven. Deze framesnelheid kan afwijken van de ingestelde framesnelheid van het document als de computer de animatie niet snel kan berekenen en weergeven.

Semitransparante lagen

De functie voor semitransparante lagen is vernieuwd en eenvoudiger geworden. U kunt de semitransparante lagen nu inschakelen door te klikken op de gelijknamige knop. De functie is verder uitgebreid zodat u frames nu selectief kunt uitsluiten (of opnemen) door met de rechtermuisknop op een frame met een semitransparante laag te klikken die binnen het bereik voor semitransparante lagen valt. 

Belangrijkste opties voor semitransparante lagen

Ga als volgt te werk:

 • Klik op de knop voor semitransparante lagen  om deze lagen in of uit te schakelen. Indien ingeschakeld, worden alle frames tussen de begin- en eindemarkering voor semitransparante lagen (in de kop van de tijdlijn) samengevoegd tot één frame in het venster Document.
 • Houd de muisknop ingedrukt op de knop voor semitransparante lagen om de belangrijkste opties zoals die voor het geselecteerde bereik, alle frames, ankerpuntmarkeringen en de geavanceerde instellingen weer te geven en te selecteren.
 • Selecteer het pictogram voor semitransparante lagen  (links van het luspictogram) in de tijdlijn. 

Sommige parameters voor semitransparante lagen in dit deelvenster zijn bestaande functies, zoals de omtrekmodus, de voorkeur voor de kleur van de semitransparante laag in het vorige/volgende frame en de ankermarkeringen.

 • Alleen hoofdframe: hiermee worden alleen de hoofdframes weergegeven die binnen het bereik van de semitransparante lagen vallen. De tijdlijn verspringt dus tussen frames van een tween.
 • Begindekking: dekkingsgraad van het eerste frame met semitransparante laag, aan beide kanten van het actieve frame.
 • Verminderen met: percentage van delta-afname voor elk frame met semitransparante laag.
 • Beperkingen: het bereik van de vorige en volgende frames zijn identiek als de beperkingen zijn ingeschakeld, tenzij de gebruiker het bereik van de tijdlijn bewerkt.

Voor meer informatie raadpleegt u Semitransparante lagen gebruiken.

Geavanceerde opties voor semitransparante lagen
Geavanceerde instellingen

A. Dekking van eerste frame met semitransparante laag B. De dekking bij meerdere frames verkleinen C. Alleen hoofdframes weergeven D. Ankermarkeringen 

Meerdere frames bewerken

Hiermee kunt u de inhoud van meerdere frames binnen het geselecteerde bereik weergeven en bewerken.

Klik en houd de muisknop ingedrukt op de knop Meerdere frames bewerken om het geselecteerde bereik te bekijken, selecteer de optie Geselecteerd bereik bewerken en bewerk vervolgens alle frames. Klik op deze optie om de bewerkingsmodus voor meerdere frames in of uit te schakelen.

Meerdere frames bewerken

Tweens maken

Klik en houd de muisknop ingedrukt op het pictogram Tween maken om de gerelateerde opties weer te geven en te selecteren. Selecteer het framebereik in de tijdlijn en klik op Tween maken om een tween te maken op basis van de recente selectie.

Tween maken

De weergave van de tijdlijn wijzigen

Standaard wordt de tijdlijn weergegeven onder het hoofddocumentvenster. U kunt de positie van de tijdlijn wijzigen door deze los te koppelen van het documentvenster en in een eigen venster weer te geven. U kunt de tijdlijn ook koppelen aan een ander deelvenster. U kunt de tijdlijn ook verbergen.

Wijzig de grootte van de tijdlijn wanneer u het aantal zichtbare lagen en frames wilt aanpassen. Wanneer u meer lagen wilt zien dan in de tijdlijn kunnen worden weergegeven, gebruikt u de schuifbalken aan de rechterkant van de tijdlijn.

De tijdlijn slepen

 • Wanneer u de tijdlijn wilt verplaatsen terwijl deze aan het documentvenster is gekoppeld, sleept u de tab van de titelbalk in de linkerbovenhoek van de tijdlijn.

 • Als u een zwevende tijdlijn aan het toepassingsvenster wilt koppelen, sleept u de titelbalktab naar de boven- of onderkant van het documentvenster.

 • Wanneer u een zwevende tijdlijn aan andere deelvensters wilt koppelen, sleept u de titelbalktab van de tijdlijn naar de gewenste locatie. Wilt u voorkomen dat de tijdlijn aan andere deelvensters wordt gekoppeld, dan houdt u Control ingedrukt terwijl u sleept. Een blauwe balk geeft aan waar de tijdlijn wordt gekoppeld.

 • U kunt de naamvelden van lagen in het tijdlijndeelvenster langer of korter maken door de balk te slepen die de namen van de lagen en het gedeelte met de frames van de tijdlijn van elkaar scheidt.

De tijdlijnweergave aanpassen

 1. Klik op Frameweergave rechtsboven in de tijdlijn om het pop-upmenu Frameweergave te openen.

 2. Selecteer een van de volgende opties:

  • Als u het formaat van een laag wilt wijzigen, selecteert u Groot, Normaal of Kort. (Groot is handig om details van geluidsgolven weer te geven.
  • Selecteer Voorvertoning als u de miniaturen van de inhoud voor elk frame passend in de tijdlijnframes wilt weergeven. Hierdoor kan de omvang van de inhoud variëren en is mogelijk extra schermruimte nodig.
  • Als u de besturingselementen van de tijdlijn naar boven of beneden wilt verplaatsen, selecteert u respectievelijk Koptekst boven of Koptekst onder.
  • Gebruik de schuifbalk Tijdlijn vergroten/verkleinen om in of uit te zoomen op de tijdlijn.
  Tijdlijn als koptekst
  Tijdlijn als koptekst

  Tijdlijn als voettekst
  Tijdlijn als voettekst

Laaghoogte in de tijdlijn wijzigen

 1. Ga als volgt te werk:

  • Klik op het hamburgermenu in de kop van de tijdlijn. Selecteer Kort, Medium of Groot.

   Dubbelklik op het pictogram van de laag (het pictogram links van de naam van de laag) in de tijdlijn.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van de laag en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.

  • Selecteer de laag in de tijdlijn en selecteer Wijzigen > Tijdlijn > Laageigenschappen.

  Kleine laaghoogte
  Kleine laaghoogte

  Grote laaghoogte
  Grote laaghoogte

 2. Selecteer in het dialoogvenster Laageigenschappen een optie voor de laaghoogte en klik op OK.

Laagkleuren en vastzetten

Als u heel eenvoudig een laag wilt identificeren, kunt u de laag vastzetten of een kleur geven. Klik hiertoe op de stip die net achter de naam van de laag staat. Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt er een onderstreping met de contourkleur op de laag, zodat u de laag snel kunt herkennen. 

Laagkleur instellen

Dekking voor laag instellen

Ga als volgt te werk:

 • Als u de zichtbaarheid op dekkend wilt instellen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u in de kolom met het oogpictogram in de tijdlijn.
 • Dubbelklik op het pictogram van de laag (het pictogram links van de naam van de laag) in de tijdlijn.
 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van de laag en selecteer Eigenschappen in het contextmenu. In het dialoogvenster Laageigenschappen selecteert u Zichtbaarheid > Dekking.
 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van de laag en selecteer Andere lagen transparant tonen
  .

Grootte van deelvenster Tijdlijn wijzigen

 • Wanneer de tijdlijn aan het hoofdvenster van de toepassing is gekoppeld, sleept u de balk die de tijdlijn en het werkgebied van elkaar scheidt.

 • Wanneer de tijdlijn niet aan het hoofdvenster van de toepassing is gekoppeld, sleept u de rechterbenedenhoek (Windows) of het formaatvak in de rechterbenedenhoek (Macintosh).

De blauwe afspeelkop boven aan de tijdlijn wordt verplaatst wanneer een document wordt afgespeeld en geeft aan welk frame momenteel in het werkgebied wordt weergegeven. De kop van de tijdlijn geeft de framenummers van de animatie aan. Wanneer u een frame wilt weergeven in het werkgebied, verplaatst u de afspeelkop naar het frame in de tijdlijn.

Als u een bepaald frame wilt weergeven als u met veel frames werkt, verplaatst u de afspeelkop langs de tijdlijn.

 • U gaat naar een frame door te klikken op de locatie van het frame in de kop van de tijdlijn of door de afspeelkop naar de gewenste positie te verplaatsen.

 • Wanneer u de tijdlijn wilt centreren op het huidige frame, klikt u op de knop Middelste frame onder aan de tijdlijn.
 • U kunt nu het bereik voor herhalen instellen door de muis over de sectie te slepen die moet worden herhaald. Hiermee kunt u de frames binnen het geselecteerde bereik exporteren (als film of video).
 • Als u de lusoptie hebt ingeschakeld in de tijdlijn, kunt u streaming audio ook doorlopend herhalen binnen een aantal frames, samen met andere animaties.
De optie voor herhalen
Herhaling

De tijd samen met de frames weergeven

In de tijdlijn worden de tijd in seconden en de framenummers weergegeven. Met deze functie is een snellere conversie van frames naar tijd mogelijk en wordt u op de hoogte gehouden van de FPS-waarde (frames per seconde) die u hebt ingesteld voor het hele animatieproces. 

In de onderstaande schermafbeelding worden in de tijdlijn 20 FPS weergegeven.

De tijd samen met de frames weergeven

De animatiesnelheid beheren

U kunt de animatiesnelheid beheren door de framereeksen te schalen, door te animeren op basis van tijdsintervallen of door met tijdopties een animatie uit te breiden en te comprimeren. 

De framereeksen schalen

U kunt de FPS-waarde voor uw animatie wijzigen zonder de animatiesnelheid te hoeven wijzigen. Met de optie Framereeksen schalen kunt u de FPS-waarde wijzigen en tegelijkertijd de tijd ongemoeid laten. 

Optie om framereeksen te schalen

Animeren op basis van tijdsintervallen

Zet uw framereeks om naar 1s, 2s, 3s of elk gewenst interval. Deze functie werkt voor klassieke tweenreeksen, vorm-tweenreeksen, bewegings-tweenreeksen, hoofdframereeksen en lege hoofdframereeksen.

Aangepaste frame-voor-frame animatie op basis van specifieke tijdsintervallen.

De optie Omzetten in een frame-voor-frame animatie is beschikbaar in het menu Wijzigen. U kunt de gewenste toetsen ook toewijzen in het dialoogvenster Sneltoets om deze taken uit te voeren. 

Animaties uitbreiden of comprimeren met tijdlijnbesturingselementen

U kunt de frameduur van geselecteerde frames nu verlengen door het gewenste aantal frames in te voeren in het veld Framebereik uitbreiden. De duur van de geselecteerde frames wordt verhoogd met het getal dat is ingevoerd in het veld Framebereik uitbreiden.

U kunt de tijd voor de geselecteerde reeks op de tijdlijn langer of korter maken. Selecteer de framereeks en sleep de rechterrand van de geselecteerde reeks op de tijdlijn naar voren of naar achteren. De frames binnen de tijdlijn worden automatisch aangepast.

U kunt uw animaties meerdere keren (x2, x3, enzovoort) dupliceren door de reeks in de tijdlijn te slepen. U kunt de frames ook tot hun normale positie comprimeren nadat u ze hebt uitgebreid. 

Selecteer de frames in de tijdlijn en klik op en sleep de gemarkeerde rechterrand van de selectie.

Frameselectie en -rand

Tijdens het slepen kunt u de animatie in veelvouden bekijken, bijvoorbeeld x2, x3, enzovoort. Dit wordt geïllustreerd in de volgende schermafbeelding. 

Weergave van uitgerekte frames tijdens het slepen.

In de volgende schermafbeelding wordt de uitgebreide reeks in een veelvoud van x2 weergegeven. x2 is twee keer de grootte van een geselecteerde reeks. x3 is drie keer de oorspronkelijke grootte van een reeks. 

Uitgebreide reeksen na het slepen.

De duur van het frame kan nu worden verlengd door het gewenste getal in te voeren in het veld Framebereik uitbreiden. De duur van het geselecteerde frame wordt verhoogd met het aantal frames dat u hebt ingevoerd in het veld Framebereik uitbreiden.

Navigeren tussen hoofdframes

Klik op de knop Eén frame terug of Eén frame vooruit om naar het voorgaande of het volgende frame te gaan. Of houd de knop Eén frame terug of Eén frame vooruit ingedrukt om naar het eerste of het laatste frame te gaan.

Klik op de knop Afspelen om een voorvertoning van uw animatie weer te geven.

Besturingselementen voor videorecorder

Met het menu Besturing kunt u navigeren tussen hoofdframes in de actieve laag. U kunt ook Alt+. of Alt+, gebruiken om respectievelijk vooruit of terug te gaan naar volgende en vorige hoofdframes in de tijdlijn. 

Navigatieopties met sneltoetsen voor het hoofdframe
Navigatieopties met sneltoetsen voor het hoofdframe

Met de linker- en rechterbesturingselementen in de laag kunt u navigeren tussen hoofdframes in de actieve laag. U kunt ook de snelkoppelingen en -toetsen gebruiken. 

Tijdlijn met besturingselementen voor links en rechts in laag

Opmerking:

U kunt sneltoetsen voor paginanavigatie gebruiken, zoals Alt+Shift+, en Alt+Shift+. gebruiken om respectievelijk vooruit en terug te gaan. 

Frames en hoofdframes invoegen

Met één klik op de knop in de tijdlijn kunt u hoofdframes, lege hoofdframes en frames toevoegen. Klik en houd de muisknop ingedrukt op het pictogram van het hoofdframe om de gerelateerde opties weer te geven en te selecteren. Selecteer een frame in de tijdlijn en klik op het pictogram van het hoofdframe om een frame, hoofdframe of leeg hoofdframe in te voegen op basis van de recente selectie.

Als u een hoofdframe of een leeg hoofdframe invoegt in het deelvenster Tijdlijn krijgt u nu visuele feedback. Een subtiel gloedeffect geeft aan dat de bewerking is uitgevoerd.

Hoofdframe maken

Als u een hoofdframe of een leeg hoofdframe invoegt in het deelvenster Tijdlijn krijgt u nu visuele feedback. Een subtiel gloedeffect geeft aan dat de bewerking is uitgevoerd.

Modus voor alleen actieve laag

Het pictogram Tijdlijnweergave is gewijzigd en beschikt nu over de nieuwe modus Alleen actieve laag . Als u alleen de actieve lagen in de tijdlijn wilt weergeven, houdt u de muisknop ingedrukt op de optie Tijdlijnweergave en selecteert u Alleen actieve laag

Door de tijdlijn van een werkgebied pannen

 • U kunt nu ook de tool Handje gebruiken om de tijdlijn horizontaal te verschuiven.
 • U kunt de tijdlijn nu rechtstreeks van het werkgebied slepen met de nieuwe tool Tijd verslepen. Deze tool is gegroepeerd bij het handje in het deelvenster Gereedschappen. U kunt ook de sneltoets spatiebalk+T gebruiken om deze tool tijdelijk in te schakelen. Sleep naar links of rechts om de tijdlijn in de panrichting te bekijken.
Weergave van de tool Tijd verslepen

Werkbalk voor aanpasbare tijdlijn

Met de aanpasbare tijdlijn kunt u kiezen welke actieknoppen op de werkbalk van de tijdlijn worden weergegeven. Klik in het hamburgermenu van de tijdlijn op de tools van de aangepaste tijdlijn.

A - Hamburgermenu van tijdlijn B - Menuoptie om werkbalk van tijdlijn aan te passen
A - Hamburgermenu van tijdlijn B - Menuoptie om werkbalk van tijdlijn aan te passen

Er wordt een deelvenster met werkbalkknoppen weergegeven. Deze knoppen kunt u toevoegen aan (of verwijderen uit) de werkbalk van de tijdlijn. Klik op een willekeurige plek buiten het deelvenster om het te sluiten. Wanneer het deelvenster is geopend, zijn de knoppen die op de werkbalk van tijdlijn worden weergegeven, geselecteerd in het deelvenster. Klik op de desbetreffende knoppen om te schakelen tussen de knopselectie. Wijzigingen worden direct weergegeven op de werkbalk van de tijdlijn. 

Deelvenster met tools voor tijdlijn
A - Deelvenster Tools B - Groep met frameknoppen C - Groep met tweenknoppen D - Herstellen

De werkbalk van de tijdlijn bevat enkele opties die in één knop zijn gegroepeerd. Klik lang op een knop om alle opties weer te geven die in de knop zijn gegroepeerd.

Zo heeft de knop voor het invoegen van een hoofdframe of framegroep de volgende vier opties gegroepeerd:

 • Hoofdframe
 • Leeg hoofdframe
 • Frame
 • Automatisch hoofdframe

In het deelvenster van de werkbalk worden de bovengenoemde opties weergegeven als een gegroepeerde knop en als afzonderlijke knoppen. Als u de groepsknop selecteert, worden de afzonderlijke knoppen in die groep automatisch uitgeschakeld. En als een van de afzonderlijke knoppen in de groep wordt geselecteerd, wordt de groepsknop uitgeschakeld.

Het deelvenster voor tools bevat twee van deze groepen. Eén voor het invoegen van hoofdframes of frames en de andere voor het invoegen van tweens.

Het deelvenster met tools bevat een aantal knoppen die samen (als paar) worden in- en uitgeschakeld. Dit zijn bijvoorbeeld knoppen om stapsgewijs vooruit of achteruit naar hoofdframes te gaan, en knoppen waarmee u telkens één frame achteruit of vooruit gaat.

Als u de wijzigingen in het configuratievenster wilt negeren en de standaardwerkbalk van de tijdlijn wilt herstellen, klikt u op Besturingselementen van tijdlijn herstellen.

Bekijk de video voor meer informatie over het aanpassen van de tijdlijn.

Volgende stappen?

U weet nu hoe u de tijdlijn kunt gebruiken en personaliseren. Nu leert u om animaties te maken met het deelvenster Elementen.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online