Over de tijdlijn

Met de tijdlijn in Adobe Animate CC ordent en beheert u de inhoud van een document gedurende een periode in lagen en frames. Zoals bij een film verdelen Animate-documenten tijdsintervallen in frames. Lagen zijn te vergelijken met meerdere filmstrips die op elkaar zijn gestapeld, elk met een andere afbeelding die in het werkgebied wordt weergegeven. De tijdlijn bestaat voornamelijk uit lagen, frames en de afspeelkop.

Timeline

De tijdlijn geeft aan waar animaties in een document voorkomen, waaronder frame-voor-frame animatie, getweende animatie en bewegingspaden. Met de besturingselementen in het gedeelte voor lagen kunt u lagen verbergen, weergeven, vergrendelen en ontgrendelen, en de inhoud van lagen weergeven als contouren. U kunt tijdlijnframes naar een nieuwe locatie in dezelfde laag slepen of naar een andere laag.

ws_timeline

Opmerking:

Tijdens het afspelen van een animatie wordt de werkelijke framesnelheid weergegeven. Deze framesnelheid kan afwijken van de ingestelde framesnelheid van het document als de computer de animatie niet snel kan berekenen en weergeven.

Overtrekken

Ga als volgt te werk:

 • Selecteer het overtrekpictogram  (links van het luspictogram) in de tijdlijn. Alle frames tussen de markeringen Begin overtrek en Einde overtrek (in de kop van de tijdlijn) worden samengevoegd tot één frame in het documentvenster. 
 • Selecteer  om overtrekframes weer te geven als contouren.

Voor meer informatie raadpleegt u Overtrekken gebruiken.

De weergave van de tijdlijn wijzigen

Standaard wordt de tijdlijn weergegeven onder het hoofddocumentvenster. U kunt de positie van de tijdlijn wijzigen door deze los te koppelen van het documentvenster en in een eigen venster weer te geven. U kunt de tijdlijn ook koppelen aan een ander deelvenster. U kunt de tijdlijn ook verbergen.

Wijzig de grootte van de tijdlijn wanneer u het aantal zichtbare lagen en frames wilt aanpassen. Wanneer u meer lagen wilt zien dan in de tijdlijn kunnen worden weergegeven, gebruikt u de schuifbalken aan de rechterkant van de tijdlijn.

ws_timeline_gripper
De tijdlijn slepen

 • Wanneer u de tijdlijn wilt verplaatsen terwijl deze aan het documentvenster is gekoppeld, sleept u de tab van de titelbalk in de linkerbovenhoek van de tijdlijn.

 • Als u een zwevende tijdlijn aan het toepassingsvenster wilt koppelen, sleept u de titelbalktab naar de boven- of onderkant van het documentvenster.

 • Wanneer u een zwevende tijdlijn aan andere deelvensters wilt koppelen, sleept u de titelbalktab van de tijdlijn naar de gewenste locatie. Wilt u voorkomen dat de tijdlijn aan andere deelvensters wordt gekoppeld, dan houdt u Control ingedrukt terwijl u sleept. Een blauwe balk geeft aan waar de tijdlijn wordt gekoppeld.

 • U kunt de naamvelden van lagen in het tijdlijndeelvenster langer of korter maken door de balk te slepen die de namen van de lagen en het gedeelte met de frames van de tijdlijn van elkaar scheidt.

De tijdlijnweergave aanpassen

 1. Klik op Frameweergave rechtsboven in de tijdlijn om het pop-upmenu Frameweergave te openen.

  ws_new_frame_view01
  Pop-upmenu Frame.

 2. Selecteer een van de volgende opties:

  • Selecteer Zeer klein, Klein, Normaal, Middelgroot of Groot als u de breedte van de framecellen wilt wijzigen. (Groot is handig om details van geluidsgolven weer te geven.)

  • Selecteer Kort als u de hoogte van framecelrijen wilt aanpassen.


   Opties voor korte en normale frameweergave.

  • Selecteer Getinte frames als u het tinten van framereeksen wilt in- of uitschakelen.

  • Selecteer Voorvertoning als u miniaturen van de inhoud van elk frame passend in de tijdlijnframes wilt weergeven. Hierdoor kan de omvang van de inhoud variëren en is mogelijk extra schermruimte nodig.

  • Selecteer Voorvertonen in context om miniaturen van elk volledig frame weer te geven (inclusief lege ruimte). Deze voorvertoning is handig om te zien hoe elementen in hun frames bewegen tijdens de animatie.
  • U kunt het aantal frames in de tijdlijnweergave aanpassen met de schuifregelaar Grootte van tijdlijnweergave wijzigen. U kunt ook de knop Minder frames in weergave passen of Meer frames in weergave passen gebruiken, die beschikbaar is naast de schuifregelaar Grootte van tijdlijnweergave wijzigen.
  • Gebruik de knop Tijdlijnzoom opnieuw instellen naar standaardniveau om de weergave terug te zetten op het standaardniveau.

   

  TimelineZoom-After
  Tijdlijnzoom

Laaghoogte in de tijdlijn wijzigen

 1. Ga als volgt te werk:

  • Dubbelklik op het pictogram van de laag (het pictogram links van de naam van de laag) in de tijdlijn.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van de laag en selecteer Eigenschappen in het contextmenu.

  • Selecteer de laag in de tijdlijn en selecteer Wijzigen > Tijdlijn > Laageigenschappen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Laageigenschappen een optie voor Laaghoogte en klik op OK.

Laagtransparantie instellen

Ga als volgt te werk:

 • Als u de zichtbaarheid op transparant wilt instellen, houdt u Shift ingedrukt en klikt u in de kolom met het oogpictogram in de tijdlijn.
 • Dubbelklik op het pictogram van de laag (het pictogram links van de naam van de laag) in de tijdlijn.
 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van de laag en selecteer Eigenschappen in het contextmenu. In het dialoogvenster Laageigenschappen selecteert u Zichtbaarheid > Transparant.
 • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of houd Control ingedrukt en klik (Macintosh) op de naam van de laag en selecteer Andere lagen transparant tonen.

Grootte van deelvenster Tijdlijn wijzigen

 • Wanneer de tijdlijn aan het hoofdvenster van de toepassing is gekoppeld, sleept u de balk die de tijdlijn en het werkgebied van elkaar scheidt.

 • Wanneer de tijdlijn niet aan het hoofdvenster van de toepassing is gekoppeld, sleept u de rechterbenedenhoek (Windows) of het formaatvak in de rechterbenedenhoek (Macintosh).

Afspeelkop verplaatsen

De rode afspeelkop boven aan de tijdlijn wordt verplaatst wanneer een document wordt afgespeeld en geeft aan welk frame momenteel in het werkgebied wordt weergegeven. De kop van de tijdlijn geeft de framenummers van de animatie aan. Wanneer u een frame wilt weergeven in het werkgebied, verplaatst u de afspeelkop naar het frame in de tijdlijn.

Als u een bepaald frame wilt weergeven als u met veel frames werkt, verplaatst u de afspeelkop langs de tijdlijn.

 • U gaat naar een frame door te klikken op de locatie van het frame in de kop van de tijdlijn of door de afspeelkop naar de gewenste positie te verplaatsen.

 • Wanneer u de tijdlijn wilt centreren op het huidige frame, klikt u op de knop Middelste frame onder aan de tijdlijn.
 • Als u de lusoptie hebt ingeschakeld in de tijdlijn, kunt u streaming audio doorlopend herhalen binnen een aantal frames, samen met andere animaties.
ws_move_playhead
Afspeelkop verplaatsen

De tijd samen met de frames weergeven

In de tijdlijn worden de tijd in seconden en de framenummers weergegeven. Met deze functie is een snellere conversie van frames naar tijd mogelijk en wordt u op de hoogte gehouden van de FPS-waarde (frames per seconde) die u hebt ingesteld voor het hele animatieproces. 

In de onderstaande schermafbeelding worden in de tijdlijn 20 FPS weergegeven.

display-of-time
De tijd samen met de frames weergeven

U kunt de tijdmarkeringen op de tijdlijn ook verbergen. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen en selecteer Tijdmarkeringen op de tijdlijn verbergen.

hide-timemarkers-timeline
Optie om tijdmarkeringen in de tijdlijn te verbergen

De animatiesnelheid beheren

U kunt de animatiesnelheid beheren door de framereeksen te schalen, door te animeren op basis van tijdsintervallen of door met tijdopties een animatie uit te breiden en te comprimeren. 

De framereeksen schalen

U kunt de FPS-waarde voor uw animatie wijzigen zonder de animatiesnelheid te hoeven wijzigen. Met de optie Framereeksen schalen kunt u de FPS-waarde wijzigen en tegelijkertijd de tijd ongemoeid laten. 

scale-frame-spans
Optie om framereeksen te schalen

Animeren op basis van tijdsintervallen

Zet uw framereeks om naar 1s, 2s, 3s of elk gewenst interval. Deze functie werkt voor klassieke tweenreeksen, vorm-tweenreeksen, bewegings-tweenreeksen, hoofdframereeksen en lege hoofdframereeksen.

custom-frame-by-frame
Aangepaste frame-voor-frame animatie op basis van specifieke tijdsintervallen.

De optie Omzetten in een frame-voor-frame animatie is beschikbaar in het menu Wijzigen. U kunt de gewenste toetsen ook toewijzen in het dialoogvenster Sneltoets om deze taken uit te voeren. 

Animaties uitbreiden of comprimeren met tijdlijnbesturingselementen

U kunt de tijd voor de geselecteerde reeks op de tijdlijn langer of korter maken. Selecteer de framereeks en sleep de rechterrand van de geselecteerde reeks op de tijdlijn naar voren of naar achteren. De frames binnen de tijdlijn worden automatisch aangepast.

U kunt uw animaties meerdere keren (x2, x3, enzovoort) dupliceren door de reeks in de tijdlijn te slepen. U kunt de frames ook tot hun normale positie comprimeren nadat u ze hebt uitgebreid. 

Selecteer de frames in de tijdlijn en klik op en sleep de gemarkeerde rechterrand van de selectie.

frameselection_rightborder
Frameselectie en -rand

Tijdens het slepen kunt u de animatie in veelvouden bekijken, bijvoorbeeld x2, x3, enzovoort. Dit wordt geïllustreerd in de volgende schermafbeelding. 

stretchselectedframes
Weergave van uitgerekte frames tijdens het slepen.

In de volgende schermafbeelding wordt de uitgebreide reeks in een veelvoud van x2 weergegeven. x2 is twee keer de grootte van een geselecteerde reeks. x3 is drie keer de oorspronkelijke grootte van een reeks. 

stretchedspans
Uitgebreide reeksen na het slepen.

Met het menu Besturing kunt u navigeren tussen hoofdframes in de actieve laag. U kunt ook Alt+. of Alt+, gebruiken om respectievelijk vooruit of terug te gaan naar volgende en vorige hoofdframes in de tijdlijn. 

Navigatieopties met sneltoetsen voor het hoofdframe
Navigatieopties met sneltoetsen voor het hoofdframe

Met de linker- en rechterbesturingselementen in de laag kunt u navigeren tussen hoofdframes in de actieve laag. U kunt ook de snelkoppelingen en -toetsen gebruiken. 

navigation-controls
Tijdlijn met linker- en rechterbesturingselementen in laag

Opmerking:

U kunt sneltoetsen voor paginanavigatie, zoals Alt+Shift+, en Alt+Shift+. gebruiken om respectievelijk vooruit en terug te gaan. 

Door de tijdlijn van een werkgebied pannen

U kunt de tijdlijn nu rechtstreeks van het werkgebied slepen met het nieuwe gereedschap Tijd verslepen. Dit gereedschap is gegroepeerd bij het handje in het deelvenster Gereedschappen. U kunt ook de sneltoets spatiebalk+T gebruiken om dit gereedschap tijdelijk in te schakelen. Sleep naar links of rechts om de tijdlijn in de panrichting te bekijken.

scrub-tool
Weergave van het gereedschap Tijd verslepen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid