Overzicht van functies | Animate | 2019-releases

Lees over de nieuwe functies in de laatste versie van Animate.

De Animate-releases van oktober 2018 (versie 19.0) en december 2018 (versie 19.1) bevatten geweldige nieuwe functies voor animators van personages, gameontwerpers, ontwikkelaars van advertenties, animators en makers van educatieve inhoud. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen met meer informatie.

Nieuw in Animate 19.1

Ondersteuning voor druk en overhelling van het Gummetje

Voor meer en betere mogelijkheden bij het tekenen zijn de opties voor druk en overhelling toegevoegd aan het Gummetje. U kunt nu items uitgummen met zelfde grootte en precisie zoals het Penseel. Gebruik hiervoor de nieuwe druk- en hoekgevoelige punt van het Gummetje.

Voorbeeldillustratie met Gummetje
Voorbeeldillustratie met Gummetje

Zie de sectie Wijzigen door te slepen in Lijnen en vormen veranderen voor meer informatie. 

Emmertje is verbeterd

Het Emmertje kan nu worden gebruikt met de modus voor doorlopend vullen. Met de tool worden gebieden/contouren direct gevuld terwijl over de vormen sleept. U kunt ervoor kiezen om alle gebieden te vullen tijdens het slepen, of alleen lege gebieden en gebieden met specifieke kleuren:

  • Wanneer u het selectievakje Vul alle velden inschakelt, wordt de vulkleur toegepast op alle contouren/gebieden waarover u sleept.
  • Wanneer het selectievakje Vul alle velden is uitgeschakeld, wordt de vulkleur alleen toegepast bij lege gebieden of bij gebieden waar de startkleur wordt aangetroffen.

Met deze sleep-en-vul-functie kunt u heel snel en gemakkelijk getekende vormen inkleuren met het Penseel.

Verbeterde export voor SVG-bestanden

SVG-bestanden die uit Animate worden geëxporteerd zijn nu goed ingedeeld en behouden hun laaghiërarchie. Deze geëxporteerde bestanden kunnen verder worden bewerkt door ze te importeren in Character Animator.

SVG in Animate
SVG in Animate

SVG in Character
SVG in Character

Zie SVG-bestanden exporteren voor meer informatie over de SVG-exportworkflow. 

Typekit heet nu Adobe Fonts

In deze versie van Animate wordt verwezen naar Adobe Fonts. Dit is de nieuwe naam van Typekit. Adobe Fonts is inbegrepen in Creative Cloud-abonnementen. Er is geen limietvoor het aantal lettertypen dat u gelijktijdig kunt activeren, en ook geen limiet voor het aantal maandelijkse paginaweergaven (pageviews) voor weblettertypen.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe naam van Typekit: Adobe Fonts.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account