Bekende problemen en defecten opgelost in Dreamweaver CC 2017-releases

Dit document biedt informatie over bekende problemen en opgeloste bugs in Dreamweaver CC 2017-releases, met links naar tussenoplossingen indien van toepassing.

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2017-update (17.5)

 • De ondertiteling voor korte tutorialvideo's wordt niet weergegeven in het Frans wanneer u Dreamweaver met Frans-Canadees als taal in de Creative Cloud-toepassing hebt geïnstalleerd.
 • Bestandsbewerkingen zoals openen, opslaan, wisselen tussen bestanden, enz. worden langzaam uitgevoerd als het lokale pad naar uw site zich op een toegewezen netwerkstation bevindt. Als u de snelheid van bestandsbewerkingen wilt verbeteren, moet u het externe pad opgeven in het dialoogvenster Site-opmaak wanneer u een site maakt.
 • Wanneer u een map aan .gitignore toevoegt, worden andere bestanden dan niet-getrackte bestanden ook gedimd weergegeven.
 • Wanneer u Git Bash in Dreamweaver opent en sluit, wordt een foutbericht weergegeven.
 • De knoppen in het Git-paneel reageren niet wanneer de CSS-bestanden in de opslagplaats worden gecompileerd.
 • U kunt de bijlage van een CSS-bestand niet verwijderen vanuit het Git-paneel.
 • Git in Dreamweaver biedt momenteel geen ondersteuning voor toegang tot bedrijfsaccounts die tweeledige verificatie via https vereisen.
 • Als u Ctrl+D indrukt in Codeweergave, wordt de huidige regel verwijderd wanneer in Windows het Russische toetsenbord is ingeschakeld.
   

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2017-update (17.1)

 • Als uw zoekopdracht een double-byte-teken bevat, wordt deze behandeld als een speciaal teken en de filter Volledig woord moet overeenkomen is uitgeschakeld.
 • Zoeken en vervangen niet is ingeschakeld voor Snel bewerken en Codecontrole.

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2017-update (17.0.2)

 • U kunt geen Campaign-bestanden vanuit het Campaign-webportaal openen wanneer Dreamweaver geopend is.
 • Een beheerder kan de Campaign-extensies niet voor alle gebruikers op hun computers installeren.
 • In gelokaliseerde versies van Dreamweaver 17.0.2 wordt het versienummer in het vak Info nog steeds weergegeven als 17.0.1 in plaats van 17.0.2.

Een update uitvoeren naar Dreamweaver CC 2017-release (17.0.1)

Bekende problemen in Dreamweaver CC 2017-update (17.0.1)

 • U kunt de naam van een gebruikersgedefinieerd codethema niet wijzigen op Windows-besturingssystemen, als de systeemgebruikersnaam niet-ASCII-tekens bevat.
 • Autocompilatie wordt niet geactiveerd bij bestandsopslag voor zojuist gemaakte/gekopieerde gedeeltelijke bestanden op huidige site.
 • Gegenereerde CSS-bestanden voor SASS/Less worden niet automatisch doorgevoerd naar externe server, zelfs als de voorkeur Bestanden automatisch uploaden naar server bij opslaan is geselecteerd in de siteset-up.
 • (Alleen Windows) Er is sprake van een kleine verschuiving wanneer Snel bewerken op HiDPI-beeldschermen wordt gebruikt. 
 • De sneltoets voor Openen in browser (F12) geeft de realtimevoorvertoning. Om dit probleem te voorkomen, gebruikt u de menuoptie in plaats van de sneltoets.
F12 opent realtimevoorvertoning in plaats van Openen in browser
F12 opent realtimevoorvertoning in plaats van Openen in browser.

Opgeloste problemen in Dreamweaver CC 2017-update (17.0.1)

Dreamweaver CC 2017 (update van december) bevat fixes voor de volgende problemen:

 • (Alleen Windows) Opgeloste lay-outproblemen van de UI op HiDPI-schermen, zoals het venster Voorkeuren dat in het zichtbare gedeelte van het scherm overliep.
 • HTML-entiteiten in JavaScript en JSON worden overschreven met symbolen wanneer bestand na opslaan opnieuw wordt geopend. 
 • (Alleen Mac OS) Bij klikken op knop OK in dialoogvenster Configureer RDS-server worden RDS-instellingen niet opgeslagen.
 • Aangepaste bestandsextensies die in MMDocumentTypes.xml worden toegevoegd, worden geopend als tekst zonder opmaak en zonder kleurcodes.
 • De @regels in CSS krijgen geen andere kleur dan klassen of ID-selecties.
 • ID- en klassecodetips worden niet weergegeven bij typen. (punt) of # in verwante CSS-bestanden.
 • Cursorpositie in Code-Codeweergave en Codecontrole is niet onafhankelijk, en wanneer op een van de weergaven wordt geklikt, wordt IP-positie in beide codevensters gesynchroniseerd.
 • Bij het toepassen van codeopmaak voor PHP-verzamelblokken is syntaxis defect.
 • In Koreaanse en Japanse landinstellingen verdwijnen samengestelde tekens tijdens het typen en klikken buiten huidige IP-positie of drukken op spatiebalk.
 • (Alleen Windows) Geselecteerd pad voor Compass config.rb krijgt achtervoegsel / in Siteset-up > CSS-preprocessor > Kompas.
 • Bij kiezen van Invoegen > Hyperlink wordt hyperlink niet in code ingevoegd.
 • Door gebruiker geselecteerd lettertype in Voorkeuren > Lettertype wordt niet toegepast in Codeweergave.
 • Focus gaat verloren in Codeweergave bij klikken op Tagselectie.
 • Bij drukken op Ctrl/Cmd++ of Ctrl/Cmd+– in Codeweergave wordt niet in- of uitgezoomd op tekengrootte van code.
 • Bij klikken op de knop Alles vervangen in het dialoogvenster Zoeken en vervangen, vervangt Dreamweaver niet alle overeenkomende exemplaren in sjabloonbestanden.
 • (Alleen Windows): de sneltoets voor Overslaan en volgende overeenkomst toevoegen aan selectie werkt niet.
 • Dreamweaver CC 2017 slaat geopende documenten niet automatisch op als u voorkeuren behoudt tijdens het upgraden van Dreamweaver CC 2015.

Dreamweaver CC 2017 (17.0)

Bekende problemen

Automatisch opslaan en automatisch herstellen

 • Als Dreamweaver vastloopt terwijl er een dialoogvenster openstaat, kunnen wijzigingen die in de bestanden werden uitgevoerd vlak voordat u het dialoogvenster opende, mogelijk niet worden hersteld.
 • Dreamweaver CC 2017 slaat geopende documenten niet automatisch op als u voorkeuren behoudt tijdens het upgraden van Dreamweaver CC 2015. Voor meer informatie en een oplossing voor dit probleem, zie Automatisch opslaan is uitgeschakeld wanneer u voorkeuren van Dreamweaver CC 2015 migreert.

Codeweergave

 • HTML-entiteiten in JavaScript en JSON-bestanden worden overschreven met symbolen als u het bestand opslaat en sluit en dan opnieuw opent.
 • In-/uitzoomen op codeweergave met sneltoetsen Ctrl/Cmd++ of Ctrl/Cmd+– werkt niet. Als tijdelijke oplossing van dit probleem drukt u eenmaal op Ctrl/Cmd+0. Probeer vervolgens in of uit te zoomen.
 • Codehinttools in contextmenu Codeweergave werken niet.
 • Codehints voor id-selectie worden niet weergegeven voor id-kenmerk in HTML-codes.
 • (Alleen Windows) Regelnummers worden niet rood gemarkeerd voor CSS Preprocessor-fouten in SCSS-bestanden.
 • (Alleen Mac OS) Wanneer op de labelkiezer wordt geklikt, wordt de focus van Codeweergave soms verplaatst.
 • (Alleen Mac OS) U kunt geen recente fragmenten invoegen via het menu Invoegen > Recente fragmenten.
 • Verwante CSS-bestanden worden leeg weergegeven als u een CSS-eigenschap in CSS Designer bewerkt, of als u CSS in Liveweergave bewerkt. Als u het bestand weer te zien wilt krijgen, klikt u op de broncode en opent u het CSS-bestand opnieuw om de code te zien.

Eigenschappencontrole

In het lichtthema van Dreamweaver worden de pictogrammen in de Eigenschappencontrole voor bepaalde eigenschappen (zoals het item Tel form) niet goed weergegeven.

Werkruimten

Als u in Mac OS het Toepassingsframe uitschakelt via Vensters > Toepassingsframe, is de werkbalk van het document niet zichtbaar.

Middelen

Slepen en neerzetten van afbeeldingen vanuit het document (in Ontwerpweergave) naar het deelvenster Middelen werkt niet.

Landinstellingen

 • U kunt Dreamweaver-extensies niet installeren met niet-Engelstalige landinstellingen. Voor meer informatie en een tijdelijke oplossing voor dit probleem, zie Kan Dreamweaver-extensies niet installeren met niet-Engelstalige landinstellingen.
 • In niet-Engelstalige landinstellingen is er een optie om dynamische rasterlay-outs vanuit het dialoogvenster Nieuw document te maken, maar deze optie werkt niet.

Zoeken en vervangen

 • De sneltoets voor Overslaan en volgende overeenkomst toevoegen aan selectie (Ctrl+Alt+R) werkt niet in Windows.
 • Als u meerdere documenten open hebt in Dreamweaver, wordt het veld Zoeken niet bijgewerkt wanneer u in geopende documenten zoekt en vervolgens naar een ander document overschakelt.
 • Als u het dialoogvenster Zoeken met de cursor erin open hebt staan en Dreamweaver vervolgens minimaliseert, wordt de focus in het dialoogvenster Zoeken verplaatst wanneer u Dreamweaver herstelt.
 • Navigatie van het zoekvenster wanneer u de handeling Alles vervangen uitvoert (in geopende documenten), leidt tot een fout voor HTML-bestanden als focus niet aanwezig is in dat specifieke document.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online