Een registratiepagina maken

Opmerking:

De gebruikersinterface van nieuwere versies van Dreamweaver is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in nieuwere versies van Dreamweaver. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Over registratiepagina's

Uw webtoepassing kan een pagina bevatten waarop gebruikers zich eerst moeten registreren wanneer ze uw website de eerste keer bezoeken.

Een registratiepagina bestaat uit de volgende elementen:

 • Een databasetabel waarin aanmeldingsgegevens over de gebruikers worden opgeslagen;

 • Een HTML-formulier waarop gebruikers een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen selecteren;

  U kunt het formulier ook gebruiken om andere persoonlijke gegevens van gebruikers te verkrijgen.

 • Een servergedrag Record invoegen om de databasetabel met sitegebruikers bij te werken;

 • Een servergedrag Nieuwe gebruikersnaam controleren om te controleren of de gebruikersnaam die de gebruiker heeft ingevoerd, niet door een andere gebruiker wordt gebruikt;

Aanmeldingsgegevens van gebruikers opslaan

Een registratiepagina heeft een databasetabel nodig waarin de aanmeldingsgegevens worden opgeslagen die gebruikers hebben ingevoerd.

 • Zorg ervoor dat uw databasetabel een kolom voor de gebruikersnaam en een voor het wachtwoord bevat. Als u wilt dat aangemelde gebruikers verschillende toegangsrechten hebben, neemt u ook een kolom voor het toegangsrecht op.
 • Als u een gemeenschappelijk wachtwoord voor alle gebruikers van de site wilt instellen, configureert u de databasetoepassing (Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle enzovoort) zo dat het wachtwoord in elke nieuwe gebruikersrecord standaard is ingevuld. In de meeste databasetoepassingen kunt u een kolom telkens wanneer een nieuwe record wordt gemaakt, op een standaardwaarde instellen. Stel de standaardwaarde voor het wachtwoord in.
 • U kunt de databasetabel ook gebruiken om andere nuttige gegevens van de gebruiker op te slaan.

  In de volgende stap voor het maken van een registratiepagina voegt u een HTML-formulier aan de registratiepagina toe waarop gebruikers een gebruikersnaam en (indien van toepassing) een wachtwoord kunnen kiezen.

Een HTML-formulier toevoegen om een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren

U voegt een HTML-formulier aan de registratiepagina toe waarop gebruikers een gebruikersnaam en (indien van toepassing) een wachtwoord kunnen kiezen.

 1. Maak een pagina (Bestand > Nieuw > Lege pagina) en deel de registratiepagina in met de ontwerpgereedschappen van Dreamweaver.
 2. Voeg een HTML-formulier toe door de invoegpositie te plaatsen waar u het formulier wilt weergeven en Formulier te kiezen in het menu Invoegen.

  Op de pagina wordt een leeg formulier gemaakt. Misschien moet u onzichtbare elementen inschakelen (Weergave > Visuele hulpmiddelen > Onzichtbare elementen) om de grenzen van het formulier te zien. Deze worden met dunne rode lijnen aangeduid.

 3. Geef het HTML-formulier een naam door te klikken op de tag <form> onderaan in het documentvenster om het formulier te selecteren. Open vervolgens de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) en voer een naam in het vak Formuliernaam in.

  U hoeft geen action- of method-kenmerk voor het formulier op te geven om door te geven hoe de recordgegevens moeten worden verzonden en waar ze naartoe moeten worden gestuurd wanneer de gebruiker op de knop Verzenden klikt. Deze kenmerken zijn al ingesteld door het servergedrag Record invoegen.

 4. Voeg tekstvelden toe (Invoegen > Formulier > Tekstveld) waarin de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord kan invoeren.

  Het formulier kan ook meerdere formulierobjecten bevatten om andere persoonlijke gegevens te registreren.

  Plaats labels (tekst- of afbeeldingslabels) naast elk formulierobject zodat gebruikers weten wat ze moeten invullen. Orden de formulierobjecten door ze binnen een HTML-tabel te plaatsen. Zie Webformulieren maken voor meer informatie over formulierobjecten.

 5. Voeg een knop Verzenden aan het formulier toe (Invoegen > Formulier > Knop).

  U kunt de label van de knop Verzenden veranderen door de knop te selecteren, de eigenschappencontrole te openen (Venster > Eigenschappen) en een nieuwe waarde in te voeren in het vak Waarde.

  In de volgende stap voor het maken van een registratiepagina voegt u het servergedrag Record invoegen in om records in de gebruikerstabel in de database in te voegen.

De databasetabel met gebruikers bijwerken

U moet een servergedrag Record invoegen aan de registratiepagina toevoegen om de tabel met gebruikers in de database bij te werken.

 1. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Record invoegen in het pop-upmenu.

  Het dialoogvenster Record invoegen wordt geopend.

 2. Vul het dialoogvenster en let er daarbij op dat u de gebruikerstabel in de database opgeeft waarin de gebruikersgegevens moeten worden opgeslagen. Klik op OK.

  In de laatste stap voor het maken van de registratiepagina moet u ervoor zorgen dat de gebruikersnaam niet al door een andere geregistreerde gebruiker wordt gebruikt.

Een servergedrag toevoegen om te controleren of de gebruikersnaam uniek is

U kunt servergedrag aan een gebruikersregistratiepagina toevoegen waarmee wordt gecontroleerd of de gebruikersnaam uniek is voordat de desbetreffende gebruiker aan de database met geregistreerde gebruikers wordt toegevoegd.

Wanneer de gebruiker op de knop Verzenden op de registratiepagina klikt, vergelijkt het servergedrag de ingevoerde gebruikersnaam met de gebruikersnamen die in een databasetabel met geregistreerde gebruikers zijn opgeslagen. Als geen overeenstemmende gebruikersnaam in de databasetabel wordt gevonden, wordt de recordinvoegbewerking normaal uitgevoerd. Als een overeenstemmende gebruikersnaam wordt gevonden, annuleert het servergedrag de recordinvoegbewerking en wordt een nieuwe pagina geopend (gewoonlijk een pagina met het bericht dat de gebruikersnaam al in gebruik is).

 1. Klik in het deelvenster Servergedrag (Venster > Servergedrag) op de plusknop (+) en selecteer Gebruikersverificatie > Nieuwe gebruikersnaam controleren in het pop-upmenu.
 2. Selecteer in het pop-upmenu Veld gebruikersnaam het formuliertekstveld dat uw bezoekers gebruiken om een gebruikersnaam in te vullen.
 3. Geef in het vak 'Indien reeds bestaand, ga naar' een pagina op die moet worden geopend als een overeenstemmende gebruikersnaam in de databasetabel is gevonden. Klik op OK.

  Op de geopende pagina moet de gebruiker ervan op de hoogte worden gesteld dat de gebruikersnaam al bezet is, en moet de gebruiker een nieuwe poging kunnen wagen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account