Aangepaste tags importeren in Dreamweaver

U kunt aangepaste tags, ASP.NET-, JSP- en JRun-tags importeren in Dreamweaver, zodat ze een integraal onderdeel vormen van de ontwerpomgeving.

U kunt aangepaste tags importeren in Dreamweaver, zodat ze een integraal onderdeel vormen van de ontwerpomgeving. Als u bijvoorbeeld de naam van een geïmporteerde tag begint te typen in de codeweergave, verschijnt het menu met coderingstips, waarin de kenmerken van de tag worden weergegeven, zodat u een kenmerk kunt selecteren.

Tags importeren uit XML-bestanden

U kunt tags importeren uit een XML-DTD-bestand (Document Type Definition) of een schema.

 1. Open de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken).

 2. Klik op de plusknop (+) en selecteer DTD-schema > XML DTD- of Schema-bestand importeren.
 3. Typ de bestandsnaam of URL van het DTD- of schemabestand.
 4. Typ het voorvoegsel dat voor de tags moet worden gebruikt.
  Opmerking:

  Een voorvoegsel wordt gebruikt om een tag in de code te identificeren als onderdeel van een bepaalde tagbibliotheek. Sommige tagbibliotheken gebruiken geen voorvoegsels.

 5. Klik op OK.

Aangepaste ASP.NET-tags importeren

U kunt aangepaste ASP.NET-tags importeren in Dreamweaver.

Zorg voordat u begint dat de aangepaste tag is geïnstalleerd op de testserver, die is gedefinieerd in het dialoogvenster Sitedefinitie (zie Een testserver instellen). Gecompileerde tags (DLL-bestanden) moeten worden geplaatst in de map /bin in de hoofdmap van de site. Niet-gecompileerde tags (ASCX-bestanden) kunnen zijn opgeslagen in elke virtuele directory of subdirectory op de server. Raadpleeg de documentatie van Microsoft ASP.NET voor meer informatie.

 1. Open een ASP.NET-pagina in Dreamweaver.
 2. Open de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken).

 3. Klik op de plusknop (+), selecteer een van de volgende opties en klik op OK.
  • Als u alle aangepaste ASP.NET-tags van de toepassingsserver wilt importeren, selecteert u ASP.NET > Alle eigen ASP.NET-tags importeren.

  • Als u alleen bepaalde aangepaste ASP.NET-tags van de toepassingsserver wilt importeren, selecteert u ASP.NET > Geselecteerde eigen ASP.NET-tags importeren. Klik met ingedrukte Ctrl-toets (Windows) of Command-toets (Macintosh) op tags in de lijst.

JSP-tags importeren uit een bestand of van een server (web.xml)

U kunt een JSP-tagbibliotheek in Dreamweaver importeren vanuit diverse bestandstypen of vanaf een JSP-server.

 1. Open een JSP-pagina in Dreamweaver.
 2. Open de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken).

 3. Klik op de plusknop (+) en selecteer JSP > Importeren uit bestand (*.tld, *.jar, *.zip) of JSP > Importeren van server (web.xml.)
 4. Klik op de knop Bladeren of voer een bestandsnaam in voor het bestand met de tagbibliotheek.
 5. Voer een URI in die de tagbibliotheek identificeert.

  De URI (Uniform Resource Identifier) bestaat vaak uit de URL van de organisatie die de tagbibliotheek onderhoudt. De URL wordt niet gebruikt om de website van de organisatie weer te geven, maar uitsluitend om de tagbibliotheek te identificeren.

 6. (Optioneel) Typ het voorvoegsel dat voor de tags moet worden gebruikt. Sommige tagbibliotheken gebruiken een voorvoegsel om een tag in de code te identificeren als onderdeel van een bepaalde tagbibliotheek.
 7. Klik op OK.

JRun-tags importeren

Als u Adobe® JRun™ gebruikt, kunt u uw JRun-tags importeren in Dreamweaver.

 1. Open een JSP-pagina in Dreamweaver.
 2. Open de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken).

 3. Klik op de plusknop (+) en selecteer JSP > JRun Server-tags importeren uit map.
 4. Typ een mapnaam voor de map met de JRun-tags.
 5. Voer een URI in die de tagbibliotheek identificeert.

  De URI (Uniform Resource Identifier) bestaat vaak uit de URL van de organisatie die de tagbibliotheek onderhoudt. De URL wordt niet gebruikt om de website van de organisatie weer te geven, maar uitsluitend om de tagbibliotheek te identificeren.

 6. (Optioneel) Typ het voorvoegsel dat voor de tags moet worden gebruikt. Sommige tagbibliotheken gebruiken een voorvoegsel om een tag in de code te identificeren als onderdeel van een bepaalde tagbibliotheek.
 7. Klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account