Gebruik het deelvenster Middelen in Dreamweaver voor het beheer van middelen op de huidige site.

Met Adobe Dreamweaver kunt u de elementen (middelen) bijhouden en voorvertonen die zijn opgeslagen op uw site, zoals afbeeldingen, films, kleuren, scripts en koppelingen. U kunt een element ook rechtstreeks slepen om dit in een pagina van het huidige document in te voegen.

Middelen zijn beschikbaar uit verschillende bronnen. Zo kunt u middelen maken in een toepassing als Adobe Photoshop of Adobe Animate CC, middelen ontvangen van een collega of middelen kopiëren vanaf een cd met clip-art of een website met afbeeldingen.

Dreamweaver biedt tevens toegang tot twee speciale typen middelen: bibliotheken en sjablonen. Beide zijn gekoppelde middelen: als u een bibliotheekitem of sjabloon bewerkt, werkt Dreamweaver alle documenten bij waarin deze middelen worden gebruikt. Over het algemeen bestaan bibliotheekitems uit kleine ontwerpelementen, zoals het logo of copyrightgegevens van een site. Voor het aansturen van een groter ontwerpgebied gebruikt u een sjabloon.

Gebruik het deelvenster Middelen (Venster > Middelen) voor het beheer van middelen op de huidige site. Het deelvenster Middelen geeft middelen weer voor de site die is gekoppeld aan het actieve document in het documentvenster.

Opmerking:

U moet eerst een lokale site definiëren voordat er middelen in het deelvenster Middelen kunnen worden weergegeven.

Deelvenster Middelen in Live View
Deelvenster Middelen in Live View

Deelvenster Middelen in de ontwerpweergave en codeweergave
Deelvenster Middelen in de ontwerpweergave en codeweergave

In het deelvenster Middelen kunt u middelen op verschillende manieren weergeven.

Sitelijst

In deze lijst worden alle middelen op uw site weergegeven, inclusief kleuren en URL's die in de documenten van uw site worden gebruikt.

Lijst Favorieten

In deze lijst worden alleen de middelen weergegeven, die u expliciet hebt gekozen.

Voor het schakelen tussen deze twee weergaven selecteert u het keuzerondje Sites of Favorieten boven het voorbeeldgebied. (Deze twee weergaven zijn niet beschikbaar voor de categorieën Sjablonen en Bibliotheek.)

Opmerking:

De meeste bewerkingen van het deelvenster Middelen werken voor beide lijsten hetzelfde. Er zijn echter enkele taken die u alleen in de lijst Favorieten kunt uitvoeren.

In beide lijsten vallen middelen in een van de volgende categorieën:

Afbeeldingen

Afbeeldingsbestanden in de indelingen GIF, JPEG of PNG.

Kleuren

Kleuren die worden gebruikt in documenten en opmaakprofielen, inclusief kleuren voor tekst, achtergronden en koppelingen.

URL's

Externe koppelingen in uw huidige sitedocumenten, zoals FTP-, gopher-, HTTP-, HTTPS-, JavaScript-, e‑mail- (mailto) en local file- (file://) koppelingen.

Media

Mediabestanden, zoals Adobe Flash- (alleen SWF), Adobe Shockwave-, QuickTime- of MPEG-bestanden.

Scripts

JavaScript- of VBScript-bestanden. Scripts in HTML-bestanden (in tegenstelling tot zelfstandige JavaScript- of VBScript-bestanden) worden niet weergegeven in het deelvenster Middelen. Deze categorie is alleen beschikbaar in de code- en ontwerpweergave.

Sjablonen

Indelingen voor hoofdpagina's die op meerdere pagina's worden gebruikt. Wanneer u sjabloon wordt gewijzigd, worden tevens automatisch alle pagina's gewijzigd, die hieraan zijn gekoppeld. Deze categorie is alleen beschikbaar in de code- en ontwerpweergave.

Bibliotheekitems

Ontwerpelementen die u op meerdere pagina's gebruikt; wanneer u een bibliotheekitem wijzigt, worden op alle pagina's met dat item bijgewerkt. Deze categorie is alleen beschikbaar in de code- en ontwerpweergave.

Opmerking:

Voor weergave in het deelvenster Middelen dient een bestand in een van deze categorieën te vallen. Bepaalde andere typen bestanden worden soms middelen genoemd, maar worden niet in het deelvenster weergegeven.

Standaard worden middelen in een categorie alfabetisch op naam vermeld, maar u kunt ze ook op type en verschillende andere criteria. Ook kunt u een voorbeeld van de middelen weergeven en het formaat van de kolommen en het voorbeeldgebied wijzigen.

Het Creative Cloud-pictogram in de kolom Type geeft aan dat de bijbehorende middelen zijn geïmporteerd vanuit Creative Cloud Libraries. U kunt op het Creative Cloud-pictogram dubbelklikken om resampling voor de bijbehorende middelen uit te voeren. Zie Creative Cloud Libraries in Dreamweaver voor meer informatie over het opnieuw gebruiken van middelen in CC Libraries.

Een middel in het voorbeeldgebied weergeven

 1. Selecteer het middel in het deelvenster Middelen.

Middelen in een categorie weergeven

 1. Klik op een categoriepictogram aan de linkerzijde van het deelvenster Middelen.

Middelen sorteren

 1. Klik op een kolomkop.

  Als u bijvoorbeeld de lijst van afbeeldingen wilt sorteren (zodat alle GIF-afbeeldingen bij elkaar staan, JPEG-afbeeldingen bij elkaar staan, enzovoort), klikt u op de kolomkop Type.

Het formaat van een kolom wijzigen

 1. Sleep de lijn die de twee kolomkoppen scheidt.

Het formaat van het voorbeeldgebied wijzigen

 1. Sleep de scheidingsbalk (tussen het voorbeeldgebied en de lijst van middelen) naar boven of beneden.

Het deelvenster Middelen vernieuwen

Het samenstellen van de sitelijst kan enkele seconden in beslag nemen omdat Dreamweaver eerst de sitecache moet lezen.

Bepaalde wijzigingen worden niet onmiddellijk in het deelvenster Middelen weergegeven. Wanneer u bijvoorbeeld een middel toevoegt aan of verwijdert van de site, worden de wijzigingen pas in het deelvenster Middelen weergegeven als u de lijst Site vernieuwt door op de knop Sitelijst vernieuwen te klikken. Als u buiten Dreamweaver om, bijvoorbeeld via Windows Verkenner of de Finder, een middel toevoegt of verwijdert, moet u de sitecache opnieuw opbouwen om het deelvenster Middelen bij te werken.

Wanneer u het enige exemplaar van een bepaalde kleur of URL op uw site verwijdert of wanneer u een nieuw bestand opslaat met een kleur of een URL die nog niet eerder op de site is gebruikt, worden de wijzigingen pas zichtbaar in het deelvenster Middelen wanneer u de sitelijst vernieuwt.

 • Als u de sitelijst handmatig wilt vernieuwen, klikt u op de knop Sitelijst vernieuwen . Dreamweaver maak de sitecache of werkt deze zo nodig bij.
 • Als u de sitelijst wilt vernieuwen en de sitecache handmatig opnieuw wilt opbouwen, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op Command en klikt u (Macintosh) in de lijst Middelen en selecteert u vervolgens Sitelijst vernieuwen.

Een middel aan een document toevoegen

U kunt de meeste middelen in een document invoegen door deze in Live View, de codeweergave of de ontwerpweergave naar het documentvenster te slepen of door de knop Invoegen van het deelvenster te gebruiken. U kunt de middelen van zowel de lijstweergave als het voorvertoningsvenster van het deelvenster Middelen slepen.

Opmerking: Slepen vanuit het voorvertoningsvenster wordt alleen ondersteund op de Mac.

U kunt kleuren en URL's invoegen in ontwerpweergave of Live View. In de ontwerpweergave kunt u kleuren en URL's toepassen op geselecteerde elementen.

 

 1. Plaats in het document de invoegpositie op de positie waar u het middel wilt weergeven.

 2. Selecteer links in het deelvenster Middelen een van de knoppen voor de desbetreffende middelencategorie.

  Opmerking:

  U kunt elke categorie behalve Sjablonen selecteren. Een sjabloon wordt toegepast op een geheel document en kan niet in een document worden ingevoegd.

 3. Selecteer eerst Sites of Favorieten boven aan het deelvenster en selecteer daarna het middel.

  Bibliotheekitems hebben geen sitelijst of Favorieten. Sla deze stap over als u een bibliotheekitem invoegt.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Sleep het middel van het deelvenster naar het document. U kunt slepen vanuit zowel de lijstweergave als het voorvertoningsvenster.

   Opmerking: In Windows kunt u middelen niet vanuit het voorvertoningsvenster slepen.

   U kunt scripts naar het gebied met kopinhoud van het documentvenster slepen. Als dat gebied niet zichtbaar is, selecteert u Weergave > Kopinhoud.

  • Selecteer het middel in het deelvenster en klik op Invoegen.

   Als het ingevoegde middel een kleur is, wordt deze kleur toegepast op de tekst achter de invoegpositie.

Een kleur op tekst toepassen met behulp van het deelvenster Middelen

In het deelvenster Middelen worden de kleuren weergegeven die u al hebt toegepast op de verschillende elementen, zoals tekst, tabelranden, achtergronden, enzovoort.

 1. Voer in de ontwerpweergave de volgende stappen uit:

  1. Selecteer de tekst in het document.
  2. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Kleuren.

  3. Selecteer de gewenste kleur en klik op Toepassen.

 2. Voer in Live View de volgende stappen uit:

  1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie Kleuren.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Klik met de rechtermuisknop op de kleur in het deelvenster Middelen en klik op Kleurwaarde kopiëren. De kleurwaarde wordt naar het klembord gekopieerd. U kunt de kleurwaarde nu plakken (Ctrl+v, Cmd+v) in CSS ontwerpen.
   • Sleep de kleur uit de voorvertoning en plaats de muisaanwijzer boven elementen in Live View. Wanneer u de kleur neerzet, verschijnt het dialoogvenster Nieuwe CSS-regel en wanneer u op OK klikt, wordt de kleur toegepast op het geselecteerde element.
   • Klik op Toepassen in het deelvenster Middelen. Het dialoogvenster Nieuwe CSS-regel verschijnt en wanneer u op OK klikt, wordt de kleur toegepast op het geselecteerde element.

URL's toewijzen aan afbeeldingen of tekst 

 1. Voer in de ontwerpweergave de volgende stappen uit:

  1. Selecteer de tekst of de afbeelding.
  2. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie van de URL in de weergave Sites of Favorieten, afhankelijk van waar de URL is opgeslagen.

   Opmerking:

   URL's voor de bestanden van uw site worden standaard opgeslagen in de weergave Sites. De weergave Favorieten bevat alleen URL's die u daar zelf hebt opgeslagen.

  3. Selecteer de URL.
  4. Voer een van de volgende handelingen uit:
   • Sleep de URL van het deelvenster naar de selectie in de ontwerpweergave.

   • Selecteer de URL en klik vervolgens op Invoegen.

 2. Voer in Live View de volgende stappen uit:

  1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie van de URL in de weergave Sites of Favorieten, afhankelijk van waar de URL is opgeslagen.

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:

   • Sleep de URL vanuit de voorvertoning of de lijstweergave. Plaats de muisaanwijzer boven elementen in Live View. Wanneer u de URL neerzet, omhult <a> het element dat in Live View is gemarkeerd.
   • Klik op het gewenste element in Live View. Kies de URL in het deelvenster Middelen en klik op Toepassen. Het geselecteerde element wordt omhuld met de tag <a>.

Middelen selecteren en bewerken

In het deelvenster Middelen kunt u meerdere middelen tegelijk selecteren. Tevens biedt het een snelle manier om te beginnen met het bewerken van middelen.

Meerdere middelen selecteren

 1. Selecteer een middel in het deelvenster Middelen.
 2. Selecteer de overige middelen op een van de volgende manieren:
  • Als u een opeenvolgende reeks middelen wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de gewenste middelen klikt.

  • Houd Ctrl ingedrukt terwijl u klikt (Windows) of gebruik Command+klik (Macintosh) om een afzonderlijk middel aan de selectie toe te voegen (ongeacht of dit middel grenst aan de bestaande selectie). Voor het opheffen van de selectie van een middel gebruikt u opnieuw Ctrl+klik of Command+klik.

Een middel bewerken

Wanneer u een middel bewerkt in het deelvenster Middelen, varieert het gedrag naargelang het type middel. Bij bepaalde middelen, zoals afbeeldingen, gebruikt u een externe editor, die automatisch wordt gestart als u voor dat type middel een editor hebt gedefinieerd. U kunt alleen kleuren en URL's in de lijst Favorieten bewerken. Wanneer u sjablonen en bibliotheekitems bewerkt, brengt u de wijzigingen in Dreamweaver aan.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Middelen:
  • Dubbelklik op het middel.

  • Selecteer het middel en klik op de knop Bewerken.

  Opmerking:

  Als het middel moet worden bewerkt in een externe editor, maar er niet automatisch een editor wordt gestart, selecteert u Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh), selecteert u de categorie Bestandstypen/editors en definieert u voor dat type middel een externe editor.

 2. Breng uw wijzigingen aan.
 3. Als u klaar bent, voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als het middel bestaat uit een bestand (dus alles behalve een kleur of URL), slaat u dit op (in de editor die u gebruikt) en sluit u het.

  • Als het middel een URL is, klikt u op OK in het dialoogvenster URL bewerken.

  Opmerking:

  Als het middel bestaat uit een kleur, wordt de kleurkiezer automatisch gesloten nadat u de kleur hebt gekozen. Als u de kleurkiezer wilt afsluiten zonder een kleur te kiezen, drukt u op Esc.

Middelen opnieuw gebruiken op een andere site

Het deelvenster Middelen toont alle middelen (van herkende typen middelen) op uw huidige site. Als u een middel van de huidige site wilt gebruiken op een andere site, dient u dit naar de andere site te kopiëren. U kunt een afzonderlijk middel, een set afzonderlijke middelen of een complete map Favorieten tegelijk kopiëren.

Voordat u een middel van of naar een externe site kunt kopiëren, moet u mogelijk eerst in het deelvenster Bestanden het bestand zoeken dat correspondeert met een middel in het deelvenster Middelen.

Opmerking:

Het deelvenster Bestanden geeft mogelijk een andere site weer dan de site die wordt weergegeven in het deelvenster Middelen. Dit komt omdat het deelvenster Middelen is gekoppeld aan het actieve document.

Een middelenbestand zoeken in het deelvenster Bestanden

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie van het middel dat u wilt zoeken.
 2. Klik in het deelvenster Middelen met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op de naam of het pictogram van het middel en selecteer de optie Zoeken op site in het contextmenu.

  Opmerking:

  De optie Zoeken op de site is niet beschikbaar voor kleuren en URL's, die niet overeenkomen met bestanden op de site.

  Het deelvenster Bestanden wordt geopend en het middelenbestand is geselecteerd. Met de opdracht Zoeken op de site wordt het bestand gezocht dat overeenkomt met het middel zelf; met de opdracht worden geen bestanden gezocht waarin dat middel wordt gebruikt.

Middelen vanuit het deelvenster Middelen naar een andere site kopiëren

 1. Selecteer in het deelvenster Middelen de categorie van het middel dat u wilt kopiëren.
 2. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op een of meer middelen in de sitelijst of Favorieten. Selecteer Kopiëren naar site en selecteer de naam van de doelsite in het vervolgmenu met de namen van alle sites die u hebt gedefinieerd.

  Opmerking:

  In de lijst Favorieten kunt u zowel een map Favorieten als afzonderlijke middelen kopiëren.

  De middelen worden gekopieerd naar hun overeenkomstige locaties op de doelsite. Dreamweaver maakt indien nodig nieuwe mappen in de structuur van de doelsite. De middelen worden ook toegevoegd aan de lijst Favorieten van de doelsite.

  Opmerking:

  Als het door u gekopieerde middel een kleur of URL betreft, wordt het alleen weergegeven in de lijst Favorieten voor de doelsite. Omdat kleuren en URL's niet overeenkomen met bestanden, zijn er geen bestanden om naar de andere site te kopiëren

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid