Handboek Annuleren

Responsief ontwerp met dynamische rasterlay-outs

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen

 

Wilt u responsieve websites voor meerdere schermen maken? Lees hoe u dynamische rasters in Dreamweaver gebruikt om websites voor mobiele apparaten en desktopcomputers te ontwerpen.

De lay-out van een website moet reageren op en zich aanpassen aan de afmetingen van het apparaat waarop de website wordt weergegeven (responsief ontwerp). Een dynamische rasterlay-out biedt een visuele methode om verschillende lay-outs te maken die geschikt zijn voor de apparaten waarop de website wordt weergegeven.

Uw website wordt bijvoorbeeld weergegeven op computers, tablets en mobiele telefoons. In dat geval kunt u dynamische rasterlay-outs gebruiken om afzonderlijke lay-outs voor deze apparaten op te geven. Afhankelijk van of de website wordt weergegeven op een computer, tablet of mobiele telefoon, wordt de bijbehorende lay-out gebruikt om de website weer te geven.

Meer informatie: Adaptieve lay-out versus responsieve lay-out

Controlemodus is niet beschikbaar voor documenten met dynamische rasterlay-out.

Een dynamische rasterlay-out maken

U kunt bestaande dynamische rasterlay-outs bewerken in Dreamweaver 2017. U kunt echter geen dynamische rasterlay-outs maken. 

Gebruik in plaats daarvan Bootstrap om responsieve lay-outs in Dreamweaver 2017 te maken. Zie Werken met Bootstrap-bestanden voor meer informatie over Bootstrap.

 1. Selecteer Bestand > Dynamisch raster (verouderd).

 2. De standaardwaarde voor het aantal kolommen in het raster wordt in het midden van het mediatype weergegeven. Als u het aantal kolommen voor een apparaat wilt aanpassen, geeft u de gewenste waarde op.

 3. Geef de waarde op als percentage als u de breedte van een pagina wilt instellen ten opzichte van de schermgrootte.

 4. Wijzig zo nodig de tussenruimte. De tussenruimte is de ruimte tussen twee kolommen.

 5. Geef de CSS-opties voor de pagina op.

  Wanneer u op Maken klikt, wordt u gevraagd een CSS-bestand op te geven. U kunt dat op een van de volgende manieren doen:

  • Maak een nieuw CSS-bestand.
  • Open een bestaand CSS-bestand.
  • Geef het CSS-bestand op dat als Dynamisch raster-CSS-bestand wordt geopend.

  Het dynamische raster voor mobiele telefoons wordt standaard weergegeven. Ook wordt het deelvenster Invoegen voor dynamische rasters weergegeven. U kunt de opties in het deelvenster Invoegen gebruiken om de lay-out te maken.

  Als u een lay-out voor een ander apparaat wilt ontwerpen, klikt u op het betreffende pictogram bij de opties onder de ontwerpweergave.

 6. Sla het bestand op. Wanneer u het HTML-bestand opslaat, wordt u gevraagd om de afhankelijke bestanden, zoals boilerplate.css en respond.min.js, op te slaan op een locatie op uw computer. Geef een locatie op en klik op Kopiëren.

  Het bestand boilerplate.css is gebaseerd op HTML5 Boilerplate. Dit is een verzameling CSS-stijlen die ervoor zorgt dat uw webpagina op een consistente wijze wordt weergegeven op verschillende apparaten. respond.min.js is een JavaScript-bibliotheek met ondersteuning voor de mediaqueries in oudere versies van de browser.

Documenten met dynamische rasters bewerken

U kunt documenten met dynamische rasters rechtstreeks in Live View bewerken om:

Met behulp van Snelle elementweergave kunt u ook de HTML DOM-structuur van een document met een dynamisch raster visualiseren.

Dynamische rasterlay-outs invoegen

In het deelvenster Invoegen (Venster > Invoegen) worden de elementen weergegeven die u in een dynamische rasterlay-out kunt gebruiken. Wanneer u de elementen invoegt, kunt u ervoor kiezen deze als dynamische elementen in te voegen.

 1. Klik in het deelvenster Invoegen op het element dat u wilt invoegen.

 2. Klik in het dialoogvenster dat verschijnt op Voor, Na of Nesten om het element te plaatsen ten opzichte van het verwijzingselement dat in het document is gemarkeerd.

 3. Selecteer een klasse of voer een waarde voor de ID in. Het menu Klasse bevat klassen uit het CSS-bestand dat u hebt opgegeven bij het maken van de pagina.

 4. Schakel het selectievakje Invoegen als dynamisch element in.

 5. Als u een ingevoegd element selecteert, worden de opties voor het verbergen, dupliceren of verwijderen van het Div-element weergegeven. Voor Div-elementen die in lagen boven op elkaar zijn geplaatst, wordt de optie voor het omwisselen van de Div-elementen weergegeven.

  Optie

  Beschrijving

  Div-elementen omwisselen

  Het geselecteerde element omwisselen met het element erboven of eronder.

  Verbergen

  Het element verbergen..

  Als u een element zichtbaar wilt maken, doet u een van de volgende dingen:

  Als u ID-kiezers zichtbaar wilt maken, wijzigt u de weergave-eigenschap display in het CSS-bestand in block. (display:block)

  Als u klassenkiezers zichtbaar wilt maken, verwijdert u de toegepaste klasse (hide_<MediaType>) in de broncode.

  Rij omhoog verplaatsen

  Het element een rij omhoog verplaatsen.

  Dupliceren

  Het geselecteerde element dupliceren. CSS die aan het element is gekoppeld, wordt ook gedupliceerd.

  Verwijderen

  Verwijdert zowel de HTML- als de CSS-code voor ID-kiezers. Druk op Delete als u alleen HTML wilt verwijderen.
  Voor klassenkiezers wordt alleen HTML-code verwijderd.

  Uitlijnen

  Voor class-kiezers werkt de optie Uitlijnen als een knop die de marge op nul zet.
  Voor ID-kiezers zet de knop Uitlijnen het element op een lijn met het raster.

  Opmerking:

  U kunt de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag gebruiken om cyclisch door de elementen op een pagina te bladeren. Selecteer de elementgrens en druk op een pijltoets.

Elementen nesten

Als u dynamische elementen binnen andere dynamische elementen wilt nesten, controleert u of de focus zich binnen het bovenliggende element bevindt. Voeg vervolgens het vereiste onderliggende element in.

Geneste duplicatie wordt ook ondersteund. Met geneste duplicatie wordt de HTML (van het geselecteerde element) gedupliceerd en de relevante dynamische CSS gegenereerd. Absolute elementen binnen het geselecteerde element worden op de juiste wijze gepositioneerd. Geneste elementen kunnen ook worden gedupliceerd met de knop Dupliceren.

Wanneer u een bovenliggend element verwijdert, worden de bijbehorende CSS, de onderliggende elementen en gekoppelde HTML van het element verwijderd. U kunt geneste elementen ook verwijderen met de toets Delete (toetsenbordsneltoets: Ctrl+Delete).

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account