Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver

Meer informatie over u uw CSS overzichtelijker maakt en beter organiseert door inlinestijlen te converteren naar CSS-regels in Dreamweaver.

In-line sijlen zijn geen aangeraden beste praktijken. U kunt uw CSS schoner en meer geordend maken door inline stijlen te converteren naar CSS-regels die zich in de koptekst van het document of in een externe stijlpagina bevinden.

  1. Selecteer in de codeweergave (Weergave > Code) het gehele style-kenmerk dat de inline CSS bevat die u wilt converteren.
  2. Klik met de rechter muisknop en kies Selectie > Inline CSS omzetten in regel.

  3. Typ in het dialoogvenster Inline CSS conversteren de klassenaam voor de nieuwe regel en ga daarna als volgt te werk:
    • Geef een stijlblad op waar de nieuwe CSS-regel moet verschijnen en klik op OK.

    • Selecteer de kop van het document als de plaats waar de CSS-regel moet verschijnen en klik op OK

Adobe-logo

Aanmelden bij je account