XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver

Meer informatie over het uitvoeren van XSL-transformaties op de client in Dreamweaver. Meer informatie over het maken en koppelen van XSLT-pagina's aan XML-pagina's.

Opmerking:

De gebruikersinterface van nieuwere versies van Dreamweaver is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in nieuwere versies van Dreamweaver. Meer informatie vindt u in dit artikel.

Workflow voor het uitvoeren van client-side XSL-transformaties

U kunt client-side XSL-transformaties uitvoeren. Lees meer over server-side en client-side XSL-transformaties en over het gebruik van XML en XSL bij webpagina's voordat u pagina's gaat bouwen die XML-gegevens weergeven.

De algemene workflow voor het uitvoeren van client-side XSL-transformaties is als volgt (elke stap is in andere onderwerpen beschreven).

Zet een Dreamweaver-site op.

Maak een XSLT-pagina of zet een HTML-pagina om naar XSLT.

  • Maak in uw Dreamweaver-site een hele XSLT-pagina.

  • Zet een bestaande HTML-pagina om in een hele XSLT-pagina.

Koppel een XML-gegevensbron aan de pagina (als u dat nog niet gedaan hebt).

Het gekoppelde XML-bestand moet zich in dezelfde directory bevinden als de XSLT-pagina.

Bind uw XML-gegevens aan de XSLT-pagina.

Geef de XML-gegevens weer door de gegevens aan de hele XSLT-pagina te binden.

Voeg zo nodig een Herhalingsgebied XSLT-object aan de tabel of de tabelrij toe met de tijdelijke aanduiding(en) voor XML-gegevens.

Koppel de XSLT-pagina aan de XML-pagina.

Publiceer zowel de XML-pagina als de gekoppelde XSLT-pagina naar uw webserver.

Bekijk de XML-pagina in een browser.

De browser transformeert dan de XML-gegevens, maakt ze op met de XSLT-pagina en geeft de opgemaakte pagina weer in de browser.

Hele XSLT-pagina's maken en gegevens weergeven

U moet een hele XSLT-pagina gebruiken voor client-side transformaties. (XSLT-fragmenten werken niet voor dit type transformatie.) Volg deze algemene stappen voor het maken van, het binden van XML-gegevens aan en het opmaken van XSLT-pagina's voor client-side transformaties:

Maak de XSLT-pagina.

Geef gegevens weer in de XSLT-pagina.

Geef herhalende elementen weer in de XSLT-pagina.

Een XSLT-pagina aan een XML-pagina koppelen

Als u een hele XSLT-pagina hebt met tijdelijke aanduidingen voor dynamische inhoud voor uw XML-gegevens, moet u in de XML-pagina een verwijzing invoegen naar de XSLT-pagina.

Opmerking:

De XML- en XSL-bestanden voor client-side transformaties moeten zich in dezelfde directory bevinden. Anders leest de browser het XML-bestand en zoekt deze de XSLT-pagina voor de transformatie, maar zal deze de elementen (stijlpagina's, afbeeldingen en dergelijke) die door de relatieve koppelingen in de XSLT-pagina gedefinieerd zijn, niet vinden.

  1. Open het XML-bestand dat u aan uw XSLT-pagina wilt koppelen.
  2. Kies Opdrachten > Een XSLT-stijlblad koppelen.
  3. Klik in het dialoogvenster op Bladeren, blader naar de XSLT-pagina waaraan u wilt koppelen, selecteer deze en klik op OK.
  4. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en voeg de verwijzing naar de XSLT-pagina bovenaan in het XML-document in.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account