Gebruik de functies voor coderingstips en codeaanvulling van Dreamweaver om de tijd die u kwijt bent met coderen te minimaliseren.

Met intelligente codeaanvulling en codetips van Dreamweaver kunt u code snel invoegen en wijzigen doordat het risico op typefouten en vergissingen wordt geminimaliseerd.

U kunt deze functie ook gebruiken om de volgend informatie weer te geven:

 • beschikbare kenmerken voor een tag;
 • beschikbare parameters voor een functie en;
 • beschikbare methoden voor een object.

Ondersteunde talen en technologieën

Dreamweaver ondersteunt coderingstips voor de volgende talen en technologieën:

Lees verder voor meer informatie over hoe de coderingstips en codeaanvulling voor deze talen werken.

Coderingstips inschakelen

Als u coderingstips wilt inschakelen, klikt u op Bewerken > Voorkeuren > Coderingstips en kiest u Coderingstips inschakelen. Als u de coderingstips wilt uitschakelen, schakelt u de optie Coderingstips inschakelen uit.

Selecteer Inschakelen Beschrijving Knopinfo, om de beschrijvingen in de coderingstips in te schakelen. U kunt de beschrijvingen bij uw coderingstips zien.

HTML-coderingstips

De volgende soorten coderingstips zijn beschikbaar voor HTML:

 • Tips voor tags
 • Tips voor kenmerknamen
 • Tips voor kenmerkwaarden

Tips voor tags

Druk op < op het toetsenbord om te beginnen met het typen van de code. Terwijl u typt, worden in Dreamweaver de geldige HTML-tags weergegeven. Als de tekenreeks die u typt in het menu wordt weergegeven, bladert u ernaartoe en drukt u op Enter of Return om uw invoer te voltooien.

Als u bijvoorbeeld < typt, wordt er een pop-upmenu weergegeven met een lijst met tagnamen. In plaats van dat u de rest van de tagnaam typt, kunt u de tag die u in uw tekst wilt opnemen selecteren in het menu.

Tips voor basis-HTML-code
Tips voor basis-HTML-code

Deze tips voor HTML-tag bevatten indien van toepassing ook een korte beschrijving van de tag.

Tips voor kenmerknamen

Dreamweaver geeft wanneer u codeert in Dreamweaver de juiste kenmerken voor tags weer. Typ een tagnaam en druk op de spatiebalk om de geldige kenmerknamen weer te geven die u kunt gebruiken.

Coderingstips voor kenmerknamen
Coderingstips voor kenmerknamen

Tips voor kenmerkwaarden

De tekst voor kenmerkwaardetips kan statisch of dynamisch zijn (waarbij de coderingstips waarden weergeven op basis van de gegevens
in verwante bestanden.

De meeste tips voor kenmerkwaarden zijn statisch. De waarde voor het doelenkenmerk is bijvoorbeeld statisch en daardoor zijn de tips ervoor eveneens statisch. 

Voorbeeld van statische tips voor kenmerkwaarden
Voorbeeld van statische tips voor kenmerkwaarden

Dreamweaver geeft dynamische coderingstips weer voor die kenmerkwaarden die dit vereisen, zoals id, doel, src, href, en klasse.

Hier zijn een paar voorbeelden van dynamisch weergegeven coderingstips. 

Dynamische coderingstips voor src

Wanneer u in dit voorbeeld src typt, krijgt u geldig kenmerkwaarden te zien, en wanneer u afbeeldingen selecteert, geeft Dreamweaver werkelijke, geldige afbeeldingen weer die in uw afbeeldingenmap staan. U kunt dan naar beneden scrollen en er een kiezen.

Dynamische coderingstips voor src
Dynamische coderingstips voor src

Als u CC-bibliotheekmiddelen hebt, dan worden deze middelen ook weergegeven wanneer u src typt. Deze CC-bibliotheekmiddelen worden weergegeven met een cloudpictogram.

Wanneer u een CC-bibliotheekmiddel kiest, verschijnt er een pop-upmenu waarmee u de afbeeldingsgrootte opnieuw kunt testen en de afbeeldingsindeling kunt wijzigen.

Inclusief een CC-bibliotheekmiddel in uw code
Inclusief een CC-bibliotheekmiddel in uw code

Opmerking:

Er kunnen slechts 50 CC-bibliotheekmiddelen kunnen worden weergegeven binnen de codehints. De tips verschijnen in alfabetische volgorde.

Opmerking:

De opname van de externe CC-bibliotheekmiddelen in Dreamweaver-code wordt niet ondersteund.

Dynamische coderingstips voor href

Wanneer u href typt, geeft Dreamweaver een lijst weer met de bestanden in uw map, terwijl u ook de mogelijkheid hebt om te bladeren en het bestand te selecteren waaraan u wilt koppelen.

Dynamische coderingstips voor href
Dynamische coderingstips voor href

Dynamische coderingstips voor id en stijl

Als u id's in uw CSS-bestanden hebt gedefinieerd en id in uw HTML-bestanden typt, geeft Dreamweaver alle beschikbare id's weer.

Dynamische coderingstips voor id
Dynamische coderingstips voor id

Als u CSS-stijlen hebt gedefinieerd en stijl in uw HTML-bestanden typt, geeft Dreamweaver alle beschikbare stijlen weer.

Dynamische coderingstips voor stijl
Dynamische coderingstips voor stijl

CSS-coderingstips

Coderingstips zijn beschikbaar voor de volgende verschillende CSS-typen:

 • @rules
 • Eigenschappen
 • Pseudo-kiezers en pseudo-elementen
 • Steno

Behalve coderingstips, zijn er ook tips beschikbaar voor CSS-eigenschappen.

Coderingstips voor CSS @rules

Dreamweaver geeft codetips weer voor alle @rules samen met een beschrijving van de CSS-regel zoals hier getoond.

CSS @rule-coderingstips
CSS @rule-coderingstips

CSS-eigenschappentips

Wanneer u in CSS-eigenschappen een dubbele punt typt, worden de coderingstips weergegeven om u te helpen een geldige waarde kiezen.

Wanneer u in de volgende voorbeeldcode font-family: typt, worden de geldige lettertypesets weergegeven.

U kunt een van de lettertypesets kiezen, of u kunt het dialoogvenster Lettertypen Beheren openen vanuit deze tips en uw voorkeurslettertypen instellen. 

Coderingstips en hulp voor CSS-eigenschappen
Coderingstips en hulp voor CSS-eigenschappen

Een ander voorbeeld van nuttige coderingstips is wanneer u met kleur werkt in CSS. Wanneer u een kleurgerelateerde eigenschap intypt (zoals randkleur of achtergrondkleur) en op dubbele punt drukt, wordt een lijst met kleuren weergegeven. U kunt een kleur uit de lijst kiezen of de Kleurkiezer openen vanuit de coderingstips zelf en de gewenste kleur instellen.

CSS-codehints met betrekking tot kleur
CSS-codehints met betrekking tot kleur

Als u kleurstalen in de CC-bibliotheken hebt, tonen de coderingstips ook deze stalen.

De kleurstalen uit de CC-bibliotheken worden aangegeven met het cloudpictogram
De kleurstalen uit de CC-bibliotheken worden aangegeven met het cloudpictogram

Opmerking:

Er kunnen slechts 50 CC-bibliotheekmiddelen kunnen worden weergegeven binnen de codehints. De tips verschijnen in alfabetische volgorde.

Tips voor pseudo-kiezer en pseudo-element

U kunt een CSS pseudo-kiezer aan een kiezer toevoegen om een bepaalde toestand van het element te definiëren. Bijvoorbeeld, wanneer u :aanwijzen, gebruikt, wordt de stijl toegepast wanneer de gebruiker over het element beweegt dat door de kiezer gespecificeerd wordt.

Wanneer u ":”, intypt, toont Dreamweaver een lijst van geldige pseudo-kiezers als de cursor in de juiste context is.

Tips voor pseudo-kiezer code
Tips voor pseudo-kiezer code

Wanneer u “::” intypt, toont Dreamweaver een lijst van geldige pseudo-elementen (gebruikt om specifieke onderdelen van een element te stylen) als de cursor in de juiste context is.

Tips voor pseudo-element code
Tips voor pseudo-element code

Tips voor CSS-steno

Steno-eigenschappen zijn CSS-eigenschappen die u in staat stellen om de waarden van verscheidene andere CSS-eigenschappen gelijktijdig in te stellen. Enkele voorbeelden van CSS steno-eigenschappen zijn achtergrond- en lettertype-eigenschappen.

Zoals u in onderstaand voorbeeld ziet, als u een CSS steno-eigenschap intypt (zoals bijvoorbeeld achtergrond), toont Dreamweaver, nadat u een spatie hebt getypt, het volgende:

 • Juiste eigenschapswaarden in volgorde van relevantie
 • Verplichte waarden die gebruikt moeten worden (bijvoorbeeld als u lettertype gebruikt, zijn de tekengrootte en lettertypefamilie verplicht)
 • Browseruitbreiding voor die eigenschap
Coderingstips voor achtergrond CSS-eigenschap
Coderingstips voor achtergrond CSS-eigenschap

Wanneer de CSS steno-eigenschappen worden ingevuld, tonen de coderingstips ook de eigenschapswaarden die u hebt ingetypt.

CSS-codetips

Voor sommige CSS-eigenschappen (zoals box-shadow of text-shadow), toont Dreamweaver tips die aangeven welke waarden moeten volgen, en ook welke waarden verplicht zijn, door middel van een sterretje. 

U kunt ook zien hoe de browser de CSS interpreteert.

Tips die verschijnen voor CSS-eigenschappen
Tips die verschijnen voor CSS-eigenschappen

Coderingstips voor JavaScript

In JavaScript-bestanden geeft Dreamweaver coderingstips voor variabelen en functieparameters. 

In het onderstaande voorbeeld wordt met het codefragment het type aangegeven.

Coderingstips voor JavaScript
Coderingstips voor JavaScript

Dreamweaver vernieuwt automatisch de lijst met beschikbare coderingstips terwijl u in JavaScript-bestanden werkt. Bijvoorbeeld als u in een primair HTML-bestand werkt en overschakelt naar een JavaScript-bestand om een wijziging aan te brengen. De wijziging die u in het JavaScript-bestand maakt, wordt weergegeven in de lijst met coderingstips wanneer u naar het primaire HTML-bestand terugkeert. 

Opmerking:

Deze automatische update werkt alleen als u uw JavaScript-bestanden in Dreamweaver bewerkt.

Live Object Inspection

Dreamweaver vernieuwt ook automatisch tips voor JavaScript-typecodes.

Als u bijvoorbeeld een variabele als cijfer hebt gedefinieerd, dan bewaard Dreamweaver die informatie. Wanneer u verderop in uw code naar deze variabele verwijst, wordt het type aangegeven.

Als u het type van een variabele wijzigt (bijvoorbeeld van een tekenreeks), geven de coderingstips in Dreamweaver automatisch aan dat de variabele een tekenreeks is.

Coderingstip die het type variabele aangeeft
Coderingstip die het type variabele aangeeft

Dynamische documentatietoevoeging

Als u opmerkingen voor een bepaalde functie hebt toegevoegd, toont Dreamwaver, wanneer tips voor deze functie zijn ingesteld, eveneens de documentatie voor die functie. 

PHP-coderingstips

Dreamweaver ondersteunt coderingstips voor de PHP-versies 5.6 en 7.1. Deze PHP-coderingstips zijn sitespecifiek en omvatten alle kernfuncties, klassen en constanten.

Zie de PHP-handleiding voor meer informatie over de PHP-versies 5.6 en 7.1.

Zie Tips voor sitespecifieke code voor meer informatie over tips voor sitespecifieke code.

Een nuttige PHP-coderingstipsfunctie is het automatisch aanvullen van variabelen.

Wanneer u een dollarteken ($) typt, wordt een lijst weergegeven met alle variabelen in het huidige script. Selecteer de gewenste variabele en druk op Enter/Return. De variabelen van verwante bestanden worden ook vermeld in de lijst, zodat dezelfde variabele niet voor een ander doel wordt gebruikt.

Als PHP 7.1 als standaard is ingesteld, geeft Dreamweaver specifieke coderingstips voor PHP 7.1 weer.

PHP 7-coderingstips
PHP 7-coderingstips

Een voorbeeld van coderingstips voor PHP-objecten
Een voorbeeld van coderingstips voor PHP-objecten

De vertragingsinstellingen voor PHP-coderingstips bewerken

Om het typen van code in .php-bestanden te vereenvoudigen, is in Dreamweaver 2017.5 en hoger een vertraging voor PHP-coderingstips toegevoegd. Wanneer u PHP-code typt, geeft Dreamweaver de tips weer na een vertraging van 400 ms. Als u de vertragingsinstellingen voor PHP-code wilt wijzigen, voert u deze stappen uit: 

 1. Sluit Dreamweaver af.

 2. Open het bestand brackets.json vanaf de volgende locatie in een teksteditor:

  • Win%appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2017\<landinstelling>\Configuration\Brackets\
  • macOS~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2017/<landinstelling>/Configuration/Brackets/
 3. Klik op de knop Structuur opslaan in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster.

  Voeg in het JSON-bestand een komma toe na het laatste naam/waarde-paar.

  Voeg de volgende regel toe met de gewenste vertraging in milliseconden: "delayInPHPHint": <tijd in milliseconden>. Bijvoorbeeld: "delayInPHPHint": 200.

 4. Sla het bestand op en start Dreamweaver.

Tips voor sitespecifieke code

In Dreamweaver kunnen ontwikkelaars die werken met Joomla, Drupal, Wordpress of andere frameworks PHP-coderingstips weergeven terwijl ze code schrijven in de codeweergave. Als u deze coderingstips wilt weergeven, moet u eerst een configuratiebestand maken met het dialoogvenster Tips voor sitespecifieke code. Dit configuratiebestand wordt gebruikt in Dreamweaver om te bepalen waar de specifiek code voor uw site zich bevindt.

Ga naar www.adobe.com/go/learn_dw_comm13_nl voor een zelfstudievideo over het werken met tips voor sitespecifieke code.

Configuratiebestanden maken

Gebruik het dialoogvenster Tips voor sitespecifieke code om een configuratiebestand te maken waarmee coderingstips kunt weergeven in Dreamweaver.

Standaard wordt het configuratiebestand opgeslagen in de map Adobe Dreamweaver CS5\configuration\Shared\Dinamico\Presets.

Opmerking:

Dit configuratiebestand wordt gebruikt in Dreamweaver om te bepalen waar de specifieke code voor uw site zich bevindt. De coderingstips kunnen alleen worden weergegeven als de pagina waaraan u werkt, zich op de momenteel geselecteerde site bevindt.

 1. Selecteer Site > Site-opties > Tips voor sitespecifieke code.

  Standaard wordt met de functie Tips voor sitespecifieke code uw site gescand om te bepalen welk framework voor inhoudsbeheersystemen u gebruikt. Dreamweaver biedt standaard ondersteuning voor drie raamwerken: Drupal, Joomla en Wordpress.

  Met de vier knoppen rechts van het pop-upmenu Structuur kunt u raamwerkstructuren importeren, opslaan, hernoemen of verwijderen.

  Opmerking:

  U kunt de bestaande standaardraamwerkstructuren niet verwijderen of hernoemen.

 2. Geef in het tekstvak voor de subhoofdmap de subhoofdmap op waarin u de bestanden van uw framework bewaart. Klik op het mappictogram naast het tekstvak om naar de locatie van de raamwerkbestanden te bladeren.

  In Dreamweaver wordt een bestandsstructuur weergegeven met de mappen die de raamwerkbestanden bevatten. Als alle mappen en bestanden die u wilt scannen, worden weergegeven, klikt u op OK om de scan uit te voeren. Gebruik de volgende stappen om de scaninstellingen aan te passen.

 3. Klik op de knop met het plusteken (+) boven het venster Bestanden om een bestand of map te selecteren die u wilt toevoegen aan de scan. In het dialoogvenster Bestand/map toevoegen kunt u specifieke bestandsnaamextensies opgeven die u wilt opnemen in de scan.

  Opmerking:

  Geef een specifieke bestandsextensies op om het scanproces te versnellen.

 4. Als u bestanden wilt verwijderen uit de scan, selecteert u de betreffende bestanden en klikt u op de knop met het minteken (-) boven het venster Bestanden.

  Opmerking:

  Als het geselecteerde framework Drupal of Joomla is, wordt in het dialoogvenster Tips voor sitespecifieke code een extra pad weergegeven naar een bestand in de Dreamweaver-configuratiemap.

  Dit bestand is vereist wanneer u deze raamwerken gebruikt en moet niet worden verwijderd.

 5. Als u wilt instellen hoe een bepaald bestand moet worden verwerkt met de functie Tips voor sitespecifieke code, selecteert u het bestand in de lijst en voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Deze map doorzoeken om de geselecteerde map op te nemen in de scan.
  • Selecteer Recursief om alle bestanden en mappen in een geselecteerde directory op te nemen.
  • Klik op de knop Extensies om het dialoogvenster Extensie(s) zoeken te openen, waarin u de bestandsnaamextensies kunt opgeven die u wilt opnemen in de scan voor een bepaald bestand of een bepaalde map.

Sitestructuur opslaan

U kunt de aangepaste sitestructuur opslaan die u hebt gemaakt in het dialoogvenster Tips voor sitespecifieke code.

 1. Sluit Dreamweaver af.

 2. Maak de gewenste structuur van bestanden en mappen door de gewenste bestanden en mappen toe te voegen of te verwijderen.

 3. Geef een naam op voor de sitestructuur en klik op Opslaan.

Opmerking:

Als de opgegeven naam al wordt gebruikt, wordt u in Dreamweaver gevraagd om een andere naam op te geven of te bevestigen dat u de structuur met dezelfde naam wilt overschrijven. U kunt de standaardraamwerkstructuren niet verwijderen.

Naam van sitestructuren wijzigen

Houd er rekening mee dat wanneer u de naam van uw sitestructuur wijzigt, u niet het woord 'aangepast' of de naam van een van de drie standaardraamwerkstructuren kunt gebruiken.

 1. Selecteer de structuur waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op de knop Naam van structuur wijzigen in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster.

 3. Geef een nieuwe naam op voor de structuur en klik op Naam wijzigen.

Opmerking:

Als de naam die u opgeeft, al wordt gebruikt, wordt u in Dreamweaver gevraagd om een andere naam op te geven of te bevestigen dat u de structuur met dezelfde naam wilt overschrijven. U kunt de standaardraamwerkstructuren niet verwijderen.

Bestanden of mappen toevoegen aan een sitestructuur

U kunt bestanden of mappen toevoegen die zijn gekoppeld met uw framework. Nadat u de bestanden of mappen hebt toegevoegd, kunt u de bestandsnaamextensies opgeven van de bestanden die u wilt scannen. 

 1. Klik op de knop met het plusteken (+) boven het venster Bestanden om het dialoogvenster Bestand/map toevoegen te openen.

 2. Geef in het tekstvak Bestand/map toevoegen het pad op naar het bestand of de map die u wilt toevoegen. U kunt ook op het mappictogram naast het tekstvak klikken om naar een bestand of map te bladeren.

 3. Klik op de knop met het plusteken (+) boven het venster Extensies om de bestandsnaamextensies op te geven van de bestanden die u wilt scannen.

  Opmerking:

  Geef een specifieke bestandsextensies op om het scanproces te versnellen.

 4. Klik op Toevoegen.

Site scannen op bestandsnaamextensies

Gebruik het dialoogvenster Extensie(s) zoeken om de bestandsnaamextensies die zijn opgenomen in de sitestructuur, weer te geven en te bewerken.

 1. Klik op de knop Extensies in het dialoogvenster Tips voor sitespecifieke code.

  In het dialoogvenster Extensie(s) zoeken worden de extensies weergegeven waarop momenteel wordt gescand.

 2. Klik op de knop met het plusteken (+) boven het venster Extensies om een extensie toe te voegen aan de lijst.

 3. Klik op de knop met het minteken (-) om een extensie uit de lijst te verwijderen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid