Sitevoorkeuren instellen voor het overdragen van bestanden

U kunt voorkeuren en overdrachtsmodi selecteren in Dreamweaver om te bepalen hoe de functies voor bestandsoverdracht in het deelvenster Bestanden werken.

FTP-voorkeuren

U kunt voorkeuren instellen om te bepalen hoe bestanden moeten worden overgezet tussen lokale en externe sites in het deelvenster Bestanden.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).

 2. Selecteer in de lijst aan de linkerkant van het dialoogvenster Voorkeuren de categorie Site.
  Dialoogvenster Voorkeuren voor de site
  Dialoogvenster Voorkeuren voor de site

 3. Stel opties in en klik op OK.

  Altijd tonen

  Hiermee kunt u opgeven welke site (extern of lokaal) altijd moet worden weergegeven en in welk deelvenster van het deelvenster Bestanden (links of rechts) de lokale of externe bestanden moeten worden weergegeven.

  De lokale site wordt standaard aan de rechterkant weergegeven. Het deelvenster dat niet is gekozen (standaard het linkerdeelvenster) is het deelvenster dat kan worden veranderd: in dit deelvenster kunnen de bestanden op de andere site (standaard de externe site) worden weergegeven.

  Afhankelijke bestanden

  Hier kunt u opgeven of u wordt gevraagd of afhankelijke bestanden die de browser laadt wanneer deze het HTML-bestand laadt, moeten worden overgezet. Afhankelijke bestanden zijn bestanden waarnaar wordt verwezen in het HTML-bestand, zoals afbeeldingen, externe stijlpagina's en andere bestanden. Standaard zijn zowel de optie Vragen bij ophalen/uitchecken als de optie Vragen bij plaatsen/inchecken ingeschakeld.

  Het is meestal verstandig om afhankelijke bestanden te downloaden wanneer u een nieuw bestand uitcheckt, maar als de meest recente versies van de afhankelijke bestanden al op de lokale schijf aanwezig zijn, is het niet nodig om deze bestanden nogmaals te downloaden. Dit geldt ook voor het uploaden en inchecken van bestanden: niet nodig als de bijgewerkte versies al op de bestemming aanwezig zijn.

  Opmerking:

  Als u deze opties uitschakelt, worden de afhankelijke bestanden niet overgezet. Dus als u wilt dat het dialoogvenster Afhankelijke bestanden altijd wordt weergegeven, zelfs wanneer deze twee opties niet zijn geselecteerd, houdt u Alt (Windows) of Option (Macintosh) ingedrukt terwijl u de opdracht Ophalen, Plaatsen, Inchecken of Uitchecken kiest.

  FTP-verbinding

  Hiermee kunt u bepalen of de verbinding met de externe site moet worden verbroken nadat er gedurende het opgegeven aantal minuten geen activiteiten hebben plaatsgevonden.

  FTP-time-out

  Hier kunt u opgeven hoeveel seconden Dreamweaver mag proberen verbinding te maken met de externe server.

  Als er geen reactie komt van de externe server binnen de opgegeven tijd, wordt er in Dreamweaver een waarschuwingsvenster weergegeven waarin u op de hoogte wordt gesteld van dit feit.

  Opties voor gegevensoverdracht via FTP

  Hier kunt u bepalen of Dreamweaver de standaardoptie moet selecteren na het opgegeven aantal seconden wanneer er tijdens de bestandsoverdracht een dialoogvenster verschijnt en de gebruiker niet reageert.

  Proxyhost

  Hier kunt u het adres opgeven van de proxyserver die u gebruikt om verbinding te maken met externe servers als uw computer of netwerk zich achter een proxy bevindt.

  Als uw computer of netwerk zich niet achter een proxy bevindt, hoeft u hier niets in te vullen. Als uw computer of netwerk zich achter een firewall bevindt, selecteert u de optie Proxy gebruiken in het dialoogvenster Sitedefinitie (Servers > Bestaande server bewerken (potloodpictogram) > Meer opties).

  Proxypoort

  Hier kunt u de poort in uw proxy of firewall opgeven die wordt gebruikt om verbinding te maken met de externe server. Als u verbinding maakt via een andere poort dan poort 21 (de standaardpoort voor FTP), voert u hier het nummer in.

  Opties voor plaatsing: Bestanden opslaan voordat ze worden geplaatst

  Hiermee geeft u aan dat bestanden die nog niet zijn opgeslagen, automatisch moeten worden opgeslagen voordat ze op de externe site worden geplaatst.

  Opties voor verplaatsen: Vragen voordat bestanden op de server worden verplaatst

  Hiermee wordt u gewaarschuwd als u probeert bestanden op de externe site te verplaatsen.

  Sites beheren

  Hiermee opent u het dialoogvenster Sites beheren waarin u een bestaande site kunt bewerken of een nieuwe site kunt maken.

  Opmerking:

  U kunt bepalen of de typen bestanden die u overzet, moeten worden overgezet in ASCII-vorm (tekst) of in binaire vorm door het bestand FTPExtensionMap.txt in de map Dreamweaver/Configuration (op de Macintosh FTPExtensionMapMac.txt) aan te passen. Zie Dreamweaver uitbreiden voor meer informatie.

Modi voor bestandsoverdracht

Het FTP-protocol (niet van toepassing voor SFTP) wordt gebruikt om bestanden over te zetten met de onderstaande overdrachtsmodi:

Binaire modus/afbeeldingsmodus

Wordt gebruikt voor niet-tekstbestanden/binaire bestanden. In deze modus wordt het bestand byte voor byte overgezet en wordt een kopie van het overgezette bestand gemaakt in het systeem van de ontvanger.

ASCII-modus

Hierbij worden de regeleindetekens in het bestand geconverteerd van het systeem van de afzender naar die van het systeem van de ontvanger. Deze modus wordt gebruikt voor tekstbestanden.

Dreamweaver identificeert en selecteert de overdrachtsmodus wanneer een FTP-verbinding tot stand wordt gebracht. Wanneer de opdracht Get of Put wordt geactiveerd, identificeert Dreamweaver de overdrachtsmodus van bestandsextensies die aanwezig zijn in FTPExtensionMapMac.txt en FTPExtensionMap.txt.
Als de bestandsextensie niet aanwezig is in het configuratiebestand, zet Dreamweaver het bestand over met de overdrachtsmodus die op de server is geconfigureerd.

De bovenstaande toewijzingsbestanden voor bestandsextensies en FTP-overdrachtsmodus staan in:

Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <versie>\en_US\Configuration.

macOS: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver <versie>/en_US/Configuration.

De standaardbestandsextensie en de relevante overdrachtsmodi worden hieronder weergegeven:

Bestandstype Standaardoverdrachtsmodus

AIF

BINAIR

AIFF

BINAIR

AIFC

BINAIR

AS

ASCII

ASCX

ASCII

ASMX

ASCII

ASP

ASCII

ASPX

ASCII

BIN

BINAIR

BMP

BINAIR

CFM

ASCII

CFML

ASCII

CGI

ASCII

CS

ASCII

CSS

ASCII

DCR

BINAIR

DIR

BINAIR

DMG

BINAIR

DOC

BINAIR

DWT

ASCII

DXR

BINAIR

EXE

BINAIR

FLA

BINAIR

GIF

BINAIR

HTM

ASCII

HTML

ASCII

INC

ASCII

JPG

BINAIR

JPEG

BINAIR

JS

ASCII

LBI

ASCII

MNO

BINAIR

MOV

BINAIR

MPEG

BINAIR

MPG

BINAIR

MXML

ASCII

PDF

BINAIR

PHP

ASCII

PHP3

ASCII

PHP4

ASCII

PHP5

ASCII

PIC

BINAIR

PICT

BINAIR

PL

ASCII

PNG

BINAIR

PSD

BINAIR

QT

BINAIR

RA

BINAIR

RAM

BINAIR

README

BINAIR

RM

BINAIR

RTF

BINAIR

SEA

BINAIR

SHTM

ASCII

SHTML

ASCII

SIT

BINAIR

SND

BINAIR

SWF

BINAIR

TEXT

ASCII

TIF

BINAIR

TIFF

BINAIR

TPL

BINAIR

TXT

ASCII

VB

ASCII

WAV

BINAIR

XHTM

ASCII

XHTML

ASCII

ZIP

BINAIR

U kunt de overdrachtsmodus van elk bestandstype wijzigen.

 1. Sluit Dreamweaver af. Open FTPExtensionMapMac.txt (voor MacOS) of FTPExtensionMap.txt (voor Windows) in een teksteditor via het onderstaande pad:

  win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver <versie>\en_US\Configuration

  macOS: ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Dreamweaver <versie>/en_US/Configuration

 2. Wijzig de standaardwaarde in het configuratiebestand in het gewenste overdrachtstype. Als het bestandstype niet aanwezig is, typt u de bestandsextensie, gevolgd door een spatie en het overdrachtstype. Bijvoorbeeld: PHTML ASCII

 3. Sla het bestand op en sluit het.

Opmerking:
 • Een binair bestand (JPG of MPEG) dat in de ASCII-modus via FTP wordt overgezet, kan beschadigd raken. Alle bestandstypen met niet-ASCII-inhoud moeten worden overgezet met de binaire overdrachtsmodus.
 • Een tekstbestand (HTML, PHP enzovoort) dat in de binaire modus via FTP wordt overgezet, houdt de regeleindetekens van het oorspronkelijke systeem. Tekstbestanden die via FTP worden overgezet naar een systeem met andere regeleindetekens, krijgen een dubbele tussenruimte, worden samengevoegd op één regel of raken beschadigd. Dergelijke bestanden moeten worden overgezet via de ASCII-modus. 
Adobe-logo

Aanmelden bij je account