Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen

Vergelijk lokale en externe bestanden, vergelijk bestanden voor het plaatsen van bestanden en vergelijk bestanden bij het synchroniseren in Dreamweaver.

Lokale en externe bestanden vergelijken om verschillen op te sporen

Dreamweaver kan samenwerken met bestandsvergelijkingsprogramma's om een lokale en externe versie van hetzelfde bestand, twee verschillende externe bestanden of twee verschillende lokale bestanden met elkaar te vergelijken. Het vergelijken van de lokale versie en de externe versie is handig als u lokaal werkt aan een bestand en u vermoedt dat de kopie van datzelfde bestand op de server door iemand anders is gewijzigd. U kunt zonder dat u Dreamweaver hoeft te verlaten de wijzigingen in het bestand op de externe server weergeven en desgewenst invoegen in uw lokale versie voordat u het bestand op de server plaatst.

Het vergelijken van twee lokale of twee externe bestanden is ook handig als u bijvoorbeeld meerdere versies van een bestand hebt bewaard of als u versies van een en hetzelfde bestand andere namen hebt gegeven. Als u bent vergeten welke wijzigingen u in een bestand hebt aangebracht ten opzichte van een vorige versie, kunt u dit achterhalen via een snelle vergelijking.

Voordat u begint, moet u een bestandsvergelijkingsprogramma van een andere fabrikant op uw computer installeren. Voor meer informatie over bestandsvergelijkingsprogramma's, gebruikt u een zoekmachine zoals Google Search en zoekt u naar “bestandsvergelijking” of “bestandsvergelijkingsprogramma's”. Dreamweaver werkt met de meeste hulpprogramma's van derden.

Een bestandsvergelijkingsprogramma opgeven in Dreamweaver

 1. Installeer het bestandsvergelijkingsprogramma op dezelfde computer waarop ook Dreamweaver is geïnstalleerd. Installeer op Macintosh opdrachtregelhulpprogramma's vanuit het bestandsvergelijkingsprogramma. 

 2. Open in Dreamweaver het dialoogvenster Voorkeuren door Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh) te selecteren, en selecteer vervolgens de categorie Bestand vergelijken.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik in Windows op de knop Bladeren en selecteer de toepassing waarmee u bestanden kunt vergelijken.

  • Klik op de Macintosh op de knop Blader en selecteer het hulpprogramma of script waarmee het bestandsvergelijkingsprogramma kan worden gestart. Selecteer in dit geval niet het bestandsvergelijkingsprogramma zelf.

  Opstartprogramma's of -scripts bevinden zich gewoonlijk in de map /usr/bin of /usr/local/bin op de Macintosh. Als u bijvoorbeeld FileMerge wilt gebruiken, gaat u naar /usr/bin en selecteert u opendiff, het programma waarmee FileMerge kan worden gestart.

  In de volgende tabel worden veelgebruikte bestandsvergelijkingsprogramma's voor de Macintosh en de locatie van hun opstartprogramma's of -scripts op de vaste schijf weergegeven:

Programma

Selecteer dit opstartbestand

FileMerge

/usr/bin/opendiff (of /Developer/usr/bin/opendiff)

BBEdit

/usr/local/bin/bbdiff

TextWrangler

/usr/local/bin/twdiff

Opmerking:

De map usr is gewoonlijk verborgen in Finder. U kunt echter toegang krijgen tot deze map met de knop Bladeren in Dreamweaver.

Opmerking:

Welke resultaten werkelijk worden weergegeven, is afhankelijk van het bestandsvergelijkingsprogramma dat u gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het programma om te weten hoe u de resultaten moet interpreteren.

Twee lokale bestanden vergelijken

U kunt twee bestanden op uw computer met elkaar vergelijken.

 1. Klik terwijl u Control (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt in het deelvenster Bestanden op de twee bestanden om deze te selecteren.
  Opmerking:

  Als u bestanden buiten de door u gedefinieerde site wilt selecteren, selecteert u uw lokale schijf in het pop-upmenu aan de linkerkant in het deelvenster Bestanden en selecteert u vervolgens de gewenste bestanden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde bestanden en selecteer de optie Lokale bestanden vergelijken in het snelmenu dat verschijnt.
  Opmerking:

  Als u een muis met slechts één knop hebt, houdt u Control ingedrukt en klikt u op een van de geselecteerde bestanden.

  Het bestandsvergelijkingsprogramma wordt gestart en de twee bestanden worden met elkaar vergeleken.

Twee externe bestanden vergelijken

U kunt twee bestanden op uw externe server met elkaar vergelijken. U moet een Dreamweaver-site definiëren met instellingen voor de externe server voordat u deze taak kunt uitvoeren.

 1. Selecteer in het pop-upmenu aan de rechterkant van het deelvenster Bestanden de optie Externe weergave om de bestanden op de externe server weer te geven.
 2. Klik op de twee bestanden terwijl u Control (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt houdt om deze bestanden te selecteren.
 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde bestanden en selecteer in het snelmenu dat verschijnt, de optie Externe bestanden vergelijken.
  Opmerking:

  Als u een muis met slechts één knop hebt, houdt u Control ingedrukt en klikt u op een van de geselecteerde bestanden.

  Het bestandsvergelijkingsprogramma wordt gestart en de twee bestanden worden met elkaar vergeleken.

Een lokaal bestand met een extern bestand vergelijken

U kunt een lokaal bestand vergelijken met een bestand op uw externe server. Hiertoe moet u eerst een Dreamweaver-site definiëren met instellingen voor de externe server.

 1. Klik in het deelvenster Bestanden met de rechtermuisknop op een lokaal bestand en selecteer in het snelmenu dat verschijnt, de optie Vergelijken met externe.
  Opmerking:

  Als u een muis met slechts één knop hebt, houdt u Control ingedrukt en klikt u op het lokale bestand.

  Het bestandsvergelijkingsprogramma wordt gestart en de twee bestanden worden met elkaar vergeleken.

Een extern bestand met een lokaal bestand vergelijken

U kunt een extern bestand met een lokaal bestand vergelijken. U moet een Dreamweaver-site definiëren met instellingen voor de externe server voordat u deze taak kunt uitvoeren.

 1. Selecteer in het pop-upmenu aan de rechterkant van het deelvenster Bestanden de optie Externe weergave om de bestanden op de externe server weer te geven.
 2. Klik met de rechtermuisknop op een bestand in het paneel en selecteer in het snelmenu dat verschijnt, de optie Vergelijken met lokale.
  Opmerking:

  Als u een muis met slechts één knop hebt, houdt u Control ingedrukt en klikt u op het bestand.

Een geopend bestand met een extern bestand vergelijken

U kunt een bestand dat is geopend in Dreamweaver, vergelijken met de tegenhanger op de externe server.

 1. Selecteer Bestand > Vergelijken met externe in het documentvenster.

  Het bestandsvergelijkingsprogramma wordt gestart en de twee bestanden worden met elkaar vergeleken.

  Opmerking:

  U kunt ook met de rechtermuisknop op de documenttab boven aan het documentvenster klikken en in het snelmenu de optie Vergelijken met externe selecteren.

Bestanden vergelijken alvorens ze te plaatsen

Als u een bestand lokaal bewerkt en het vervolgens probeert te uploaden naar uw externe server, waarschuwt Dreamweaver u als de externe versie van het bestand is gewijzigd. U krijgt de mogelijkheid deze twee bestanden te vergelijken voordat u het bestand uploadt en de externe versie overschrijft.

Voordat u begint, moet u een bestandsvergelijkingsprogramma op uw computer installeren en dit programma in Dreamweaver opgeven.

 1. Nadat u een bestand op een Dreamweaver-site hebt bewerkt, plaatst u het bestand (Site > Plaatsen) op uw externe site.

  Als de externe versie van het bestand is gewijzigd, ontvangt u een melding met de mogelijkheid om de verschillen te bekijken.

 2. Als u de verschillen wilt weergeven, klikt u op de knop Vergelijken.

  Het bestandsvergelijkingsprogramma wordt gestart en de twee bestanden worden met elkaar vergeleken.

  Als u geen bestandsvergelijkingsprogramma hebt gespecificeerd, wordt u gevraagd om een dergelijk programma op te geven.

 3. Nadat u de wijzigingen in het programma hebt bekeken of in uw bestand hebt opgenomen, kunt u verdergaan met de bewerking Plaatsen of deze bewerking annuleren.

Bestanden vergelijken bij het synchroniseren

U kunt de lokale versies van uw bestanden vergelijken met de externe versies wanneer u de bestanden op uw site synchroniseert met Dreamweaver.

Voordat u begint, moet u een bestandsvergelijkingsprogramma op uw computer installeren en dit programma in Dreamweaver opgeven.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plaats in het deelvenster Bestanden en selecteer in het snelmenu dat verschijnt, de optie Synchroniseren.
 2. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Bestanden synchroniseren en klik op Voorvertoning.

  Nadat u op Voorvertoning hebt geklikt, wordt een overzicht gegeven van de geselecteerde bestanden en de acties die tijdens de synchronisatie worden uitgevoerd.

 3. Selecteer in deze lijst elk bestand dat u wilt vergelijken en klik op de knop Vergelijken (het pictogram met de twee kleine pagina's).
  Opmerking:

  Het bestand moet een tekstbestand zijn, zoals een HTML- of ColdFusion-bestand.

  Dreamweaver start het bestandsvergelijkingsprogramma, dat de lokale en externe versies vergelijkt van elk bestand dat u hebt geselecteerd.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account