Handboek Annuleren

Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

Geef bewerkbare tagkenmerken op in sjablonen in Dreamweaver. Lees ook hoe u een bewerkbare tag onbewerkbaar kunt maken.

U kunt de gebruiker van een sjabloon toestaan om opgegeven tagkenmerken te wijzigen in een document dat op basis van een sjabloon is gemaakt.

Zo kunt u een achtergrondkleur in het sjabloondocument instellen en sjabloongebruikers toch in staat stellen om een andere achtergrondkleur in te stellen voor de pagina's die ze maken. Gebruikers kunnen alleen de kenmerken bijwerken die u als bewerkbaar hebt ingesteld.

Ook kunt u meerdere bewerkbare kenmerken op een pagina dusdanig instellen dat sjabloongebruikers de kenmerken in op een sjabloon gebaseerde documenten kunnen wijzigen. De volgende gegevenstypes worden ondersteund: text (tekst), boolean (Booleaans), (true (waar)/false (onwaar)), color (kleur), URL of number (getal).

Door een bewerkbaar tagkenmerk te maken voegt u een sjabloonparameter in de code in. In het sjabloondocument wordt een aanvankelijke waarde voor het kenmerk ingesteld. Als een op een sjabloon gebaseerd document wordt gemaakt, neemt dit de parameter over. Vervolgens kan sjabloongebruiker de parameter in het op een sjabloon gebaseerde document bewerken.

Opmerking:

Als u de koppeling naar een stijlpagina tot een bewerkbaar kenmerk maakt, zijn de kenmerken van de stijlpagina vervolgens niet langer beschikbaar om te bekijken of te bewerken in het sjabloonbestand.

 1. Selecteer in het documentvenster een item waarvoor u een bewerkbaar tagkenmerk wilt instellen.
 2. Selecteer Extra > Sjablonen > Kenmerk bewerkbaar maken.

  Kenmerk bewerkbaar maken.
  Kenmerk bewerkbaar maken.

 3. Geef in het tekstvak Kenmerk een naam op of selecteer een kenmerk in het dialoogvenster Bewerkbare tagkenmerken door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Als het kenmerk dat u bewerkbaar wilt maken, voorkomt in het pop-upmenu Kenmerk, selecteert u het.

  • Als het kenmerk dat u bewerkbaar wilt maken, niet voorkomt in het pop-upmenu Kenmerk, klikt u op Toevoegen en geeft u in het dialoogvenster dat wordt geopend, de naam op van het kenmerk dat u wilt toevoegen, waarna u op OK klikt.

 4. Zorg ervoor dat de optie Kenmerk bewerkbaar maken is geselecteerd.
 5. Geef in het tekstvak Label een unieke naam voor het kenmerk op.
  Opmerking:

  Als u een bepaald bewerkbaar tagkenmerk later gemakkelijker wilt kunnen herkennen, gebruikt u een label waaraan het element en het kenmerk kunnen worden herkend. Zo zou u een afbeelding waarvan de bron bewerkbaar is, het label logoSrc, of de bewerkbare achtergrondkleur van een body-tag het label bodyBgcolor kunnen geven.

 6. Selecteer in het menu Type het type waarde dat is toegestaan voor dit kenmerk, door een van de volgende opties te kiezen:

  • Tekst: Selecteer deze optie als u een gebruiker wilt toestaan dat deze een tekstwaarde voor het kenmerk kan invoeren. Zo kunt u tekst gebruiken met het kenmerk align (uitlijnen). Vervolgens kan de gebruiker de waarde van het kenmerk instellen op left (links), right (rechts) of center (gecentreerd).

  • URL: Selecteer deze optie als u een koppeling naar een element wilt invoegen (bijvoorbeeld het bestandspad naar een afbeelding). Door het gebruik van deze optie wordt het in een koppeling gebruikte pad automatisch bijgewerkt. Als de gebruiker de afbeelding naar een nieuwe map verplaatst, wordt het dialoogvenster Koppelingen bijwerken weergegeven.

  • Kleur: Selecteer deze optie als u de kleurkiezer beschikbaar wilt maken om een waarde te selecteren.

  • Waar/Onwaar: Als u wilt dat een gebruiker een waarde waar of onwaar op de pagina kan selecteren.

  • Nummer: Selecteer deze optie als u een sjabloongebruiker in staat wilt stellen om een numerieke waarde te typen om een kenmerk bij te werken (bijvoorbeeld om de waarden voor hoogte of breedte, of een afbeelding, te wijzigen).

 7. Het tekstvak Standaardwaarde toont de waarde van het geselecteerde tagkenmerk in de sjabloon. Geef een nieuwe waarde in dit tekstvak op om een andere aanvankelijke waarde voor de parameter in te stellen in het op een sjabloon gebaseerde document.
 8. (Optioneel) Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een ander kenmerk van de geselecteerde tag, selecteert u het kenmerk en stelt u de opties voor dat kenmerk in.
 9. Klik op OK.

Een bewerkbaar tagkenmerk niet-bewerkbaar maken

Een tag die eerder werd aangeduid als bewerkbaar, kan als niet-bewerkbaar worden aangeduid.

 1. Klik in het sjabloondocument op het element dat aan het bewerkbare kenmerk is gekoppeld, of gebruik de tagkiezer om de tag te selecteren.
 2. Selecteer Extra > Sjablonen > Kenmerk bewerkbaar maken.

 3. Selecteer in het pop-upmenu Kenmerken het desbetreffende kenmerk.
 4. Schakel de optie Kenmerk bewerkbaar maken uit en klik op OK.
 5. Werk op de sjabloon gebaseerde documenten bij.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online