Het deelvenster DOM

Meer informatie over hoe u het DOM-deelvenster gebruikt om de HTML-structuur te bewerken door elementen in Live View of toegepaste kiezers in CSS ontwerpen te koppelen met hun HTML-opmaak.

Het deelvenster DOM geeft een interactieve HTML-structuur weer voor statische en dynamische inhoud. Met deze weergave kunt u visuele elementen in Live View toewijzen aan de bijbehorende HTML-opmaak en de toegepaste kiezers in CSS ontwerpen. U kunt de HTML-structuur ook bewerken in het deelvenster DOM, waarna wijzigingen direct worden toegepast in Live View.

Kies Venster > DOM om het deelvenster DOM te openen. U kunt ook de sneltoetsen Ctrl+/ (Win) of Cmd+/ (Mac) gebruiken om het deelvenster DOM te openen.

Wanneer u elementen sleept om ze rechtstreeks in Live View in te voegen, wordt het pictogram </> weergegeven voordat u het element neerzet. U kunt op dit pictogram klikken om het deelvenster DOM te openen en het element op de juiste positie in de documentstructuur in te voegen. Zie Elementen rechtstreeks invoegen in Live View voor meer informatie.

Het deelvenster DOM geeft alleen statische elementen weer in de code- of ontwerpweergave. In Live View zijn zowel de statische als dynamische elementen zichtbaar.

In documenten met dynamische rasters kunt u met het deelvenster DOM de HTML DOM-structuur alleen visualiseren en kunt u de HTML-structuur niet bewerken.

Opmerking:

U kunt alleen statische inhoud in het deelvenster DOM bewerken. Alleen-lezen- of dynamische elementen worden weergegeven in een donkerdere grijstint.

Het deelvenster DOM
Het deelvenster DOM

U kunt het deelvenster DOM verplaatsen en op een handige plaats in de gebruikersinterface neerzetten. U kunt het deelvenster ook samen met andere deelvensters vastzetten.

Het deelvenster DOM gebruiken

 1. Open het gewenste document en open vervolgens het deelvenster DOM door Venster > DOM te selecteren.

 2. Schakel over naar Live View en klik op het element dat u wilt controleren of bewerken.

  • De HTML-opmaak van het geselecteerde element wordt gemarkeerd in het deelvenster DOM. 
  • De toegepaste kiezer wordt gemarkeerd in CSS ontwerpen.
  • De relevante code wordt gemarkeerd in de codeweergave.
  • De desbetreffende tag wordt gemarkeerd (blauw) in de tagkiezer.

  U kunt ook een HTML-element selecteren in het deelvenster DOM. Wanneer u op een willekeurig element in het deelvenster DOM klikt, gebeurt het volgende:

  • Live View schuift naar het desbetreffende element.
  • Als de codeweergave is geopend, schuift de codeweergave naar de code die correspondeert met het element.
  • CSS ontwerpen (deelvenster Kiezers) schuift naar de dichtstbijzijnde corresponderende kiezer (net als wanneer u op het element klikt in Live View).
  • De tag wordt gemarkeerd in de tagkiezer.

  Dankzij deze synchronisatie tussen verschillende weergaven en CSS ontwerpen kunt u in één oogopslag de HTML-opmaak en -stijl visualiseren die aan het geselecteerde element is gekoppeld. 

 3. Ga desgewenst verder met het bewerken van het element (bewerken van HTML of CSS). Zie De HTML-structuur bewerken met het deelvenster DOM voor informatie over het bewerken van HTML-opmaak met het deelvenster DOM. Voor informatie over CSS ontwerpen, zie Pagina's opmaken met CSS ontwerpen.

De HTML-structuur bewerken met het deelvenster DOM

Het huidige geselecteerde element op de pagina wordt gemarkeerd in het deelvenster DOM. U kunt met de pijltoetsen naar elk knooppunt of element gaan.

Sneltoetsen:

 • Dupliceren - Ctrl + D (Win)/Cmd + D (Mac)
 • Verwijderen - Del of Backspace
 • Kopiëren - Ctrl + C (Win)/Cmd + C (Mac)
 • Plakken - Ctrl + V (Win)/Cmd + V (Mac)
 • Ongedaan maken - Ctrl + Z (Win)/Cmd + Z (Mac)
 • Opnieuw - Ctrl + Y (Win)/Cmd + Y (Mac)
 • Als u een element of knooppunt wilt selecteren, klikt u op het element of het knooppunt. Als u een element of knooppunt wilt uitvouwen of samenvouwen, klikt u op de HTML-code of dubbelklikt u op de kiezer naast de tag.
 • Als u een element of knooppunt wilt dupliceren, klikt u op het element of knooppunt en klikt u op Dupliceren. Wanneer u een element dupliceert dat is gekoppeld aan een id, wordt de id voor het nieuwe (gedupliceerde) element verhoogd.
 • Als u een element of knooppunt wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op het element of knooppunt en klikt u op Kopiëren. Als u een element met onderliggende items kopieert, worden ook de onderliggende elementen gekopieerd.
 • Als u een element of knooppunt wilt plakken, klikt u op het element of knooppunt waaronder u de gekopieerde elementen wilt nesten. Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op het element of knooppunt en klikt u op Plakken. 
 • Als u een gekopieerd element wilt plakken als een onderliggend element van een ander element of knooppunt, klikt u met de rechtermuisknop op het element of knooppunt (bovenliggende element) en klikt u vervolgens op Plakken als onderliggend item.
 • Als u elementen wilt verplaatsen of opnieuw wilt ordenen, sleept u de elementen naar de gewenste locatie in het deelvenster DOM.

Er wordt een groene lijn weergegeven om aan te geven waar het gesleepte element wordt geplaatst. Als u het element neerzet op het element dat grijs is gemarkeerd (verwijzingselement), wordt het neergezette element ingesteld als het eerste onderliggende element van het verwijzingselement.

 • Als u een element of knooppunt wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het element of knooppunt en klikt u op Verwijderen.

U kunt de bewerkingen die u in het deelvenster DOM uitvoert, ongedaan maken (Ctrl/Cmd + Z) of opnieuw uitvoeren (Ctrl/Cmd + Y).

Als u de bovenstaande bewerkingen op meerdere elementen wilt toepassen, selecteert u meerdere elementen in het deelvenster DOM:

 • Houd Shift ingedrukt en klik op het eerste en het laatste element als u een reeks opeenvolgende elementen wilt selecteren
 • Houd Ctrl ingedrukt en klik op de gewenste elementen als u meerdere niet-opeenvolgende elementen wilt selecteren
Opmerking:

Wanneer een pagina wordt bewerkt, verandert de knop Vernieuwen op de documentwerkbalk in de knop Stoppen om aan te geven dat de pagina opnieuw wordt geladen. Nadat de pagina opnieuw is geladen, wordt de knop Vernieuwen opnieuw weergegeven om aan te geven dat de pagina volledig is geladen.

Bewerkingsopties in het deelvenster DOM
Bewerkingsopties in het deelvenster DOM

Belangrijk: Als de pagina JavaScript bevat, wordt het snelmenu in het deelvenster DOM kort weergegeven en is het vervolgens niet meer beschikbaar. Als u het snelmenu wilt gebruiken, moet u de Live View-weergaven verbergen (Live View-opties > Live View-weergaven verbergen) en schakelt u vervolgens JavaScript uit (Live View-opties > JavaScript uitschakelen).

Tags, klassen en id's bewerken in het deelvenster DOM

U kunt tags, klassen en id's bewerken door er in het deelvenster DOM op te dubbelklikken. U kunt ook extra klassen of id's toevoegen door deze met een spatie van elkaar te scheiden. Voor tags die niet aan een klasse of id zijn gekoppeld, kunt u de naam van de klasse of id typen nadat u op de tag hebt gedubbelklikt.

Er worden coderingstips weergegeven wanneer u de naam van de tag, klasse of id begint te typen. Begin met het typen van een punt om alleen de tips voor klassen weer te geven. Als u alleen tips voor id's wilt weergeven, begint u met het typen van een hekje (#).

Klassen bewerken
Klassen bewerken

Elementen invoegen in het deelvenster DOM

U kunt nu op een van de volgende manieren nieuwe elementen in uw webpagina invoegen met het deelvenster DOM:

 • Druk op de spatiebalk of klik op het pictogram naast het gewenste element in het deelvenster DOM. Klik in het pop-upmenu dat wordt weergegeven op een van de opties. Als u tags wilt plaatsen rond meerdere elementen, selecteert u de gewenste elementen en kiest u de invoegoptie Tags rondom plaatsen.
Opties voor Invoegen in het deelvenster DOM
Opties voor Invoegen in het deelvenster DOM

 • Klik in het deelvenster Invoegen op het gewenste element en sleep het element naar het deelvenster DOM. Er worden livehulplijnen weergegeven om aan te geven waar het element wordt ingevoegd. Zet het element neer op de gewenste locatie.

Wanneer u tags invoegt met het deelvenster DOM, worden de standaardtekst (tijdelijke aanduiding) en vereiste kenmerken voor de tags ook ingevoegd:

 • Wanneer u een van de volgende tags invoegt en wijzigingen doorvoert, wordt standaardtekst ingevoegd in de code- en ontwerpweergave en in Live View:
  div, header, nav, aside, article, section, footer, h1-h6 en hgroup
 • Wanneer u de tag table invoegt en de wijzigingen doorvoert, wordt een tabel van 3x3 ingevoegd.
 • Wanneer u de tag embed of img invoegt en de wijzigingen doorvoert, verschijnt het dialoogvenster Bestand selecteren waarin u wordt gevraagd een geschikt bestand te selecteren.
 • Wanneer u een meta-tag invoegt en de wijzigingen doorvoert, wordt de volgende code toegevoegd in de codeweergave: <meta name="" content="">
 • Wanneer u de tag figure invoegt en de wijzigingen doorvoert, wordt de tag figure met de geneste tag figcaption ingevoegd.
 • Wanneer u de tag ul of ol invoegt en de wijzigingen doorvoert, wordt de tag ol/ul met de geneste tag li ingevoegd.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account