Maak herhalingsgebieden en herhalingstabellen en configureer tabeleigenschappen in Dreamweaver om de lay-out van uw pagina te bepalen.

Een herhalingsgebied is een gedeelte van een sjabloon dat vele malen in een op een sjabloon gebaseerde pagina kan worden gedupliceerd. Doorgaans worden herhalingsgebieden gebruikt bij tabellen, maar u kunt ook een herhalingsgebied definiëren voor andere pagina-elementen.

Met herhalingsgebieden kunt u uw paginalay-out bepalen door bepaalde items te herhalen, zoals de lay-out voor een artikel in een catalogus en de omschrijving ervan, of een rij voor gegevens zoals een lijst van artikelen.

Er zijn twee sjabloonobjecten voor herhalingsgebieden die u kunt gebruiken: een herhalingsgebied en een herhalingstabel.

Een herhalingsgebied in een sjabloon maken

Met herhalingsgebieden kunnen sjabloongebruikers zo vaak ze maar willen een bepaald gebied in een sjabloon dupliceren. Een herhalingsgebied is niet noodzakelijkerwijs een bewerkbaar gebied.

Om de inhoud in een herhalingsgebied bewerkbaar te maken (zodat een gebruiker bijvoorbeeld tekst in een tabelcel in een op een sjabloon gebaseerd document kan invoeren), moet u een bewerkbaar gebied invoegen in het herhalingsgebied.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het documentvenster:
  • Selecteer de tekst of inhoud die u wilt instellen als een herhalingsgebied.

  • Plaats de invoegpositie op de plaats waar u een herhalingsgebied wilt invoegen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Invoegen > Sjabloon > Herhalingsgebied.

  • Selecteer in de categorie Sjablonen of het deelvenster Invoegen het pictogram Herhalingsgebied.

 3. Geef in het vakje Naam een unieke naam voor het sjabloongebied op. (U kunt niet dezelfde naam voor meer dan één herhalingsgebied in een sjabloon gebruiken.)

  Opmerking:

  Als u een gebied een naam geeft, mag u geen speciale lettertekens gebruiken.

 4. Klik op OK.

Een herhalingstabel invoegen

U kunt een herhalingstabel gebruiken om een bewerkbaar gebied (in tabelindeling) met zich herhalende rijen te maken. U kunt tabelkenmerken definiëren en bepalen welke tabelcellen bewerkbaar zijn.

 1. Plaats de invoegpositie in het documentvenster op de plaats waar u de herhalingstabel wilt invoegen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Selecteer Invoegen > Sjabloon > Herhalingstabel.

  • Selecteer in de categorie Sjablonen of het deelvenster Invoegen het pictogram Herhaaltabel.

 3. Geef de volgende opties op en klik op OK.

  Rijen

  Hiermee bepaalt u het aantal rijen in de tabel.

  Kolommen

  Hiermee bepaalt u het aantal kolommen in de tabel.

  Celopvulling

  Hiermee bepaalt u het aantal pixels tussen de inhoud van een cel en de grenzen van de cel.

  Celafstand

  Hiermee wordt het aantal pixels tussen aangrenzende tabelcellen vastgelegd.

  Opmerking:

  Als u niet expliciet waarden voor celopvulling en celafstand toewijst, wordt de tabel in de meeste browsers weergegeven alsof de celopvulling was ingesteld op 1 en celafstand op 2. Als u wilt dat de tabel in een browser zonder opvulling of afstand wordt weergegeven, stelt u Celopvulling en Celafstand in op 0.

  Breedte

  Hiermee bepaalt u de tabelbreedte in pixels of als percentage van de breedte van het browservenster.

  Rand

  Hiermee wordt de breedte van de tabelranden in pixels vastgelegd.

  Opmerking:

  Als u niet expliciet een waarde voor de rand toewijst, wordt de tabel in de meeste browsers weergegeven alsof de rand was ingesteld op 1. Als u wilt dat de tabel in browsers zonder randen wordt weergegeven, stelt u Rand in op 0.

  Als u de cel- en tabelgrenzen wilt weergeven wanneer de randdikte is ingesteld op 0, selecteert u Opties voor Ontwerpweergave > Visuele hulpmiddelen. Deze optie is alleen beschikbaar in de ontwerpweergave.

  Rijen van de tabel herhalen

  Hiermee bepaalt u welke rijen in de tabel worden opgenomen in het herhalingsgebied.

  Beginrij

  Hiermee stelt u het ingevoerde rijnummer in als de eerste rij die moet worden opgenomen in het herhalingsgebied.

  Slotrij

  Hiermee stelt u het ingevoerde rijnummer in als de laatste rij die moet worden opgenomen in het herhalingsgebied.

  Gebiedsnaam

  Hiermee stelt u een unieke naam in voor het herhalingsgebied.

  Herhaaltabellen maken
  Herhaaltabellen maken

Wisselende achtergrondkleuren in een herhalingstabel instellen

Nadat u een herhalingstabel hebt ingevoegd in een sjabloon, kunt u deze verder aanpassen door de achtergrondkleur van de tabelrijen af te wisselen.

 1. Selecteer in het documentvenster een rij in de herhalingstabel.
 2. Klik op de knop Codeweergave tonen of Code- en ontwerpweergave tonen in de werkbalk van het document, zodat u toegang hebt tot de code voor de geselecteerde tabelrij.
 3. Bewerk in de codeweergave de tag <tr> dusdanig dat deze de volgende code bevat:
  <tr bgcolor="@@( _index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC' )@@">

  U kunt de hexadecimale waarden #FFFFFF en #CCCCCC vervangen door uw keuze voor andere kleuren.

 4. Sla de sjabloon op.

  Hieronder ziet u een codevoorbeeld van een tabel met afwisselende achtergrondkleuren voor tabelrijen:

  <table width="75%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> 
  <tr><th>Name</th><th>Phone Number</th><th>Email Address</th></tr> 
  <!-- TemplateBeginRepeat name="contacts" --> 
  <tr bgcolor="@@(_index & 1 ? '#FFFFFF' : '#CCCCCC')@@"> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="name" --> name <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="phone" --> phone <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  <td> <!-- TemplateBeginEditable name="email" --> email <!-- TemplateEndEditable --> 
  </td> 
  </tr> 
   <!-- TemplateEndRepeat --> 
  </table>

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid