Leer hoe u de coderingsomgeving in Dreamweaver kunt gebruiken om sneller code te schrijven.

Als u met code wilt werken in Dreamweaver, kunt u ervoor kiezen om de werkruimte voor ontwikkelaars te gebruiken. In deze werkruimte wordt de codeweergave standaard weergegeven en zijn alleen de deelvensters Bestanden en Fragmenten gedokt aan de linkerkant van het scherm.

Als u meer functionaliteit nodig hebt, klikt u op Venster en kiest u het gewenste deelvenster.

Opmerking:

Als geen van de vooraf ontworpen werkruimten precies biedt wat u zoekt, kunt u de lay-out van uw werkruimte aanpassen. Open deelvensters en dok ze op de gewenste positie en sla de werkruimte vervolgens op als een aangepaste werkruimte. Zie Aangepaste werkruimten maken voor meer informatie.

Werken met code in Dreamweaver

U kunt in Dreamweaver op verschillende manieren met code werken. U kunt de volgende weergaven gebruiken:

U kunt schakelen tussen verschillende weergaven door op de knoppen Code, Gesplitst en Live/Ontwerp boven aan uw werkruimte.

U kunt ook het venster Codecontrole gebruiken om uw HTML-code weer te geven in een zwevend venster. Met de codecontrole kunt u uw websiteontwerp en de code volledig zien zonder dat uw weergave in tweeën is gedeeld. Zie Code weergeven in de codecontrole voor meer informatie.

Code weergeven in het documentvenster - Codeweergave

Selecteer Weergave > Code.

Een pagina tegelijk coderen en bewerken in het documentvenster - Gesplitste weergave

 1. Selecteer Weergave > Code en ontwerp.

  De code wordt weergegeven in het bovenste deelvenster en de pagina in het onderste deelvenster.

 2. Als u de pagina bovenaan wilt weergeven, selecteert u Ontwerpweergave bovenaan in het menu Weergaveopties op de werkbalk Document.
 3. Als u de afmetingen van de deelvensters in het documentvenster wilt wijzigen, sleept u de splitsbalk naar de gewenste positie. De splitsbalk bevindt zich tussen de twee deelvensters.

  De codeweergave wordt automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt in de ontwerpweergave. Nadat u wijzigingen aanbrengt in codeweergave, moet u het document handmatig bijwerken in de ontwerpweergave door erop te klikken in de ontwerpweergave of door op F5 te drukken.

Code weergeven in de codecontrole

De codecontrole is een apart venster, waarin u op dezelfde manier met code kunt werken als in de codeweergave.

 1. Selecteer Venster > Codecontrole. De werkbalk bevat de volgende opties:

  Bestandsbeheer

  Hiermee kunt u het bestand plaatsen of ophalen.

  Voorvertonen/fouten opsporen in browser

  Hiermee kunt u het document voorvertonen in een browser of fouten in het document opsporen in een browser.

  Ontwerpweergave vernieuwen

  Werkt het document in de ontwerpweergave bij, zodat hierin de aangebrachte wijzigingen in de code worden doorgevoerd. Wijzigingen die u in de code aanbrengt, worden niet automatisch weergegeven in de ontwerpweergave. Ze worden pas weergegeven nadat u een bepaalde handeling uitvoert, zoals het bestand opslaan of op deze knop klikken.

  Codenavigatie

  Biedt de mogelijkheid snel in de code te navigeren. Zie Naar een JavaScript- of VBScript-functie gaan.

  Weergaveopties

  Bepaalt hoe de code wordt weergegeven. Zie Het uiterlijk van de code instellen.

Sneller code schrijven in Dreamweaver

De codeweergave in Dreamweaver biedt handige coderingsfuncties die beginnende ontwerpers helpen om over te stappen naar het ontwikkelen van websites in de codeweergave. Ervaren programmeurs kunnen profiteren van de visuele hulpmiddelen in de codeweergave, zoals automatische inspringing, codekleuren en aanpasbare lettertypen om fouten te verminderen en de leesbaarheid te verbeteren.

Hier volgen enkele functie die Dreamweaver aanbiedt.

Coderingstips en codevoltooiing

Met de functie voor coderingstips (of codevoltooiing) in Dreamweaver kunt u tijdens het typen tags, kenmerken en CSS-stijlen selecteren in een pop-upmenu. Met deze automatische codevoltooiing kunt u sneller code schrijven met minder fouten.

Het volgende voorbeeld laat zien hoe dit werkt in HTML. 

Wanneer u '<' typt wordt er in Dreamweaver een pop-upmenu geopend met alle beschikbare HTML-tags. Als u verdergaat met het typen van uw tag, werkt Dreamweaver automatisch de beschikbare HTML-opties bij en kunt u een toepasselijke tag selecteren. Wanneer u op Enter drukt, voegt Dreamweaver de tag automatisch voor u toe. Vervolgens wordt een tweede pop-upmenu met alle beschikbare eigenschappen van die tag weergegeven.

Ondersteuning door coderingstips is ook beschikbaar voor CSS, JavaScript en PHP (PHP-versies 5.6 en 7.1). 

Zie Coderingstips en codevoltooiing voor meer informatie.

Ondersteuning voor de PHP-versies 5.6 en 7.1

Dreamweaver ondersteunt de PHP-versies 5.6 en 7.1. 

U kunt ervoor kiezen de PHP-bestanden van uw site te compileren met PHP-versie 5.6 of 7.1 in het dialoogvenster Site-instelling (per site) of via de applicatievoorkeuren (voor alle PHP-bestanden die zijn opgeslagen buiten Dreamweaver-sites). Dreamweaver stelt vervolgens de coderingstips en de linting-controles in voor de geselecteerde PHP-taalversie.

Voor nieuwe sites in Dreamweaver wordt de standaardcompiler voor PHP ingesteld op de versie die is opgegeven via Bewerken > Voorkeuren > PHP.

Voor meer informatie over PHP-ondersteuning in Dreamweaver raadpleegt u:

Voor algemene informatie over PHP-versies 5.6 en 7.1 raadpleegt u de volgende bronnen:

Coderingstips voor JavaScript-objecten

Dreamweaver ondersteunt coderingstips voor objecten in JavaScript. Dreamweaver biedt coderingstips voor eenvoudige JavaScript-objecten, zoals arrays, datums, getallen en tekenreeksen. 

Daarnaast worden in Dreamweaver de JavaScript-functies die u maakt, bijgehouden en worden er coderingstips weergegeven met uw eigen functienamen.

Zie Coderingstips en codevoltooiing voor meer informatie.

Refactoring van JavaScript-code

Dreamweaver ondersteunt refactoring van code. Refactoring van code is het proces waarbij bestaande computercode wordt geherstructureerd zonder het externe gedrag te wijzigen. De code wordt zo beter leesbaar en eenvoudiger te begrijpen. Foutopsporing in de code verloopt sneller doordat kleine functies en de juiste vervanging worden gebruikt. Met Javascript-refactoring kunt u de namen van functies en variabelen wijzigen waarbij rekening wordt gehouden met het bereik.

Zie Code schrijven en bewerken voor meer informatie.

Codekleuren toepassen voor verschillende typen bestanden

Dreamweaver ondersteunt codekleuren voor HTML, JS, CSS, PHP, XML, LESS, Sass, SCSS, SVG, Bash, C, C#, C++, clojure, CoffeeScript, Dart, Diff, EJS, Embedded Ruby, Groovy, Handlebars, Haskell, Haxe, Java, JSON, Lua, Markdown, Markdown (GitHub), Perl, Properties, Python, RDF Turtle, Ruby, Scala, SQL, Stylus, Text, VB, VBScript, XML en YAML.

Meerdere cursors voor terugkerende taken

Schrijf meerdere regels code per keer om snel dingen te doen, zoals een lijst met opsommingstekens maken, meerdere tekenreeksen bijwerken of meerdere wijzigingen tegelijk aanbrengen.

Met deze functie bent u veel productiever, omdat u dezelfde regel code niet meerdere keren hoeft te schrijven. Met meerdere cursors wordt dit voor u in één keer gedaan.

Tijdens het bewerken van code kunt u het volgende doen:

 • Meerdere cursors toevoegen om nieuwe inhoud op meerdere plaatsen toe te voegen
 • Tekst op meerdere plaatsen selecteren om dezelfde bewerking op verschillende gedeelten van uw document toe te passen

Zie Voeg meerdere cursors of selecties toe voor meer informatie.

Snel bewerken van gerelateerde codebestanden

Als u snel wijzigingen in uw code wilt aanbrengen, plaatst u de cursor op specifieke codefragmenten en gebruikt u het contextmenu of drukt u op Ctrl+E (in Windows) of Cmd+E (op een Mac) om toegang te krijgen tot de modus voor snel bewerken.

Dreamweaver biedt u inline contextafhankelijke coderingsopties en gereedschappen.

Praktijkvoorbeeld

Stelt u zich het volgende voorbeeld voor:

U bewerkt een HTML-bestand en u merkt dat iets er niet goed uitziet in Live View. Vervolgens schakelt u over naar de codeweergave en realiseert u zich dat u nog een ander bijbehorend bestand (bijvoorbeeld een CSS-bestand) moet bewerken om het probleem te verhelpen. 

In plaats van naar het andere tabblad te gaan, klikt u met de rechtermuisknop op de desbetreffende code en klikt u op Snel bewerken of gebruikt u een sneltoets. Dreamweaver opent nu binnen het HTML-bestand zelf de relevante sectie van de code in het bijbehorende CSS-bestand.

U kunt de CSS-code vervolgens bewerken zonder dat u hoeft te navigeren of te schakelen tussen tabbladen. De wijzigingen worden automatisch bijgewerkt in het CSS-bestand.

Zie Snel bewerken voor meer informatie.

In-context-documentatie over CSS

Snelle documenten bieden documentatie voor CSS-eigenschappen, die u rechtstreeks in de codeweergave kunt raadplegen.

U hoeft Dreamweaver niet meer te verlaten om naar een webpagina te gaan voor meer informatie over CSS-eigenschappen. Druk op Ctrl+K (in Windows) of Cmd+K (op een Mac) om Snelle documenten weer te geven.

Zie Hulp bij CSS in Dreamweaver met Snelle documenten voor meer informatie.

Kant-en-klare ondersteuning voor Emmet

Emmet is een insteekmodule voor snelle codering en het genereren van HTML- en CSS-code.

De Emmet-insteekmodule is al opgenomen in Dreamweaver, zodat u Emmet-afkortingen kunt gebruiken, zonder dat u de insteekmodule apart hoeft te installeren.

Gebruik Emmet-afkortingen in de codeweergave of codecontrole in Dreamweaver en druk op de Tab-toets om deze afkortingen uit te breiden naar HTML-opmaakcodes of CSS.

HTML-afkortingen worden uitgebreid in HTML- en PHP-pagina's.

CSS-afkortingen worden uitgebreid in CSS-, LESS-, Sass-, SCSS-pagina's of binnen de stijltag in een HTML-pagina.

Zie Emmet-toolkit gebruiken met Dreamweaver voor meer informatie over het gebruik van Emmet.

Code samenvouwen

Met Dreamweaver kunt u secties code samenvouwen, zodat u zich gemakkelijker op de secties kunt richten die u actief bewerkt. 

U kunt code samenvouwen op basis van tags of haakjes, of u kunt code samenvouwen op basis van een selectie. 

Zie Code samenvouwen en uitvouwen voor meer informatie.

Codevalidatie

Dreamweaver biedt een krachtige linting-functie waarmee u fouten in uw code kunt opsporen. 

Met deze functie wordt code geanalyseerd om mogelijke fouten of verdacht gebruik van code te markeren. Allerlei fouten, zoals HTML-syntaxisfouten, parseerfouten in CSS of waarschuwingen in JavaScript-bestanden, worden gemarkeerd door de linting-functie in Dreamweaver.

Zie Linting voor code gebruiken voor meer informatie over gebruik van linting voor code in Dreamweaver.

Als u met PHP werkt en uw documenten ongeldige code bevatten, wordt in Dreamweaver die code in de ontwerpweergave weergegeven (als deze weergave is geopend) en wordt de code in de codeweergave gemarkeerd (afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld).

Als u de code in een van beide weergaven selecteert, wordt in de eigenschappencontrole aangegeven waarom de code ongeldig is en hoe u de code kunt repareren.

Opmerking:

De optie om ongeldige code in de codeweergave te markeren, is standaard uitgeschakeld. Als u de optie wilt inschakelen, gaat u naar de codeweergave (Weergave > Code) en selecteert u Weergave > Codeweergaveopties > Ongeldige code markeren.

U kunt ook voorkeuren instellen voor het automatisch herschrijven van diverse soorten ongeldige code wanneer u een document opent.

Zie Coderingsvoorkeuren instellen voor meer informatie over het instellen van coderingsvoorkeuren.

Ondersteuning voor CSS-preprocessors

Dreamweaver biedt nu ook ondersteuning voor algemene CSS-preprocessors, zoals SASS, Less en SCSS, met volledige codekleuren, coderingstips en compilatie. 

Met ondersteuning voor CSS-preprocessors kunt u tijd besparen wanneer u werkt met grote sites die ingewikkelde stijlpagina's bevatten.

Zie CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver voor meer informatie over ondersteuning voor CSS-preprocessors in Dreamweaver.

Codefragmenten opslaan en hergebruiken

Sla veelgebruikte codeblokken op als codefragmenten in het deelvenster Fragmenten. U kunt deze blokken code vervolgens op meerdere pagina's invoegen.

Fragmenten die zijn opgeslagen via het deelvenster Fragmenten, zijn niet sitespecifiek en kunnen dus voor meerdere sites worden hergebruikt.

U kunt de fragmenten bovendien gebruiken op verschillende apparaten en ook in verschillende versies van Dreamweaver door instellingen te synchroniseren.

Zie Code hergebruiken met codefragmenten voor meer informatie.

Realtime voorvertoning in browser

Bekijk snel een voorvertoning van uw codewijzigingen in de browser zonder dat u het beeld in de browser handmatig hoeft te vernieuwen. Dreamweaver is nu verbonden met uw browser, zodat de wijzigingen direct in de browser worden weergegeven zonder dat u de pagina opnieuw hoeft te laden.

Zie Realtime voorvertoning in browser voor meer informatie.

Sneltoetsen aanpassen

U kunt uw favoriete sneltoetsen gebruiken in Dreamweaver. Als u gewend bent om specifieke sneltoetsen te gebruiken, bijvoorbeeld Shift+Enter om een regeleinde in te voegen of Ctrl+G om naar een bepaalde positie in de code te gaan, kunt u deze sneltoetsen via de Sneltoetseditor toevoegen aan Dreamweaver.

Zie Sneltoetsen aanpassen voor instructies.

Bestanden standaard openen in de codeweergave

Wanneer u een bestandstype opent dat normaal gesproken geen HTML bevat (zoals een JavaScript-bestand), wordt het bestand geopend in de codeweergave (of in de codecontrole) in plaats van de ontwerpweergave. U kunt opgeven welke bestandstypen in de codeweergave moeten worden geopend.

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Dreamweaver > Voorkeuren (Macintosh).
 2. Selecteer Bestandstypen/editors in de lijst Categorie aan de linkerkant.
 3. Voeg in het vak Openen in de codeweergave de bestandsextensie toe van het bestandstype dat u automatisch wilt openen in de codeweergave.

  Typ een spatie tussen de bestandsextensies. U kunt zo veel extensies toevoegen als u wilt.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid