Handboek Annuleren

Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

Voor de blijvende HTML5-ondersteuning in Dreamweaver zijn nieuwe kenmerken geïntroduceerd voor bepaalde formulierelementen. Daarnaast zijn er vier nieuwe HMTL5-formulierelementen geïntroduceerd.

U kunt de formulierelementen vinden in het deelvenster Invoegen. Selecteer Venster > Invoegen. Selecteer Formulieren in het menu van het deelvenster Invoegen.

Gereviseerde workflow voor formulieren in Dreamweaver

Gereviseerde workflow voor formulieren in de Dreamweaver 12.1-update.

David Powers

Nieuwe veelgebruikte kenmerken voor formulierelementen

De volgende nieuwe kenmerken worden veel gebruikt voor alle formulierelementen:

 • Disabled: selecteer deze optie als u wilt dat de browser het element uitschakelt.
 • Required: selecteer deze optie als u wilt dat de browser controleert of er een waarde is opgegeven.
 • Auto complete: selecteer deze optie als u wilt dat waarden automatisch worden ingevoerd wanneer de gebruiker informatie in een browser invoert.
 • Auto focus: selecteer deze optie als u de focus op dit element wilt plaatsen wanneer de pagina wordt geladen in de browser.
 • Read only: selecteer deze optie als u de waarde van het element wilt instellen op alleen-lezen.
 • Form: geeft een of meer formulieren aan waartoe een <input>-element behoort.
 • Name: de unieke naam die wordt gebruikt om naar het object in de code te verwijzen.
 • Place holder: tip die de verwachte waarde aangeeft.
 • Pattern: reguliere expressie waartegen de waarde van het element wordt gevalideerd.
 • Title: Aanvullende informatie over een element. Weergegeven als knopinfo.
 • Tab Index: hiermee geeft u voor het huidige element de positie in de tabvolgorde voor het huidige document op.

Formulierelementen met gewijzigde kenmerken

 • Form No Validate: Selecteer deze optie om formuliervalidatie uit te schakelen. Deze selectie overschrijft het kenmerk Niet valideren op formulierniveau.
 • Form Enc Type: een MIME-type waarmee een gebruikersagent dit element kan koppelen voor het verzenden van het formulier.
 • Form Target: een contextnaam of trefwoord voor bladeren dat het doel van het besturingselement vertegenwoordigt.
 • Accept charset: geeft de tekencoderingen aan die worden gebruikt voor het verzenden van formulieren.
Opmerking:

De koppelingen voor kenmerken bevatten informatie over alle kenmerken die worden vermeld in de HTML5-specificaties. Niet alle kenmerken zijn aanwezig in het deelvenster Eigenschappen. U kunt de codeweergave gebruiken om kenmerken toe te voegen die niet aanwezig zijn in het deelvenster.

Formulierelement Nieuwe kenmerken die specifiek zijn voor het element Beschrijving van kenmerken
Tekstveld List http://www.w3.org/TR/html-markup/input.text.html
Knop <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/button
Selectievakje <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.checkbox.html
Bestand Multiple http://www.w3.org/TR/html-markup/input.file.html
Formulier No validate, Accept charset http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/form.html
Verborgen <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20120329/input.hidden.html
Wachtwoord <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.password.html
Afbeelding Width, Height, Action, Method, Form no Validate, Form Enc Type, Form target. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.image.html
Herstellen <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://dev.w3.org/cvsweb/html5/markup/button.reset.html
Verzenden Form No Validate, Form Enc type, Form target, Action, Tab Index, Method. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.submit.html
Keuzerondje <Geen nieuw specifiek kenmerk> http://www.w3.org/TR/html-markup/input.radio.html
Tekstgebied Rows, Cols, Place Holder, Wrap, Max Length, Tab Index http://www.w3.org/TR/html-markup/textarea.html
Keuzelijst Size http://www.w3.org/wiki/HTML/Elements/select

HTML5-formulierelementen

Formulierelement Beschikbaar in Beschrijving Beschrijving van kenmerken
Kleur 12.2 Voor invoervelden die een kleur moeten bevatten. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.color.html
Datum 12.2 Besturingselement waarmee de gebruiker een datum kan selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.date.html
Datum en tijd 12.2 Hiermee kan de gebruiker een datum en tijd (met de tijdzone) selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime.html
Lokale datum en tijd 12.2 Hiermee kan de gebruiker een datum en tijd (zonder tijdzone) selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html
Maand 12.2 Hiermee kan de gebruiker een maand en jaar selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.month.html
Getal 12.2 Voor velden die alleen getallen moeten bevatten. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.number.html
Bereik 12.2 Voor velden die waarden uit een bereik met getallen moeten bevatten. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.range.html
Tijd 12.2 Hiermee kan de gebruiker een tijd selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.time.html
Week 12.2 Hiermee kan de gebruiker een week en jaar selecteren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.week.html
E-mail 12.1 Een besturingselement voor het bewerken van een lijst met e-mailadressen die is opgegeven in de waarde voor het element. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.email.html
Zoeken 12.1 Een besturingselement van één regel voor bewerking van normale tekst waarmee u een of meer zoektermen kunt invoeren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.search.html
Telefoon (tel) 12.1 Een besturingselement van één regel voor bewerking van normale tekst waarmee u een telefoonnummer kunt invoeren. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.tel.html
URL 12.1 Een besturingselement voor het bewerken van een absolute URL die is opgegeven in de waarde voor het element. http://www.w3.org/TR/html-markup/input.url.html

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online