Bestanden synchroniseren

Meer informatie over hoe u bestanden op de lokale en externe site synchroniseert in Dreamweaver.

Bestanden op de lokale en externe site synchroniseren

Nadat u bestanden hebt gemaakt op uw lokale en externe site, kunt u de bestanden op de twee sites synchroniseren.

Opmerking:

Als de externe site een FTP-server (in plaats van een netwerkserver) is, wordt FTP gebruikt voor het synchroniseren van de bestanden.

Voordat u de bestanden op beide sites synchroniseert, kunt u bepalen welke bestanden u wilt plaatsen, ophalen, verwijderen of negeren. Dreamweaver geeft ook aan welke bestanden zijn bijgewerkt nadat u de synchronisatie hebt voltooid.

Controleren welke bestanden nieuwer zijn op de lokale of externe site zonder te synchroniseren

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Bestanden:
  • Klik op het menu Opties in de rechterbovenhoek en selecteer Bewerken > Nieuwere lokale selecteren of Bewerken > Nieuwere externe selecteren.

  • Klik in het deelvenster Bestanden met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac) en selecteer Selecteren > Nieuwere lokale of Selecteren > Nieuwere externe.

Gedetailleerde synchronisatie-informatie over een bepaald bestand weergeven

 1. Klik in het deelvenster Bestanden met de rechtermuisknop (Windows), of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Macintosh) op het bestand waarover u informatie wilt weergeven, en selecteer de optie voor het weergeven van synchronisatie-informatie.
Opmerking:

Deze functie is alleen beschikbaar als de optie Synchronisatie-informatie bijhouden in de categorie Extern van het dialoogvenster Sitedefinitie is geselecteerd.

Uw bestanden synchroniseren

 1. Selecteer in het deelvenster Bestanden (Venster > Bestanden) een site in het menu (waarin de huidige site of server of het huidige station wordt weergegeven).
 2. Selecteer desgewenst specifieke bestanden of mappen of ga naar de volgende stap om de volledige site te synchroniseren.
 3. Klik op het menu Opties in de rechterbovenhoek van het deelvenster Bestanden en selecteer Site > Synchroniseren.

  U kunt ook op de knop Synchroniseren bovenaan in het deelvenster Bestanden klikken om bestanden te synchroniseren.

 4. Voer in met menu Synchroniseren een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de gehele site wilt synchroniseren, selecteert u Volledige site naam van de site.

  • Als u alleen geselecteerde bestanden wilt synchroniseren, selecteert u Alleen geselecteerde lokale bestanden (of Alleen geselecteerde externe bestanden als u op dat moment bestanden hebt geselecteerd in de weergave Extern van het deelvenster Bestanden).

 5. Geef op in welke 'richting' u de bestanden wilt kopiëren:

  Nieuwere bestanden op de externe server plaatsen

  Hiermee uploadt u alle lokale bestanden die niet op de externe server aanwezig zijn of die zijn gewijzigd na de laatste uploadactie.

  Nieuwere bestanden van de externe server ophalen

  Hiermee downloadt u alle externe bestanden die niet op de lokale server aanwezig zijn of zijn gewijzigd na de laatste downloadactie.

  Nieuwere bestanden ophalen en plaatsen

  Hiermee plaatst u de meest recente versies van alle bestanden op zowel de lokale als de externe site.

 6. Geef op of bestanden op de doelsite waarvoor geen tegenhangers op de bronsite aanwezig zijn, moeten worden verwijderd. (Dit is niet beschikbaar als u in menu Richting de optie Ophalen en Plaatsen selecteert.)

  Als u Nieuwere bestanden op de externe server plaatsen selecteert en u de optie Verwijderen selecteert, worden de bestanden op uw externe site waarvoor geen corresponderende bestanden op de lokale site aanwezig zijn, verwijderd. Als u Nieuwere bestanden van de externe server ophalen selecteert, worden de bestanden op uw lokale site waarvoor geen corresponderende bestanden op de externe site aanwezig zijn, verwijderd.

 7. Klik op Voorvertoning.
  Opmerking:

  Voordat u de bestanden kunt synchroniseren, moet u de acties die Dreamweaver uitvoert om deze taak te verrichten, voorvertonen.

  Als de nieuwste versie van elk gekozen bestand al op beide locaties aanwezig is en er niets hoeft te worden verwijderd, verschijnt er een berichtvenster met de melding dat synchroniseren niet nodig is. Als er wel oudere versies aanwezig zijn, wordt het dialoogvenster Synchroniseren weergegeven waarin u de geplande acties (plaatsen, ophalen, verwijderen en negeren) voor deze bestanden kunt wijzigen voordat de synchronisatie wordt uitgevoerd.

 8. Controleer de actie die wordt uitgevoerd voor elk bestand.
 9. Als u een actie voor een bepaald bestand wilt wijzigen, selecteert u het bestand en klikt u op een van de actiepictogrammen onderaan in het voorvertoningsvenster.

  Vergelijken

  De actie Vergelijken werkt alleen als u in Dreamweaver een bestandsvergelijkingsprogramma hebt geïnstalleerd en gespecificeerd. Als het actiepictogram grijs wordt weergegeven (en dus niet beschikbaar is), kan de actie niet worden uitgevoerd.

  Geselecteerde bestanden markeren als Al gesynchroniseerd

  Met deze optie kunt u opgeven dat de geselecteerde bestanden al zijn gesynchroniseerd.

 10. Klik op OK om de bestanden te synchroniseren. U kunt de details van de synchronisatie weergeven of opslaan in een lokaal bestand.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account