Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver

Opmerking:

De gebruikersinterface van Dreamweaver CC en hoger is vereenvoudigd. Daarom zijn sommige opties die in dit artikel worden beschreven, niet beschikbaar in Dreamweaver CC en hoger. Meer informatie vindt u in dit artikel.

De opdracht Verbindingsscripts verwijderen gebruiken

U kunt de opdracht Verbindingsscripts verwijderen gebruiken om scripts te verwijderen die door Dreamweaver in een map op afstand zijn geplaatst om toegang te krijgen tot databases. Deze scripts zijn alleen nodig tijdens de ontwerpfase in Dreamweaver.

Wanneer u de optie Stuurprogramma gebruiken op testserver of DSN gebruiken op testserver inschakelt in het dialoogvenster Databaseverbindingen, zal Dreamweaver een MMHTTPDB-scriptbestand uploaden naar de testserver. Zo kan HTTP het stuurprogramma voor de database op afstand beïnvloeden met het HTTP-protocol, dat op zijn beurt Dreamweaver in staat stelt de benodigde database-informatie op te halen met behulp waarvan u uw site kunt maken. Met dit bestand wordt het echter mogelijk gemaakt de namen van de gegevensbronnen (DSN's) te bekijken die in het systeem zijn gedefinieerd. Als de DSN's en de databases niet met een wachtwoord zijn beveiligd, kan een hacker het script bovendien gebruiken om SQL-opdrachten voor de database op te geven.

Het MMHTTPDB-scriptbestand staat in de map _mmServerScripts, die zich in de hoofdmap van uw website bevindt.

Opmerking:

In de bestandsbrowser van Dreamweaver (het deelvenster Bestanden) wordt de map _mmServerScripts verborgen. U kunt de map _mmServerScripts zien als u een FTP-client van derden of de bestandsbrowser gebruikt.

In bepaalde configuraties zijn deze scripts helemaal niet nodig. Wanneer bezoekers van uw website van webpagina's worden voorzien, spelen de scripts geen rol en hoeven deze daarom niet op een productieserver te worden gezet.

Als u het MMHTTPDB-scriptbestand naar een productieserver hebt geüpload, moet u het MMHTTPDB-scriptbestand verwijderen. Met de opdracht Verbindingsscripts verwijderen worden scriptbestanden automatisch voor u verwijderd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account