Werken met Adobe Animate en Dreamweaver

Lees hoe u een SWF-bestand van Dreamweaver bewerkt in Animate.

Een SWF-bestand van Dreamweaver bewerken in Animate

Als u zowel Animate als Dreamweaver hebt geïnstalleerd, kunt u een SWF-bestand in een Dreamweaver-document selecteren en het bewerken met Animate. Het SWF-bestand wordt niet rechtstreeks bewerkt in Animate. Alleen het brondocument (het FLA-bestand) wordt bewerkt en vervolgens wordt het SWF-bestand opnieuw geëxporteerd.

 1. Open Eigenschappencontrole in Dreamweaver (Venster > Eigenschappen).
 2. Ga in het Dreamweaver-document op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op de tijdelijke aanduiding van het SWF-bestand om het bestand te selecteren en klik vervolgens in Eigenschappencontrole op Bewerken.

  • Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Command ingedrukt houdt (Macintosh) op de tijdelijke aanduiding voor het SWF-bestand en selecteer Bewerken met Flash in het snelmenu.

   Dreamweaver schakelt over naar Animate , waarna Animate zoekt naar het Flash-ontwerpbestand (.fla) voor het geselecteerde SWF-bestand. Als Animate het Flash-ontwerpbestand niet kan vinden, wordt u gevraagd het bestand te zoeken.

  Opmerking:

  Als het FLA- of SWF-bestand vergrendeld is, checkt u het bestand uit in Dreamweaver.

 3. Bewerk het FLA-bestand in Animate. In het Animate-documentvenster wordt aangegeven dat u het bestand wijzigt vanuit Dreamweaver.

 4. Klik op Gereed wanneer u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht.

  Animate werkt het FLA-bestand bij en exporteert het weer als een SWF-bestand. Vervolgens wordt Animate afgesloten en verschijnt het Dreamweaver-document weer in beeld.

  Opmerking:

  Ga naar Animate en selecteer Bestand > Bijwerken voor Dreamweaver om het SWF-bestand bij te werken en Animate open te houden.

 5. Als u het bijgewerkte bestand in het document wilt bekijken, klikt u op Afspelen in Eigenschappencontrole van Dreamweaver of drukt u op F12 om een voorvertoning van de pagina weer te geven in een browservenster.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account