Handboek Annuleren

Mediaquery's maken

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

U kunt mediaquery's gebruiken om CSS-bestanden op te geven op basis van de gerapporteerde kenmerken van een apparaat (responsief ontwerp). De browser op het apparaat controleert de mediaquery en gebruikt het bijbehorende CSS-bestand om de webpagina weer te geven.

In het volgende voorbeeld is in de mediaquery het bestand phone.css opgegeven voor apparaten met een breedte van 300-320 pixels.

<link href="css/orig/phone.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all and (min-width: 300px) and (max-width: 320px)">

Raadpleeg het artikel van Don Booth in Adobe Developer Center op www.adobe.com/go/learn_dw_medquery_don_nl voor een uitgebreide introductie tot mediaquery's.

Zie www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/ voor meer informatie over mediaquery's van de W3C.

Een mediaquery maken

In Dreamweaver kunt u een mediaquerybestand voor de hele site of een documentspecifieke mediaquery maken.

Mediaquerybestand voor de hele site

Hiermee geeft u de weergave-instellingen op voor alle pagina's in uw site die het bestand bevatten.

Het mediaquerybestand voor de hele site is de centrale opslagplaats voor alle mediaquery's in uw site. Nadat u dit bestand hebt gemaakt, moet u een koppeling naar dit bestand maken vanaf de pagina's in uw site die de mediaquery's in het bestand moeten gebruiken voor de weergave.

Documentspecifieke mediaquery

De mediaquery wordt rechtstreeks ingevoegd in het document en de pagina wordt weergegeven op basis van de ingevoegde mediaquery.

 1. Maak een webpagina.

 2. Selecteer Wijzigen > Mediaquery's.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Bestand met mediaquery's voor de hele site als u een bestand met mediaquery's voor de hele site wilt maken.

  • Selecteer Dit document om een documentspecifieke mediaquery te maken.

 4. Ga als volgt te werk voor een mediaquerybestand voor de hele site:

  1. Klik op Opgeven.

  2. Selecteer Nieuw bestand maken.

  3. Geef een naam voor het bestand op en klik op OK.

 5. Het is mogelijk dat sommige apparaten niet de werkelijke apparaatbreedte doorgeven. Controleer of de optie Doorgeven van werkelijke breedte door apparaten forceren is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat apparaten de werkelijke breedte doorgeven.

  Schakel deze optie in om de volgende code in te voegen in uw bestand.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op '+' om de eigenschappen voor het mediaquerybestand te definiëren.

  • Klik op Standaardvoorinstellingen als u wilt beginnen met de standaardwaarden.

 7. Selecteer rijen in de tabel en gebruik de opties bij Eigenschappen om de eigenschappen van de rijen te bewerken.

  Beschrijving

  De beschrijving van het apparaat waarvoor het CSS-bestand moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld telefoon, televisie, tablet, enzovoort.

  Minimumbreedte en Maximumbreedte

  Het CSS-bestand wordt gebruikt voor apparaten waarvan de gerapporteerde breedte binnen de opgegeven waarden valt.

  Opmerking:

  Laat Minimumbreedte of Maximumbreedte leeg als u niet een specifiek bereik voor een apparaat wilt instellen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om Minimumbreedte leeg te laten als u het bestand gaat gebruiken voor telefoons, die een breedte van 320 pixels of minder hebben.

  CSS-bestand

  Selecteer Bestaand bestand gebruiken en blader naar het CSS-bestand voor het apparaat.

  Selecteer Nieuw bestand maken als u een CSS-bestand wilt opgeven dat u nog moet maken. Voer de naam van het CSS-bestand in. Het bestand wordt gemaakt als u op OK klikt.

 8. Klik op OK.

 9. Er wordt een nieuw bestand gemaakt voor het mediaquerybestand voor de hele site. Sla het bestand op.

Mediaquery voor de hele site: zorg dat u voor alle bestaande pagina's het mediaquerybestand opneemt binnen de tag <head>.

Voorbeeld van een koppeling naar een mediaquery, waarbij mediaquery_adobedotcom.css het mediaquerybestand voor de hele is voor de site www.adobe.com/nl:

<link href="mediaquery_adobedotcom.css" rel="stylesheet" type="text/css">

Een bestaand mediaquerybestand gebruiken

 1. Maak een webpagina of open een bestaande webpagina.

 2. Selecteer Wijzigen > Mediaquery's.

 3. Selecteer Bestand met mediaquery's voor de hele site.

 4. Klik op Opgeven.

 5. Selecteer Bestaand bestand gebruiken als u al een CSS-bestand met de mediaquery hebt gemaakt.

 6. Klik op het bladerpictogram om naar het bestand te bladeren en dit op te geven. Klik op OK.

 7. Selecteer Bestand met mediaquery's voor de hele site.

 8. Controleer of de optie Doorgeven van werkelijke breedte door apparaten forceren is ingeschakeld om ervoor te zorgen dat apparaten de werkelijke breedte doorgeven. Schakel deze optie in om de volgende code in te voegen in uw bestand.

  <meta name="viewport" content="width=device-width">
 9. Klik op OK.

Een ander bestand met mediaquery's voor de hele site selecteren

Gebruik deze procedure om het bestand met mediaquery's voor de hele site te wijzigen dat u hebt ingesteld in het dialoogvenster Mediaquery's.

 1. Selecteer Site > Sites beheren.

 2. Selecteer uw site in het dialoogventer Sites beheren.

 3. Klik op Bewerken. Het dialoogvenster Site-instelling wordt weergegeven.

 4. Selecteer Lokale informatie bij Geavanceerde instellingen in het linkerdeelvenster.

 5. Klik op Bladeren bij Mediaquerybestand voor de hele site om het CSS-bestand voor mediaquery's te selecteren.

  Opmerking:

  Als u het mediaquerybestand voor de hele site wijzigt, heeft dit geen invloed op documenten die zijn gekoppeld aan een ander of eerder mediaquerybestand voor de hele site.

 6. Klik op Opslaan.

Webpagina's weergeven op basis van mediaquery's

De afmetingen die zijn opgegeven in een mediaquery, worden weergegeven bij de opties voor knop- en venstergrootte van Meerdere schermen. Als u een afmeting in het menu kiest, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De weergavegrootte wordt ingesteld op de opgegeven afmetingen. De grootte van het documentframe blijft ongewijzigd.

 • Het CSS-bestand dat is opgegeven in de mediaquery, wordt gebruikt om de pagina weer te geven.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?