Overzicht van nieuwe functies

De nieuwe Dreamweaver CC-versie van 2014 bevat verschillende verbeteringen in Live View en CSS ontwerpen, zodat u makkelijker inhoud voor websites en mobiele apparaten kunt maken en bijwerken. Met de nieuwe functie Snelle elementweergave kunt u snel uw HTML-code bekijken, door de code bladeren en deze bewerken.

In dit artikel komen deze nieuwe functies en allerlei andere verbeteringen aan de orde en zijn koppelingen naar bronnen opgenomen voor meer hulp en informatie.

Snelle elementweergave

Controleer de opmaakcodes in uw document met de nieuwe snelle elementweergave, waarin een interactieve HTML-structuur voor zowel statische als dynamische inhoud wordt weergegeven. Wijzig de structuur van de statische inhoud rechtstreeks in de HTML-structuur. 

Snelle elementweergave

De Snelle elementweergave (Weergave > Snelle elementweergave) wordt geïntroduceerd om het ontwikkelproces te versnellen. In eerdere versies van Dreamweaver, moest u HTML-elementen in Live View markeren, overschakelen naar de codeweergave en de elementen bewerken. Na het bewerken moest u weer terugschakelen naar Live View om een voorvertoning van de wijzigingen weer te geven. Nu kunt u met snelle elementweergave alle elementen in uw pagina in één eenvoudig te lezen weergave bekijken en statische inhoud bewerken.

Zie Snelle elementweergave voor meer informatie.

Nieuwe bewerkingsmogelijkheden in Live View

Inspecteer en wijzig de eigenschappen van HTML-elementen rechtstreeks in Live View en kijk hoe de elementen eruitzien zonder iets te vernieuwen.

Snelle eigenschappencontrole

In Live View wordt nu de snelle eigenschappencontrole voor HTML-elementen in uw pagina's weergegeven. Op basis van het HTML-element dat u selecteert, kunt u in de snelle eigenschappencontrole van Live View rechtstreeks kenmerken of tekst bewerken.

Snelle eigenschappencontrole voor het bewerken van afbeeldingskenmerken

Eigenschappencontrole van Live View voor het opmaken van tekst
Eigenschappencontrole voor het opmaken van tekst

Zie Eigenschappencontrole van Live View voor meer informatie.

Elementweergave

Met de nieuwe elementweergave kunt u nu rechtstreeks in Live View HTML-elementen koppelen aan klassen en id's. In de elementweergave krijgt u tips over de beschikbare klassen en id's die u helpen snel de vereiste optie weer te geven en te kiezen.

Elementweergave voor het bewerken van klassen en id's

Live tekst bewerken

U kunt tekst nu direct in Live View bewerken en de wijzigingen weergeven zonder dat u tussen de verschillende weergaven hoeft te schakelen.

Dubbelklik op het tekstelement in Live View om de bewerkingsmodus te activeren. Zie Tekst rechtstreeks in Live View bewerken voor meer informatie.

Tekst rechtstreeks in Live View bewerken. Live tekst bewerken.
Tekst rechtstreeks in Live View bewerken

Eigenschappencontrole van Live View

De eigenschappencontrole is nu beschikbaar in Live View, zodat u snel wijzigingen in uw pagina kunt doorvoeren zonder dat u hoeft over te schakelen naar de ontwerp- of codeweergave.

Zie Eigenschappencontrole van Live View voor meer informatie.

Eigenschappencontrole van Live View
Eigenschappencontrole van Live View

Invoegen in Live View

In deze release kunt u HTML-elementen rechtstreeks in Live View invoegen via het deelvenster Invoegen. De elementen worden in realtime ingevoegd zonder dat u tussen modi hoeft te schakelen. U kunt ook direct een voorvertoning van uw wijzigingen weergeven. 

Slepen en neerzetten naar Live View vanuit het deelvenster Invoegen
Slepen en neerzetten naar Live View vanuit het deelvenster Invoegen

Verbeteringen in CSS ontwerpen

Verbeterde gebruikersinterface voor besturingselementen voor randen

Met een besturingselement met tabbladen kunt u de vier eigenschappen voor randen op een eenvoudige en intuïtieve manier instellen.

 • Bij een besturingselement met tabbladen worden niet alle waarden tegelijk weergegeven en voorkomt u verwarring.
 • Er worden intuïtieve en gebruiksvriendelijke pictogrammen gebruikt die iedere beginnende gebruiker begrijpt.
 • Er zijn twee sets pictogrammen die de status niet ingesteld/verwijderd en uitgeschakeld aangeven.
 • Er is een tabblad voor Alle zijden waarmee alle randeigenschappen in één keer kunnen worden ingesteld.
 • Een berekende rij leidt u naar het meest geschikte tabblad tijdens de inspectie. 
Eigenschappen van besturingselementen voor randen vóór Dreamweaver CC versie 2014

Eigenschappen van besturingselementen voor randen in Dreamweaver CC versie 2014

Zie Randeigenschappen instellen voor meer informatie.

Stijlen kopiëren en plakken

U kunt nu stijlen in de ene kiezer kopiëren en in een andere kiezer plakken. U kunt alle stijlen of alleen een specifieke categorie stijlen kopiëren, zoals Lay-out, Tekst en Rand.

Klik met de rechtermuisknop en kies een van de beschikbare opties:  

Stijlen kopiëren met CSS ontwerpen
Stijlen kopiëren met CSS ontwerpen

 • Als een kiezer geen stijlen bevat, zijn Kopiëren en Alle stijlen kopiëren uitgeschakeld.
 • Stijlen plakken is uitgeschakeld voor externe sites die niet kunnen worden bewerkt. Maar de opdrachten Kopiëren en Alle stijlen kopiëren zijn wel beschikbaar.
 • Stijlen die gedeeltelijk in een kiezer bestaan (overlappend), kunnen wel worden geplakt. De samenvoeging van alle kiezers wordt geplakt.
 • Stijlen kopiëren en plakken kan ook worden gebruikt voor verschillende koppelingen van CSS-bestanden: Importeren, Koppelen, Inline stijlen.

Tekstvakken voor snel bewerken

Dreamweaver bevat nu tekstvakken voor snel bewerken waarin u de stenocode voor eigenschappen zoals marge, opvulling, rand en de straal van de rand kunt opgeven. Deze wijziging is aangebracht voor gebruikers die liever code opgeven dan de muis en het toetsenbord te gebruiken om eigenschappen op te geven. 

Tekstvakken voor snel bewerken

Eigenschappen opgeven

Verbeteringen in de workflow voor het gebruik van aangepaste eigenschappen

Vroeger moest u op + in het deelvenster Eigenschappen van CSS ontwerpen klikken om andere (of aangepaste) eigenschappen toe te voegen. Nu wordt er een set tekstvakken, de naam en de waarde van de eigenschap, direct beschikbaar gemaakt aan het einde van de lijst Eigenschappen. In deze tekstvakken kunt u direct de naam en de waarde van de eigenschap typen zonder dat u op + hoeft te klikken.

Als u extra rijen met aangepaste eigenschappen wilt toevoegen, drukt u op Tab.

De naam van de andere eigenschapsgroep wordt gewijzigd in Aangepast.

Tekstvakken om de eigenschapsnaam en waarde toe te voegen

Sneltoetsen

U kunt nu CSS-kiezers en -eigenschappen toevoegen of verwijderen met behulp van sneltoetsen. U kunt ook van de ene naar de andere eigenschapsgroep gaan in het deelvenster Eigenschappen.

Sneltoets

Workflow

CTRL + Alt +[Shift =]

Hiermee voegt u een kiezer toe (als het besturingselement zich in de kiezerssectie bevindt)

CTRL + Alt+ S

Hiermee voegt u een kiezer toe (als het besturingselement zich ergens anders in de toepassing bevindt)

CTRL + Alt +[Shift =]

Hiermee voegt u een eigenschap toe (als het besturingselement zich in de sectie met eigenschappen bevindt)

CTRL + Alt+ P

Hiermee voegt u een eigenschap toe (als het besturingselement zich ergens in de toepassing bevindt)

Selecteren + verwijderen

Hiermee verwijdert u de kiezer als de kiezer is geselecteerd

CTRL + Alt + (PgUp/PgDn)

Springen van de ene naar de andere sectie in het subdeelvenster Eigenschappen 

Meer specifieke/minder specifieke kiezers

In deze release biedt Dreamweaver drie (of minder) regeltips terwijl u een kiezer toevoegt. U kunt deze meer of minder specifiek maken met de toetsen pijl-omhoog en pijl-omlaag.

Meer specifieke/minder specifieke kiezers
Meer specifieke/minder specifieke kiezers

Schuiven naar categorie

Als u voorheen klikte op Achtergrond of Overige, bovenin het deelvenster Eigenschappen in CSS ontwerpen, werden deze categorieën zichtbaar gemaakt in het venster. De categorieën werden niet bovenaan het deelvenster weergegeven.

Nu worden de categorieën Achtergrond en Overige (met de gewijzigde naam Aangepast) bovenaan het deelvenster weergegeven wanneer u op de categorieën klikt.

Schuiven naar categorie

Ondersteuning voor SFTP-verbindingen die een identiteitsbestand gebruiken

In de Dreamweaver CC-versie van 2014 kunt u verbinding met uw publicatieservers maken via SFTP met persoonlijke en openbare sleutelparen en identiteitssleutels (met of zonder wachtwoordzin). Met deze uitbreiding van Dreamweaver kunt u voor webhosting uit meer serviceproviders kiezen. U kunt gebruikmaken van elke serviceprovider die persoonlijke en openbare sleutelparen voor de verificatie vereist.

Opmerking:

Dreamweaver ondersteunt alleen OpenSSH-sleutelbestanden.

Zie SFTP-verbindingen voor meer informatie.

Verbeteringen in Ongedaan maken/Opnieuw

Als u een bewerking die u in het deelvenster CSS ontwerpen had uitgevoerd, ongedaan wilde maken of opnieuw wilde toepassen, moest u tot nu toe op het CSS-bestand (in verwante bestanden) klikken en vervolgens de bewerking ongedaan maken of opnieuw toepassen. 

Met de nieuwe verbeteringen in de functie voor ongedaan maken of opnieuw toepassen, kunt u een bewerking nu rechtstreeks in de Live View van een document of formulier ongedaan maken of opnieuw uitvoeren in het deelvenster CSS ontwerpen. Deze wijzigingen worden automatisch zichtbaar in het gekoppelde CSS-bestand. Het tabblad van het betreffende bestand wordt enige tijd (ongeveer 8 seconden) gemarkeerd om aan te geven dat het verwante bestand is gewijzigd.

 • Wanneer u een actie ongedaan maakt of opnieuw uitvoert in het deelvenster CSS ontwerpen, wordt Live View automatisch vernieuwd.
 • Wanneer u het document bewerkt dat de broncode gebruikt en de wijzigingen ongedaan maakt vanuit Live View, verandert de weergave in de gesplitste weergave en krijgt de bijbehorende broncode de focus.

Alle acties met ongedaan maken/opnieuw worden opgenomen op het niveau van het HTML-bestand. Dit betekent dat handmatige wijzigingen die in een CSS-bestand worden aangebracht, ongedaan kunnen worden gemaakt vanuit elk verwante bestand. Stel dat style1.css en style2.css verwant zijn met index.html. Als u stijlen voor .h1 toevoegt in style1.css en vervolgens een bewerking van style2.css ongedaan maakt, wordt de .h1-stijl uit style1.css verwijderd.  

Opmerking:

Als u de wijzigingen in JavaScript-bestanden ongedaan wilt maken of opnieuw wilt uitvoeren, moet u overschakelen naar het betreffende JS-bestand en vervolgens de bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. 

Wijzigingen in workflows voor Business Catalyst en PhoneGap Build

Business Catalyst en PhoneGap Build zijn nu ook beschikbaar als add-ons voor Dreamweaver. Installeer Business Catalyst en PhoneGap Build nu als extensies en blijf deze services vervolgens op dezelfde manier gebruiken.

Als u de extensies Business Catalyst en PhoneGap Build wilt installeren, gaat u naar Beheren > Bladeren in Add-ons, zoekt u naar de extensies en installeert u deze.

Wijzigingen in de toegang tot extensies voor Dreamweaver

U kunt Dreamweaver-extensies nu weergeven en installeren met Adobe Creative Cloud. De extensies worden nu 'add-ons' genoemd.

Als u in Adobe Creative Cloud naar add-ons wilt gaan, klikt u in Dreamweaver op Venster > Bladeren in Add-ons. De pagina Add-ons van Adobe Creative Cloud wordt weergegeven. 

Venster > Extensies in Dreamweaver CC 13.0
Venster > Extensies in Dreamweaver CC 13.0

Venster > Bladeren in Add-ons in Dreamweaver CC 2014
Venster > Bladeren in Add-ons in Dreamweaver CC versie 2014

Zie Add-ons voor meer informatie over het installeren van add-ons.

Wijzigingen in synchronisatie-instellingen

Met de functie voor synchronisatie-instellingen in Dreamweaver houdt u uw instellingen van exemplaren van Dreamweaver op uw computers gesynchroniseerd met Creative Cloud. Dreamweaver CC 2014 detecteert automatisch of u de synchronisatie-instellingen al in de eerdere versie van Dreamweaver had ingeschakeld en biedt u de mogelijkheid om die instellingen automatisch vanuit Creative Cloud te importeren.

Wanneer u Dreamweaver CC 2014 na de installatie voor het eerst start, wordt het volgende dialoogvenster weergegeven: 

Synchronisatie-instellingen importeren
Synchronisatie-instellingen importeren

 • Als u instellingen wilt importeren die in Creative Cloud zijn opgeslagen, klikt u op Importeer syncinstellingen

Opmerking: Deze optie is later niet meer beschikbaar. 

 • Als u de instellingen in het huidige exemplaar van Dreamweaver wilt synchroniseren met Creative Cloud, klikt u op Lokaal synchr.
 • Als u instellingen hierna automatisch wilt synchroniseren, selecteert u Instellingen altijd automatisch synchroniseren.
 • Als u de geavanceerde opties voor synchronisatie-instellingen wilt weergeven, klikt u op Geavanceerd.

Fout/functieaanvraag rechtstreeks verzenden vanuit Dreamweaver

U hebt nu vanuit Dreamweaver rechtstreeks toegang tot het formulier met de wensenlijst en het formulier voor het rapporteren van fouten via Help > Fout/functieaanvraag verzenden.

Fout/functieaanvraag verzenden in het menu Help
Fout/functieaanvraag verzenden in het menu Help

Help Center

Ontdek hoe u nieuwe functies gebruikt en hoe u algemene taken vanuit Dreamweaver aanpakt via het nieuwe Help Center

In tegenstelling tot eerdere versies, kunt u nu eenvoudig nagaan welke nieuwe functies en efficiënte workflows er beschikbaar zijn als u Dreamweaver voor de eerste keer opstart. U kunt op elk gewenst moment de rondleiding over de nieuwe functie overslaan of Help-berichten in de app uitschakelen. Als het nodig is, kunt u ze ook weer inschakelen.

Overzicht van nieuwe functies

Dreamweaver bevat nu een minirondleiding met de nieuwe functies in de nieuwste release.
Naast een introductie van de nieuwe functies leidt de rondleiding u ook naar een videogalerie waar u de nieuwe functies in actie kunt zien.

De optie voor het overzicht van nieuwe functies of de minirondleiding wordt weergegeven zodra u Dreamweaver start.
U kunt de rondleiding ook overslaan en naar het welkomstscherm gaan om door te gaan met uw werk.

Opmerking: Het overzicht van nieuwe functies wordt weergegeven wanneer u Dreamweaver installeert of bijwerkt of wanneer u voorkeuren verwijdert en Dreamweaver opnieuw opstart.

Rondleiding langs nieuwe functies
Rondleiding langs nieuwe functies

Hier volgt een overzicht van wat wordt weergegeven in het overzicht met nieuwe functies.

 • Welkomstbericht. U wordt ook gevraagd om aan te geven of u Dreamweaver CC al eerder hebt gebruikt, zodat de ervaring dienovereenkomstig kan worden aangepast.
 • De nieuwe functies komen een voor een aan de orde en er wordt een korte beschrijving gegeven (met een optie om de rondleiding over te slaan).
 • De videogalerie met video's over nieuwe functies.

Videogalerie

Aan het einde van het overzicht van nieuwe functies wordt de videogalerie weergegeven met video's over de nieuwe functies.
Wanneer u de muis boven de miniaturen houdt, wordt een korte beschrijving van de video weergegeven.

Videogalerie
Videogalerie

Opmerking:

U kunt op elk gewenst moment het overzicht van nieuwe functies en de videogalerij openen terwijl u Dreamweaver gebruikt.
Ga hiervoor naar het menu Help of het welkomstscherm en klik op de vereiste optie.

Berichten in de app

Dreamweaver geeft u nu tips om uw productiviteit te verbeteren terwijl u aan uw projecten werkt.
Deze tips zijn bedoeld om u te helpen de taak die u op dat moment uitvoert, op een efficiëntere manier te voltooien.

De aanwijzingen verschijnen op basis van specifieke triggers. Als u bijvoorbeeld in een willekeurige weergave op Tagkiezers
klikt
of met de rechtermuisknop op een element klikt om het te inspecteren, wordt de aanwijzing voor Snelle
elementweergave getoond. De snelle elementweergave is een gloednieuwe functie waarmee u HTML-opmaak eenvoudiger kunt weergeven en bewerken dan met de andere methoden die u hebt geprobeerd (triggers).

Wanneer u de gegeven suggesties hebt opgevolgd, wordt de aanwijzing in de app niet opnieuw weergegeven voor dezelfde trigger.
De aanwijzing wordt echter wel opnieuw weergegeven voor andere triggers die worden geïdentificeerd.

U kunt de weergave van berichten in de app uitschakelen via Voorkeuren. Zie Berichten in de app of in het product uitschakelen of herstellen voor meer informatie.

Voorbeelden van berichten in de app: 

Snelle elementweergave

Triggers:

 • Er wordt op Tagkiezers (alle weergaven) geklikt
 • Live + Controleren of met de rechtermuisknop klikken op Controleren van een element

Bericht:

Bericht over snelle elementweergave

Eigenschappencontrole van Live View voor klassen en id's 

Triggers:

 • De id bewerken met eigenschappencontrole in de ontwerpweergave

Bericht:

Bericht over Live View

Berichten in het product

Dreamweaver werkt naadloos samen met veel andere applicaties van Creative Cloud en de berichten in het product introduceren u in dergelijke integratieworkflows.
Door deze workflows te gebruiken, kunt u Adobe Creative Cloud en de bijbehorende producten beter gebruiken.

De berichten in het product worden weergegeven op basis van geïdentificeerde triggers. Als u bijvoorbeeld probeert CSS-overgangen te gebruiken, wordt de Edge Animate-workflow voorgesteld via het bericht in het product.

Een bericht in het product bevat een korte beschrijving van de alternatieve (of betere) workflow die u in een bepaald scenario kunt gebruiken.
Het omvat ook een miniatuur van een video waarop u kunt klikken om een video te bekijken waarin de workflow wordt uitgelegd.
Via de knop Meer informatie gaat u naar een artikel/blog met meer informatie.


De berichten in het product worden slechts één keer weergegeven wanneer de geïdentificeerde trigger optreedt.

Opmerking:

Voorbeelden van berichten in het product: 

Edge Animate

Trigger:

 • Klik op CSS-overgang en klik vervolgens op +

Bericht:

Bericht over Edge Animate

Parfait

Trigger:

 • Afbeelding invoegen > Afbeeldingsinstellingen bewerken

Bericht:

Afbeeldingsinstellingen bewerken

Producten in de app en in het product uitschakelen of herstellen

Ga naar Voorkeuren > dialoogvenster Toegankelijkheid en ga dan als volgt te werk:

 • Als u de berichten wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje In-app Help tonen uit.

Als u de berichten weer inschakelt, worden de eerder weergegeven berichten niet weergegeven.
Alleen de berichten die nog niet eerder zijn weergegeven, worden weergegeven.

 • Als u de eerder weergegeven berichten wilt zien, klikt u op Herstellen.
tips uitschakelen. berichten in de app uitschakelen.
Voorkeuren voor het uitschakelen of herstellen van in-app Help

Wijzigingen in het menu Help

Het menu Help is opnieuw ingedeeld en biedt nu snel toegang tot een overzicht van nieuwe functies, een videogalerie, hulp- en informatiebronnen en een formulier voor het verzenden van fouten of voor functieaanvragen.

Menu Help in eerdere versie dan Dreamweaver CC 2014
Menu Help in eerdere versies dan de 2014-versie van Dreamweaver CC

Menu Help in Dreamweaver CC 2014
Menu Help in de 2014-versie van Dreamweaver CC

Adobe-logo

Aanmelden bij je account