Tijd

 1. Adobe Animate-handboek
 2. Inleiding tot Animate
  1. Nieuw in Animate
  2. Visuele verklarende woordenlijst
  3. Systeemvereisten voor Animate
  4. Animate-sneltoetsen
  5. Werken met meerdere bestandstypen in Animate
 3. Animatie
  1. Grondbeginselen voor animaties in Animate
  2. Frames en hoofdframes gebruiken in Animate
  3. Frame-voor-frame-animaties in Animate
  4. Werken met klassieke tween-animaties in Animate
  5. De tool Penseel
  6. Hulplijnen voor bewegingen
  7. Bewegings-tween en ActionScript 3.0
  8. Informatie over animaties met bewegings-tween
  9. Animaties met bewegings-tweens
  10. Een animatie met bewegings-tween maken
  11. Eigenschapshoofdframes gebruiken
  12. Een positie animeren met een tween
  13. Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor
  14. Het bewegingspad van een tween-animatie bewerken
  15. Bewegings-tweens manipuleren
  16. Aangepaste versnellingen toevoegen
  17. Voorinstellingen voor beweging maken en toepassen
  18. Animatietween-reeksen instellen
  19. Werken met als XML-bestanden opgeslagen bewegings-tweens
  20. Bewegings-tweens en klassieke tweens
  21. Vormen tweenen
  22. De tool Bone-animatie gebruiken in Animate
  23. Werken met structuren voor personages in Animate
  24. Maskeerlagen gebruiken in Adobe Animate
  25. Werken met scènes in Animate
 4. Interactiviteit
  1. Knoppen maken met Animate
  2. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Interactiviteit toevoegen met codefragmenten in Animate
  5. Aangepaste HTML5-componenten maken
  6. Componenten in HTML5 Canvas gebruiken
  7. Maken van aangepaste componenten: Voorbeelden
  8. Codefragmenten voor aangepaste componenten
  9. Tips en trucs: Adverteren met Animate
  10. Ontwerp en publicatie van virtual reality
 5. Werkruimte en workflow
  1. Penselen maken en beheren
  2. Google-lettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  3. Creative Cloud Libraries en Adobe Animate gebruiken
  4. Het werkgebied en het deelvenster Tools voor Animate gebruiken
  5. Workflow en werkruimte in Animate
  6. Weblettertypen gebruiken in HTML5 Canvas-documenten
  7. Tijdlijnen en ActionScript
  8. Werken met meerdere tijdlijnen
  9. Voorkeuren instellen
  10. Deelvensters voor ontwerp in Animate gebruiken
  11. Tijdlijnlagen maken met Animate
  12. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  13. Objecten verplaatsen en kopiëren
  14. Sjablonen
  15. Zoeken en vervangen in Animate
  16. Ongedaan maken, Opnieuw en het deelvenster Historie
  17. Sneltoetsen
  18. De tijdlijn gebruiken in Animate
  19. HTML-extensies maken
  20. Optimalisatieopties voor afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden
  21. Exportinstellingen voor afbeeldingen en GIF-bestanden
  22. Deelvenster Elementen in Animate
 6. Multimedia en video
  1. Grafische objecten transformeren en combineren in Animate
  2. Symboolinstanties maken in Animate en ermee werken
  3. Afbeeldingen overtrekken
  4. Geluid gebruiken in Adobe Animate
  5. SVG-bestanden exporteren
  6. Videobestanden maken voor gebruik in Animate
  7. Een video toevoegen in Animate
  8. Werken met videoactiepunten
  9. Objecten tekenen en maken met Animate
  10. Lijnen en vormen omvormen
  11. Streken, verlopen en vullingen met Animate CC
  12. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  13. Deelvensters voor kleuren in Animate CC
  14. Flash CS6-bestanden openen met Animate
  15. Werken met klassieke tekst in Animate
  16. Illustraties opnemen in Animate
  17. Geïmporteerde bitmaps in Animate
  18. 3D-afbeeldingen
  19. Werken met symbolen in Animate
  20. Lijnen en vormen tekenen met Adobe Animate
  21. Werken met bibliotheken in Animate
  22. Geluiden exporteren
  23. Objecten selecteren in Animate CC
  24. Werken met Illustrator AI-bestanden in Animate
  25. Patronen toepassen met het sproeipenseel
  26. Overvloeimodi toepassen
  27. Objecten rangschikken
  28. Taken automatiseren met het menu Opdrachten
  29. Meertalige tekst
  30. De camera gebruiken in Animate
  31. Animate gebruiken met Adobe Scout
  32. Werken met Fireworks-bestanden
  33. Grafische filters
  34. Geluid en ActionScript
  35. Tekenvoorkeuren
  36. Tekenen met de pen
 7. Platforms
  1. Animate-projecten converteren naar andere documentindelingen
  2. Ondersteuning voor aangepaste platforms
  3. HTML5 Canvas-documenten maken en publiceren in Animate
  4. Een WebGL-document maken en publiceren
  5. Toepassingen verpakken voor AIR voor iOS
  6. AIR voor Android-toepassingen publiceren
  7. Publiceren voor Adobe AIR voor desktop
  8. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  9. Tips en trucs: ActionScript organiseren in een toepassing
  10. ActionScript gebruiken met Animate
  11. Tips en trucs: Richtlijnen voor toegankelijkheid
  12. Toegankelijkheid in de Animate-werkruimte
  13. Scripts schrijven en beheren
  14. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
  15. Overzicht van ondersteuning voor aangepaste platforms
  16. Toegankelijke inhoud maken
  17. Werken met plug-in voor ondersteuning voor aangepaste platforms
  18. Foutopsporing in ActionScript 3.0
  19. Ondersteuning voor aangepaste platforms inschakelen
 8. Exporteren en publiceren
  1. Bestanden exporteren uit Animate CC
  2. OAM-publicatie
  3. SVG-bestanden exporteren
  4. Afbeeldingen en video's exporteren met Animate
  5. AS3-documenten publiceren
  6. Animaties exporteren voor mobiele apps en game-engines
  7. Geluiden exporteren
  8. QuickTime-videobestanden exporteren
  9. Afspelen van externe video met ActionScript beheren
  10. Tips en trucs: Tips voor het maken van inhoud voor mobiele apparaten
  11. Tips en trucs: Videoconventies
  12. Tips en trucs: Richtlijnen voor het ontwerpen van SWF-toepassingen
  13. Tips en trucs: Structuur geven aan FLA-bestanden
  14. Beste werkwijzen voor het optimaliseren van FLA-bestanden voor Animate
  15. Publicatie-instellingen voor ActionScript
  16. Publicatie-instellingen opgeven voor Animate
  17. Projectorbestanden exporteren
  18. Afbeeldingen en geanimeerde GIF-bestanden exporteren
  19. HTML-publicatiesjablonen
  20. Werken met Adobe Premiere Pro en After Effects
  21. Snel uw animaties delen en publiceren

Gebruik dit artikel om te leren over de verschillende componenten van Tijd in Animate.

Tijdlijn

Tijdlijn in bewegings-tweenanimaties

Met de Tijdlijn in Adobe Animate ordent en bestuurt u de inhoud van een document in de tijd met lagen en frames. Zoals bij een film verdelen Animate-documenten tijdsintervallen in frames. Lagen zijn te vergelijken met meerdere filmstrips die op elkaar zijn gestapeld, elk met een andere afbeelding die in het werkgebied wordt weergegeven. De tijdlijn bestaat voornamelijk uit lagen, frames en de afspeelkop.

 • Lagen in een document worden links van de tijdlijn in een kolom weergegeven.
 • De frames in elke laag worden rechts van de naam van de laag in een rij weergegeven.
 • De kop van de tijdlijn boven in de tijdlijn geeft de framenummers aan.
 • De afspeelkop geeft het huidige frame aan dat in het werkgebied wordt weergegeven. Wanneer een document wordt afgespeeld, gaat de afspeelkop van links naar rechts door de tijdlijn.

Standaard wordt de afspeelkop in een loop herhaald wanneer het einde wordt bereikt. De tijdlijnstatus onder in de tijdlijn geeft het geselecteerde framenummer, de huidige framesnelheid en de verstreken tijd tot het huidige frame aan.

Zie De tijdlijn gebruiken in Animate voor meer informatie over de tijdlijn.

Frames

Frames zijn de kern van elke animatie en bepalen elk segment van tijd en beweging. Het totale aantal frames in uw film en de snelheid waarmee ze worden afgespeeld, bepalen de totale lengte van uw film.

Voor meer informatie over frames raadpleegt u het artikel over Frames en het artikel over het maken van frame-voor-frame-animaties.

Framereeks

Framereeks in bewegings-tweenanimaties

Een hoofdframe en de reeks van standaardframes die erop volgt, is ook wel bekend als een hoofdframereeks. De tijdlijn kan een willekeurig aantal hoofdframereeksen bevatten. Als het hoofdframe in een reeks grafische inhoud bevat die zichtbaar is in het werkgebied, worden de standaardframes die erop volgen, grijs weergegeven. Als het hoofdframe in een reeks geen grafische inhoud bevat, worden de frames die erop volgen, wit weergegeven.

Hoofdframes

Frames en hoofdframes in Animate CC

Net als bij films worden in Adobe Animate-documenten tijdsintervallen in frames onderverdeeld. In de tijdlijn werkt u met deze frames om de inhoud van een document te ordenen en beheren. U plaatst frames in de tijdlijn in de volgorde waarin u wilt dat de objecten in de frames worden weergeven in de voltooide inhoud.

Een hoofdframe is een frame in Adobe Animate waarbij een nieuwe symboolinstantie in de tijdlijn wordt weergegeven. Een hoofdframe kan ook een frame zijn dat ActionScript-code bevat die een bepaald aspect van uw document beheert.

U kunt ook een leeg hoofdframe aan de tijdlijn toevoegen als een tijdelijke aanduiding voor symbolen die u later wilt toevoegen of als u het frame expliciet leeg wilt laten. Een zwarte stip in de tijdlijn geeft één hoofdframe aan. Lichtgrijze frames na één hoofdframe bevatten dezelfde inhoud zonder wijzigingen.

Deze frames hebben een verticale zwarte lijn en een lege rechthoek bij het laatste frame van de reeks. Een zwarte stip bij het eerste hoofdframe met een zwarte pijl en een blauwe achtergrond geeft een klassieke tween aan.

Let op het verschil tussen hoofdframes en eigenschapshoofdframes. Het tijdlijnpictogram voor een eigenschapshoofdframe is een effen ruitje, terwijl een standaardhoofdframepictogram een lege of gevulde cirkel is.

Meerdere frames bewerken

Meerdere frames bewerken in bewegings-tweenanimaties

Bewerk meerdere frames.

FPS

Frames per seconde

De framesnelheid (de snelheid waarmee de animatie in Adobe Animate wordt afgespeeld) wordt gemeten door het aantal frames per seconde (FPS). Bij een te trage framesnelheid lijkt het alsof de animatie hapert (stoppen en starten) en bij een te snelle framesnelheid vervagen de details van de animaties. Een framesnelheid van 24 fps is de standaardsnelheid voor nieuwe Animate-documenten en biedt doorgaans de beste resultaten op het web. (De standaardsnelheid voor films is ook 24 fps.)

De complexiteit van een animatie en de snelheid van de computer waarop de animatie wordt afgespeeld, beïnvloeden de vloeiendheid van het afspelen. Om de optimale framesnelheid te bepalen, test u uw animaties op verschillende computers met verschillende verwerkingsmogelijkheden. Aangezien u slechts één snelheid voor het volledige Animate-document opgeeft, moet u de gewenste framesnelheid instellen voordat u uw animaties maakt. De framesnelheid bepaalt de snelheid waarmee de afspeelknop op de tijdlijn wordt verplaatst.

Lees het artikel over basisbegrippen van animaties voor meer informatie over frames per seconde.

Versnelling

Versnelling is een techniek om de manier waarop Adobe Animate de eigenschapswaarden tussen eigenschapshoofdframes in een tween berekent, te wijzigen. Als versnelling niet is ingesteld, worden de getweende objecten in Animate verplaatst met dezelfde snelheid op elk frame van de animatie. Met versnelling kunt u de snelheid van getweende objecten aanpassen om bewegingen te maken die er natuurlijker uitzien en om complexe animaties te maken. Een versnelling is een wiskundige curve die wordt toegepast op de eigenschapswaarden van een tween.

Het uiteindelijke effect van de tween is het resultaat van de combinatie van de reeks van eigenschapswaarden in de tween en de versnellingscurve die de getweende objecten langzaam laat starten en vervolgens versnellen, snel laat starten en vervolgens vertragen of een combinatie van deze effecten.

Als u bijvoorbeeld een afbeelding van een auto over het werkgebied beweegt, is de beweging realistischer als de auto langzaam start vanaf een gestopte positie en geleidelijk aan snelheid wint. Versnellingen die worden toegepast met Eigenschapcontrole beïnvloeden alle eigenschappen die in een tween zijn opgenomen. Versnellingen die worden toegepast in de Bewegingseditor kunnen één eigenschap, een groep eigenschappen of alle eigenschappen van een tween, beïnvloeden.

Zie Vormen tweenen en Bewegings-tweens bewerken in de Bewegingseditor voor meer informatie over Versnelling.

Overtrekken

Overtrekken in Animate CC

Gebruik Overtrekken om de vorige en volgende frames te vergelijken en om de objecten in het huidige frame aan te passen. Wanneer Overtrekken (de standaardinstelling) is uitgeschakeld, wordt van een animatiereeks één frame tegelijkertijd in het werkgebied weergegeven.

Het weergegeven frame komt overeen met de positie van de afspeelkop in de tijdlijn. Wanneer Overtrekken is ingeschakeld, wordt het frame onder de afspeelkop in kleur weergegeven, terwijl omringende frames gedimd worden weergegeven. Zo lijkt het alsof elk frame op een vel dun, doorzichtig papier is getekend en de vellen op elkaar zijn gestapeld.

Gedimde frames kunt u niet bewerken. Ze worden alleen weergegeven als visuele referentie.

Voor meer informatie over Overtrekken raadpleegt u Frame-voor-frame-animaties makenen Tijdlijn.

Lagen

Lagen in bewegings-tweenanimaties

Lagen helpen u bij het ordenen van afbeeldingen in uw Adobe Animate-document. U kunt objecten tekenen en bewerken in een bepaalde laag en daarbij objecten in een andere laag ongemoeid laten. In delen van het werkgebied met niets op een laag zijn de lagen eronder zichtbaar. Voor het tekenen, schilderen of wijzigen van een laag of map, selecteert u de laag in de tijdlijn om deze actief te maken. Een potloodpictogram naast de naam van een laag of map in de tijdlijn geeft aan dat de laag of map actief is.

Er kan slechts één laag tegelijk actief zijn, hoewel meer dan één laag tegelijk kan worden geselecteerd. Wanneer u een Animate-document maakt, bevat het slechts één laag. Voeg meer lagen toe om de illustraties, animaties en andere elementen in het document te ordenen. U kunt lagen ook verbergen, vergrendelen of opnieuw schikken. 

Het aantal lagen dat u kunt maken, wordt alleen beperkt door het geheugen van uw computer en lagen verhogen de bestandsgrootte van uw gepubliceerde SWF-bestand niet. Alleen de objecten die u in de lagen plaatst verhogen de bestandsgrootte van het project. Voor geavanceerde effecten kunt u speciale geleidelagen gebruiken om makkelijker te kunnen tekenen en bewerken en om maskeerlagen te maken.

Voor meer informatie over lagen gaat u naar Tijdlijnlagen maken.

Maskeerlaag

Maskeerlaag in Animate CC

Maskeerlagen bevatten objecten die worden gebruikt als maskers om geselecteerde delen van de lagen eronder te verbergen. Alleen het gedeelte van de maskeerlaag dat niet is bedekt door het masker is zichtbaar.

Als u wilt weten hoe u maskeerlagen kunt gebruiken, raadpleegt u Maskeerlagen gebruiken in Animate.

Geleidelaag

Geleidelaag in bewegings-tweenanimaties

Als u objecten wilt uitlijnen bij het tekenen in Adobe Animate, maakt u geleidelagen en lijnt u objecten op andere lagen uit met de objecten die u op de geleidelagen maakt.  Elke laag kan als geleidelaag worden gebruikt. Geleidelagen geven een geleidepictogram links van de naam van de laag weer. Geleidelagen worden niet geëxporteerd en worden niet in een gepubliceerd SWF-bestand weergegeven.

Hoewel u geen bewegings-tweenlaag of IK-poselaag kunt slepen naar een geleidelaag, kunt u een normale laag naar een geleidelaag slepen. Hiermee zet u de geleidelaag om in een bewegingsgeleidelaag en koppelt u de normale laag aan de nieuwe bewegingsgeleidelaag.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account