Handboek Annuleren

SWF-bestanden invoegen

 1. Dreamweaver Handboek
 2. Inleiding
  1. Basisbeginselen van responsief webontwerp
  2. Nieuwe functies in Dreamweaver
  3. Webontwikkeling met Dreamweaver: een overzicht
  4. Dreamweaver / Algemene vragen
  5. Sneltoetsen
  6. Systeemvereisten voor Dreamweaver
  7. Functieoverzicht
 3. Dreamweaver en Creative Cloud
  1. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  2. Creative Cloud Libraries in Dreamweaver
  3. Photoshop-bestanden gebruiken in Dreamweaver
  4. Werken met Adobe Animate en Dreamweaver
  5. Voor het web geoptimaliseerde SVG-bestanden uit Libraries extraheren
 4. De werkruimten en weergaven van Dreamweaver
  1. De werkruimte van Dreamweaver
  2. De werkruimte van Dreamweaver optimaliseren voor visuele ontwikkeling
  3. Bestanden zoeken op bestandsnaam of inhoud | Mac OS
 5. Sites opzetten
  1. Over Dreamweaver-sites
  2. Een lokale versie van uw site instellen
  3. Verbinding maken met een publicatieserver
  4. Een testserver instellen
  5. Instellingen van Dreamweaver-sites importeren en exporteren
  6. Bestaande websites overzetten van een externe server naar de hoofdmap van uw lokale site
  7. Toegankelijkheidsfuncties in Dreamweaver
  8. Geavanceerde instellingen
  9. Sitevoorkeuren instellen voor het overzetten van bestanden
  10. Proxyserverinstellingen opgeven in Dreamweaver
  11. Dreamweaver-instellingen synchroniseren met Creative Cloud
  12. Git gebruiken in Dreamweaver
 6. Bestanden beheren
  1. Bestanden maken en openen
  2. Bestanden en mappen beheren
  3. Bestanden van uw server ophalen en op uw server plaatsen
  4. Bestanden inchecken en uitchecken
  5. Bestanden synchroniseren
  6. Bestanden vergelijken om verschillen op te sporen
  7. Bestanden en mappen op uw Dreamweaver-site camoufleren
  8. Ontwerpnotities inschakelen voor Dreamweaver-sites
  9. Potentieel misbruik van Gatekeeper voorkomen
 7. Lay-out en ontwerp
  1. Visuele lay-outhulpmiddelen gebruiken
  2. Uw pagina opmaken met CSS
  3. Responsieve websites ontwerpen met Bootstrap
  4. Mediaquery's maken en gebruiken in Dreamweaver
  5. Inhoud in tabellen presenteren
  6. Kleuren
  7. Responsive design met dynamische rasterlay-outs
  8. Extract in Dreamweaver
 8. CSS
  1. Informatie over CSS (Cascading Style Sheets)
  2. Pagina's opmaken met CSS ontwerpen
  3. CSS-preprocessors gebruiken in Dreamweaver
  4. CSS-stijlvoorkeuren instellen in Dreamweaver
  5. CSS-regels verplaatsen in Dreamweaver
  6. Inline CSS converteren naar een CSS-regel in Dreamweaver
  7. Werken met div-tags
  8. Verlopen toepassen op een achtergrond
  9. CSS3-overgangseffecten maken en bewerken in Dreamweaver
  10. Code opmaken
 9. Pagina-inhoud en assets
  1. Pagina-eigenschappen instellen
  2. Eigenschappen voor CSS-koppen en CSS-koppelingen
  3. Werken met tekst
  4. Tekst, tags en kenmerken zoeken en vervangen
  5. Het deelvenster DOM
  6. Bewerken in Live View
  7. Documenten coderen in Dreamweaver
  8. Elementen selecteren en weergeven in het documentvenster
  9. Teksteigenschappen instellen in de eigenschappencontrole
  10. Spelling op een webpagina controleren
  11. Horizontale lijnen gebruiken in Dreamweaver
  12. Lettertypecombinaties toevoegen en aanpassen in Dreamweaver
  13. Werken met assets
  14. Datums in Dreamweaver invoegen en bijwerken
  15. Favoriete assets maken en beheren in Dreamweaver
  16. Afbeeldingen invoegen en bewerken in Dreamweaver
  17. Mediaobjecten toevoegen
  18. Video's toevoegen in Dreamweaver
  19. HTML5-video invoegen
  20. SWF-bestanden invoegen
  21. Audio-effecten toevoegen
  22. HTML5-audio invoegen in Dreamweaver
  23. Werken met bibliotheekitems
  24. Arabische en Hebreeuwse tekst gebruiken in Dreamweaver
 10. Koppelingen en navigatie
  1. Over koppelingen en navigatie
  2. Koppelingen
  3. Afbeeldingen met hyperlinks
  4. Problemen met koppelingen oplossen
 11. jQuery-widgets en -effecten
  1. De jQuery-gebruikersinterface en mobiele widgets in Dreamweaver gebruiken
  2. jQuery-effecten gebruiken in Dreamweaver
 12. Websites coderen
  1. Over coderen in Dreamweaver
  2. Coderingsomgeving in Dreamweaver
  3. Coderingsvoorkeuren instellen
  4. Codekleuren aanpassen
  5. Code schrijven en bewerken
  6. Coderingstips en codevoltooiing
  7. Code samenvouwen en uitvouwen
  8. Code hergebruiken met codefragmenten
  9. Linting voor code gebruiken
  10. Code optimaliseren
  11. Code bewerken in de ontwerpweergave
  12. Werken met de kopinhoud van pagina's
  13. Include-bestanden op de server invoegen in Dreamweaver
  14. Tagbibliotheken gebruiken in Dreamweaver
  15. Aangepaste tags importeren in Dreamweaver
  16. JavaScript-gedrag gebruiken (algemene instructies)
  17. Ingebouwd JavaScript-gedrag toepassen
  18. Over XML en XSLT
  19. XSL-transformaties op de server uitvoeren in Dreamweaver
  20. XSL-transformaties op de client uitvoeren in Dreamweaver
  21. Tekenentiteiten toevoegen voor XSLT in Dreamweaver
  22. Code opmaken
 13. Productonafhankelijke workflows
  1. Extensies in Dreamweaver installeren en gebruiken
  2. In-app updates in Dreamweaver
  3. Microsoft Office-documenten invoegen in Dreamweaver (alleen Windows)
  4. Werken met Fireworks en Dreamweaver
  5. Inhoud bewerken op Dreamweaver-sites met behulp van Contribute
  6. Integratie van Dreamweaver met Business Catalyst
  7. Persoonlijke e-mailcampagnes maken
 14. Sjablonen
  1. Over Dreamweaver-sjablonen
  2. Sjablonen en op een sjabloon gebaseerde documenten herkennen
  3. Een Dreamweaver-sjabloon maken
  4. Bewerkbare gebieden maken in sjablonen
  5. Herhalingsgebieden en tabellen maken in Dreamweaver
  6. Optionele gebieden in sjablonen gebruiken
  7. Bewerkbare tagkenmerken in Dreamweaver definiëren
  8. Geneste sjablonen maken in Dreamweaver
  9. Sjablonen bewerken, bijwerken en verwijderen
  10. XML-inhoud exporteren en importeren in Dreamweaver
  11. Een sjabloon uit een bestaand document toepassen of verwijderen
  12. Inhoud bewerken in Dreamweaver-sjablonen
  13. Syntaxisregels voor sjabloontags in Dreamweaver
  14. Voorkeuren voor de markering van sjabloongebieden instellen
  15. Voordelen van het gebruik van sjablonen in Dreamweaver
 15. Mobiel en meerdere schermen
  1. Mediaquery's maken
  2. Paginastand voor mobiele apparaten wijzigen
  3. Web-apps voor mobiele apparaten maken met Dreamweaver
 16. Dynamische sites, pagina's en webformulieren
  1. Informatie over web-applicaties
  2. Uw computer instellen voor het ontwikkelen van applicaties
  3. Problemen met databaseverbindingen oplossen
  4. Verbindingsscripts verwijderen in Dreamweaver
  5. Dynamische pagina's ontwerpen
  6. Overzicht van dynamische inhoudsbronnen
  7. Bronnen met dynamische inhoud definiëren
  8. Dynamische inhoud toevoegen aan pagina's
  9. Dynamische inhoud wijzigen in Dreamweaver
  10. Databaserecords weergeven
  11. Livegegevens leveren en problemen oplossen Dreamweaver
  12. Aangepast servergedrag toevoegen in Dreamweaver
  13. Formulieren maken met Dreamweaver
  14. Formulieren gebruiken om informatie van gebruikers te verzamelen
  15. ColdFusion-formulieren maken en inschakelen in Dreamweaver
  16. Webformulieren maken
  17. Verbeterde HTML5-ondersteuning voor formulierelementen
  18. Een formulier ontwikkelen met Dreamweaver
 17. Applicaties visueel samenstellen
  1. Hoofd- en detailpagina's maken in Dreamweaver
  2. Zoekpagina's en resultatenpagina's maken
  3. Een pagina voor het invoegen van records maken
  4. Een pagina voor het bijwerken van records maken in Dreamweaver
  5. Pagina's voor het verwijderen van records maken in Dreamweaver
  6. ASP-opdrachten gebruiken om een database aan te passen in Dreamweaver
  7. Een registratiepagina maken
  8. Een aanmeldingspagina maken
  9. Een pagina maken waartoe alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben
  10. Mappen beveiligen in ColdFusion met Dreamweaver
  11. ColdFusion-componenten gebruiken in Dreamweaver
 18. Websites testen, voorvertonen en publiceren
  1. Pagina's voorvertonen
  2. Dreamweaver-webpagina's voorvertonen op meerdere apparaten
  3. Uw Dreamweaver-site testen
 19. Problemen oplossen
  1. Opgeloste problemen
  2. Bekende problemen

 

 

Meer informatie over hoe u SWF-bestanden invoegt en voorvertoont in Dreamweaver en SWF-bestandseigenschappen instelt.

Voordat u Dreamweaver gaat gebruiken om inhoud in te voegen die met Adobe CC is gemaakt, moet u vertrouwd zijn met de volgende verschillende bestandstypen:

FLA-bestand (.fla)

Het bronbestand voor elk project, gemaakt in het Flash-ontwerpgereedschap. Dit type bestand kan alleen worden geopend in Flash (niet in Dreamweaver of in een browser). U kunt het FLA-bestand openen in Flash en het vervolgens publiceren als SWF- of SWT-bestand dat in browsers kan worden gebruikt.

SWF-bestand (.swf)

Een gecompileerde versie van het FLA-bestand (.fla) die is geoptimaliseerd voor weergave op het web. Dit bestand kan worden afgespeeld in een browser en bekeken in Dreamweaver, maar het kan niet worden bewerkt in Flash.

FLV-bestand (.flv)

Een videobestand dat gecodeerde audio- en videogegevens bevat die via Flash® Player kunnen worden afgespeeld. Als u bijvoorbeeld een QuickTime- of Windows Media-videobestand hebt, gebruikt u een coderingsprogramma (zoals Flash® Video Encoder of Sorensen Squeeze) om het videobestand te converteren naar een FLV-bestand. Ga voor meer informatie naar het Video Technology Center op www.adobe.com/go/flv_devcenter_nl.

SWF-bestanden invoegen en voorvertonen

Gebruik Dreamweaver om SWF-bestanden aan een pagina toe te voegen en een voorvertoning ervan weer te geven in een document of browser. U kunt ook eigenschappen voor SWF-bestanden instellen in de eigenschappencontrole.

Een SWF-bestand invoegen

 1. Plaats in de ontwerpweergave van het documentvenster de invoegpositie op de plaats waar u de inhoud wilt invoegen en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in het deelvenster Invoegen de optie Flash SWF.
  • Selecteer Invoegen > HTML > Flash SWF.

   

 2. Selecteer een SWF-bestand (.swf) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

  In het documentvenster wordt een tijdelijke SWF-aanduiding weergegeven.

 3. Sla het bestand op.

  Dreamweaver meldt dat twee afhankelijke bestanden, expressInstall.swf en swfobject_modified.js, worden opgeslagen in de map Scripts folder op uw site. Vergeet niet deze bestanden te uploaden wanneer u het SWF-bestand naar uw webserver uploadt. Browsers kunnen het SWF-bestand niet correct weergeven als u deze afhankelijke bestanden niet hebt geüpload.

  Opmerking:

  Microsoft Internet Information Server (IIS) verwerkt geen geneste objecttags. Voor ASP-pagina's gebruikt Dreamweaver bij het invoegen van SWF- of FLV-bestanden geneste object- of insluitingscode inplaats van geneste objectcode.

Downloadinformatie voor Flash Player bewerken

Wanneer u een SWF-bestand op een pagina invoegt, voegt Dreamweaver code in waarmee wordt gedetecteerd of de gebruiker over de juiste versie van Flash Player beschikt. Als dat niet het geval is, wordt op de pagina standaard alternatieve inhoud weergegeven waarmee de gebruiker wordt gevraagd om de meest recente versie te downloaden. U kunt deze alternatieve inhoud op elk moment wijzigen.

Deze procedure is ook van toepassing op FLV-bestanden.

Opmerking:

Als een gebruiker niet over de vereiste versie beschikt, maar wel over Flash Player 6.0 r65 of later, wordt een installatieoptie voor Flash Player weergegeven. Als de gebruiker dit installatieprogramma niet accepteert, wordt de alternatieve inhoud op de pagina weergegeven.

 1. Selecteer het SWF-bestand of FLV-bestand in de ontwerpweergave van het documentvenster.
 2. Klik op het oogje op de tab van het SWF- of FLV-bestand.
  Opmerking:

  U kunt ook op Ctrl + ] drukken om naar de weergave van alternatieve inhoud te schakelen. Als u naar de SWF/FLV-weergave wilt teruggaan, drukt u op Ctrl + [ totdat alle alternatieve inhoud is geselecteerd. Druk vervolgens nogmaals op Ctrl + [.

 3. Bewerk de inhoud zoals u elke andere inhoud in Dreamweaver bewerkt.
  Opmerking:

  U kunt SWF- of FLV-bestanden niet als alternatieve inhoud toevoegen.

 4. Klik opnieuw op het oogje om naar de weergave van het SWF- of FLV-bestand terug te gaan.

Voorvertoning van SWF-bestanden in het documentvenster weergeven

 1. Klik in het documentvenster op de tijdelijke aanduiding van het SWF-bestand om de inhoud te selecteren.
 2. Klik in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) op de knop Afspelen. Klik op Stoppen om het voorbeeld te beëindigen. U kunt ook een voorbeeld van het SWF-bestand in de browser bekijken door op F12 te drukken.
  Opmerking:

  Als u alle SWF-bestanden op een pagina wilt bekijken, drukt u op Ctrl+Alt+Shift+P (Windows) of Command+Option+Shift+P (Macintosh). Alle SWF-bestanden zijn ingesteld op Afspelen.

Eigenschappen van SWF-bestanden instellen

U kunt eigenschappen voor SWF-bestanden instellen via de eigenschappencontrole. De eigenschappen zijn ook toepasbaar op Shockwave-films.

 1. Selecteer een SWF-bestand of Shockwave-film en stel de opties in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) in. Als u alle eigenschappen wilt zien, klikt u op de uitbreidingspijl in de rechterbenedenhoek van de eigenschappencontrole.

  ID

  Geeft een unieke id voor het SWF-bestand op. Typ een id in het tekstvak zonder label helemaal links in de eigenschappencontrole. Vanaf Dreamweaver CS4 is een unieke id verplicht.

  B en H

  De breedte en hoogte van de film in pixels.

  Bestand

  Het pad naar het SWF- of Shockwave-bestand. Klik op het mappictogram om naar een bestand te bladeren of typ een pad.

  Bron

  Bepaalt het pad naar het brondocument (het FLA-bestand) als Dreamweaver en Flash beide op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u een SWF-bestand wilt bewerken, werkt u het brondocument van de film bij.

  Achtergrond

  Hiermee wordt een achtergrondkleur voor het filmgebied opgegeven. Deze kleur wordt ook weergegeven als de film niet wordt afgespeeld (tijdens het laden en na het afspelen).

  Bewerken

  Hiermee start u Flash zodat u een FLA-bestand kunt bijwerken (een bestand dat is gemaakt in het hulpprogramma voor het maken van Flash-objecten). Deze optie is uitgeschakeld als Flash niet op uw computer is geïnstalleerd.

  Klasse

  Hiermee kunt u een CSS-klasse op de film toepassen.

  Lus

  Hiermee laat u de film continu afspelen. Wanneer Lus niet is geselecteerd, wordt de film eenmaal afgespeeld en daarna gestopt.

  Automatisch afspelen

  Als deze optie is geselecteerd, wordt de film automatisch afgespeeld als de pagina wordt geladen.

  V-ruimte en H-ruimte

  Hiermee bepaalt u het aantal pixels witruimte boven, onder en aan weerszijden van de film.

  Kwaliteit

  Hiermee wordt anti-aliasing beheerd tijdens het afspelen van de film. Bij hoge instellingen verbetert de weergave van een film. Voor hoge instellingen hebben films echter een snellere processor nodig om correct op het scherm te worden weergegeven. Bij Laag heeft snelheid voorrang op weergave, terwijl bij Hoog de weergave belangrijker is dan de snelheid. Bij Automatisch laag heeft snelheid voorrang, maar wordt het uiterlijk verbeterd wanneer dat mogelijk is. Met Automatisch hoog worden beide kwaliteiten in eerste instantie gelijkmatig benadrukt, maar wordt zo nodig uiterlijk opgeofferd in het voordeel van snelheid.

  Schalen

  Hiermee wordt bepaald hoe de film past in de afmetingen die zijn ingesteld in de tekstvakken voor breedte en hoogte. Met Standaardinstelling wordt de hele film weergegeven.

  Uitlijnen

  Hiermee wordt bepaald hoe de film wordt uitgelijnd op de pagina.

  Wmode

  Hiermee stelt u de parameter Wmode voor het SWF-bestand zo in dat conflicten met DHTML-elementen, zoals Spry-widgets, worden vermeden. De standaardwaarde is Dekking, waarbij DTHML-elementen over SWF-bestanden heen in een browser worden weergegeven. Selecteer de optie Transparant als het SWF-bestand transparanties bevat en u DHTML-elementen daarachter wilt weergeven. Selecteer de optie Venster om de parameter Wmode uit de code te verwijderen zodat het SWF-bestand boven andere DHTML-elementen wordt weergegeven.

  Afspelen

  Hiermee speelt u de film af in het venster Document.

  Parameters

  Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u extra parameters kunt invoeren die aan de film moeten worden doorgegeven. De film moet geschikt zijn voor deze aanvullende parameters.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?